Weryfikacja Odzanki Krajoznawczej PTTK

ZESPOŁY WERYFIKUJĄCE ODZNAKĘ KRAJOZNAWCZĄ PTTK

1. Centralny Zespół Weryfikacyjny

Zespół ma prawo przyznawania Regionalnej Odznaki Krajoznawczej PTTK (w stopniu brązowym i srebrnym) zgodnie z paragrafem 17 regulaminu oraz Odznaki Krajoznawczej Polski (we wszystkich stopniach).
Wraz ze zweryfikowaną przez instruktora krajoznawstwa kroniką wycieczek należy przesłać kopertę z adresem (na który ma być odesłana kronika) oraz znaczki pocztowe (na przesyłkę poleconą)

Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego PTTK
Centralny Zespół Weryfikacyjny
00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11Zbigniew Lewandowski KKraj ZG PTTK
ul. Senatorska 11
00-075 Warszawa
przewodniczący CZW OK
Zygmunt Cebula RPK PTTK
ul. Matejki 2
35-064 Rzeszów
członek CZW OK
Włodzimierz Łęcki ul. Słoneczna 16A/2
60-286 Poznań
członek CZW OK
Maciej Maśliński ul. Raszkowska 3/3
63-400 Ostrów Wlkp.
członek CZW OK
Marek Koba RPK PTTK
ul. Staromiejska 4
40-013 Katowice
członek CZW OK
Małgorzata Pawłowska ul. Emilli Plater 41/13
16-400 Suwałki
członek CZW OK
Krzysztof Czerepowicki ul. B. Prusa 11
86-300 Grudziądz
członek CZW OK
Krzysztof Tęcza ul. Kiepury 23/11
58-500 Jelenia Góra
członek CZW OK
Jerzy Winsze ul. Nysy 21
70-846 Szczecin
członek CZW OK
Ryszard Wrzosek ul. I Armii WP 5/16
81-383 Gdynia
członek CZW OK


2. Zespoły Weryfikacyjne Regionalnych Odznak Krajoznawczych

Regionalną Odznakę Krajoznawczą (ROK) można zwerfyfikować w oddziałach PTTK, przy których utworzono Zespoły Weryfikacyjne ROK.
Lista tych zespołów dostępna jest >>>>> tutaj


TROCHĘ HISTORII

Projekt regulaminu nowej Odznaki Krajoznawczej PTTK przedstawiony został na XXII Centralnym Zlocie Krajoznawców CZAK 1992 w Sierakowie. Po konsultacjach z działaczami krajoznawczymi, członkami Komisji Krajoznawczej ZG PTTK i kierownikami Regionalnych Pracowni Krajoznawczych regulamin wraz z Kanonem Krajoznawczym Polski przygotowali: Włodzimierz Łęcki (Poznań), Jerzy Pawlik (Katowice), Barbara Twaróg (Kraków), Robert Respondowski (Gliwice) i Janusz Żmudziński (Warszawa). Projekty odznak wykonał Włodzimierz Majdewicz.
Wydanie I opublikowano w Poznaniu 26 lutego 1993 r z okazji XIII Walnego Zjazdu PTTK.Wydanie II uzupełnione i poprawione przygotował Janusz Żmudziński w oparciu o uwagi członków Komisji Krajoznawczej ZG PTTK, przedstawicieli oddziałowych zespołów weryfikacyjnych oraz osób zdobywających odznaki i uczestników Krajowej Narady Aktywu Krajoznawczego w 1977 r. w Gdańsku. Wydanie III uaktualnione przygotował Robert Respondowski. W stosunku do poprzednich wydań wprowadzono kilka nowych obiektów oraz uwzględniono nowy podział administracyjny kraju na szesnaście województw - regionów.
W roku 2013 znowelizowano regulamin Odznaki i wykaz obiektów (Kanon Krajoznawczy Polski).