Strona Komisji Krajoznawczej ZG PTTK

I spotkanie Komisji Krajoznawczej ZG PTTK XVII kadencji

W sobotę 06.02.2010. spotkali się po raz pierwszy w nowej XVII kadencji członkowie Komisji Krajoznawczej ZG PTTK oraz osoby zaproszone do współpracy i goście. Ponieważ pogoda nas nie rozpieszcza, a prawie każda osoba mieszka w innej części Polski zebranie wyznaczono na godzinę jedenastą, tak aby wszyscy mogli zdążyć. Najwcześniej przed siedzibą naszego Towarzystwa pojawił się kol. Krzysztof Tęcza. Zaraz po nim przybył kol. Józef Partyka. A po chwili opiekująca się komisją kol. Grażyna Orłowska-Rybicka. Nie marzliśmy zatem na dworze i mogliśmy zająć się przygotowaniami do przyjęcia pozostałych osób. Ustawiliśmy termosy z wrzątkiem, jakieś napoje i słodycze. Zaraz też zaczęli pojawiać się kolejni uczestnicy spotkania. Zanim oficjalnie rozpoczęto debatę przeprowadzono wiele nieoficjalnych rozmów jakie wywiązały się pomiędzy poszczególnymi osobami. Niektórzy z przybyłych znali się już wcześniej, nie mieli zatem problemów ze znalezieniem wspólnych tematów. Reszta wykorzystała pozostały jeszcze czas na poznanie się i "wybadanie" z kim i o czym można rozmawiać.
Kilka minut po ustalonej porze kol. Przewodniczący otworzył zebranie i przedstawił wstępny plan pracy Komisji na rok 2010 oraz plan pracy na całą kadencję. Ale zanim to zrobił podziękował przybyłemu kol. Krzysztofowi Mazurskiemu. Podziękował mu za wiele lat pracy w komisji oraz za jej sprawne prowadzenie. Ten przyjął podziękowania ze stoickim spokojem, a ze swojej strony pogratulował wszystkim nowo wybranym oraz życzył owocnej pracy i cierpliwości. Następnie nawiązał do zbliżającego się VI Kongresu Krajoznawstwa Polskiego, który ma się odbyć 10-12 września w Olsztynie, oraz do 60-lecia Komisji Krajoznawczej przypadającego za obecnej kadencji. Podsunął myśl aby wzorem jubileuszu 50-lecia przygotować jakąś okolicznościową publikację. Ponieważ było to zgodne z wcześniejszymi ustaleniami przyjęto te propozycje za zgodne z założeniami Komisji. Podziękowania otrzymał także kol. Wojciech Napiórkowski. Podkreślono przy okazji jego duży wkład pracy podczas działalności w poprzedniej kadencji.
Następnie poproszono kol. Mariana Tomaszewskiego by przedstawił plany związane z organizacją tegorocznego CZAK-u mającego odbyć się w sierpniu. Główną bazą imprezy będzie Elbląg. Wszyscy otrzymali wstępny program oraz dowiedzieli się o przewidywanych kosztach imprezy i ewentualnych sponsorach. Trzeba przyznać że organizatorzy postawili sobie za cel przybliżenie tego ciekawego terenu nie tylko poprzez zaplanowanie wielu wspaniałych wycieczek, ale także poprzez ukazanie wielu innych nie mniej ciekawych tematów. A musimy wiedzieć iż w tym roku przypadają rocznice m.in. 150 lat powstania Kanału Elbląskiego; 700 lat Fromborka; 750 lat Kapituły Warmińskiej; 500 lat przybycia na stałe do Fromborka największego astronoma wszechczasów. Wydarzeniem będzie także letni ponowny pochówek Mikołaja Kopernika. Oprócz wielu zabytków architektury, muzeów, izb pamięci pokazane będą również ścieżki przyrodnicze, odbędzie się Sesja Krajoznawcza podczas której zostanie omówiona przyroda okolic Elbląga i Kanału Elbląskiego. Zaplanowano także rejs statkiem po Kanale Elbląskim. Wszystko to co usłyszeliśmy jest bardzo atrakcyjne i na pewno rozwieje wątpliwości jeszcze niezdecydowanych do wzięcia udziału w tegorocznym CZAK-u. Niemniej po gorącej, powiedziałbym nawet momentami bardzo gorącej dyskusji postanowiono ponownie przeanalizować trasy oraz proponowane do zwiedzania obiekty, ponieważ zachodzi uzasadnione podejrzenie że koledzy z Elbląga (jak to zazwyczaj bywa w takich sytuacjach) chcieliby za jednym podejściem pokazać wszystko co mają najpiękniejsze. Ale tak się nie da. Trzeba będzie zatem poskracać nieco trasy, poskreślać niektóre obiekty, tak by czas przeznaczony na poszczególne wycieczki wystarczył na swobodne ich odbycie. Nie chodzi bowiem o zwiedzanie biegiem. Bo po pierwsze i tak wszystkiego nie obejrzymy; po drugie przy takim nagromadzeniu obiektów wszystko pomiesza się oglądającym i nic nie będą wiedzieli. Zawsze lepiej jest dać nieco mniej obiektów tak by je zwiedzić bez pospiechu, dowiedzieć się czegoś o nich i wieczorem po kolacji móc je rozróżnić. A jeśli komuś spodoba się (a jestem tego pewien) na pewno w swoich planach przyszłych wycieczek będzie ponownie brał pod uwagę poznane na CZAK-u tereny. Pozwolę sobie tutaj na małą uwagę pod adresem organizatorów Zlotu: Pokażcie to co macie ładnego ale w takich dawkach aby wprawić przybyłych w zaciekawienie, które samo przemieni się w nieodpartą chęć poznania jeszcze czegoś. A ponieważ proponowane tereny są niezwykle zasobne w walory krajoznawcze to na pewno wszyscy oczarowani tym co zobaczą powrócą tu jeszcze nie raz. Tak więc nie bójcie się nieco okroić przebogaty program jaki zaproponowaliście. Zwłaszcza że wielu będzie zadowolonych z tak dużej liczby obiektów z Kanonu potrzebnych do zdobycia OKP.
Omówiono także jeszcze jeden bardzo ważny punkt programu związanego z CZAK-iem. Jest nim kurs Instruktorów Krajoznawstwa mający odbyć się przed imprezą główną. Z otrzymanych informacji co do osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie kursu jak i nazwisk proponowanych do poprowadzenia poszczególnych wykładów można wnosić, że poziom przekazanych tam wiadomości będzie wysoki. Miejmy tylko nadzieję że wiadomości przekazane kursantom trafią na podatny grunt i zaowocuje to nowymi nadaniami Instruktorów Krajoznawstwa Regionu i Polski. Może to nie miejsce, ale jest to na tyle ważna wiadomość że umieszczę ją właśnie tutaj. Kurs na Instruktorów Krajoznawstwa Regionu i Polski odbędzie się w dniach 14-17 sierpnia 2010 roku we Fromborku. Wszyscy chętni spełniający określone warunki, zgodnie z regulaminem IK, mogą zgłaszać się na kurs do 30 czerwca 2010 r. Szczegółowe informacje otrzymają w Oddziale PTTK "Ziemi Elbląskiej".
Teraz nie pozostało już nic innego jak przedstawienie propozycji personalnych do powoływanych zespołów mających zająć się konkretnymi zagadnieniami, zarówno w roku bieżącym jak i wstępnie w całej kadencji. Pierwsze propozycje zostały przedstawione przez Przewodniczącego. Zaproponował on także zestawienie zagadnień branych na swoje barki przez poszczególnych członków komisji. Podział ten nie był równomierny i zdarzyło się że obdarzona przydziałami koleżanka nieco się przeraziła czy podoła tylu obowiązkom. Jednak po krótkiej dyskusji i pewnych przetasowaniach zatwierdzono te propozycje. Jeśli chodzi o konkretne zadania i osoby odpowiadające za ich realizacje podane zostaną już niedługo w odrębnym zestawieniu, po zatwierdzeniu protokółów z zebrania.
Na chwilę obecną mogę jedynie podać że w dalszym ciągu będzie uaktualniana lista Instruktorów, będzie działać KKIK, komisja będzie współpracowała z Regionalnymi Pracowniami Krajoznawczymi; przy Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej; przy organizacji CZAK-ów i kursów na IK. Będzie prowadzony Centralny Zespół Weryfikacyjny. Komisja będzie promować i wspomagać działalność kolekcjonerską, współpracować z Komisjami Krajoznawczymi przy Oddziałach. W planach jest też współpraca z Radą ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych, oraz z innymi komisjami naszego Towarzystwa. W maju 2010 w Gdańsku zorganizowane zostanie szkolenie kierowników Regionalnych Pracowni Krajoznawczych. Planuje się również prace przy VI Kongresie Krajoznawstwa Polskiego, oczywiście w miarę naszych możliwości. Z nowości Komisja planuje utworzenie internetowego periodyku krajoznawczego. Nie zabraknie również zaangażowania w działalność inwentaryzacyjną. Poza tym zaplanowano prace przy ewentualnych zmianach w regulaminie IK, prace przy Kanonie Krajoznawczym Polski czy kanonach regionalnych. A że raz opracowane czy to regulaminy czy to plany działania trzeba wciąż analizować i w miarę potrzeb dopasowywać do nowego stylu życia i coraz to innego spojrzenia na krajoznawstwo podam przykład z tego właśnie spotkania. Powstała bowiem różnica zdań co do Centralnego Zespołu Weryfikacyjnego. Ponieważ do tej pory działał on bez żadnego regulaminu, a po odejściu jednego z kolegów nie ma jednomyślności ani co do liczebności ani co do formy działania, ani w końcu czy dla tego ciała potrzebny jest w ogóle jakikolwiek regulamin, trzeba koniecznie przedyskutować to i podjąć jakieś decyzje. Bo jeśli CZW ma pracować według jakiegoś regulaminu to nasuwa się tu szereg wniosków: Przede wszystkim czy CZW jest ciałem KK, czy członkowie CZW powinni być członkami KK czy nie, czy mają to być wyłącznie ZIK, kto ma zgłaszać kandydatów do CZW, a kto może być zgłaszany, ilu powinno być członków i w jaki sposób ich umiejscawiać?. Czy np. po jednym z regionu? Czy przewodniczący CZW powinien być członkiem KK czy nie, no i kto ma go wybierać czy członkowie CZW czy może ma go mianować bez wyboru Przewodniczący KK? Bo przecież to on odpowiada za całokształt pracy Komisji i w tym momencie czy nie powinno być tak, że powinien mieć możliwość otaczania się ludźmi z którymi nie będzie w konflikcie? Następnie czy CZW ma być wybierany czy mianowany? Czy ma być to dożywotnio czy na kadencję tak jak KK? Można by tu wyliczać dalej ale to będzie na pewno jednym z tematów następnego spotkania. Zanim to jednak nastąpi dojdzie zapewne do ożywionej wymiany zdań między zainteresowanymi i już niedługo poznamy konkretne wyniki tych rozmów. Niestety zebranie trwało tylko kilka godzin a poruszone sprawy nie dadzą się załatwić w tak krótkim czasie dlatego trzeba je traktować jako zalążek do dyskusji która toczyć się będzie dalej pomiędzy koleżankami i kolegami aż do znalezienia jakiegoś wspólnego zdania.
Aby zakończyć moją relacje z pierwszego spotkania KK miłym akcentem, podam że przegłosowano pozytywnie wniosek o mianowanie na Zasłużonego Instruktora Krajoznawstwa dla kol. Stanisława Gębskiego z Sopotu.
Krzysztof Tęcza

zdjęcie

Pierwsze w kadencji zebranie KK w Warszawie - zdjęcie Maciej Maśliński


zdjęcie

Pierwsze w kadencji zebranie KK w Warszawie - zdjęcie Maciej Maśliński


zdjęcie

Pierwsze w kadencji zebranie KK w Warszawie - zdjęcie Maciej Maśliński


zdjęcie

Pierwsze w kadencji zebranie KK w Warszawie - zdjęcie Maciej Maśliński


zdjęcie

Pierwsze w kadencji zebranie KK w Warszawie - zdjęcie Maciej Maśliński