Seminaria krajoznawcze Mijające krajobrazy Polski


Krajobraz Polski szybko się zmienia, ulega degradacji, jego przemiany mają często charakter trwały. Dostrzegają to również krajoznawcy, przed którymi stoi ważne zadanie - ukazywania tych negatywnych zjawisk, wszak krajobraz przyrodniczo-kulturowy jest własnością publiczną, jego zafałszowanie jest niemożliwe, zawsze powie prawdę o nas, naszej kulturze i szacunku dla natury.

Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego PTTK pragnąc kontynuować dyskusję na ten temat rozpoczętą w 2010 roku na VI Kongresie Krajoznawstwa Polskiego w Olsztynie zainicjowała organizowanie cyklu seminariów przez najbliższe 10 lat, czyli do kolejnego VII Kongresu Krajoznawstwa Polskiego, który odbędzie się w 2020 roku. Ich tematem są zmiany zachodzące w polskim krajobrazie. Zaproponowany wspólny temat "Mijające krajobrazy Polski" ma ukazywać walory przyrodnicze i kulturowe poszczególnych regionów naszego kraju oraz tempo ich przemian - pozytywnych i negatywnych. Do współpracy zachęcamy Komisje Krajoznawcze Oddziałów PTTK, Regionalne Kolegia Instruktorów Krajoznawstwa, Koła i Kluby Przewodników oraz krajoznawców zrzeszonych w innych strukturach naszego Towarzystwa do podejmowania tej inicjatywy i organizowanie spotkań seminaryjnych w swoich środowiskach. Szczególnie mile widziani są młodsi adepci krajoznawstwa, którzy dostrzegają szybkie tempo krajobrazowych przemian i często nieodwracalnych skutków krótkowzrocznej polityki różnych grup nacisku, pragnących zawłaszczyć i przytłumić najpiękniejsze cechy polskiego pejzażu.

Józef Partyka
inicjator seminariów
przewodniczący Komisji Krajoznawczej ZG PTTK w latach 2010-2014najbliższe seminaria z serii Mijające Krajobrazy Polskirelacje

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2011