Stanisław Maria Harajda (1948-2021)6 marca odszedł od nas kol. Stanisław Harajda z Olsztyna, członek Komisji Krajoznawczej ZG PTTK w latach 2002-2005.
Staszek urodził się w Poznaniu, gdzie skończył studia matematyczne na UAM oraz klasę fletu na Akademii Muzycznej. Początkowo pracownik naukowy Politechniki Poznańskiej, później zawodowo związany z turystyką (m.in. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Marszałkowskim).
Aktywny krajoznawca. Autor i współautor licznych publikacji, artykułów i ksiązek turystyczno-krajoznawczych, w tym Kanonu Krajoznawczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Współorganizator VI Kongresu Krajoznawstwa Polskiego w Olsztynie w 2010 r.