Ogólnopolska sesja popularno-naukowa
¦ladami powstania styczniowego
aspekty historyczne i krajoznawcze

ORGANIZATORZY

przy współpracy

PROGRAM

 • 9 listopada, sobota, godz. 11-15
  sesja referatowa w Domu Kultury ¦ródmie¶cie w Warszawie (ul. Smolna 9)
  • Adam Dobroński – Tło powstania styczniowego - refleksje historyka
  • Elżbieta WoĽniak – Marsz Żuawi na bój krwawy - rzecz o Krakowiakach w powstaniu styczniowym
  • Maciej Ma¶liński – Powstanie styczniowe widziane z Wielkopolski
  • Paweł Anders – Pamięć o powstaniu styczniowym w Wielkopolsce
  • Mieczysław Tokarski – I Kampania Marcina Borelowskiego „Lelewela”. Adamki i Luta – 7.03.1863 r.

  • przerwa kawowa

  • Józef Partyka – Obóz Kurowskiego w Ojcowie i wyprawa na Miechów
  • Cezary Jastrzębski – Bitwa pod Małogoszczem
  • Zbigniew Pękala – Powstanie na KielcczyĽnie - rzecz o Czachowskim
  • Stanisław Dziuba – Henryka Pustowójtówna - adiutant gen. Langiewicza

  • przerwa kawowa

  • Edward Wieczorek – Powstanie styczniowe w rejonie Zagłębia
  • Mieczysław Żochowski – Puszcza Biała i Kamieniecka w powstaniu styczniowym
  • Paweł Ajdacki – Powstanie styczniowe na południowo-wschodnim Mazowszu
  • Szymon Bijak – ¦ladami powstania styczniowego po Puszczy Kampinoskiej

 • 10 listopada, niedziela - wycieczka na trasie Warszawa-Warka-Warszawa (program do pobrania)

Na sesję referatow± wstęp jest wolny. Udział w wycieczce płatny - szczegółowe informacje w programie.