numer 4
styczeń 2011


spis treści

 • Wprowadzenie (Krzysztof Tęcza)
 • Mijające krajobrazy Polski (Józef Partyka)
 • V spotkanie KK ZG PTTK (Krzysztof Tęcza)
 • RKIK Dolny Śląsk (Jerzy Maciejewski)
 • 30 lat WKPK PTTK (Krzysztof Tęcza)
 • Mijające krajobrazy Małopolski (Barbara Krawczyk)
 • Ojcowski Park Narodowy (Krzysztof Tęcza)
 • Kopiec z pomnikiem grunwaldzkim w Padwi Narodowej(Witold Kliza)
 • Dni kultury serbołużyckiej w Żarach (Krzysztof Tęcza)
 • V WZAK - Żnin 2010 (Krzysztof Czerepowicki)
 • X Międzynarodowe Forum Gospodarcze w Gdyni (Ryszard Wrzosek)
 • Rok 2011 - Rokiem Turystyki Rodzinnej (Krzysztof Tęcza)
 • Integracyjne spotkanie krajoznawców PTTK w Elblągu (Alicja Wrzosek)
 • 25 lat Na szlaku (Krzysztof Tęcza)
 • Rok Sylwestra Kowalczewskiego (Jerzy Pabian)
 • Instrukcja weryfikacji ROK >>>> czytaj także tutaj
 • Instrukcja weryfikacji OKP >>>> czytaj także tutaj

czytaj numer