Henryk Stopikowski (1935-2021)Działacz społeczny, nauczyciel, magister ekonomii, kolekcjoner ekslibrisów, popularyzator krajoznawstwa. Członek PTTK od 1975 roku. Od 1975 do 1991 roku aktywnie udzielał się w zarządzie grudziądzkiego Oddziału PTTK, a w latach 1985-1991 pełnił funkcję jego prezesa. Od 1981 roku przez wiele lat udzielał się bardzo aktywnie w Komisji Krajoznawczej grudziądzkiego Oddziału PTTK. Był też członkiem, a później przewodniczącym Komisji Krajoznawczej Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Toruniu. W latach 1985-1997 był aktywnym członkiem Komisji Krajoznawczej ZG PTTK. Zajmował się między innymi Regionalnymi Pracowniami Krajoznawczymi i przygotował dla Zarządu Głównego wnikliwy raport na temat ich kondycji i działalności. Od 1993 roku był członkiem zespołu do spraw kolekcjonerstwa krajoznawczego Komisji Krajoznawczej ZG PTTK. Od chwili powołania do 2015 roku prowadził referat weryfikacyjny odznaki krajoznawczej Polski. Brał aktywny udział w Kongresach Krajoznawczych i wielu CZAK-ach. W 2006 roku nadany mu został tytuł Zasłużonego Instruktora Krajoznawstwa.
Był głównym organizatorem Grudziądzkich oraz Młodzieżowych Sejmików Krajoznawczych a także zlotów kolekcjonerów. W swoim dorobku ma liczne artykuły w prasie lokalnej, publikował również w "Poznaj swój Kraj", "Na szlaku", "Biuletynie Kolekcjonerskim". Jest współautorem przewodników "Grudziądz i okolice" (1990) oraz "Mini przewodnik Grudziądz" (2004).
Był posiadaczem bogatej kolekcji znaczków rajdowych, proporczyków, widokówek, przewodników oraz głównie ekslibrisów. Za swoje zbiory otrzymał "Plakietkę Zbiorów Krajoznawczych" i "Ekslibris Kolekcjonera Bibliofila". Posiadał w swoich zbiorach około 14 000 ekslibrisów od ponad 1400 twórców z kraju i z całego świata. Zbiory swoje prezentował w stałych galeriach zlokalizowanych w 4 szkołach i Klubie "Centrum" Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu, a także podczas wystaw czasowych w Warszawie, Krakowie oraz Gliwicach. Zorganizował cztery Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu w grudziądzkim muzeum. Zbiory swoje eksponował także za granicą - w Niemczech oraz w Kazachstanie.
Wielokrotnie wyróżniany - między innymi Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą "Honorową Odznaką PTTK", Złotą Odznaką "Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży", a także Odznaką Honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" i odznaką "Za Zasługi dla Turystyki". Oprócz wielkiej aktywności w Naszym Towarzystwie udzielał się społecznie także w innych dziedzinach. Był członkiem Koła Miłośników Książki i Ekslibrisu w Grudziądzu, Koła Miłośników Dziejów Grudziądza, Polskiego Związku Pszczelarskiego, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa. Twórca Międzynarodowego Biennale Ekslibrisu w Grudziądzu oraz Grudziądzkiej Galerii Ekslibrisu.