Kwartalnik "Na Sieradzkich szlakach"


Kwartalnik oddziału PTTK w Sieradzu, wydawany pod nazwą "Na Sieradzkich Szlakach" obchodzi właśnie 25-lecie swojego istnienia. Jest to tak piękny jubileusz, że nie mógł nie być zauważony przez Komisję Krajoznawczą ZG PTTK. Jak się dowiedzieliśmy początki nie były usłane różami. Tak zresztą jak każde. Jednak nie zniechęciło to społeczników, którzy gromadzili wiadomości o obiektach znajdujących się wcale nie tak daleko od ich domów. Spisywali także różne ciekawostki, zapoznawali się z faktami historycznymi, czy poznawali ciekawych ludzi. Aby zgromadzone przez nich informacje nie zostały rozproszone zaczęto wykorzystywać je do pierwszych opracowań jakie powstawały dla potrzeb PTTK. I tak powolutku pismo okrzepło i wrosło w krajobraz. Czytając przytoczone przez redakcję fakty z życia kwartalnika, aż dziw bierze, że nie zniechęciło to ich.
Jednak my, KRAJOZNAWCY, doskonale wiemy, że jeśli miłujemy coś, to nic, ale to zupełnie nic i nikt nie jest w stanie nam tego odebrać. Bo ci, którzy próbowali to czynić, zobaczcie, że odeszli w niepamięć, a my, którzy umiłowaliśmy chęć poznawania piękna naszej Ojczyzny oraz jej historii i mieszkających tutaj ludzi; właśnie my, nie poddajemy się. My przetrwaliśmy i aby nasz trud nie poszedł na marne zawsze dzielimy się wynikami naszej pracy z innymi, takimi jak my zapaleńcami. A gdyby tak ktoś po przeczytaniu takiego solidnego pisma jak Wasze odnalazł w sobie choćby odrobinę tego umiłowania, będzie to dla Redakcji najlepsza nagroda. Będzie to znak, że warto działać dalej. Warto, mimo wszystko dokumentować to co uważamy za dobre, za piękne i wartościowe, choćby niektórym wydawało się to małe.
Dlatego Szanowna Redakcjo kwartalnika "Na Sieradzkich Szlakach", składam na ręce Redaktora Naczelnego, kol. Andrzeja Ruszkowskiego, szczere wyrazy uznania za Waszą dotychczasową "służbę" oraz życzę Wam, jak i Waszym współpracownikom abyście wytrwali kolejne lata i byście wciąż cieszyli się z owoców swojej społecznej pracy. By przybywało Wam czytelników nowych sprzymierzeńców. A my, no cóż, my tylko możemy Wam pozazdrościć!

Krzysztof Tęcza
Członek Komisji Krajoznawczej
ZG PTTK

zdjęcie

"Na Sieradzkich szlakach" - okładka