KRAJOZNAWCA
Biuletyn Informacyjny Komisji Krajoznawczej ZG PTTK

numer bieżący

ISSN 2299-6613 - wersja online

ISSN 2299-6605 - wersja drukowana

Apel

Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Komisja Krajoznawcza ZG PTTK postanowiła wydawać własny kwartalnik. Będzie on dostępny na stronie Komisji w formie elektronicznej i być może, w niewielkim nakładzie, również w formie papierowej.
Prosimy zatem, aby każdy kto chciałby podzielić się z innymi krajoznawcami interesującymi materiałami, opisami, dokumentacją fotograficzną, archiwaliami czy wspomnieniami, przysyłał je do Readkcji na adres tecza20@wp.pl

Informujemy jednocześnie, że całość prac przy tworzeniu nowego pisma oparta jest na zasadach społecznych , a więc nie można liczyć na gratyfikacje finansowe. Jeśli więc ktokolwiek zdecyduje się brać udział w naszej pracy, będziemy bardzo zobowiązani za każdy gest i pomoc w tworzeniu tego pisma. Oczywiście każdy autor zachowuje prawa autorskie do swoich materiałów. Trzeba jednak liczyć się z ewentualnymi skrótami czy poprawkami redakcyjnymi, jakich zapewne nieraz wypadnie nam dokonać.

Krzysztof Tęcza
redaktor naczelny KRAJOZNAWCY

archiwum KRAJOZNAWCY