Odznaki Krajoznawcze PTTK
Pomysł i wynonanie: Kamil Zimnicki (Elbląg)

Nową edycję Odznaki Krajoznawczej PTTK wprowadzono w lutym 1993 r. Jej regulamin poprzedza charakterystyczne motto ze zbioru "Nasza Ojczyzna" wydanego w 1919 r. przez "ojca" polskiego krajoznawstwa - Aleksandra Janowskiego, współzałożyciela Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1906 r). Zostało ono zacytowane na okładce tego opracowania.

"Wstyd to wielki nie znać swojej ojczystej ziemi; piękna jest Polska w zimowej bieli, w jasno-zieloną kwiecistą wiosnę, w złociste lato i owocną jesień; piękna jest Polska w górach i równinach, w lasach, polach, łąkach: piękna jest na lądzie i w wodzie; piękna w miastach i wsiach; ziemia to karta księgi: czytaj ją i oglądaj jej obrazy; poznaj swój kraj, abyś umiał nim gospodarzyć; kochaj każdy skrawek tej ziemi i każdego Polaka, bo ziemia to twoja matka, a Polak to twój brat."

odznakaodznaka

Celem Odznaki jest popularyzacja walorów krajoznawczych Polski i zachęcanie do ich systematycznego poznawania. Można ją zdobywać po ukończeniu 7-go roku życia. Nowa Odznaka Krajoznawcza to: Regionalna Odznaka Krajoznawcza (ROK) i Odznaka Krajoznawcza Polski (OKP). ROK ma dwa stopnie: brązowy i srebrny, a OKP - cztery: brązowy, srebrny, złoty i złoty z szafirem.

Punkty do ROK można zdobywać, zwiedzając odpowiednia liczbę dowolnie wybranych przez siebie obiektów krajoznawczych spośród; zabytków architektury, muzeów, miejsc pamięci narodowej, rezerwatów przyrody, parków narodowych lub krajobrazowych. Stopień brązowy tej odznaki zdobywa się zwiedzając ww. obiekty krajoznawcze w miejscu zamieszkania oraz najbliższej okolicy (do 40 km), a stopień srebrny - w województwie związanym z miejscem zamieszkania .

Zdobywanie ROK może być atrakcyjną formą wykorzystywaną przez nauczycieli w pracy z dziećmi i młodzieżą w powiązaniu z programem nauczania od IV klasy szkoły podstawowej poczynając.

Poszczególne stopnie Odznaki Krajoznawczej Polski zdobywa się zwiedzając najciekawsze miasta w kraju, parki narodowe oraz odpowiednią liczbę obiektów krajoznawczych spośród ponad 400 najbardziej charakterystycznych w Polsce, wymienionych w Kanonie Krajoznawczym Polski stanowiącym integralną część regulaminu (aktualizacja wykazu - 2013 r.).

Podstawą weryfikacji odznaki jest prowadzona przez zdobywającego kronika wycieczek (w dowolnej formie), zawierająca potwierdzenia zwiedzenia wymienionych obiektów. Posiadanie jakiejkolwiek odznaki regionalnej PTTK uprawnia do otrzymania Regionalnej Odznaki Krajoznawczej w stopniu brązowym, i umożliwia zdobywanie punktów od razu na stopień srebrny. Posiadacze dawnej Odznaki Krajoznawczej PTTK (co najmniej w stopniu srebrnym, zdobytej wg. regulaminu z 1975 roku) mogą od razu przystąpić do zdobywania nowej Odznaki Krajoznawczej Polski w stopniu brązowym (bez konieczności zdobywania ROK).

ROK przyznają działające przy Oddziałach PTTK Zespoły Weryfikacyjne powołane przez Komisję Krajoznawczą ZG PTTK. Powołano około 100 takich zespołów. Odznakę Krajoznawczą Polski przyznaje Centralny Zespół Weryfikacyjny przy Komisji Krajoznawczej ZG PTTK. Przedkładana CZW kronika powinna być wstępnie zweryfikowana przez Instruktora Krajoznawstwa Polski lub Zasłużonego Instruktora Krajoznawstwa. Kronikę należy doręczyć osobiście lub przestać listem poleconym, zataczając zaadresowaną kopertę ze znaczkami (na list polecony) co umożliwi odesłanie kroniki pod wskazany adres.

odznaka

Młodzieżową Odznakę Krajoznawczą można zdobywać indywidualnie w czasie wycieczek pieszych, górskich, rowerowych, kajakowych, żeglarskich i narciarskich.

Warunkiem zdobycia MOK jest spędzenie 6 dni na wycieczkach jedno- lub kilkudniowych zorganizowanych przez SKKT PTTK, Harcerski Klub Turystyczny, szkołę albo pod kierunkiem rodziców lub opiekunów. Określenie regulaminem zasady, obligują do zwiedzenia trzech obiektów zabytkowych oraz po jednym obiekcie współczesnym, muzeum i miejscu pamięci narodowej, a także (do wyboru) rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego lub parku narodowego