Jubileusz 60-lecia Komisji Krajoznawczej ZG PTTK

W dniu 15 listopada 2014 r. w sali plenarnej budynku przy ul. Senatorskiej w Warszawie zorganizowano uroczyste obchody Jubileuszu 60-lecia Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Mimo iż w dniu następnym każdy z obecnych chciał wziąć udział w wyborach, by zdecydować kto będzie jego reprezentantem we władzach samorządowych, sala była pełna. Wszyscy uznali, że bez problemu zdążą wrócić na czas do domu, a uroczystość, w której zdecydowali się uczestniczyć, jest świętem, nie tylko Komisji Krajoznawczej, ale, a może przede wszystkim, samych krajoznawców, działających w naszym Towarzystwie. Bo czymże by była Komisja, gdyby nie miała takich wspaniałych działaczy. To właśnie oni, na co dzień, zarówno realizują główne założenia przyjęte przez Komisję, ale także podejmują swoje własne projekty, które przeprowadzają w swoich "Małych Ojczyznach". To właśnie ich działalność jest motorem do działalności koleżanek i kolegów z innych komisji turystycznych. To ich pomysły często gromadzą całe rzesze ludzi miłujących aktywny wypoczynek w połączeniu z poznawaniem okolic miejsca swojego zamieszkania. Dlatego nie ma co się dziwić, że na apel Komisji oddziały PTTK w całej Polsce wytypowały tych najaktywniejszych, tych wyróżniających się w społecznej działalności działaczy, którzy właśnie tutaj, w siedzibie naszego Towarzystwa zostali wyróżnieni stosownym dyplomem. Cieszy wszystkich, że wyróżnionych jest tak wielu. Świadczy to bowiem, iż krajoznawstwo, wbrew temu, co się nieraz mówi, kwitnie. I właśnie ten fakt jest dla nas bardzo krzepiący. Członkowie Komisji Krajoznawczej ZG PTTK wiedzą, że mając takie prężne zaplecze w terenie, mogą realizować założone na obecną kadencję plany. Pozwala to na w miarę spokojną pracę.

Na uroczystość przybyli członkowie władz naczelnych Towarzystwa: wiceprezesi ZG PTTK Andrzej Gordon i Henryk Miłoszewski, członkowie ZG PTTK Lech Drożdżyński i Andrzej Wasilewski oraz wiceprezes GSK PTTK Wojciech Napiórkowski. Przybyli również przewodniczący zaprzyjaźnionych komisji: Edward Wieczorek (Komisja Historii i Tradycji), Andrzej Danowski (Komisja Opieki nad Zabytkami), Andrzej Wąsikowski (Komisja Ochrony Przyrody) i Włodzimierz Majdewicz (honorowy przewodniczący - Komisja Turystyki Pieszej). Nie zabrakło oczywiście Członków Honorowych naszego Towarzystwa. Władze państwowe reprezentowała p. Elżbieta Wyrwicz, zastępca dyrektora Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

W imieniu Katarzyny Sobierajskiej (Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki) list gratulacyjny odczytała Elżbieta Wyrwicz. Podkreślając osiągnięcia Komisji na przestrzeni 60 lat, pani minister wyraziłą nadzieję na dalszą owocną współpracę PTTK i Ministerstwa. Andrzej Gordon przekazał w imieniu prezesa Romana Bargieła podziękowania i gratulacje pod adresem Komisji. Podkreślił, że dzisiejsze spotkanie jest spotkaniem rodzinnym, gdyż krajoznawcy to właśnie jedna wielka rodzina. Kolejne podziękowania przekazali Henryk Miłoszewski oraz Lech Drożdżyński, który tradycyjnie podkreślił, iż Komisja Krajoznawcza jest kręgosłupem merytorycznym naszego Towarzystwa. Przypomniał o tym, że krajoznawcy to ludzie mówiący na co dzień o pięknie naszej ziemi. Dodał, nie bez racji, że krajoznawstwo jest podstawą, a turystyka to tylko narzędzie do wykorzystania tegoż krajoznawstwa. Być krajoznawcą tzn. być tym, który w PTTK, wiedzą przybliżającą swój region dzieli się z innymi. Z podobnymi refleksjami wystąpił Włodzimierz Majdewicz. Podkreślił on, że to właśnie krajoznawcy odbudowali po II wojnie światowej działalność wydawniczą, muzealną i kolekcjonerską. Osiągnięcie tak znacznego dorobku nie byłoby możliwe gdyby nie krajoznawcy. Dzięki temu działacze turystyczni mogą wciąż czerpać z tej wiedzy. Czerpać całymi garściami. Ryszard Wrzosek odczytał treść listu gratulacyjnego przekazanego od Stanisława Sikory - wiceprezesa PTTK. Dalsze gratulacje zostały przekazane przez Andrzeja Wąsikowskiego (w imieniu Komisji Ochrony Przyrody), Elżbietę Łobacz-Bącal (w imieniu Lubuskiego Porozumienia Oddziałów PTTK), Bogdana Kucharskiego (w imieniu Wielkopolskiego Klubu Publicystów Krajoznawczych) i Andrzeja Danowskiego (w imieniu Komisji Opieki nad Zabytkami i Komisji Fotografii Krajoznawczej), który jak się okazało jest rówieśnikiem Komisji. Przekazane zostały także gratulacje od nieobecnych: Beaty Dziduszko (prezesa GKR), Jerzego Kapłona (dyrektora Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej), Marii Janowicz (kierownika Centralnej Biblioteki PTTK), Włodzimierza Łęckiego (byłego przewodniczącego Komisji) oraz wszystkich, którzy czuli taką potrzebę. Była to bardzo miła część spotkania. Jej ukoronowaniem było przedstawienie krajoznawców, których Prezydent Bronisław Komorowski wyróżnił Krzyżami Zasługi. Są to: Edwin Kozłowski z Sopotu, Małgorzata Pawłowska z Suwałk, Wiesław Wiącek z Lublina, Bogdan Kucharski z Poznania, Zenon Pilarczyk z Gubina i Krzysztof Tęcza ze Staniszowa k. Jeleniej Góry. Kolejnym punktem programu było wręczenie specjalnych dyplomów 60-lecia Komisji Krajoznawczej.

Po wręczeniu dyplomów zaprezentowano publikację okolicznościową przygotowaną z okazji jubileuszu. Jej redakcję powierzono prof. Krzysztofowi R. Mazurskiemu. W publikacji tej zawarto m.in. sprawozdania z działalności Komisji w ostatnim dziesięcioleciu, wspomnienia ostatnich przewodniczących, przedstawiono wyniki pracy Centralnego Zespołu Weryfikacyjnego Odznaki Krajoznawczej, omówiono Ogólnopolskie Przeglądy Książki Krajoznawczej i Turystycznej, zamieszczono wykaz członków Komisji w latach 2005-2014 oraz wykaz zdobywców Odznaki Krajoznawczej Polski z szafirem. Krzysztof Mazurski wspomniał o swojej działalności krajoznawczej, o jej początkach. Zdradził także dlaczego w ogóle zainteresował się taką działalnością. Po tym wystąpieniu zebrani goście udali się na wystawę poświęconą jubileuszowi Komisji, którą przygotowały Anna Becker-Kulińska i Monika Luty.

Po przerwie odbyła się krótka sesja referatowa prowadzona przez Krzysztofa Mazurskiego. Jako pierwszy wystąpił Szymon Bijak, obecny przewodniczący Komisji, który spróbował określić stan krajoznawstwa na chwilę obecną oraz perspektywy na przyszłość. Przypomniał, a właściwie uświadomił zebranym, że do dnia dzisiejszego mianowano już ponad 2100 Instruktorów Krajoznawstwa Regionu, 600 Instruktorów Krajoznawstwa Polski, a ponad 170 z nich otrzymało tytuł Zasłużonego Instruktora Krajoznawstwa. Wspomniał o Regionalnych Kolegiach Instruktorów Krajoznawstwa, których działa obecnie 10. Niestety nie we wszystkich województwach zostały one powołane. Według informacji zawartych w TKO ZG PTTK obecnie mamy w Towarzystwie ponad 100 oddziałowych komisji krajoznawczych oraz ponad 30 klubów krajoznawczych. Dysponujemy także 23 Regionalnymi Pracowniami Krajoznawczymi, a trzeba wiedzieć, że są to miejsca, w których bardzo często koncentruje się nie tylko życie krajoznawcze na danym terenie, ale także skupiają one wybitnych krajoznawców pracujących dla konkretnego regionu. To właśnie ci ludzie mają bezpośredni wpływ na wizerunek naszego Towarzystwa, a właściwie na jego odpowiednie postrzeganie. Szymon Bijak, przypomniał obecnym, że w roku 2016 czeka nas wielkie wyzwanie. Będzie nim zorganizowanie obchodów 110-rocznicy powstania Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Jeszcze większym wyzwaniem, nie tylko dla Komisji Krajoznawczej, ale dla całego Towarzystwa, będzie przygotowanie kolejnego Kongresu Krajoznawstwa Polskiego w roku 2020. W kolejnym referacie Józef Partyka opowiedział o sesjach "Mijające krajobrazy Polski". Dla potrzeb spotkania przygotował zestawienie dotychczas zorganizowanych spotkań. Z kolei Wojciech Kowalski podjął temat kolekcjonerstwa i jego aktualnej kondycji w PTTK

Przedstawione podczas sesji cele będą niejako przyświecały przyszłej działalności krajoznawców spod znaku PTTK, ale trzeba sobie jasno powiedzieć, że ogrom tej pracy jest taki, iż do jej wykonania będzie potrzebne zaangażowanie wszystkich krajoznawców, nie tylko członków Komisji. I właśnie dlatego, w dniu swojego jubileuszu, Komisja Krajoznawcza dziękując wszystkim za dobre słowa i płynące zewsząd życzenia, prosi wszystkich działaczy, dla których krajoznawstwo jest istotą ich działań, o pomoc i wsparcie w podejmowanych przez nią aktywnościach. Tylko wspólnymi bowiem czynami osiągniemy zamierzone cele i pokażemy, jak ważne jest w turystyce krajoznawstwo.
Krzysztof Tęcza60 lat KKraj ZG PTTK - zdjęcie K. Tęcza
60 lat KKraj ZG PTTK - zdjęcie K. Tęcza
60 lat KKraj ZG PTTK - zdjęcie K. Tęcza