Sesja krajoznawcza
Lublin w kręgu krajoznawstwa polskiego

Rok 2015 krajoznawcy lubelscy zainaugurowali sesją pt. "Lublin w kręgu krajoznawstwa polskiego", która odbyła się 10 stycznia w gościnnych murach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Zorganizowane przez Komisję Krajoznawczą Oddziału Miejskiego im. Aleksandra Janowskiego w Lublinie spotkanie cieszyło się sporą frekwencją, a przybyli na nie krajoznawcy z całego województwa lubelskiego.

Sesję otworzył dr Wojciech Kowalski, jej inicjator i główny organizator, który przywitał przybyłych na spotkanie krajoznawców i gości, w tym Andrzeja Gordona, wiceprezesa PTTK, prof. Mariana Harasimiuka, byłego rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, doc. Henryka Stefanka, kanclerza Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie oraz członków honorowych Towarzystwa. Następnie głos zabrali dr Andrzej Wasilewski, prezes Oddziału Miejskiego w Lublinie, oraz dr Grzegorz Figiel, wicedyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie, którzy również przywitali przybyłych w imieniu głównych organizatorów spotkania Na zakończenie części oficjalnej uroczyście wręczono Andrzejowi Wasilewskiemu odznakę Zasłużonego Instruktora Krajoznawstwa, a Andrzejowi Gordonowi - honorowo przyznaną odznakę "Miejsca kultu św. Jana Pawła II".

Część referatową sesji poprowadził Tadeusz Sobieszek, Członek Honorowy PTTK. Na wstępie odwołał się do zapisów z dokumentów programowych PTKraj i PTTK, zwracając uwagę na to, że choć uwarunkowania zewnętrzne się zmieniły, to zawarte w nich idee, które przyświecały założycielom krajoznawstwa polskiego, wciąż są aktualne. W podobnym duchu wypowiadał się pierwszy referent, dr Andrzej Wasilewski. Przedstawił on początki zorganizowanego krajoznawstwa polskiego, w świetle materiałów źródłowych zawartych w "Ziemi". Przywołał postacie, które zakładały PTKraj: Zygmunta Glogera, Aleksandra Janowskiego i Kazimierza Kulwiecia. Przypomniał także symbolikę i istotę znaku organizacyjnego PTKraj, czyli spiętych obręczą herbów Warszawy, Krakowa i Poznania, z wizerunkiem ruin ogrodzienieckich w środku. Kolejna prelegentka, dr Krystyna Harasimiuk z WSSP im. W Pola, przedstawiła krajoznawczy portret tego wybitnego uczonego i poety, a dziś patrona uczelni. Urodzony w Lublinie Pol pozostawił ciekawą, ale nie do końca znaną i wykorzystywaną spuściznę krajoznawczą. Po tej prezentacji nastąpiła przerwa, w czasie której można było obejrzeć wystawę związanych z tematami referatów zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie. W drugiej części sesji swoje prezentacje przedstawili mgr Wiesław Wiącek, który przedstawił różnorodne aspekty życia Aleksandra Janowskiego, patrona Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie, oraz mgr Ewa Hadrian z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie, która w barwny sposób przybliżyła podobieństwa miedzy Oskarem Kolbergiem a Hieronimem Łopacińskim. Z obu tych prezentacji wynika jak ważną rolę w edukacyjnych aspektach krajoznawczych odgrywają osobowości.

Na zakończenie sesji Andrzej Gordon w imieniu władz Towarzystwa przekazał organizatorom adres od prezesa PTTK Romana Bargieła i podziękował zaangażowanym w spotkanie za twórczą realizację inicjatywy inauguracji przygotowań do obchodów przypadającej na rok 2016 110. rocznicy założenia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.

Szymon Bijak