CZAK - CENTRALNY ZLOT KRAJOZNAWCÓW

Centralne Zloty Aktywu Krajoznawczego, a od roku 1994 Centralne Zloty Krajoznawców czyli CZAK organizowane są w Towarzystwie od roku 1971. Pierwszy CZAK, zorganizowany w Bryzglu nad Wigrami miał charakter narady programowej Towarzystwa. Kolejne zloty organizowane przez Komisję Krajoznawczą ZG PTTK wspólnie z Zarządem Wojewódzkim bądź oddziałem PTTK poświęcone były poznaniu wybranych terenów i przedyskutowaniu w gronie krajoznawców istotnych dla Towarzystwa zagadnień programowych. Po wielu dyskusjach Komisja Krajoznawcza ZG PTTK opracowała w 1995 r. założenia programowo-organizacyjne obowiązujące kolejnych organizatorów CZAK.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO - ORGANIZACYJNE

1. CELE PROGRAMOWE

CZAK jest programową centralną imprezą krajoznawczą.

Generalnymi celami są:

 • wymiana doświadczeń w społecznej działalności krajoznawczej,
 • uczczenie rocznic znaczących dla kraju związanych z regionem gdzie CZAK się odbywa,
 • uczczenie rocznic i osób znaczących dla ruchu krajoznawczego i turystycznego,
 • poznanie regionu na którym odbywa się CZAK,
 • propagowanie działalności PTTK wśród lokalnej społeczności,
 • przedstawienie modelu wzorcowo przeprowadzonej imprezy krajoznawczej.

2. OGÓLNE ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 • Nazwa: nnn Centralny Zlot Krajoznawców (nnn - kolejny numer zlotu)
  Miejscowość 'mm
  (mm - dwie ostatnie cyfry roku w którym odbywa się zlot)
  np. XXV Centralny Zlot Krajoznawców
  CZAK Złotów '95
 • Termin: 3 dekada sierpnia
 • Liczba uczestników: 150 - 200
 • Czas trwania: 5 dni, początek imprezy w środę w godzinach południowych, zakończenie w niedzielę w godzinach południowych.
 • Organizatorzy: Oddział lub Wojewódzkie Porozumienie Oddziałów PTTK przy współdziałaniu Komisji Krajoznawczej ZG PTTK przy pożądanej współpracy władz administracji rządowej, samorządowej oraz innych organizacji.
 • Uczestnicy: krajoznawcy - zgłoszenia indywidualne

3. DRUKI, WYDAWNICTWA

Druki podstawowe:

a. regulamin - informator

format maksimum A5, nakład ok. 1000 egz (wysyłane do wszystkich oddziałów PTTK przy Gościńcu ZG PTTK oraz do Zasłużonych Instruktorów Krajoznawstwa i Instruktorów Krajoznawstwa Polski)

Układ treści:

 • założenia programowe,
 • termin i miejsce,
 • organizatorzy,
 • warunki uczestnictwa,
 • świadczenia, zobowiązania,
 • ramowy program,
 • zasady ubezpieczenia,
 • ew. uwagi, zastrzeżenia,
 • karta zgłoszenia.

b. potwierdzenie przyjęcia na zlot, program szczegółowy, druk zniżki kolejowej

c. karta uczestnictwa lub dyplom (ew. połączona z karnetem świadczeń)

d. materiały krajoznawcze (wydawnictwa własne, widokówki, ew. wydawnictwa innych oficyn)

Ponadto:

znaczek lub plakietka zlotowa oraz pieczątka zlotowa.

4. ZALECENIA DO PROGRAMU SZCZEGÓŁOWEGO

 1. dwie sesje plenarne po ok. 2-3 godz.:
  • jedna poświęcona regionowi i tematyce CZAK;
  • druga poświęcona aktualnym sprawom krajoznawstwa połączona z otwartym zebraniem Komisji Krajoznawczej ZG PTTK,
 2. 2-3 wycieczki po okolicy autokarowe z przejściem pieszym 3-10 km (z ew. wprowadzeniem w tematykę)
 3. ognisko
 4. zalecane jest przygotowanie propozycji tras wędrówek przed zlotem: 3-5 dni z ew. zapewnieniem noclegów i przewodników lub przodowników) za oddzielną odpłatnością

5. ŚWIADCZENIA

W ramach wpisowego organizatorzy powinni zapewnić:

 1. 4 noclegi w ośrodku turystycznym lub internacie szkolnym,
 2. posiłki: śniadania, obiady, kolacje: od kolacji w dniu pierwszym do śniadania w dniu piątym,
 3. udział w wycieczkach krajoznawczych (przejazdy, przewodnicy, wstępy),
 4. materiały krajoznawcze dotyczące terenu i tematyki Zlotu,
 5. plakietkę lub znaczek zlotowy,
 6. zniżkę kolejową 50% na pociągi pośpieszne,
 7. ubezpieczenia do uzgodnienia.

6. FINANSE

A. dochody

 1. wpisowe
 2. środki Komisji Krajoznawczej ZG PTTK,
 3. środki współorganizatorów.

B. wydatki (najważniejsze):

 • noclegi - możliwie najtańsze,
 • wyżywienie,
 • druki,
 • wycieczki: przejazdy, wstępy, przewodnictwo,
 • wynajem sal, zespołów,
 • materiały propagandowe.

7. RAMOWY HARMONOGRAM ORGANIZACYJNY

 1. podjęcie przez KK ZG PTTK decyzji o miejscu i terminie zlotu, na podstawie zgłoszenia oddziału - w roku poprzedzającym
 2. uzgodnienie szczegółowego programu regulaminu i zatwierdzenie kosztorysu przez KK ZG PTTK - luty, marzec
 3. druk i wysłanie regulaminu do oddziałów PTTK, instruktorów krajoznawstwa i przekazanie informacji do prasy turystycznej - marzec, kwiecień
 4. przyjmowanie zgłoszeń (w kolejności napływu) - do 30 czerwca,
 5. wysłanie potwierdzeń do uczestników - do 20 lipca
 6. Zlot - 3 dekada sierpnia
 7. przesłanie przez organizatorów sprawozdania opisowego i finansowego ze Zlotu do KK ZG PTTK (2 egz. plus 5 kompletów wszystkich druków) - do końca września

Przyjęto na zebraniu Komisji Krajoznawczej ZG PTTK
w Rzeszowie 25 listopada 1995 r.