25 lat miesięcznika "Na Szlaku"


Szanowni Koledzy,

Już od 25 lat jak ukazuje się Wasz miesięcznik służący krajoznawcom. Od początku swego istnienia periodyk ten stawał się coraz bardziej rozpoznawalny wśród turystów i krajoznawców. A wszystko to dzięki Zespołowi Redakcyjnemu, tak bardzo zaangażowanemu w rozwój polskiego krajoznawstwa, którego członkowie nie szczędzą wolnego czasu na bezinteresowną działalność. Redakcja pisma "Na Szlaku" znakomicie wykorzystuje swoją wiedzę oraz doświadczenie zdobywane podczas odbywania różnych wycieczek, przyczynia się do tworzenia nowych form nawiązywania kontaktów z ludźmi i do rozwoju tak pięknej działalności publicystycznej przybliżającej walory turystyczne kraju. Taka postawa całego Zespołu zasługuje na szczególne wyróżnienie i uznanie. Dzięki zamieszczanym informacjom w piśmie "Na Szlaku" niejedna osoba zainteresowała się turystyką, krajoznawstwem. Wielu Waszych czytelników zostało wytrawnymi turystami, dołączając do grona krajoznawców i powiększając szeregi autorów tekstów zamieszczanych w tym miesięczniku.

Komisja Krajoznawcza ZG PTTK nie tylko cieszy się z Waszego jubileuszu, ale jest również dumna z faktu, że takie pismo istnieje. Jest to dowodem, że wciąż mamy w swoim gronie ludzi wrażliwych na otaczające nas piękno, ludzi zainteresowanych zarówno historią jak i uczestniczących w wydarzeniach bieżących, które tę historię tworzą.

Przyjmijcie zatem Drodzy Koledzy, na ręce Redaktora Naczelnego, Kol. Profesora Krzysztofa Radosława Mazurskiego, jak najlepsze życzenia dalszego rozwoju, coraz lepszych form przekazu turystycznych treści, a twórcza wyobraźnia zespołu redakcyjnego niech przyczynia się do jak najbardziej przychylnych reakcji coraz większej rzeszy czytelników. Jesteśmy przekonani, że wiele osób dostrzega Wasze osiągnięcia i pozytywnie ocenia wypracowany poziom i rangę pisma. Oby twórcza pasja nie opuszczała Was nigdy, a zdrowie niech Wam dopisuje jak najdłużej. I byśmy, jeszcze przez długie lata mogli być zaskakiwani doborem interesujących tematów i treścią zamieszczanych publikacji.

Komisja Krajoznawcza ZG PTTK