Koleżanki, Koledzy,

W czerwcu 2012 roku z inicjatywy kol. Zbigniewa Pękali z Ostrowca Świętokrzyskiego zainicjowany został cykl wyjazdów pod ogólną nazwą CZAK-Kresowy. Pierwsza taka wyprawa odbyła się w na Ukrainę, a druga - w sierpniu 2013 roku na Białoruś. W 2015 roku wybraliśmy się na Litwę, by podczas kolejnego wyjazdu odwiedzić Łotwę i Estonię
Celem wyjazdów jest poznanie zabytków i przyrody dawnych ziem należących do Rzeczypospolitej oraz zaznajomienie się z losem Polaków dziś tam mieszkających.

Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego PTTK zawiadamia, że V CZAK Kresowy odbędzie się od 24 czerwca do 1 lipca 2017 r. na Łużycach. Interesujący program krajoznawczy został przygotowany przez Oddział PTTK Powiatu Żarskiego w Żarach.Informacje i zapisy
PTTK Oddział Powiatu Żarskiego w Żarach
68-200 Żary, pl. Kard. St. Wyszyńskiego 11
tel. +48 68-374-2460
+48 602-777-969

e-mail: poczta@zary.pttk.pl
www.zary.pttk.pl

BGŻ o/ŻARY PL 67 2030 0045 1110 0000 0267 2510