Instruktorzy Krajoznawstwa PTTKodznaka
odznaka
odznaka

Instruktorzy Krajoznawstwa

Uprawnienia Instruktora Krajoznawstwa Regionu, Instruktora Krajoznawstwa Polski oraz tytuł Zasłużonego Instruktora Krajoznawstwa zostały ustanowione w czasie Ogólnopolskiej Narady Krajoznawczej (II Kongresu Krajoznawczego) w Gdańsku w 1970 roku. Regulamin oraz zasady szkolenia podlegały doskonaleniu i zmianom.
Aktualnie obowiązujący regulamin zatwierdzony został 15 maja 2013 r. uchwałą Prezydium ZG PTTK nr 26/XVIII/2013Regionalne Kolegia Instruktorów Krajoznawstwa

Regionalne Kolegia Instruktorów Krajoznawstwa powoływane są w 3-7 osobowym składzie po złożeniu wniosku do Komisji Krajoznawczej ZG PTTK. Do ich obowiązków należy przede wszystkim prowadzenie ewidencję instruktorów krajoznawstwa na terenie swego działania, przedłużanie legitymacji, współpraca z Krajowym Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa w celu aktualizacji danych o instruktorach, inspirowanie spotkań integrujących kadrę i szkoleń instruktorów, z upoważnienia Komisji Krajoznawczej ZG PTTK nadawanie uprawnienia instruktora krajoznawstwa regionu, wnioskowanie do Komisji Krajoznawczej ZG PTTK o nadanie uprawnień wyższych.

Regionalne Kolegia Instruktorów Krajoznawstwa powinny informować o swych działaniach regionalne pracownie krajoznawcze oraz zainteresowane oddziały PTTK, a także Krajowe Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa.Ponadto RKIK mogą pełnić rolę Rady Programowej dla oddziałów, w których nie działają komisje krajoznawcze, mogą popularyzować zdobywanie odznak krajoznawczych, ubiegać się o uprawnienia zespołów weryfikacyjnych Odznaki Krajoznawczej PTTK.

lp. województwo skład RKIK kontakt
1. Dolnośląskie Wojciech Tumidajewicz (P)
Wanda Haas (W)
Marek Szot (S)
Ireneusz Leszczykiwicz
Jan Pacześniak
Zbigniew Wojciechowski
wojciechtumidajewicz[@]tlen.pl
2. Kujawsko-Pomorskie Krzysztof Czerepowicki (P)
Tadeusz Rauchfleisz (S)
Jerzy Chudzyński(W)
Zygmunt Gdaniec
Jan Kamiński
Marek Klain
Tadeusz Perlik
krzysztof.czerepowicki[@]gmail.com
3. Lubelskie Wiesław Wiącek (P)
Wojciech Kowalski
Mieczysław Tokarski
Barbara Bogdanowicz
Anna Ciechańska-Marucha
Mariusz Adamski
wieslaw.lublin[@]interia.pl
4. Lubuskie Ryszard Bącal (P)
Mieczysław Wojecki (W)
Lech Kaźmierczak (S)
Zenon Pilarczyk
rkik_zgora@interia.pl
5. Łódzkie
brak Kolegium
wnioski o mianowania prosimy przesyłać bezpośrednio do Komisji Krajoznawczej ZG PTTK

6. Małopolskie
brak Kolegium
wnioski o mianowania prosimy przesyłać bezpośrednio do Komisji Krajoznawczej ZG PTTK

7. Mazowieckie Mieczysław Żochowski (P)
Jarosław Głowacki (W)
Mirosława Wojciechowska (S)
Stanisław Hofman
Andrzej Kowalski
Zbigniew Lewandowski
Anna Mieczyńska-Jerominek
Elżbieta Rydel–Piskorska
 
8. Opolskie Henryk Paciej (P)
Elżbieta Zagłoba-Zygler (S)
Henryk Hadasz
Franciszek Kamysz
Leon Korc
Jan Majewski
 
9. Podkarpackie Andrzej Karczmarzewski (P)
Kazimierz Paprot (W)
Stanisław Polański (S)
Zygmunt Cebula
Helena Habrat
Edmund Jońca
Janusz Węgrzynowski
rpk@pttk.rzeszow.pl
10. Podlaskie Małgorzata Pawłowska (P)
Izabela Szymańska
Dariusz Kużelewski
 
11. Pomorskie Ryszard Józef Wrzosek (P)
Stanisław Gębski (W)
Alicja Wrzosek (S)
Janusz Zaremba
 
12. Śląskie Krzysztof Witkowski (P)
Edward Wieczorek(W)
Roman Kapes
Felicjan Mierzwa
Roman Żyła
 
13. Świętokrzyskie Andrzej Rembalski (P)
Jerzy Pabian (W)
Andrzej Guska (S)
Alicja Mężyk
Wojciech Pasek
ul. H. Sienkiewicza 29
25-009 Kielce

a.rembalski[@]vp.pl
14. Warmińsko-Mazurskie
brak Kolegium
wnioski o mianowania prosimy przesyłać bezpośrednio do Komisji Krajoznawczej ZG PTTK

15. Wielkopolskie Aleksandra Staszak (P)
Paweł Anders
Anna Bręczewska
Mateusz Przyjazny
Jerzy Szociński
 
16. Zachodnio-Pomorskie Jan Krzysztoń (P)
Antoni Adamczak
Jan Tokarz
Kazimierz Matuszak
Jerzy Winsze
 

P - przewodniczący/a W - wiceprzewodniczący/a S - sekretarz