Strona Komisji Krajoznawczej ZG PTTK

IV spotkanie Komisji Krajoznawczej ZG PTTK XVII kadencji

Kolejne zebranie Komisji Krajoznawczej odbyło się 11.09.2010 roku w Olsztynie, podczas VI Kongresu Krajoznawstwa Polskiego. Było to zebranie dodatkowe, podyktowane pilną sprawą jaką jest zamknięcie przygotowania przyszłorocznego CZAKu, który ma być zorganizowany przez działaczy Oddziału PTTK Ziemi Gorzowskiej. Chodziło przede wszystkim o zamkniecie najpilniejszych spraw organizacyjnych. Tak też się stało. Przegłosowano większością głosów najistotniejsze problemy i zaproponowano zmianę kilku drobiazgów. Mamy teraz dużą pewność, że już nic nie stanie na przeszkodzie koledze Zbyszkowi Rudzińskiemu w przygotowaniach do przyszłorocznej imprezy. Przyjęto wstępnie propozycję zorganizowania CZAK-u w roku 2012 w Sosnowcu.
Wiele kontrowersji wzbudziło glosowanie w sprawie odznaki krajoznawczej promującej poznawanie wież ciśnień. Ponieważ bardzo podobna odznaka już funkcjonuje i nie wiadomo czy dobrze będzie powielać coś istniejącego. Ale niestety, nie jest to wcale takie proste jakby się wydawało. Ponieważ funkcjonująca już odznaka została upubliczniona wbrew regulaminom obowiązującym jednostki PTTK, które to powinny ich przestrzegać. Niestety niektóre oddziały mają to za nic. I teraz mamy problem. Bo czy promować coś istniejącego a nielegalnego, tylko dla tego że już jest, czy pozytywnie rozpatrzyć odznakę zgłaszaną prawidłową ścieżką. Nie mamy wśród członków komisji jednolitego zdania i dlatego jeszcze musimy wrócić do tej sprawy na następnym spotkaniu.
Szkoda tylko, że stanowisko w sprawie tej odznaki, wzbudzając takie emocje, doprowadziło do rezygnacji przez kolegę Macieja Malińskiego z kierowania zespołem do spraw odznak. Bo co by tu nie mówić czynił on to bardzo profesjonalnie. I mimo, że zrezygnował z tego, musimy mu podziękować za pracę na tym odcinku. Aby jednak nie było pustki funkcję Przewodniczącego Zespołu do spraw Odznak po przegłosowaniu powierzono koledze Szymonowi Bijakowi.
Na wniosek kolegi Przewodniczącego przegłosowano włączenie w prace Krajowego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa kol. Alicji Wrzosek, która od tej pory jest jego kolejnym członkiem.
Kol. Krzysztof Tęcza po sprawdzeniu zgodności z regulaminem wniosku o nadanie tytułu Instruktora Krajoznawstwa Polski dla kol. Edmunda Gruchały z Gdyni, przedstawił go komisji do mianowania. Tak też się stało. Mamy więc kolejnego IKP. Gratulacje.
Glosowano także nad pewnymi elementami raportu na temat rozliczeń finansowych Regionalnych Pracowni Krajoznawczych. Przyjęto wstępnie wiadomość o przyszłorocznej okrąglej rocznicy KK w Krakowie i postanowiono włączyć się w jej obchody. A także zweryfikowano skład Zespołu Weryfikacyjnego w Białymstoku, w którym będą pracować Małgorzata Pawłowska, Dariusz Kużelewski oraz Maciej Maśliński.
Przegłosowano jednogłośnie (dop. HP: pod nieobecność Henryka Pacieja) przekazanie kodów do strony internetowej naszej komisji dla kol. Szymona Bijaka i od tej pory będzie on czuwał nad nią razem z kol. Henrykiem Paciejem. Pozwoli to kol. Henrykowi nieco odsapnąć i myślimy przyczyni się do uatrakcyjnienia jej wyglądu. Wiadomo we dwóch zawsze wymyślą coś nowego. Kol. Henryk Paciej od lat zajmuje się naszym wizerunkiem na stronie internetowej i serdecznie mu za to dziękujemy. Nie oznacza to wcale, że już nie będzie się tym zajmował. Oczywiście w dalszym ciągu będzie to jego działka, tyle że będzie mógł przydzielić część obowiązków kol. Szymonowi. Myślę, że taka pomoc bardzo mu się przyda i teraz gdy będą razem to my, szarzy członkowie komisji nie nadążymy z organizowaniem dla nich takich ilości materiałów.
Na końcu ustalono jeszcze wstępny termin następnego spotkania. Odbędzie się ono w listopadzie. Tym razem w Krakowie.
Krzysztof Tęcza

zdjęcie

Czwarte w kadencji zebranie KK w Olsztynie - zdjęcie Krzysztof Tęcza


zdjęcie

Czwarte w kadencji zebranie KK w Olsztynie - zdjęcie Krzysztof Tęcza


zdjęcie

Czwarte w kadencji zebranie KK w Olsztynie - zdjęcie Krzysztof Tęcza


zdjęcie

Czwarte w kadencji zebranie KK w Olsztynie - zdjęcie Krzysztof Tęcza