Krzysztof R. Mazurski
1946-2016

30 marca 2016 r. odszedł od nas prof. dr hab. Krzysztof Radosław Mazurski, Członek Honorowy PTTK; wieloletni (1977-2010) członek Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK, a w latach 2002-2010 jej przewodniczący; członek Zarządu Głównego PTTK w latach 1989-2005, w tym wiceprezes w larach 1989-1991. Niezwykły Krajoznawca, współtwórca Kongresów Krajoznawstwa Polskiego; wybitny regionalista Dolnego Śląska i Łużyc, autor znakomitych przewodników i opracowań krajoznawczych, twórca i redaktor naczelny czasopisma Na szlaku. Z wykształcenia geograf, a później także sozolog i badacz zagadnień gospodarki przestzrennej. Przez wiele lat aktywny członeki Rady Naukowej Karkonoskiego Parku Narodowego, w tym jej przewodniczący. PTTK oraz nauka polska straciły wybitną postać.

Cześć Jego Pamięci!fot. M. Maśliński