numer 27 - czerwiec 2017


spis tre¶ci

 • Wprowadzenie (Krzysztof Tęcza)

  Wiadomo¶ci z terenu
 • 62. Ogólnopolski Rajd Narciarski „Karkonosze 2017” zakończony (Krzysztof Tęcza)
 • XXIV edycja Wojewódzkiego Etapu Ogólnopolskiego Konkursu Krajoznawczego „POZNAJEMY OJCOWIZNĘ” – 2016/2017 (Julita B±kowska)
 • Biblioteka w Bukowcu wyróżniona (Krzysztof Tęcza)
 • Charytatywne Nocne Zwiedzanie ko¶cioła w Lubomierzu (Krzysztof Tęcza)
 • Wiosenne prace porz±dkowe na stanowiskach artyleryjskich 11. Baterii Artylerii Stałej w Gdyni Redłowie (Dariusz Dębski)
 • Inauguracja Roku Hofmanowskiego w Szklarskiej Porębie (Krzysztof Tęcza)
 • Miedzianka – Przestrzeń Czasu (Krzysztof Tęcza)
 • Zdobywczyni Korony Ziemi – Monika Witkowska w Bukowcu (Krzysztof Tęcza)
 • „Wisła ł±czy” – „Rok rzeki Wisły” (Dominika Kałabun)
 • Spotkanie miło¶ników zabytków i sprz±tanie zamku Bolczów (Krzysztof Tęcza)
 • W Bukowcu nagrodzono młodzież (Krzysztof Tęcza

  Propozycje
 • Najstarszy zabytek w Rumii (Robert Chrzanowski)

  Spotkania krajoznawcze
 • Pomorski Sejmik Krajoznawczy „Mijaj±ce krajobrazy Pobrzeża Słowińskiego” (Alicja i Ryszard Wrzosek)
 • Seminarium „Mijaj±ce krajobrazy Polski”. Ziemia Elbl±ska wczoraj i dzi¶ (Dominika Kałabun)
 • IX Sejmik Krajoznawczy Województwa Mazowieckiego (Jacek Treichel)
 • Pomorska Sesja Krajoznawcza w Gdyni (Dariusz Dębski)

  Jubileusze
 • 25 lat działalno¶ci Nadwislańskiego Klubu Krajoznawczego „TRSOW” (Tadeusz Magdziarz)


czytaj cały numer