Strona Komisji Krajoznawczej ZG PTTK

X spotkanie Komisji Krajoznawczej ZG PTTK XVII kadencjiW dniu 18 maja 2012 roku w Kaliszu spotkali się na kolejnym zebraniu członkowie Komisji Krajoznawczej ZG PTTK. Jak zwykle na początku przyjęto sprawozdanie z poprzedniego zebrania, które odbyło się w Staniszowie koło Jeleniej Góry. Nikt nie miał żadnych uwag, zatem nie traciliśmy czasu. Od razu przeszliśmy do konkretów. Najpilniejszą sprawą jest aktualnie tegoroczny CZAK organizowany przez działaczy z Sosnowca. Wszystko wskazuje, że sprawy organizacyjne są już praktycznie zakończone. Pozostała kwestia dotycząca tematów jakie powinny być poruszane podczas Forum. Do Komisji dotarły pewne sugestie ze strony krajoznawców, w tym od kolegi Tadeusza Sobieszka. Po zastanowieniu doszliśmy do wniosku, że lista zaproponowanych tematów jest zbyt obszerna i postanowiliśmy wybrać te najbardziej istotne. Wstępnie ustalono, iż dyskusje tematyczne mogą poprowadzić kol. Szymon Bijak (odznaki krajoznawstwa), kol. Maciej Maśliński (jak pozyskiwać młodzież), kol. Tadeusz Sobieszek (problemy współczesnego krajoznawstwa, osobowość krajoznawcy i zakres działania współczesnego krajoznawstwa). Forum to także dobre miejsce by kol. Małgosia Pawłowska zaprezentowała materiały jakie zebrała o Regionalnych Pracowniach Krajoznawczych.

Darek Kużelewski przedstawił propozycje na przyszłoroczny CZAK mający odbyć się w Białymstoku. Wstępnie ustalono by uczestnikom zlotu pokazać Biebrze z jej bagnami ale także zrobić krótki wypad do Grodna. Wycieczki zostaną tak zaplanowane by pokazać teren Puszczy Knyszyńskiej czy dolinę Narwi ale także przygotować trasę żydowską czy prawosławną. Nie można zapomnieć w tym wszystkim o samym Białymstoku. Oczywiście zaplanowano Forum podczas którego będziemy dyskutować nad zmianami formuły organizacyjnej zlotów, tak by wszystko szło w odpowiednim kierunku. Komisja będzie starała się wracać w większym stopniu do początkowych założeń mówiących, iż CZAK to spotkanie krajoznawców a nie tylko atrakcyjna wycieczka. Dlatego stopniowo będzie rosła rola Forum, podczas którego poruszane będą i oczywiście, w miarę możliwości, rozwiązywane wszelkie bolączki z jakimi spotykają się krajoznawcy. Ustalono, że na Forum CZAKu w Sosnowcu zostanie przygotowana specjalna kilkunastominutowa prezentacja, tak by chętni mieli więcej czasu na przemyślenia co do wyboru interesujących ich tras.

Pod koniec czerwca odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Krajoznawcza oraz Rekonesans Studialny KRESY, popularnie nazywany CZAKiem kresowym. Organizatorem jest kol. Zbigniew Pękala z Ostrowca Świętokrzyskiego. Wszystko co dotyczy tego tematu zapięte jest na ostatni guzik. Zapisało się już około 30. chętnych. Zatem nie zostało zbyt wiele wolnych miejsc. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej Komisji oraz oddziału PTTK w Ostrowcu. Ponieważ wyjazd ten jest czymś zupełnie niezwykłym a nie wiadomo czy w latach przyszłych będzie powtarzany zachęcamy do wzięcia w nim udziału. Na pewno to co tam zobaczymy na długo pozostanie w naszej pamięci, a i pewnie zmieni, zwłaszcza u młodszych, postrzeganie polskości na tamtych terenach.

W kolejnym punkcie omówiono stan zaawansowania przygotowywanego na 60-lecie KK wydawnictwa, które pilotuje kol. Krzysztof Mazurski. Omówiono także sprawę kontaktów KK z komisjami oddziałowymi. Niestety wciąż kontakty te są niewystarczające. Osoby z Komisji przydzielone do tego zadania robią wiele, jednak nie mogą poświęcać więcej czasu na tylko to jedno zadanie. Wkrótce zobaczymy czy zebrane przez nich materiały pozwolą na ukazanie stanu krajoznawstwa w naszym Towarzystwie.

W październiku odbędą się w Poznaniu Targi Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon. Jest to, jak wiemy, okazja do zaprezentowania nowości krajoznawczych jakie ukazały się w ostatnim roku. Targom bowiem towarzyszy już od 21. lat Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej organizowany przez: Międzynarodowe Targi Poznańskie; Zarząd Główny PTTK, w imieniu którego działa Komisja Krajoznawcza, Oddział Poznański PTTK i Wielkopolski Klub Publicystów Krajoznawczych; Urząd Marszałkowski w Poznaniu. Dlatego przewodniczący KK kol. Józef Partyka przypomniał i zaapelował by wszyscy, którzy dostrzegli na swoim "podwórku" coś ciekawego, coś nowego, coś nietuzinkowego, zgłaszali to na przegląd. Zwłaszcza, że członkowie KK, kierownicy RPK, członkowie WKPK mają możliwość zgłaszania do dwóch wydawnictw bez opłat. Termin nadsyłania wydawnictw upływa 10 września 2012 roku. Więcej informacji można podejrzeć na stronie www. przegladksiazki.pl.

Kolejnym poruszonym tematem była sprawa przygotowania podręcznika krajoznawstwa, którą powierzono Pawłowi Andersowi. Ponieważ na zebranie nie dotarł przedstawiciel podkomisji do spraw kolekcjonerstwa krajoznawczego odłożyliśmy dyskusje na ten temat do naszego kolejnego spotkania.

Przewodniczący zaprezentował nowy, właśnie wydany, Kanon Krajoznawczy Województwa Łódzkiego. Jest to bardzo dobra wiadomość. Zwłaszcza, że udało się zachować formę pierwszego, zarówno jego wielkość jak i sztywną okładkę. Jeśli kolejni działacze będą się tego trzymali to uda się stworzyć jednolitą serię wydawniczą, tak jak było planowane.

Przewodniczący z wielkim zadowoleniem pokazał wydawnictwo jakie przywiózł z Krakowa. Jest to pozycja Mijające krajobrazy Małopolski pod jego redakcją. Pozycja ta nie tylko będzie wzorem dla kolejnych ale także pozwoli na zachowanie w pamięci pierwszej sesji z cyklu Mijające krajobrazy Polski. Wszak wiadomo - pamięć ludzka jest ulotna. Ukazała się już także kolejna pozycja o sesji w Otwocku. Wkrótce powinny ukazać się następne. Do tej pory odbyły się już seminaria w Krakowie, Żarach, Wleniu, Jeleniej Górze, Otwocku, Gdańsku, Wrocławiu. W najbliższym czasie planowane są w Horyńcu, Opolu, Radomiu. Obecny na zebraniu Krzysztof Tęcza zdał relację o kolejnym seminarium jakie właśnie zorganizował w Jeleniej Górze ledwie kilka dni temu. Spotkało się ono z dużym zainteresowaniem osób pragnących dowiedzieć się czegoś więcej o swoim regionie. Kol. Krzysztof zabrał też głos w sprawie Krajoznawcy. Apelował do wszystkich by przysyłali materiały do druku. Krajoznawca jest pismem Komisji ale także wszystkich krajoznawców i dlatego wszyscy, przede wszystkim Instruktorzy powinni pomagać w zachowaniu w pamięci wydarzeń krajoznawczych jak i prezentować opisy ciekawych miejsc. Do apelu przyłączył się kol. Józef Partyka. Poruszono sprawę funduszy na wydanie choćby w niewielkim nakładzie następnych numerów. Dobrze byłoby by trafiły one do RPK, no i oczywiście, by każdy autor mógł otrzymać egzemplarz, w którym zamieszczone są jego prace. Zwłaszcza, że tak jak wszyscy, także i autorzy czynią to bezinteresownie.

Kolejna sprawa jaką zajęła się Komisja to mianowania. Jest to bardzo oczekiwane przez wszystkich i bardzo ważne. Niestety ilość IKP i ZIK nie jest zbyt duża i każda nowa osoba, która otrzyma mianowanie na wyższy stopień witana jest z radością. Mianowania jednak nie mogą być pochopne, podlegają bowiem regulaminowi. Dlatego zarówno przewodniczący Krajowego Kolegium Instruktorów Krajoznawczych, kol. Henryk Paciej, jak i pozostali członkowie Kolegium wnikliwie sprawdzili przedstawione wnioski. Po przeprowadzonej dyskusji mianowano na IKP: Jerzego Chodzyńskiego z Włocławka, Wandę Haas z Wrocławia, Tadeusza Magdziarza z Tczewa, Edwina Nawrockiego z Wejherowa. W jednym wypadku postanowiono odesłać wniosek do uzupełnienia. Przegłosowano także jeden wniosek na ZIK dla Franciszka Dymczyńskiego z Kłodzka.

W związku z niewłaściwym wypełnianiem wniosków KK postanowiła wprowadzić dwie poprawki we wnioskach, tak by nie pozwalały one na dowolność wpisów. Muszą one być konkretne. Dlatego Komisja rozważy czy nie poruszyć tego tematu podczas Forum jako formę szkolenia. Na razie nowy wzór wniosku zostanie zamieszczony na naszej stronie internetowej.

Członkowie Komisji wyrazili także swoje wstępne opinie co do zakupionego przez Towarzystwo obiektu w Puławach. Ważne jest bowiem by obiekt ten został wykorzystany w należyty sposób. Propozycji padło wiele. Jednak okazało się, że na dzień dzisiejszy nie mamy żadnej pewności czy te nasze propozycje są realne, gdyż musimy dowiedzieć się co zapisano przy sprzedaży pałacyku. Bo to co my byśmy chcieli nie koniecznie musi pokrywać się z wpisem w akcie notarialnym dotyczącym celu, na który obiekt może być wykorzystywany. Zatem nasza dyskusja wznowiona zostanie gdy otrzymamy taką informację.

W wolnych wnioskach poruszono sprawę współpracy z innymi komisjami, chociażby Ochrony Przyrody, która właśnie organizuje po raz drugi spotkanie przyrodników. Przypomniano, że 19.01.2014 roku przypada 150 rocznica Powstania Listopadowego. Rozmawiano o pilotowanym przez Szymona Bijaka Vademecum Krajoznawstwa, o tym czy podjąć się dodruku książeczek krajoznawczych. Zaproponowano by uaktualnić nazewnictwo oraz zweryfikować obiekty wpisane do Kanonu. Koleżanka Małgorzata Pawłowska przedstawiła aktualne problemy w RPK. Nadmieniła o braku spływu wypełnionych ankiet z pracowni co jest podstawą do ich finansowania w kolejnym roku. Podjęto decyzję, że pracownie, które nie przyślą w określonym czasie ankiety zostaną pozbawione środków finansowych na rok przyszły. Uznano, że jest to jedyny skuteczny sposób na zdyscyplinowanie naszych koleżanek i kolegów prowadzących RPK. Ponieważ pracownia w Katowicach została w lutym tego roku zalana i wymaga pilnych prac, na które potrzebne są środki finansowe Komisja podjęła uchwałę, iż dofinansowanie jakie miało znaleźć się na koncie RPK w Rzeszowie przekazane będzie do pracowni w Katowicach. Oczywiście uczyniono tak za zgodą RPK w Rzeszowie, gdzie uznano, iż są w na tyle dobrej sytuacji, że proszą by tak uczynić. Muszę przyznać, że jest to bardzo miły gest. Dziękujemy wam za to.

Przewodniczący KK Józef Partyka zaproponował by wysłać do ZG propozycję aby rok 2014 ogłosić Rokiem Krajoznawstwa. Wszyscy byli za. Kolejne spotkanie wyznaczono na 22 sierpnia 2012 roku podczas CZAKu, a 10 listopada w Warszawie.
Krzysztof Tęcza

zdjęcie

zdjęcie Krzysztof Tęcza