Relacja z obchodów w Ogrodzieńcu

Regionalne obchody setnej rocznicy
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
w Małopolsce i na Śląsku
Olkusz - Sosnowiec - Ogrodzieniec, 28 czerwca - 02 lipca 2006 r.

W 2006 roku przypada setna rocznica utworzenia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (PTK) i w związku z tym odbywają się w różnych częściach kraju stosowne obchody dla uczczenia tego ważnego w polskim krajoznawstwie wydarzenia. Rejestracja w zaborze rosyjskim Towarzystwa mającego w nazwie "Polskie", a więc mające zrzeszać Polaków i "Krajoznawcze" - by szerzyć wiedzę o Polsce, kraju wówczas nie istniejącym na mapie Europy było zaprzeczeniem kilkudziesięcioletniej, antypolskiej polityki rosyjskiej.
Setna rocznica PTK to przede wszystkim okazja do przypomnienia kiedy, w jakich warunkach Towarzystwo powstało i jaką rolę spełniło do czasu połączenia się z Polskim Towarzystwem Tatrzańskim (PTT).
W tym celu kilka oddziałów PTTK w województwach małopolskim i śląskim zorganizowało w dniach od 28 czerwca do 2 lipca 2006 r. regionalne uroczystości rocznicowe na terenie Wyżyny (Jury) Krakowsko-Częstochowskiej. Obchodom towarzyszyły wycieczki krajoznawcze, m.in. do Parku Krajobrazowego "Orlich Gniazd" i do Ojcowskiego Parku Narodowego. Główną częścią obchodów była sesja popularnonaukowa w Sosnowcu w dniu 30 czerwca i uroczystości na zamku "Ogrodzieniec", w dniu 1 lipca 2006 r. Sesja w Sosnowcu, prowadzona przez prof. Janusza Zdebskiego, rektora AWF w Krakowie i byłego prezesa Zarządu Głównego PTTK, odbyła się w auli Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu. Wygłoszone tam referaty nawiązywały do 100-lecia PTK i osiągnięć tej organizacji, której przewodnim hasłem był znany werset Janowskiego "Przez poznanie do umiłowania kraju, przez umiłowanie do czynów ofiarnych".
Główne uroczystości, prowadzone przez dr Włodzimierza Łęckiego, byłego przewodniczącego Komisji Krajoznawczej ZG PTTK, odbywały się na zamku "Ogrodzieniec". Złożyły się nań m.in. inscenizacja słowno-muzyczna "Zauroczenie Aleksandra Janowskiego zamkiem w Ogrodzieńcu" w wykonaniu młodzieżowego Kółka Teatralnego w Olkuszu i dwugłos prof. Barbary Guzik i Zbigniewa Twaroga o Polskim Towarzystwie Krajoznawczym jako "Ministerstwie Polskości".
Innymi akcentami towarzyszącymi regionalnym obchodom tej rocznicy było otwarcie okolicznościowej wystawy na zamku Sieleckim w Sosnowcu i złożenie kwiatów pod tablicą na dworcu PKP w Sosnowcu, poświęconą Aleksandrowi Janowskiemu, który pierwsze pięć lat pracy zawodowej związał właśnie z tym miastem. Również na zamku "Ogrodzieniec" odsłonięto tablicę upamiętniającą jubileusz 100-lecia PTK. Na tę okazję została odnowiona wcześniejsza tablica wmurowana w 1966 r. na 60. rocznicę PTK. Warto również wspomnieć o wystawie filatelistycznej, otwartej w przeddzień uroczystości jubileuszu PTK, w siedzibie Muzeum Regionalnego PTK w Olkuszu.
Na obchody przygotowane zostało specjalne wydawnictwo "W cieniu zamczyska Bonerów" zawierające kilkanaście różnych opracowań łączących się z historią PTK i poznawaniem Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz przewodnik wycieczkowy po wybranych trasach Jury. Wydano także reprint "Elementarza Geograficznego" uroczystościach z 1921 r., którego autorem jest prof. Ludomir Sawicki, pierwszy prezes Oddziału PTK w Krakowie w okresie międzywojennym. Również na wystawę filatelistyczną w Olkuszu wydano specjalny katalog "100 lat Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego".
Przygotowano także znaczek-logo w związku uroczystościach ta imprezą. Znaczek ten swoją formą nawiązuje do pierwszego logo PTK. Widnieje na nim stylizowana sylwetka zamku "Ogrodzieniec", herby województw małopolskiego i śląskiego oraz współczesny znak PTTK. Znaczek ten otrzymali wszyscy uczestnicy uroczystości; jest on także w sprzedaży w cenie 15,- zł w Oddziale PTTK w Sosnowcu.
W uroczystościach brało udział niespełna 100 osób z różnych Oddziałów PTTK w Polsce. Na sesji w Sosnowcu i za zamku "Ogrodzieniec" byli obecni przedstawiciele miejscowych władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Wśród uczestników uroczystości nie zabrakło również księdza dr Jerzego Pawlika, honorowego członka PTTK, zasłużonego instruktora krajoznawstwa, który z okazji 100-lecia PTK odprawił mszę świętą i wygłosił okolicznościową homilię w Sanktuarium Matki Bożej Skałkowej usytuowanym w pobliżu zamku "Ogrodzieniec". W Komitecie Honorowym obchodów znaleźli się m.in. marszałkowie i wojewodowie obydwu województw oraz prezes Zarządu Głównego PTTK Lech Drożdżyński.
Obchodom poświęcono kilka artykułów i notatek prasowych oraz audycji radiowych. Uroczystości można było zorganizować dzięki bezinteresownemu zaangażowaniu się wielu działaczy PTTK z Oddziałów w Będzinie, Dąbrowie Górniczej, Krakowie, Ojcowie, Olkuszu, Sosnowcu i Zawierciu. Wsparcia udzielały miejscowe władze samorządowe, Ojcowski Park Narodowy, inne organizacje i osoby czynnie uczestniczące w przygotowaniu i przebiegu jubileuszu.

Autor tekstu: Jozef Partyka
Poniżej kilka zdjęć z imprezy wykonanych przez Józefa Partykę i Andrzeja Miczewskiego
zdjęcie

Logo obchodów 100-lecia PTK


zdjęcie

W sekretariacie PTTK w Olkuszu


zdjęcie

Przed uroczystościami w Ogrodzieńcu


zdjęcie

Msza św. w Sanktuarium MB Skałkowej


zdjęcie

Uroczystość w Ogrodzieńcu prowadzi Włodzimierz Łęcki


zdjęcie

Tablica pamiątkowa na zamku w Ogrodzieńcu


zdjęcie

Przed zamkiem Tęczyn


zdjęcie

Uczestnicy przed zamkiem sieleckim w Sosnowcu


zdjęcie

Uczestnicy uroczystości w Olkuszu


zdjęcie

Okładka katalogu wystawy filatelistycznej


zdjęcie

Okładka książki "Elementarz geograficzny"


zdjęcie

Okładka książki "W cieniu zamczyska Bonerów"