Koleżanki, Koledzy,

W czerwcu 2012 roku z inicjatywy kol. Zbigniewa Pękali z Ostrowca Świętokrzyskiego zainicjowany został cykl wyjazdów pod ogólną nazwą CZAK-Kresowy. Pierwsza taka wyprawa odbyła się w na Ukrainę, a druga - w sierpniu 2013 roku na Białoruś. W 2015 roku wybraliśmy się na Litwę, by podczas kolejnego wyjazdu odwiedzić Łotwę i Estonię
Celem wyjazdów jest poznanie zabytków i przyrody dawnych ziem należących do Rzeczypospolitej oraz zaznajomienie się z losem Polaków dziś tam mieszkających.

Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego PTTK zawiadamia, że VII CZAK Kresowy odbędzie się od 27 czerwca do 3 lipca 2019 r. na Ziemi Lwowskieh. Interesujący program krajoznawczy został przygotowany przez Oddział PTTK Mazowsze w Warszawie.Informacje i zapisy
PTTK Oddział Mazowsze w Warszawie
00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11
tel. +48 22 629-39-47
tel. +48 22 627-13-38
fax. +48 22 627-13-37

e-mail: mazowsze@pttk.com.pl
www.pttk.com.pl

PKO BP SA PL 41 1440 1185 0000 0000 1681 8151