XXXVI Centralny Zlot Krajoznawców
CZAK Kalisz '06

23-27 sierpnia 2006r.


Pod honorowym patronatem:

Marszałka Województwa Wielkopolskiego

- Marka Woźniaka

Prezesa Zarządu Głównego

- Lecha Drożdżyńskiego

Przewodniczącego Rady Miasta Kalisza

- Zbigniewa Włodarka

Prezydenta Miasta Kalisza

- Janusza Pęcherza

Starosty Powiatu Kaliskiego

- Leszka Aleksandrzaka

1.CELE PROGRAMOWE:
ü     Uczczenie 100-lecia powstania PTK - PTTK
ü      Upamiętnienie 99 rocznicy wycieczki prowadzonej przez Aleksandra Janowskiego po okolicach Kalisza
ü      Uczczenie 50-lecia wydania informatora turystycznego " Poznaj Ziemię Kaliską"
ü      Ukazanie walorów krajoznawczych Ziemi Kaliskiej (tudzież ziem sąsiednich)
ü     Propagowanie obiektów i miejsc Kanonu Krajoznawczego Polski
ü     Popularyzowanie działalności krajoznawczej i publicystycznej
ü      Prezentacja zbiorów kolekcjonerskich krajoznawców
ü      Budzenie polskiej świadomości patriotycznej (w tym regionalnej)
ü      Integracja środowisk krajoznawczych Polski

2.TERMINY I MIEJSCE ZLOTU:
Zlot odbędzie się w Kaliszu - w dniach 23-27 sierpnia 2006r.
Bazą zlotu będą:
            - Dom Studenta "RUBIN" ul. Nowy Świat 28,
            - Bursa Szkolnictwa Zawodowego ul. Przemysłowa 1
            - Hotel PTTK "Bursztyn" ul. Łódzka 29

3.ORGANIZATORZY:
Głównym Organizatorem - XXXVI CZAK- jest:
Kaliski Oddział PTTK im. Stanisława Graevego
działający na zlecenie Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK

Współorganizatorami i sponsorami Zlotu są:
- Ministerstwo Gospodarki
- Urząd Miejski w Kaliszu
- UAM w Poznaniu - Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
- Starostwo Powiatowe w Kaliszu
- Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej
- Muzeum Narodowe w Poznaniu - Oddział w Gołuchowie

Komitet organizacyjny Zlotu:

Komandor Honorowy

Wacław Klepandy

Komandor

Grzegorz Walkowiak

V-ce Komandorzy:

Mateusz Przyjazny

 

Waldemar Pol

 

Piotr Sobolewski

 

Hieronim Kempiński

 

Pola Kuleczka

Sekretariat:

Małgorzata Pietraszko

 

Zuzanna Stempień

 

Ewa Solińska

Kwatermistrzostwo:

Bogdan Bach

 

Barbara Laśkiewicz

 

Grzegorz Serbakowski

Obsługa Przewodnicka:

Paweł Anders, Barbara Galuba, Łucja Konieczna, Bożena Kryst, Włodzimierz Marszałek, Maria Palitowicz, Waldemar Pol, Elżbieta Siarkiewicz, Barbara Sobkowicz, Stefan Szymczak, Krystyna Zawadzka

Sesja popularnonaukowa:

Jan Janusz Janczewski

Obsługa prasowa i fotograficzna:

Zbigniew Pol

Potwierdzenie odznak krajoznawczych:

Piotr Wencfel

4. PROGRAM ZLOTU:
DZIEŃ - 22 sierpnia 2006r. (wtorek przed zlotem)

22.00-8.00

- zakwaterowanie uczestników

  9.00

- wycieczka "przedzlotowa" po trasie:

 

Kalisz - Kłodawa (Kopalnia Soli - nie jest wymagane zaświadczenie lekarskie) - Licheń - Kalisz

18.00

- czas wolny

DZIEŃ - 23 sierpnia 2006r. (środa)

  6.00-12.00

- zakwaterowanie uczestników CZAK- u

  9.00-12.30

- wycieczki po Kaliszu z przewodnikiem

13.00-14.00

- obiad (w miejscu zakwaterowania)

16.00

- uroczyste otwarcie CZAK-u

16.30  

- wystąpienie gości honorowych

17.00

- referaty okolicznościowe

19.00-20.00           

- kolacja (w miejscu zakwaterowania)

20.30-22.00

- "Kalisz nocą" -spacer po Starówce

DZIEŃ - 24 sierpnia 2006r. (czwartek)

  7.00-  7.45

- śniadanie (w miejscu zakwaterowania) + suchy prowiant w ramach obiadu

  8.00-17.00

- wycieczka autokarami trasa I i II

 

  trasa I - Kalisz- Opatówek-Kalinowa- Jeziorsko-Spicymierz- Uniejów- Lisków-Kalisz

 

  trasa II- Kalisz- Lewków-Antonin- Kobyla Góra- Kania - Ołobok - Kalisz

18.30-19.15

- kolacja (w miejscu zakwaterowania)

19.30-22.00

- spotkanie kolekcjonerów i autorów wydawnictw krajoznawczych

21.00-22.00

- spacer po Kaliszu (dla chętnych)

DZIEŃ 25 sierpnia 2006r. (piątek)

  7.00-  7.45

- śniadanie (w miejscu zakwaterowania) + suchy prowiant w ramach obiadu

  8.00-17.00

- wycieczki autokarowe- trasy II i I (zamiennie w stosunku do dnia poprzedniego)

19.30-22.30

- biesiada turystyczna w Gołuchowie ( + zwiedzanie)

23.00

- powrót do bazy

DZIEŃ 26 sierpnia 2006r. (sobota)

  7.30-  8.00

- śniadanie (w miejscu zakwaterowania) + suchy prowiant w ramach obiadu

  8.00-18.00

- wycieczki autokarowe:

 

  a)   Kalisz- Dobrzyca-Jarocin-Winna Góra-Września- Grzybowo - Kalisz

 

  b)  Kalisz-Pleszew-Smiełów-Miłosław-Września- Grzybowo- Kalisz

 

  c)   Kalisz-Chocz- Pyzdry- Kołaczkowo-Września - Grzybowo- Kalisz

 

  d)  Kalisz- Grodziec- Zagórów- Września - Grzybowo- Kalisz

18.30-19.15

- kolacja (w miejscu zakwaterowania)

19.30-21.00

- Forum Krajoznawców

21.00-22.00

- spotkanie integracyjne krajoznawców w bazie

DZIEŃ 27 sierpnia 2006r. (niedziela)

  8.00-  9.00

- nabożeństwo w Bazylice Mniejszej (oraz w Cerkwi Prawosławnej i Kaplicy Ewangelicko-Augsburskiej)

  9.15

- uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II

  9.30-10.15

- śniadanie (+ suchy prowiant dla osób, które nie będą spożywały obiadu)

10.30-12.00

            -oficjalne zakończenie XXXVI CZAK-u

13.00-14.00

- obiad (w miejscu zakwaterowania)

14.30-15.00

- zwolnienie kwater i opuszczenie DS i BSZ

 

5. UCZESTNICY ZLOTU:
Centralny Zlot zorganizowany jest dla miłośników krajoznawstwa.
Zgłoszenia przyjmowane są w terminie: od 25 maja do 10 lipca 2006 r.
Obowiązuje zgłoszenie wyłącznie na załączonych do regulaminu KARTACH ZGŁOSZENIA  i dokonanie wpłaty wpisowego.
Niestety - liczba miejsc jest ograniczona, tak więc o przyjęciu na Zlot decydować będzie kolejność zgłoszenia i wpłaty wpisowego.
Zgłoszenia telefonicznie nie będą przyjmowane.
Zgłoszenia należy przesyłać na adres:
    Kaliski Oddział PTTK
    im. Stanisława Graevego
    ul. Targowa 2
    62-800 Kalisz z dopiskiem "CZAK-06"
    tel. 062 7572452, 062 7575269, e-mail: info@pttk.pl
* Wpisowe na XXXVI "CZAK 2006" wynosi dla:

Zasłużonych Instruktorów Krajoznawstwa

- 200

Instruktorów Krajoznawstwa Polski   

- 230

Instruktorów Krajoznawstwa Regionu

- 260

Pozostałych osób

- 310

* Wpisowe należy wpłacić na konto:
    Kaliski Oddział PTTK im. St. Graevego w Kaliszu
    Bank Zachodni WBK S.A. o/Kalisz 33 1090 1128 0000 0000 1201 5712
    z dopiskiem "CZAK '06"
* Potwierdzenie przyjęcia na "CZAK '06 Kalisz" uczestnicy otrzymują do dnia 21.07.06r.

6. ŚWIADCZENIA:
.    zakwaterowanie w pokojach 2,3,4 i 5-cio osobowych
.    wyżywienie zgodnie z programem + suchy prowiant w czasie zlotowych wycieczek
.   okolicznościową odznakę CZAK
.    przejazd i przewodnik na wycieczkach krajoznawczych
.    wstęp do muzeów na trasach wycieczek
.   biesiada turystyczna
.   materiały krajoznawcze z regionu
.   ubezpieczenie na czas trwania Zlotu
.   zniżkę na przejazd PKP

7. KURS

Komisja Krajoznawcza przy ZG PTTK w ramach imprezy towarzyszącej organizuje w dniach 18-21 sierpnia 2006 r. kurs dla kandydatów na Instruktorów Krajoznawstwa Regionu i Polski. Kierownikiem kursu będzie kol. Józef Partyka. Szczegóły kursu w załączonym komunikacie lub w Oddziale PTTK.
Obowiązuje zgłoszenie wyłącznie na załączonych do programu kursu Kartach zgłoszenia.

8. ZDOBYWANIE ODZNAK REGIONALNYCH:

Uczestnicy CZAK-u za udział we wszystkich wycieczkach zdobywać będą odznaki krajoznawcze: "Turysta Ziemi Kaliskiej", "Przyjaciel Wielkopolski" i "Szlakami Architektury Drewnianej Diecezji Kaliskiej".

9. PREZENTACJA ZBIORÓW, WYDAWNICTW I KOLEKCJI KRAJOZNAWCZYCH:

Zainteresowani udziałem w giełdzie proszeni są o podanie informacji o tematyce, wielkości potrzebnego miejsca, rodzaju gablot lub plansz. Po uzyskaniu informacji od wszystkich chętnych organizatorzy powiadamiają pisemnie o możliwości uczestnictwa w wystawie.

10. UWAGI KOŃCOWE:
ü       Chętni na wycieczkę "przedzlotową" w dniu 22.08 wnoszą dodatkową opłatę
         w wysokości 56 zł (koszt autokaru i noclegu) + 20 zł bilet wstępu do Kopalni Soli.
ü       Wycieczka przedzlotowa w dniu 22 sierpnia odbędzie się po zgłoszeniu się minimum 40 uczestników
ü       Osobom nieobecnym na CZAK-u wpisowe nie będzie zwracane.

Komitet Organizacyjny XXXVI CZAK Kalisz '06


Informację opracował: Henryk Paciej - wszelkie uwagi do strony można przekazać na adres: henrykpaciej@orso.pttk.pl
Copyright C 2006 RPK PTTK OPOLE. All rights reserved. Aktualizowane: maj 19, 2006.