KURS DLA KANDYDATÓW
NA IKR ORAZ IKP

Krajowe Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa działające w ramach Komisji Krajoznawczej ZG PTTK informuje, że w dniach 18-21 sierpnia 2006 roku odbędzie się kurs dla kandydatów na Instruktorów Krajoznawstwa Regionu i Polski. Kurs odbędzie się w Kaliszu przed Centralnym Zlotem Krajoznawców, organizowanym w dniach 23-27 sierpnia 2006 roku.
Do zgłoszenia uczestnik dołącza rekomendację Regionalnego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa, a tam gdzie nie istnieje RKIK - Zarządu Oddziału PTTK lub Regionalnej Pracowni Krajoznawczej. Uczestnicy są proszeni o przygotowanie krótkiej (maksymalnie do 10 minut) prezentacji krajoznawczej - komputerowej, tradycyjnej z przeźroczami lub krótkiego referatu ilustrującej własne dokonania krajoznawcze.
Przypominamy, że zgodnie z regulaminem Instruktora Krajoznawstwa, kandydat na kurs powinien spełniać następujące warunki:
ˇ posiadać przynajmniej średnie wykształcenie;
ˇ wykazać się działalnością krajoznawczą w PTTK przynajmniej przez cztery lata;
ˇ mieć opanowane wiadomości przewidziane programem kształcenia ogólnego kadry programowej PTTK.
Ukończenie kursu nie jest jednoznaczne z otrzymaniem uprawnienia instruktora krajoznawstwa.
Wpisowe w wysokości 250 złotych od osoby należy wpłacić na konto:
Kaliski Oddział PTTK im. S. Graevego
ul. Targowa 2
62-800 KALISZ
Konto: Bank Zachodni WBK S.A.
O/Kalisz 33 10901128 00000000 12015712
Z dopiskiem "Kurs Instruktorów Krajoznawstwa".
W ramach wpisowego uczestnik ma zapewniony pobyt (noclegi, wyżywienie) bez kosztów dojazdu, które pokrywa jednostka delegująca lub osoba zainteresowana kursem.
Serdecznie zapraszamy
Józef Partyka
Przewodniczący Krajowego Kolegium
Instruktorów Krajoznawstwa PTTK


RAMOWY PROGRAM
KURSU INSTRUKTORÓW KRAJOZNAWSTWA
Kalisz 18-21 sierpnia 2006

W dniu 18.08.2006 (piątek) przyjazd w godzinach południowych
ok. 15.00 - po zakwaterowaniu wycieczka po Kaliszu

19.08.2006 - sobota

8.00 - 8.30 - śniadanie
8.30 - 9.00 - otwarcie kursu - Józef Partyka
9.00 - 11.30 - "Podstawowe pojęcia krajoznawcze" - wykład
11.30 - 12.00 - przerwa
12.00 - 14.00 - "Dzieje Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego", wykład - Wanda Skowron
14.00 - 15.00 - obiad
15.00 - 19.00 - wycieczka krajoznawcza
20.00 - 21.30 - wieczór z przeźroczami

20.08.2006 - niedziela

8.00 - 8.30 - śniadanie
8.30 - 12.00 - "Kolekcjonerstwo - formą działalności krajoznawczej" - zajęcia w Regionalnej Pracowni Krajoznawczej
12.00 - 12.30 - przerwa
12.30 - 14.00 - "Inwentaryzacja krajoznawcza. System odznak krajoznawczych. Współczesna elektronika w plecaku krajoznawcy" - wykład, prowadzący: Robert Respondowski
14.00 - 15.00 - obiad
15.00 - 17.30 - "Krajobraz kulturowy" - wykład, prowadzący: Włodzimierz Łęcki
17.30 - 18.30 - "Struktura organizacyjna PTTK, organizacja krajoznawstwa, rola i zadania instruktora krajoznawstwa
18.30 - 19.00 - kolacja
19.00 - 21.30 - prezentacja przez uczestników kursu różnych form dorobku krajoznawczego

21.08.2006 - poniedziałek

8.00 - 8.30 - śniadanie
8.30 - 10.30 - "Turystyka a krajoznawstwo - różnice i współzależność" - wykład, prowadzący: Zbigniew Twaróg
10.30 - 12.00 - "Literatura krajoznawcza", wykład i seminarium, prowadząca: Grażyna Orłowska-Rybicka
12.00 - 12.30 - przerwa
12.30 - 14.00 - "Przyrodniczy wymiar krajoznawstwa" - wykład, prowadzący Józef Partyka
14.00 - 15.00 - obiad
15.00 - 16.00 - sprawdzian pisemny - prowadzący: Józef Partyka
16.00 - 16.30 - przerwa
17.00 - 18.00 - indywidualne rozmowy z uczestnikami kursu, prowadzący Józef Partyka
18.30 - 19.00 - kolacja
19.00 - 20.00 - cd. indywidualnych rozmów z uczestnikami kursu, prowadzący Józef Partyka
20.00 - 21.00 - podsumowanie wyników kursu i zakończenie

22.08.2006 wtorek

8.00 - 8.30 - śniadanie

Po śniadaniu istnieje możliwość uczestnictwa w wycieczce przed CZAK-iem za dodatkową opłatą zgodnie z regulaminem CZAK.
Obowiązuje zgłoszenie wyłącznie na załączonych tutaj Kartach zgłoszenia