PTTK PTTK PTTK
PTTK

główna • mapa • napisz • kontakt • forum • ludzie • FAQ • ogłoszenia • konkursy • serwer

WYSZUKIWARKA

drogowskaz
drogowskaz
drogowskaz
drogowskaz
english deutsch


ANKIETA
Co sądzisz o naszej stronie?
Podoba mi się!
Może być.
Bywają lepsze.
Jest do niczego.

logo Rok szlaków PTTK
 

logo Turystyka dla wszystkich
 

REGULAMIN

XXXVII CENTRALNEGO ZLOTU AKTYWU

KRAJOZNAWCZEGO

"GDAŃSK 2007"

 

CELE PROGRAMOWE ZLOTU:

uczczenie 200-lecia wyzwolenia Gdańska i Pomorza
uczczenie 200-lecia urodzin współtwórcy krajoznawstwa polskiego - Wincentego Pola
poznanie walorów krajoznawczych Pomorza
propagowanie obiektów i miejsc Kanonu Krajoznawczego Polski
popularyzowanie działalności krajoznawczej
integracja środowisk krajoznawczych Polski

PATRONAT HONOROWY ZLOTU:

Marszałek Województwa Pomorskiego - JAN KOZŁOWSKI
Prezydent Miasta Gdańska - PAWEŁ ADAMOWICZ
Prezydent Miasta Gdyni - WOJCIECH SZCZUREK
Prezydent Miasta Sopotu - JACEK KARNOWSKI

TERMIN I MIEJSCE ZLOTU:

Zlot odbędzie się w dniach 22-26 sierpień 2007r. na Ziemi Gdańskiej z bazą w Domach   Studenckich w Gdańsku Oliwie

ORGANIZATORZY ZLOTU:

Pomorskie Porozumienie Oddziałów PTTK
przy współpracy:
-      Ministerstwa Gospodarki
Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK

WSPÓŁORGANIZATORZY:
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
Urząd Miejski w Gdańsku
Urząd Miejski w Gdyni
Uniwersytet Gdański - Wydział Prawa i Administracji
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska
Centralne Muzeum Morskie
3 Flotylla Okrętów MW
Zarząd Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
Zarząd Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi"
Urząd Miejski w Helu

 

6. KOMITET ORGANIZACYJNY XXXVII  ZLOTU
KOMANDOR:                          
Marian Czyżewski - Prezes Rady Pomorskiego Porozumienia Oddziałów PTTK

V-ce KOMANDORZY:
Kazimierz Ciechanowicz                   -  Przewodniczący Pomorskiej Komisji Krajoznawczej PTTK
Kazimierz Lasocki                             -  Prezes Zarządu Oddziału Morskiego PTTK w Gdyni
Stanisław   Sikora                               -  Prezes Zarządu Oddziału Gdańskiego PTTK w Gdańsku
Ryszard Wrzosek                               -  Przewodniczący Pomorskiego  Kolegium Instruktorów
Krajoznawstwa PTTK
Lech Zalewski                                     -  V-ce Prezes Zarządu Oddziału Regionalnego PTTK w Gdańsku
SEKRETARZ:                           
Elżbieta Świerk                                  -  Sekretarz Zarządu Oddziału Regionalnego PTTK w Gdańsku
KWATERMISTRZ:                 
Jadwiga Janiak                                  -  Skarbnik Zarządu Oddziału Regionalnego PTTK w Gdańsku

 

PROGRAM ZLOTU:

21 sierpnia 2007r.  - wtorek

od godz. 6.oo rano - przyjmowanie i zakwaterowanie uczestników Zlotu w Domach Studenckich w Gdańsku Oliwie
godz. 9.oo - 18.oo  - wycieczki autokarowe przedzlotowe:

TRASA I  -  wycieczka "Szlakiem elektrowni wodnych Słupi"
Gdańsk - Wejherowo - Lębork - Słupsk  - Skarszewo  Dolne -  Krzynia - Konradowo - Gałęźnia Mała - Soszyca - Jasień - Rokity - Gowidlino - Kartuzy - Gdańsk Oliwa

TRASA II  -  wycieczka        " Perły Ziemi Puckiej"
Gdańsk - Reda - Sławutówko - Osłonino - Rzucewo - Puck - Swarzewo - Władysławowo - Rozewie - Wąwóz Chłapowski - Jastrzębia Góra - Karwia - Sławoszyno - Krokowa - Piaśnica - Leśniewo - Mechowo - Piaśnica Mała - Wejherowo - Nowy Dwór Wejherowski - Bieszkowice - Chwaszczyno - Osowa - Gdańsk Oliwa
od godz. 18.oo - czas wolny

22 sierpnia 2007r. - środa      DZIEŃ  GDAŃSKI

c.d. przyjmowania i zakwaterowania uczestników Zlotu
godz. 9.oo - 13.oo - zwiedzanie Gdańska w grupach:
-  Szlakiem Fortyfikacji Gdańska
-  Muzeum Bursztynu
-  najcenniejsze zabytki Gdańska i wystawa "Drogi do Wolności"
- wycieczka kajakowa po Motławie i Opływie Motławy
godz.14.oo - 15.oo -   obiad
godz. 16.oo             -   uroczyste otwarcie CZAK-u
sesja krajoznawcza:
"Gdańsk przyszłości"
"Gdańsk - światową kolebką bursztynu"
"200-lecie wyzwolenia Gdańska i Pomorza"
godz. 19.oo - 20.oo - kolacja
godz. 20.3o - 22.oo - giełda wydawnictw i spotkanie kolekcjonerów
godz. 21.oo - 23.oo - "Gdańsk nocą" - spacer po zabytkowym Gdańsku

23 sierpnia 2007r. - czwartek    DZIEŃ GDYŃSKI

godz.  7.oo - 7.3o    -   śniadanie + suchy prowiant
godz.  7.45               -   wyjazd trzech autokarów na Oksywie
godz.  8.15 -12.oo   -    zwiedzanie Portu Wojennego:
Sali Tradycji 3 FO  MW
fregaty " Kościuszko " lub " Pułaski "
okrętu rakietowego
zwiedzanie rotacyjne w trzech grupach

godz. 7.45                     wyjazd trzech autokarów do Gdyni
godz. 8.15 -    9.3o     - zwiedzanie " Daru Pomorza " i " OM Błyskawica "
godz. 9.3o -  11.15     - seminarium nt. " Gdynia Morska "
godz. 11.15 - 11.45    - przejście do Klubu Marynarki Wojennej ze zwiedzaniem mola i basenu jachtowego
godz. 11.45 - 12.45    - występ zespołu wokalnego Klubu Marynarki Wojennej
godz. 13.15 - 17.oo    - program j.w. zamiennie
godz. 18.oo - 19.oo    - kolacja
godz. 19.3o - 22.oo    - seminarium  nt."Edukacja krajoznawcza młodzieży na przykładzie Trójmiejskiego
Parku Krajobrazowego i Zakładu Ornitologii Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku
Sobieszewie"  
24 sierpnia 2007r. - piątek   DZIEŃ  HELSKI

godz. 7.oo -   8.oo    - śniadanie + suchy prowiant
godz. 9.oo - 17.oo    - wycieczka   "tramwajem wodnym"  do Helu -  zwiedzanie następujących obiektów:
Latarni Morskiej, Baterii Laskowskiego, Muzeum Obrony Wybrzeża, Fokarium
Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego, Muzeum Rybołówstwa i Cmentarza
Obrońców Helu                         

godz. 13.oo - 15.oo -  seminarium nt. "Latarnie Morskie Polskiego Wybrzeża" ( w dwóch grupach)

- zwiedzanie odbywa się rotacyjnie

godz. 19.oo - 20.oo - kolacja
godz. 20.oo - 21.3o - seminarium nt. " 200-lecia urodzin Wincentego Pola"

25 sierpnia 2007r. sobota     DZIEŃ KASZUBSKI

godz. 7.oo - 7.3o   -   śniadanie + suchy prowiant
godz. 7.45 - 16.oo -  dwie wycieczki autokarowe z zakończeniem  w Centrum Edukacji i Promocji
Regionu w Szymbarku

TRASA I    Kaszubska : Gdańsk Oliwa - Chwaszczyno - Żukowo - Babi Dół - Dzierżążno - Kartuzy -
Łapalice - Chmielno -  Ręboszewo -  Ostrzyce - Wieżyca - Sikorzyno - Gołubie -
Szymbark

TRASA II   Kociewska : Gdańsk - Tczew - Gorzędziej - Narkowy - Gniew - Pelplin - Starogard
Gdańsk i - Skarszewy - Pogódki  - Zamek Kiszewski - Nowa Karczma -     
Będomin - Kościerzyna - Stężyca - Gołubie - Szymbark
godz. 16.oo - 17.oo - zwiedzanie Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku
godz. 17.oo - 19.oo - Forum Krajoznawcze
godz. 19.oo - 22.oo - Biesiada Turystyczna

26 sierpnia 2007r. niedziela
godz. 8.oo - 9.oo     - śniadanie + suchy prowiant
godz. 9.oo - 11.oo   - uroczyste zakończenie CZAK-u
godz.11.oo - 13.oo  - c.d. zwiedzania Gdańska m.in. "Muzeum Bursztynu"
godz.13.3o - 14.3o  - obiad.

 

UCZESTNICY ZLOTU:
Zlot przeznaczony jest dla krajoznawców, którzy zgłoszą się w terminie określonym w niniejszym regulaminie i wniosą stosowną opłatę ( ilość miejsc ściśle ograniczona).
Zgłoszenia na Zlot będą przyjmowane wyłącznie na Karcie Zgłoszenia (wg załączonego do regulaminu wzoru) w terminie od 10 kwietnia do 30 czerwca 2007r. - decyduje kolejność zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane będą przez:
Oddział Regionalny PTTK w Gdańsku, ul. Ogarna 72
80-826 Gdańsk skr.poczt. 147
z dopiskiem "CZAK GDAŃSK 2007"
Wpisowe na XXXVII CZAK wynosi dla:

Zasłużonych Instruktorów Krajoznawstwa    -  230 zł
Instruktorów Krajoznawstwa Polski               -  260 zł
Instruktorów Krajoznawstwa Regionu           -  290 zł
pozostałych osób                                                -  350 zł
Wpisowe należy wpłacić na konto: Oddział Regionalny PTTK w Gdańsku
BGŻ S.A. O/Gdańsk nr 88 2030 0045 1110 0000 0013 8880
z dopiskiem "CZAK 2007"
ŚWIADCZENIA:
W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają uczestnikom:
zakwaterowanie w Domach Studenckich w Gdańsku  Oliwie,
w pokojach 2-osobowych wyżywienie zgodnie z programem
przejazdy i przewodników na wycieczkach zgodnie z programem
wstępy do muzeów położonych na trasach wycieczek i na terenie Gdańska
udział w sesjach  popularno - naukowych
materiały krajoznawcze z regionu
okolicznościową odznakę CZAK 2007
ubezpieczenie uczestników na czas trwania Zlotu
zniżkę PKP
Potwierdzenie przyjęcia na CZAK uczestnicy otrzymają do 20 lipca br.

KURS DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW KRAJOZNAWSTWA:

Pomorskie Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK w Gdańsku na zlecenie Komisji Krajoznawczej ZG PTTK w ramach imprezy towarzyszącej organizuje w dniach: 18-21 sierpnia 2007r. kurs dla kandydatów na  Instruktorów Krajoznawstwa Regionu i Polski
kierownik kursu Kol. Ryszard Wrzosek
szczegóły w załączonej ulotce.

ZDOBYWANIE ODZNAK REGIONALNYCH:
Zainteresowane osoby mogą zdobywać regionalne odznaki krajoznawcze:
Regionalną Odznakę Krajoznawczą Ziemi Gdańskiej
Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą "Miłośnik Gdańska"
Odznakę Krajoznawczą "Miłośnik Gdyni"
Krajoznawczą Odznakę Morską

PREZENTACJA  ZBIORÓW i  KOLEKCJI  KRAJOZNAWCZYCH:
Osoby zainteresowane udziałem w giełdzie prosimy o podanie w karcie zgłoszenia tematyki zbioru, wielkości potrzebnego miejsca w m2 oraz rodzaju gablot.
Organizatorzy po zebraniu informacji od wszystkich chętnych potwierdzą pisemną możliwość zabezpieczenia miejsca.

UWAGI  KOŃCOWE:

* chętni na wycieczki "przedzlotowe" w dniu 21 sierpnia br. wnoszą dodatkową opłatę w wys. 60 zł (koszt autokaru, noclegu i przewodnika)
* wycieczka przedzlotowa odbędzie się po zgłoszeniu się minimum 40 osób.
* osobom nieobecnym na CZAK-u wpisowe nie będzie zwracane.

 

KOMITET ORGANIZACYJNY
XXXVII  CZAK
GDAŃSK 2007

 

karta zgłoszenia na zlot

 

Informacja o kursie na uprawnienia Instruktora Krajoznawstwa Regionu i Polski

karta zgłoszenia na kurs

 

reklama
reklama

zdjęcie   SERWISY: 
 KATALOG
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
 FORUM
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych
[informacje o naszym serwisie]                    [reklama w naszym serwisie]
Niekomercyjny serwis Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
© Wszelkie prawa zastrzeżone.
projektowanie stron www