Seminarium krajoznawcze
"Mijające krajobrazy Ziemi Żarskiej"

18-19 lutego 2011 erdecznie zapraszamy na kolejne pokongresowe seminarium krajoznawcze. Tym razem nosić będzie tytuł "Mijające krajobrazy Ziemi Żarskiej".

Organizatorzy:
Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego PTTK
Oddział PTTK Powiatu Żarskiego
Burmistrz Miasta Żary
Współpraca: Burmistrz Miasta Łęknica

Osoby odpowiedzialne: Elżbieta Łobacz-Bącal - Prezes Oddziału PTTK Powiatu Żarskiego w Żarach
Krzysztof Tęcza - Komisja Krajoznawcza ZG PTTK
Współpraca:
Sławomira Marszałek - Dyrektor Zespołu Szkół w Łęknicy
Telefon kontaktowy: 683 742 460

>>> program