Kolekcjonerstwo krajoznawcze w PTTKPodkomisjia Kolekcjonerstwa Krajoznawczego

 • Wojciech Kowalski - przewodniczący
 • Stanisław Gębski
 • Bogumił Korzeniewski
 • Janusz Motyka
 • Mieczysław Tokarski


Odznaki Kolekcjonerskie

Regulamin Odznak Kolekcjonerskich został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK w dniu 11 czerwca 2013 r. uchwałą nr 29/XVII/2013.
Korespondencję w tych sprawach należy kierować do kol. W. Kowalskiego (mailowo)Biuletyn Podkomisji

 • numer 9 (2019)
 • numer 8 (2018)
 • numer 7 (2017)
 • numer 6 (2016)
 • numer 5 (2015)
 • numer 4 (2014) >>> czytaj
 • numer 3 (2013)
 • numer 2 (2012)
 • numer 1 (2011)