numer 1
sierpień 2010

spis tre¶ci

 • Skład KK ZG PTTK na lata 2010-2013
 • Wstęp (Józef Partyka)
 • Wprowadzenie (Krzysztof Tęcza)
 • II spotkanie KK ZG PTTK (Krzysztof Tęcza)
 • Sesja krajoznawcza w Gdyni (Alicja Wrzosek)
 • Program krajoznawczy majowego szkolenia w Gdańsku (Krzysztof Tęcza)
 • Najwyższy pomnik ¶wiata (Witold Kliza)
 • Szkolenie kierowników RPK PTTK w Gdańsku (Krzysztof Tęcza)
 • Kujawsko-Pomorskie KIK PTTK (Krzysztof Czerepowicki)
 • Zjawy i strachy polskie (Krzysztof Tęcza)
 • Turystyka i krajoznawstwo z morzem w tle (Ryszard J. Wrzosek)
 • Szukając klejnotów (Krzysztof Tęcza)
 • Kopiec Władysława Jagiełły pod Grunwaldem (Witold Kliza)
 • Dokąd zmierza nasze Towarzystwo? (Krzysztof Tęcza)
 • Przyroda i jej ochrona w odznakach krajoznawczych PTTK (Szymon Bijak)
 • Pożegnanie Andrzeja Scheera (Krzysztof Tęcza)
 • Kopiec Grunwaldzki na Wężowej Górze w Niepołomicach (Witold Kliza)
 • Oddziałowe Komisje Krajoznawcze PTTK (Krzysztof Tęcza)
 • Informacje KK – nominacje
 • Bogatynia w okresie powojennym (Krzysztof Tęcza)
 • Wykaz Regionalnych Kolegiów Instruktorów Krajoznawstwa PTTK
 • Wielka woda w Zgorzelcu (Krzysztof Tęcza)
 • Wilkołaki - dzieci ¶w. Mikołaja (Krzysztof Tęcza)

czytaj numer