numer 9
czerwiec 2012


spis treści

 • Wprowadzenie (Krzysztof Tęcza)
 • Informacje Komisji Krajoznawczej
 • Fenomen chatek turystycznych na przykładzie Smogorniaka i AKT w Karkonoszach (Krzysztof Tęcza)
 • Spostrzeżenia moje (Julian Szymszon)
 • Spotkanie z Krzysztofem Wielickim (Krzysztof Tęcza)
 • Informacje Komisji Krajoznawczej- mianowania
 • Moja mała Ojczyzna (Krzysztof Tęcza)
 • Wczoraj – dziś – jutro, krajoznawstwo mostem łączącym pokolenia (Aleksandra Staszak)
 • Spotkanie w Mokrzeszowie (Krzysztof Tęcza)
 • Weryfikacja talentu (Julian Szymszon)
 • Zimowe wejście na Skopiec (Krzysztof Tęcza)
 • Regionalne Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa w Krakowie (Janina Barbara Twaróg)
 • Treści krajoznawcze spotkania w Kaliszu (Krzysztof Tęcza)
 • Centralna Biblioteka PTTK im. Kazimierza Kulwiecia
 • X zebranie Komisji Krajoznawczej ZG PTTK XVII (Krzysztof Tęcza)

czytaj cały numer