PTTK w 190 rocznicę Powstania Listopadowego
1830/1831 - 2020/2021


W nocy 29/30 listopada 1830 r. wybuchło Powstanie Listopadowe. Zainicjowany przez warszawskich podchorążych pod przewodem ppor. Piotra Wysockiego oraz lud stolicy zryw skierowany był przeciwko rosyjskiemu zaborcy i na celu miał odzyskanie przez nasz kraj niepodległości. Powstanie było największym narodowym wysiłkiem zbrojnym w XIX w. Armia polska liczyła ponad 140 tys. żołnierzy i przez prawie rok odnosiła przejściowe, lecz niestety niewykorzystane, sukcesy z największą potęgą militarną ówczesnej Europy. Bitwy o Olszynkę Grochowską, pod Iganiami czy Ostrołęką na trwale weszły do panteonu chwały oręża polskiego. Pamięć o Powstaniu Listopadowym stała się fundamentem polskiej świadomości historycznej w XIX w., a wielka manifestacja patriotyczna z okazji jego trzydziestej rocznicy stała się jedną z przyczyn wybuchu w 1863 r. kolejnego zrywu.

Pragnąc zwrócić uwagę na tę część naszej historii oraz na miejsca i postacie związane z Powstaniem Listopadowym, zapraszamy wszystkich krajoznawców i turystów do udziału, a przede wszystkim do organizacji, wydarzeń pod hasłem PTTK w 190 rocznicę Powstania Listopadowego.


Ogólnopolski Rajd Indywidualny PTTK w 190 rocznicę Powstania Listopadowego

Celem Rajdu jest przypomnienie i popularyzacja związanych z okresem Powstania Listopadowego wydarzeń, miejsc walk i upamiętnienia oraz postaci i ich losów. W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną oraz niepewnością dotyczącą tego, jakie będą uwarunkowania uprawiania turystyki i krajoznawstwa w najbliższym czasie, Rajd będzie miał charakter indywidualny, co oznacza, że uczestnicy organizują poszczególne działania we własnym zakresie.

Regulamin Rajdu dostępny jest >>>> tutaj.
Wykaz bitew i dowódców powstańczych można znaleźć >>>> tutaj.


Odznaka Krajoznawcza PTTK Powstanie Listopadowe 1830-1831

Odznaka została ustanowiona przez O/PTTK Warszawa Praga Południe im. Z. Glogera w 2008 r. w celu popularyzacji wiedzy o powstaniu i zachęcenia do poznania miejsc związanych z walkami i postaciami, bioracymi w nich udział.

Regulamin odznaki dostępny jest do pobrania >>>> tutaj.


Wydarzenia, imprezy, spotkania

Kontakt