numer 6
czerwiec 2011


spis treści

 • Wprowadzenie (Krzysztof Tęcza)
 • VII zebranie KK ZG PTTK w Krakowie (Krzysztof Tęcza)
 • Szkolenie kierowników RPK PTTK w Krakowie (Krzysztof Tęcza)
 • Treści krajoznawcze szkolenia w Krakowie (Krzysztof Tęcza)
 • Opolski Klub Krajoznawców (Leon Korc, Henryk Paciej)
 • Konferencja o bitwie pod Legnicą w 1241 roku (Krzysztof Tęcza)
 • Ogólnopolski Sejmik Krajoznawczy "Bernard Chrzanowski na kaszubskim brzegu" (Alicja i Ryszard Wrzoskowie)
 • Spotkanie przewodników turystycznych w Ząbkowicach Śląskich (Krzysztof Tęcza)
 • Odeszła Helena Cieślak (Maciej Wdowicki)
 • Wiosenny spacer transgraniczny po Pogórzu Izerskim (Krzysztof Tęcza)
 • Majówka w Ochli (Zenon Pilarczyk)
 • Monografia Szklarskiej Poręby (Krzysztof Tęcza)
 • Waloryzacja potencjału turystyczno-kulturowego metodą von Rohrscheidta (Danuta Urbaniak)
 • Seminarium krajoznawcze "Mijające krajobrazy Ziemi Lwóweckiej" (Krzysztof Tęcza)
 • Rozmyślania na Sokoliku (Krzysztof Tęcza)
 • Teresa Kałuża - wspomnienie
 • Andrzej Scheer (Krzysztof Tęcza)
 • Inscenizacja historyczna "Marsz repatriantów 1945" (Krzysztof Tęcza)
 • Zostać Instruktorem Krajoznawstwa (Paweł Idzik)
 • Poiana Mikului na rumuńskiej Bukowinie (Krzysztof Tęcza)
 • Szwajcarka 2011 (Krzysztof Tęcza)
 • Tragedia nad Nysą Łużycką (Krzysztof Tęcza)
 • Informacje Komisji Krajoznawczej
 • Działoszyn - świątynia księdza Popiełuszki (Krzysztof Tęcza)
 • Sesja popularno-naukowa "Mijające krajobrazy Mazowsza - Otwock 1916-2011" (Szymon Bijak)
 • Architektura krajobrazu w Kotlinie Jeleniogórskiej (Krzysztof Tęcza)

czytaj numer