Kolekcjonerstwo krajoznawcze w PTTKPodkomisjia Kolekcjonerstwa Krajoznawczego

  • Wojciech Kowalski - przewodniczący
  • Stanisław Gębski
  • Bogumił Korzeniewski
  • Janusz Motyka
  • Mieczysław Tokarski


Odznaki Kolekcjonerskie

Regulamin Odznak Kolekcjonerskich został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK w dniu 11 czerwca 2013 r. uchwałą nr 29/XVII/2013.
Korespondencję w tych sprawach należy kierować do kol. W. Kowalskiego (mailowo)Korespondencyjny Klub Kolekcjonerów Krajoznawców


Strona www klubu "4K"