Instruktorzy Krajoznawstwa PTTKodznaka
odznaka
odznaka

Instruktorzy Krajoznawstwa

Uprawnienia Instruktora Krajoznawstwa Regionu, Instruktora Krajoznawstwa Polski oraz tytuł Zasłużonego Instruktora Krajoznawstwa zostały ustanowione w czasie Ogólnopolskiej Narady Krajoznawczej (II Kongresu Krajoznawczego) w Gdańsku w 1970 roku. Regulamin oraz zasady szkolenia podlegały doskonaleniu i zmianom.
Aktualnie obowiązujący regulamin zatwierdzony został 15 maja 2013 r. uchwałą Prezydium ZG PTTK nr 26/XVIII/2013Krajowe Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa


Krzysztof Czerepowicki Grudziądz przewodniczący
Krzysztof Tęcza Jelena Góra członek
Elżbieta Łobacz-Bącal Żary członek
Wojciech Kowalski Lublin członek
Jerzy Pabian Kielce członek


Regionalne Kolegia Instruktorów Krajoznawstwa

Regionalne Kolegia Instruktorów Krajoznawstwa powoływane są w 3-7 osobowym składzie po złożeniu wniosku do Komisji Krajoznawczej ZG PTTK. Do ich obowiązków należy przede wszystkim prowadzenie ewidencję instruktorów krajoznawstwa na terenie swego działania, przedłużanie legitymacji, współpraca z Krajowym Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa w celu aktualizacji danych o instruktorach, inspirowanie spotkań integrujących kadrę i szkoleń instruktorów, z upoważnienia Komisji Krajoznawczej ZG PTTK nadawanie uprawnienia instruktora krajoznawstwa regionu, wnioskowanie do Komisji Krajoznawczej ZG PTTK o nadanie uprawnień wyższych.

Regionalne Kolegia Instruktorów Krajoznawstwa powinny informować o swych działaniach regionalne pracownie krajoznawcze oraz zainteresowane oddziały PTTK, a także Krajowe Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa.Ponadto RKIK mogą pełnić rolę Rady Programowej dla oddziałów, w których nie działają komisje krajoznawcze, mogą popularyzować zdobywanie odznak krajoznawczych, ubiegać się o uprawnienia zespołów weryfikacyjnych Odznaki Krajoznawczej PTTK.

>
lp. województwo skład RKIK kontakt
1. Dolnośląskie Marek Rabski (P)
Zbigniew Curyl (W)
Mirosław Bielachowicz (S)
Edward Wiśniewski
Jerzy Chudzyński
Jacek Pielich
Krzysztof Tęcza
marekrabski [@] wp.pl
2. Kujawsko-Pomorskie Krzysztof Czerepowicki (P)
Tadeusz Perlik (W)
Jan Kamiński (S)
Hanna Czech
Jerzy Chudzyński
Marek Klain
Henryk Wasilewski
krzysztof.czerepowicki [@] gmail.com
3. Lubelskie Wiesław Wiącek (P)
Wojciech Kowalski (W)
Mariusz Adamski (S)
Mieczysław Tokarski
Barbara Bogdanowicz
Anna Ciechańska-Marucha
wieslaw.lublin [@] interia.pl
4. Lubuskie Ryszard Bącal (P)
Zenon Pilarczyk (W)
Lech Kaźmierczak (S)
rkik_zgora [@] interia.pl
5. Łódzkie brak kolegium - wnioski należy przesyłać bezpośrednio do Komisji Krajoznawczej ZG PTTK
6. Małopolskie brak kolegium - wnioski należy przesyłać bezpośrednio do Komisji Krajoznawczej ZG PTTK
7. Mazowieckie Zbigniew Lewandowski (P)
Andrzej Kowalski (W)
Mirosława Wojciechowska (S)
Maciej Zając
Małgorzata Wojtatowicz
Eugeniusz Skorupka
Leszek Rosiński
 
8. Opolskie Jacek Ramus (P
Elżbieta Zagłoba-Zygler (W)
Teresa Nocoń-Hadasz (S)
Tadeusz Jurek
Jarosław Srębacz
 
9. Podkarpackie Andrzej Karczmarzewski (P)
Zygmunt Cebula (W)
Stanisław Polański(S)
Helena Habrat
Maciej Piotrowicz
 
10. Podlaskie Małgorzata Pawłowska (P)
Aleksandra Staszak (W)
Izabela Szymańska
Dariusz Kużelewski
Adam Stefan Szepiel
 
11. Pomorskie Ryszard Wrzosek (P)
Dariusz Dębski (W)
Alicja Wrzoseki (S)
Jerzy Jakubowski
Krzysztof Kruszyński
Tadeusz Magdziarz
Jarosław Kaczmarczyk
 
12. Śląskie Krzysztof Witkowski (P)
Edward Wieczorek (S)
Felicjan Mierzwa
Roman Żyła
 
13. Świętokrzyskie Andrzej Rembalski (P)
Jerzy Pabian (W)
Andrzej Guska (S)
Alicja Mężyk
Wojciech Pasek
 
14. Warmińsko-Mazurskie brak kolegium - wnioski należy przesyłać bezpośrednio do Komisji Krajoznawczej ZG PTTK
15. Wielkopolskie Jerzy Szociński (P)
Paweł Anders (W)
Anna Bręczewska (S)
Elżbieta Horst
Mateusz Przyjazny
 
16. Zachodnio-Pomorskie brak kolegium - wnioski należy przesyłać bezpośrednio do Komisji Krajoznawczej ZG PTTK

P - przewodniczący/a W - wiceprzewodniczący/a S - sekretarz