Seminarium Mijaj±ce Krajobrazy Polski - Ostrów Wielkopolski

Powiat ostrowski i Ostrów Wielkopolski w zmieniaj±cej się rzeczywisto¶ci to temat seminarium popularno-naukowego z cyklu „MMijaj±ce Krajobrazy Polski, które odbyło się w dniach 9-10 kwietnia. Po raz pierwszy w tym cyklu prelegentami nie byli znani wykładowcy, lecz wył±cznie uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych z Ostrowa Wielkopolskiego i powiatu.
Głównym celem seminarium było przygotowanie uczniów do pracy naukowej z wykorzystaniem różnych technologii komputerowych i zapisów cyfrowych, jak i umiejętno¶ci prezentacji poprzez zastosowanie nowatorskich form i metod, które może wykorzystać każdy wykładowca. Do finału zakwalifikowano 10 najlepszych prezentacji. Każdy z młodych prelegentów miał do dyspozycji od 10 do 12 minut, w tym czasie musiał tak zreferować swój temat, aby zainteresować słuchaczy. Przedstawione były podwójne ujęcia fotograficzne miasta, pierwsze ukazuj±ce miasto na starej pocztówce około 100 lat temu i obok drugie praktycznie z tego samego miejsca, ale już współcze¶nie. Ostrów Wlkp. przedstawiony był dla porównania w dzień i w nocy. Prezentacje dotyczyły również Raszkowa i Odolanowa.
Warto dodać, że na bazie przygotowanych przez młodzież materiałów powstanie publikacja monograficzna, która będzie pierwsz± publikacj± popularno-naukow± młodych prelegentów.
Prace oceniało jury w składzie: dr Krystian Niełacny, mgr Maciej Ma¶liński i mgr Andrzej Leraczyk, które brało pod uwagę sposób przedstawienia merytorycznego tematu, formy interpretacji, wykorzystanych Ľródeł i materiałów naukowych jak i przygotowanych prezentacji multimedialnych.

W kategorii szkół gimnazjalnych nagrodę główn± otrzymał Jakub Matłoka – „Parki Ostrowa Wielkopolskiego i powiatu ostrowskiego” – PGSS, II nagrodę ex aequo otrzymali: Szymon Strach – „Spokojne, ciche miasto szare – Ostrów Wielkopolski wczoraj i dzi¶” – PGSS oraz Jakub Malarczyk i Martyna Jędrzejak – „Zacharzew, Gimnazjum nr 4” – Gim. nr 4. Natomiast miejsce III ex aequo zajęli: Jakub Malik za prezentację – „Ostrów kiedy¶, a dzi¶” – PGSS oraz Agata Pietrzak – „Szczególne miejsca w Ostrowie Wielkopolskim” – PGSS. Dodatkowo wyróżniono Konrada Wasiaka i Jakuba Warzechę za prezentację – „Ostrów Wielkopolski – piękny w dzień i w nocy” – PGSS.
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych nagrodę główn± otrzymała Joanna ¦miech - „Raszków i okolice w zmieniaj±cej się rzeczywisto¶ci” – I LO, II miejsce zajęły: Aneta Walas i Dominika WoĽniak– „Rynek w Odolanowie na przestrzeni wieków XVIII – XXI w.” – I LO, a III: Kinga Rajfur – „Od koszar do ZSU” – ZSU. Wyróżnienie przyznano Marcie Stempniak – „Ostrów Wielkopolski w zmieniaj±cej się rzeczywisto¶ci” - I LO.
Na zakończenie szczególne podziękowania zostały skierowane do opiekunów ww. uczniów do: mgr Ewy Guarino /I LO i PGSS/, dr Agnieszki Panek /ZSU/, mgr Elżbiety Gibasiewicz–Stasiak /Gimnazjum nr 4/ oraz mgr Elwiry Ma¶lińskiej /ZSU/, które przygotowały ww. uczniów.

Uroczyste podsumowanie seminarium zakończone zostało występem muzycznym Aleksandry Kiełb-Szawuły, która za¶piewała liryczne piosenki turystyczne ze swojego repertuaru. Seminarium naukowe zostało wsparte przez Urz±d Miejski w Ostrowie Wielkopolskim oraz Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim. Seminarium w dniu 9 i 10 kwietnia 2015r. zorganizowała Komisja Krajoznawcza Oddziału PTTK w Ostrowie Wielkopolskim, Stowarzyszenie „Zacharzew 2000” przy współudziale Komisji Krajoznawczej Zarz±du Głównego PTTK w Warszawie i Ostrowskiego Centrum Kultury.

Maciej Ma¶liński


zdjęcie M. Ma¶liński

zdjęcie M. Ma¶liński

zdjęcie M. Ma¶liński