Strona Komisji Krajoznawczej ZG PTTK

WYNIKI
XIX OGÓLNOPOLSKIEGO PRZEGLĄDU KSIĄŻKI
KRAJOZNAWCZEJ I TURYSTYCZNEJ


  Jury XIX Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej, które obradowało pod przewodnictwem Wiesława Ostrowskiego 25 i 26 września 2010 roku w siedzibie Oddziału PTTK w Poznaniu, przyznało następujące wyróżnienia:

  W KATEGORII - ALBUMY KRAJOZNAWCZE:

  1. Grażyna Ruszczyk Architektura drewniana w Polsce, Sport i Turystyka MUZA S.A. - za przekrojowe ujęcie zagadnienia, przejrzystą kompozycję oraz atrakcyjną i trwałą oprawę;

  2. Maciej Fiszer Metamorphosis. Puszcza Notecka Wydawnictwo WBPiCAK - za wysoki poziom artystyczny zdjęc i znakomita szatę edytorską;

  3. Maciej Ambrosiewicz (red.) Wigierski Park Narodowy, Wigierski Park Narodowy - za ukazanie niepowtarzalnego piękna Wigierskiego Parku Narodowego;

  W KATEGORII - PRZEWODNIKI:

  1. Elżbieta i Marek Wołoszyńscy Góry Świętokrzyskie, Sport i Turystyka MUZA S.A. - za bogactwo i aktualność treści oraz wysoki poziom edytorski;

  2. Olga Danko, Maria Nienartowicz, Jadwiga Rochnowska Szklarska Poręba. Magiczne miasto Ducha Gór, AD REM - za nowatorskie ujęcie tematu i układ treści dostosowany do uprawiania turystyki rodzinnej;

  3. Maciej Łubieński, Michał Wójcik Błyskawiczny przewodnik historyczny po Warszawie, Wydawnictwo G+J RBA, na licencji National Geographic Society - za oryginalne przedstawienie historii Warszawy i obiektów z nią związanych;

  W KATEGORII - MONOGRAFIE I INNE OPRACOWANIA KRAJOZNAWCZE:

  1. Janusz Konieczniak Encyklopedia schronisk tatrzańskich. Część I - Zakopane , Oficyna Wydawnicza Wierchy COTG PTTK - za prekursorskie opracowanie, kompletność dzieła i staranną szatę edytorską;

  2. Robert Bańkosz Cerkiwe bieszczadzkich Bojków, ARETE Sp. z o.o. - za komunikatywność, interesujące i dobrze dobrane ilustracje oraz trafiony format;

  3. Stanisław Krakowski (red.) Ostrów Wielkopolski - ilustrowane dzieje miasta, Gmina Miasto Ostrów Wlkp., Muzeum Miasta Ostrowa Wlkp. - za wysoki poziom wykorzystania materiałów, szczególnie archiwalnych;

  W KATEGORII - MAPY I ALTASY:

  1. Biebrzański Park Narodowy. Mapa turystyczna 1:85000 , ExpressMap Sp. z o.o. - za czytelność, trwałość i łatwość użytkowania;

  2. Barbara i Karol Kawałko Polskie Wybrzeże Bałtyku. Atlas turystyczno-samochodowy, Wydawnictwo BIK - za kompletność kartograficznej prezentacji polskiego wybrzeża;

  3. Piotr Rościszewski Szlaki rowerowe GOP i okolic, Śląska Organizacja Turystyczna - za bogactwo i szczegółowość treści topograficznej i turystycznej;

  W KATEGORII - INFORMATORY KRAJOZNAWCZE I FOLDERY:

  1. Hity krakowskich muzeów, Szlak kultury żydowskiej, Życie dawniej, Szlak nauki i wiedzy, Sztuka Młodej Polski - witraże, UM Kraków - Biuro Marketingu Turystycznego Miasta - za popularność ujęcia i komunikatywność;

  2. Największe atrakcje turystyczne Łodzi i regionu łódzkiego, ROT Województwa Łódzkiego - za kontynuację serii i popularyzację regionu łódzkiego;

  3. Aurelia Hołubowska, Bartosz Marciniak, Katarzyna Sowa-Lewandowska Małopolska, Kraków. Katalog atrakcji turystycznych, Departament Promocji i Turystyki Urz. Marszałkowskiego Woj. Małopolskiego - za poziom techniczny i poligraficzny;