numer 3
listopad 2010


spis treści

 • Wprowadzenie (Krzysztof Tęcza)
 • III spotkanie KK ZG PTTK (Krzysztof Tęcza)
 • IV spotkanie KK ZG PTTK (Krzysztof Tęcza)
 • Ogólnopolskie szkolenie IK PTTK (Alicja Wrzosek)
 • Relacja z CZAKu 2010 w Elblągu (Krzysztof Tęcza)
 • RKIK i ich współpraca z KK ZG PTTK (Krzysztof Tęcza)
 • Krajobraz kulturowy w produkcie turystycznym (Edward Wieczorek)
 • Karkonoski Klub Krajoznawczy (Krzysztof Tęcza)
 • Informacje KK - mianowania
 • Duchy leśne (Krzysztof Tęcza)
 • Poolsztyńskie refleksje (Krzysztof R. Mazurski)
 • XIX OPKKiT (Krzysztof Tęcza)
 • Adam Czarnowski (Krzysztof Tęcza)
 • Pomorskie Kolegium IK w Gdańsku (Ryszard Wrzosek)
 • Historia neounickiej parafii w Kostomłotach (Witold Kliza)
 • Kwartalnik „Na Sieradzkich Szlakach” - życzenia od KK

czytaj numer