Seminarium krajoznawcze
Mijające krajobrazy Polski - Warszawa


28 listopada odbyło się w Warszawie ostanie w 2015 roku seminarium krajoznawcze z ogólnopolskiego cyklu "Mijające Krajobrazy Polski". Spotkanie zorganizowały Mazowieckie Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa, Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK w Warszawie oraz Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie przy współpracy z Domem Kultury Śródmieście, który użyczył sali na to wydarzenie.

Przybyłych (nieraz nawet i z dość daleka: Ojców, Wałbrzych) uczestników spotkania powitał Szymon Bijak, przewodniczący Komisji Krajoznawczej ZG PTTK i główny odpowiedzialny za całe wydarzenie. Po czym w skrócie przedstawił koncepcję i już pięcioletnią historię sesji z cyklu "Mijające Krajobrazy Polski". Część wstępna zakończyła się wręczeniem Stanisławowi Hofmanowi z Piaseczna insygniów Zasłużonego Instruktora Krajoznawstwa PTTK, czyli legitymacji i blachy.

Część referatową seminarium rozpoczęło wystąpienie Janusza Dziano i Przemysława Śmiecha ze Stowarzyszenia "Gwara Warszawska". Przybliżyli oni będącą już w zupełnym zaniku tradycyjną mowę mieszkańców stolicy. Przedstawili liczne przykłady słów obecnych w dzisiejszym języku, o których nawet nie wiedzieliśmy, że są gwarowego pochodzenia. Na zakończenie wystąpienia Przemysław Śmiech przeczytał fragment swojej książki pt. "Mowa z Grochowa", pisanej gwarą oczywiście. Następnym prelegentem był Tomasz Olenderek z Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie. Tematem jego wystąpienia było zobrazowanie lasów na mapach i planach stolicy. Prezentacja była bogato ilustrowana przykładami różnego rodzaju materiałów kartograficznych, powstałych po II wojnie światowej, a dotyczących Warszawy. Na zakończenie pierwszej części referatów, Adam Lisiecki z Muzeum Warszawskiej Pragi przedstawił jaki był, jest i będzie pomysł na Pragę. Jego referat dotyczył różnorodnych koncepcji zagospodarowania tej części miasta, jakie się pojawiały na przestrzeni dziejów.

Po przerwie kawowej August Dobiecki z Towarzystwa Przyjaciół Warszawy zabrał słuchaczy na podróż w czasie warszawską komunikacją miejską. Zaprezentował jak na przestrzeni lat zmieniały się środki transportu, którymi jeździli Warszawiacy. Omówił też kilka obecnych rozwiązań komunikacyjnych, jakie pojawiły się w stolicy. Kolejnym prelegentem był znany miłośnik architektury militarnej Stefan Fuglewicz z Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji. On z kolei zaprezentował zabytki fortyfikacyjne na terenie Warszawy na przestrzeni wieków i ocenił stopień ich zachowania oraz pomysły na ochronę. Na zakończenie całości Tomasz Chodorski z Biura Turystycznego HORN przedstawił najciekawsze i/lub najbardziej intrygujące realizacje architektoniczne, jakie pojawiły się w stolicy w ciągu kilku ostatnich lat.

Wszystkie prezentacje były niezwykle ciekawe i nikt ze słuchaczy nie zwracał uwagi na elastycznie traktowany czas wystąpień. Prelegenci pokazali przybyłym na seminarium, że Warszawa ma wiele twarzy, które dynamicznie się zmieniają, nieraz wprost na naszych oczach. Pozostaje żywić nadzieję, że podobne spotkanie uda się jeszcze kiedyś zorganizować.

Szymon Bijak