Teresa Kałuża - wspomnienie

W kwietniu 2011 r. tuż przed świętami Wielkanocnymi odeszła od nas na wieczną wędrówkę nasza przyjaciółka Teresa Kałuża - Instruktor Krajoznawstwa Polski PTTK.

W każdy wtorek do 1993 r. można Ją było spotkać w Regionalnej Pracowni Krajoznawczej w Warszawie, gdzie wraz z mężem służyła dobrą radą i swoją ogromną wiedzą, a przede wszystkim weryfikowała odznaki regionalne, do zdobywania których potrafiła zachęcić wielu turystów.

Pracą społeczną służyła Stołecznemu Oddziałowi Wojskowemu PTTK od 1991 r. Działała w oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej przechodząc z nami wiele tras i szlaków w Polsce. Była też (od 1995 r.) sekretarzem RKIK oraz przewodniczącą oddziałowej Komisji Krajoznawczej. Bardzo aktywnie uczestniczyła w pracach Komisji Ochrony Przyrody.

Prywatnie Terenia była niezwykle ciepłą i skromną osobą. Swoją życzliwością obdarzała wszystkich wokół siebie, a Jej ogromna wiedza krajoznawcza, którą bardzo chętnie się dzieliła, pomagała turystom nie tylko z naszego oddziału.

Wierzymy, że w Twojej wiecznej wędrówce nie zabraknie nowych zadań, które zawsze chętnie podejmowałaś.

Tereniu - będzie nam Ciebie brakowało.

Przyjaciele - turyści
ze środowiska warszawskiego