Bibliografia publikacji kolekcjonerskich


powrót

stan na: sierpień 16, 2007 ----- 377 publikacji


1 Publikacje KK ZG PTTK - ZdsK - Biuletyn Kolekcjonerski
2 Publikacje KK ZG PTTK - PKK - Kolekcjonerstwo krajoznawcze
3 Publikacje ZW PTTK Kraków - Informator Kolekcjonera
4 Referaty
5 Artykuły
6 Katalogi, informatory
7 Inne
8 Wyjaśnienia
9 Podziękowania

 

 


Informację opracował: Henryk Paciej. Wszelkie uwagi można przekazać na adres email: henrykpaciej@orso.pttk.pl  
Copyright C 1997 RPK PTTK OPOLE. All rights reserved. Aktualizowane: sierpień 16, 2007.


powrót do menu

1. PUBLIKACJE   KK ZG PTTK - ZESPOŁU DO SPRAW KOLEKCJONERSKICH


1 Biuletyn kolekcjonerski "4K" nr 1 Opole Czerwiec 1995
2 Biuletyn kolekcjonerski "4K" nr 2 Opole Marzec 1996
3 Kolekcjonerskie Odznaki Krajoznawcze. Regulaminy.  
(opracowano i zatwierdzono ale nie rozpowszechniono z powodu braku odznak)
Opole 

Maj 1996

4 Biuletyn kolekcjonerski "4K" nr 3 Opole Wrzesień 1996
5 Biuletyn kolekcjonerski "4K" nr 4 Opole Listopad 1996
6 Biuletyn kolekcjonerski "4K" nr 5 Opole Grudzień 1996
7 Biuletyn kolekcjonerski "4K" nr 1(6) Opole Luty 1997
8 Biuletyn kolekcjonerski "4K" nr 2(7) Opole Marzec 1997
9 Biuletyn kolekcjonerski "4K" nr 3(8) Opole Czerwiec 1997
10 Biuletyn kolekcjonerski "4K" nr 4(9) Opole Lipiec 1997
11 Biuletyn kolekcjonerski "4K" nr 1(10) Opole Styczeń 1998
12 Biuletyn kolekcjonerski "4K" nr 2(11) Opole Marzec 1998
13 Biuletyn kolekcjonerski "4K" nr 3(12) Opole Sierpień 1998
14 Biuletyn kolekcjonerski "4K" nr 4(13) Opole Październik 1998
15 Biuletyn kolekcjonerski "4K" nr 1(14) Opole Marzec 1999
16 Biuletyn kolekcjonerski "4K" nr 2(15) - specjalny Opole Marzec 1999
17 Biuletyn kolekcjonerski "4K" nr 3(16) Opole Lipiec 1999
18 Biuletyn kolekcjonerski "4K" nr 4(17) Opole Październik 1999
19 Biuletyn kolekcjonerski "4K" nr 1(18) Opole Marzec 2000
20 Biuletyn kolekcjonerski "4K" nr 2(19) Opole Czerwiec 2000
21 Biuletyn kolekcjonerski "4K" nr 3(20) - specjalny Opole Sierpień 2000
22 Biuletyn kolekcjonerski "4K" nr 4(21) Opole Listopad 2000
23 Biuletyn kolekcjonerski "4K"nr 1(22) Opole Grudzień 2001
24 Biuletyn kolekcjonerski "4K"nr 1(23) Opole Grudzień 2002
25 Biuletyn kolekcjonerski "4K"nr 1(24) Opole Grudzień 2003
26 Biuletyn kolekcjonerski "4K"nr 1(25) Opole Grudzień 2004
27 Biuletyn kolekcjonerski "4K"nr 1(26) Opole Lipiec 2005
28 Kolekcjonerskie Odznaki Krajoznawcze. Regulaminy.   (opracowano III wersję) Opole

Lipiec 2005

29 Biuletyn kolekcjonerski "4K" nr 1(27) Opole Grudzień 2006

 


powrót do menu

2. PUBLIKACJE   KK ZG PTTK - PODKOMISJI KOLEKCJONERSTWA KRAJOZNAWCZEGO


1 Kolekcjonerstwo krajoznawcze w PTTK Lublin 1981
2 Wykaz osób wyróżnionych "Plakietką Zbiorów Krajoznawczych" i "Ekslibrisem Krajoznawcy-Bibliofila" Lublin 1981
3 Kolekcjonerstwo krajoznawcze w PTTK Lublin 1982
4 Kolekcjonerstwo krajoznawcze. Informator i katalog imprez kolekcjonerskich PTTK w latach 1971-1981 Lublin 1983
5 Kolekcjonerstwo krajoznawcze Lublin 1984
6 Kolekcjonerstwo krajoznawcze Lublin 1985
7 Kolekcjonerstwo krajoznawcze. Rys historyczny kolekcjonerstwa Lublin 1985
8 Kolekcjonerstwo krajoznawcze Lublin 1986
9 Kolekcjonerstwo krajoznawcze. Gromadzenie i przechowywanie fotografii - Adam Czarnowski Lublin 1986
10 Kolekcjonerstwo krajoznawcze Lublin 1987
11 Kolekcjonerstwo krajoznawcze. Układ i opracowanie zbiorów - Wojciech Lipniacki Lublin 1987
12 Krajoznawcze odznaki kolekcjonerskie. Regulaminy Lublin 1987
13 "Sesja biblifilska" 1987 Lublin 1987
14 Kolekcjonerstwo krajoznawcze. Odznaki organizacyjne i kadr PTTK - Roman Binek Lublin 1987
15 Kolekcjonerstwo krajoznawcze. Rodzaje zbiorów. cz. I - Adam Czarnowski i Marek Wyszkowski Lublin 1987
16 Kolekcjonerstwo krajoznawcze. Rodzaje zbiorów. cz. II - Adam Czarnowski i Marek Wyszkowski Lublin 1987
17 Kolekcjonerstwo krajoznawcze Lublin 1988
18 Kolekcjonerstwo krajoznawcze. Katalog pocztówek PTK cz.I - Adam Czarnowski Lublin

1988

19 Kolekcjonerstwo krajoznawcze Lublin 1989

 


 

 

 

 

 

 


powrót do menu 3. KLUB   KOLEKCJONERÓW KRAJOZNAWCÓW  - INFORMATOR KOLEKCJONERA

1 Informator kolekcjonera. Nr 1 Klub Kolekcjonerów Krajoznawców ZW PTTK Kraków 1981
2 Informator kolekcjonera. Nr 2 Klub Kolekcjonerów Krajoznawców ZW PTTK Kraków 1982
3 Informator kolekcjonera. Nr 3 Klub Kolekcjonerów Krajoznawców ZW PTTK Kraków 1983
4 Informator kolekcjonera. Nr 4 Klub Kolekcjonerów Krajoznawców ZW PTTK Kraków 1983
5 Informator kolekcjonera. Nr 5 Klub Kolekcjonerów Krajoznawców ZW PTTK Kraków 1984
6 Informator kolekcjonera. Nr 6 Klub Kolekcjonerów Krajoznawców ZW PTTK Kraków 1984
7 Informator kolekcjonera. Nr 7 Klub Kolekcjonerów Krajoznawców ZW PTTK Kraków 1985
8 Informator kolekcjonera. Nr 8 Klub Kolekcjonerów Krajoznawców ZW PTTK Kraków 1985
9 Informator kolekcjonera. Nr 9 Klub Kolekcjonerów Krajoznawców ZW PTTK Kraków 1986
10 Informator kolekcjonera. Nr 10 Klub Kolekcjonerów Krajoznawców ZW PTTK Kraków 1986
11 Informator kolekcjonera. Nr 11 Klub Kolekcjonerów Krajoznawców ZW PTTK Kraków 1987
12 Informator kolekcjonera. Nr 12 Klub Kolekcjonerów Krajoznawców ZW PTTK Kraków 1987
13 Informator kolekcjonera. Nr 13 Klub Kolekcjonerów Krajoznawców ZW PTTK Kraków 1988
14 Informator kolekcjonera. Nr 14 Klub Kolekcjonerów Krajoznawców ZW PTTK Kraków 1988
? ?

?

 


 

 

 

 


powrót do menu

4. REFERATY O TEMATYCE KOLEKCJONERSKIEJ


1 Założenia sesji Zbieractwo i Kolekcjonerstwo Henryk Gawarecki I Sesja Kolekcjonerska Lublin 21-23.10.1978
2 Zbieractwo i Kolekcjonerstwo - rys historyczny, stan obecny, znaczenie dla krajoznawstwa Zygmunt Nasalski I Sesja Kolekcjonerska Lublin 21-23.10.1978
3 Rola zbiorów turystycznych w rozwoju krajoznawstwa Marek Wyszkowski I Sesja Kolekcjonerska Lublin 21-23.10.1978
4 Księgozbiór krajoznawczy Henryk Gawarecki I Sesja Kolekcjonerska Lublin 21-23.10.1978
5 Rola trofeów turystycznych w kształtowaniu kultury plastycznej społeczeństwa Tadeusz Jan Chmielewski I Sesja Kolekcjonerska Lublin 21-23.10.1978
6 Kolekcjonerstwo w PTTK. część I Tadeusz Sobieszek I Sesja Kolekcjonerska Lublin 21-23.10.1978
7 Kolekcjonerstwo w PTTK. część II Adam Czarnowski I Sesja Kolekcjonerska Lublin 21-23.10.1978
8 Kolekcjonerstwo krajoznawcze Adam Czarnowski Sejmik Kielce 25.03.1979
9 Z dziejów kolekcjonerstwa kieleckiego Z. W. Pyzik Sejmik Kielce 25.03.1979
10 O metodzie kolekcjonowania zabytków i pamiątek Z. W. Pyzik Sejmik Kielce 25.03.1979
11 Krajoznawcze odznaki turystyczne T. i Z. Sabałowie Sejmik Kielce 25.03.1979
12 Co to jest kolekcjonerstwo krajoznawcze? Adam Czarnowski II Sesja Kolekcjonerska Lublin 14-16.03.1980
13 Kolekcjonowanie militariów Zygmunt Masalski II Sesja Kolekcjonerska Lublin 14-16.03.1980
14 O ekslibrisie A. Gauda II Sesja Kolekcjonerska Lublin 14-16.03.1980
15 Zasady przechowywania i konserwacji numizmatów A. Wojtulewicz III Sesja Kolekcjonerska Lublin 24-25.10.1981
16 Zasady przechowywania i katalogowania zbiorów przeźroczy B. Filipowski III Sesja Kolekcjonerska Lublin 24-25.10.1981
17 Zbiór pocztówek krajoznawczych Adam Czarnowski III Sesja Kolekcjonerska Lublin 24-25.10.1981
18 O zasadach katalogowania i przechowywania księgozbioru A. Pawłowska III Sesja Kolekcjonerska Lublin 24-25.10.1981
19 O zadaniach kolekcjonerstwa krajoznawczego Adam Czarnowski IV Sesja Kolekcjonerska Lublin 16-17.04.1983
20 Kolekcjonerstwo a muzealnictwo Marek Wyszkowski IV Sesja Kolekcjonerska Lublin 16-17.04.1983
21 Tradycje i rola kolekcjonerstwa w PTK Witold Nastiuszonek IV Sesja Kolekcjonerska Lublin 16-17.04.1983
22 Ruch kolekcjonerski w PTTK Wojciech Kowalski IV Sesja Kolekcjonerska Lublin 16-17.04.1983
23 Konserwacja i przechowywanie znaczków metalowych Mieczysław Kołodziejczyk V Sesja Kolekcjonerska Łódź 09-10.02.1985
24 Znaczenie kolekcji krajoznawczych i rola zbiorów specjalistycznych Adam Czarnowski V Sesja Kolekcjonerska Łódź 09-10.02.1985
25 Odznaki organizacyjne i funkcyjne oraz odznaki regionalne Roman Biniek V Sesja Kolekcjonerska Łódź  09-10.02.1985
26 Znaczki z imprez turystyczno-krajoznawczych Stanisław Misztel V Sesja Kolekcjonerska Łódź  09-10.02.1985
27 Projektowanie znaczków turystyczno-krajoznawczych Ferdynand Drabik V Sesja Kolekcjonerska Łódź 09-10.02.1985
28 Projektowanie odznak PTTK Marek Wyszkowski V Sesja Kolekcjonerska Łódź 09-10.02.1985
29 Kolekcjonerstwo a ochrona fotografii Adam Czarnowski VI Sympozjum. Fot. Kraj. Opole 1986
30 Aktualne kierunki kolekcjonerstwa krajoznawczego Stanisław Misztal VI Sesja Bibliofilska Lublin 04.04.1987
31 Bibliofilstwo krajoznawcze Adam Czarnowski VI Sesja Bibliofilska Lublin 04.04.1987
32 Polski współczesny ekslibris krajoznawczy Tadeusz Kurpaski VI Sesja Bibliofilska Lublin 04.04.1987
33 Kolekcjonerstwo badawcze i dokumentalne (historia pocztówki i fotografii tatrzańskiej - próba zbioru krajoznawczego) Adam Czarnowski Seminarium Piła 26.09.1987
34 Stan badań nad odznakami organizacyjnymi PTTK (próba ich skatalogowania) Wojciech Kicman Seminarium Piła 26.09.1987
35 Kolekcjonerstwo twórcze - propaganda imprez krajoznawczo-turystycznych Krzysztof Kończewski Seminarium Piła 26.09.1987
36 Dydaktyczna i kulturotwórczy rola kolekcjonerstwa Adam Czarnowski Sejmik Kraków 20-21.02.1988
37 Kolekcjonerstwo jako ruch kulturotwórczy Tadeusz Sobieszek VII Sesja-Sejmik przed Kongresem Lublin 08-09.10.1988
38 Znaczenie kolekcjonerstwa dla krajoznawstwa Adam Czarnowski VII Sesja-Sejmik przed Kongresem Lublin 08-09.10.1988
39 Związki kolekcjonerstwa z nauką Zygmunt Nasalski VII Sesja-Sejmik przed Kongresem Lublin 08-09.10.1988
40 Raport o stanie kolekcjonerstwa Stefan Anioła,               Adam Czarnowski VII Sesja-Sejmik przed Kongresem Lublin 08-09.10.1988
41 Historia pocztówek oraz ich rola dokumentalna i kulturowa Adam Czarnowski Sesja Kolekcjonerska Zamość 22.10.1988
42 Problemy gromadzenia i opracowywania pocztówek Jerzy Morgulec Sesja Kolekcjonerska Zamość 22.10.1988
43 Ikonograficzne wartości wydawnictw pocztówkowych Marian Siegieńczuk Sesja Kolekcjonerska Zamość 22.10.1988
44 Karta pocztowa jako środek ekspresji w sztuce poczty Piotr Rogalski Sesja Kolekcjonerska Zamość 22.10.1988
45 Popularyzacja walorów Zamościa za pomocą pocztówek Marian Siegieńczuk Sesja Kolekcjonerska Zamość 22.10.1988
46 Wybór terminów związanych z kartofilią Adam Czarnowski,              Jerzy Morgulec Sesja Kolekcjonerska Zamość 22.10.1988
47 Kalendarium kart pocztowych Adam Czarnowski Sesja Kolekcjonerska Zamość 22.10.1988
48 Dzieje kolekcjonerstwa w Polsce T. Szetela-Zaucha Spotkanie Kolekcjonerów Rzeszów 04-05.03.1989
49 Rola medalierstwa w krajoznawstwie Marek Wyszkowski VIII Sesja Kolekcjonerska Lublin 28.05.1994
50 Medalierskie pamiątki związane z Lublinem do 1945 r. Zbigniew Nesterowicz VIII Sesja Kolekcjonerska Lublin 28.05.1994
51 Medale Lublina 1945 - 1994 Leszek Sadowski VIII Sesja Kolekcjonerska Lublin 28.05.1994
52 Służba zdrowia w medalierstwie lubelskim Edward Soczewiński VIII Sesja Kolekcjonerska Lublin 28.05.1994
53 Medale Ziemi Chełmskiej Konstanty Prożogo VIII Sesja Kolekcjonerska Lublin 28.05.1994
54 Medale Zamojszczyzny Krzysztof Wróblewski VIII Sesja Kolekcjonerska Lublin 28.05.1994
55 Proces powstawania medalu Zbigniew Kotyłło VIII Sesja Kolekcjonerska Lublin 28.05.1994
56 Śląskie Sympozja Krajoznawców a kolekcjonerstwo krajoznawcze Henryk Paciej X/3 Śląskie Sympozjum Krajoznawców Jarnołtówek 10-12.10.1997
57 Z historii kolekcjonerstwa krajoznawczego Wojciech Kowalski IX  Sesja Kolekcjonerska Lublin 15-16.11.1997
58 Kolekcjonerstwo krajoznawcze - stan aktualny Henryk Paciej IX  Sesja Kolekcjonerska Lublin 15-16.11.1997
59 1000 lat orła polskiego Konstany Prożogo IX  Sesja Kolekcjonerska Lublin 15-16.11.1997
60 Orzeł na pocztówce Marian Fuszara IX  Sesja Kolekcjonerska Lublin 15-16.11.1997
61 Historia polskiego orła wojskowego Bohdan Królikowski IX  Sesja Kolekcjonerska Lublin 15-16.11.1997
62 Orzeł na monecie polskiej Zbigniew Nesterowicz IX  Sesja Kolekcjonerska Lublin 15-16.11.1997
63 Historia Śląskich Sympozjów Krajoznawczych Henryk Paciej XI/4 Śląskie Sympozjum Krajoznawców Opawa 01-03.05.1998
64 Początki herbu Lublina na tle heraldyki miejskiej w Polsce Piotr Dymmel X  Sesja Kolekcjonerska Lublin 23.05.1998
65 Geneza i symbolika godła w herbie Lublina Tomasz Panfil X  Sesja Kolekcjonerska Lublin 23.05.1998
66 Geneza przekształcenia i funkcje herbu Lublina do XIX w. Henryk Seroka X  Sesja Kolekcjonerska Lublin 23.05.1998
67 Pytania o dziś i jutro herbu Lublina Krzysztof Skupieński X  Sesja Kolekcjonerska Lublin 23.05.1998
68 Lublin na mapie administracyjnej Polski od średniowiecza do współczesności Adam Andrzej Witusik X  Sesja Kolekcjonerska Lublin 23.05.1998
69 Społeczne kolekcjonerstwo w PTK i PTTK Tadeusz Sobieszek Ogólnopolski Zjazd Społecznych Opiekunów Zabytków Puławy 08-10.06.2001

 


 

 

 

 

 


powrót do menu

5. ARTYKUŁY O TEMATYCE KOLEKCJONERSKIEJ (bez biuletynów - patrz rozdz. 1, 2, 3)


1 artykuł Odznaki turystyczne PTTK . "Światowid" nr 815 Warszawa II.1977
2 artykuł Wykorzystanie filatelistyki w działalności krajoznawczej Adam Czarnowski "Problemy krajoznawstwa dolnośląskiego" s. 52-54 Wrocław   1977
3 artykuł Janusz Trzebiatowski (-) "Kram" nr 5(21) Kraków 01-14.03.1980
4 artykuł Kolekcjoner - krajoznawca Henryk Paciej "Sztandar Załogi" nr 2(328) Zawadzkie 20.02.1983
5 artykuł Odznaki turystyczne (cz.1) Henryk Paciej "Sztandar Załogi" nr 7(333) Zawadzkie 27.04.1983
6 artykuł Odznaki turystyczne (cz.2) Henryk Paciej "Sztandar Załogi" nr 8(334) Zawadzkie 11.05.1983
7 artykuł Odznaki honorowe (cz.3) Henryk Paciej "Sztandar Załogi" nr 9(335) Zawadzkie 25.05.1983
8 artykuł Odznaki funkcyjne PTTK (cz.4) Henryk Paciej "Sztandar Załogi" nr 11(337) Zawadzkie 01.07.1983
9 artykuł Odznaki okolicznościowe PTTK (cz.5) Henryk Paciej "Sztandar Załogi" nr 12(338) Zawadzkie 14.07.1983
10 artykuł Górska odznaka turystyczna (cz.6) Henryk Paciej "Sztandar Załogi" nr 13(339) Zawadzkie 31.07.1983
11 artykuł OTP (cz.7) Henryk Paciej "Sztandar Załogi" nr 14(340) Zawadzkie 12.08.1983
12 artykuł Odznaka krajoznawcza (cz.8) Henryk Paciej "Sztandar Załogi" nr 17(343) Zawadzkie 28.09.1983
13 artykuł Szlakami Chwały Oręża Polskiego (cz.9) Henryk Paciej "Sztandar Załogi" nr 18(344) Zawadzkie 12.10.1983
14 artykuł Młodzieżowa Odznaka Krajoznawcza (cz.10) Henryk Paciej "Sztandar Załogi" nr 19(345) Zawadzkie 26.10.1983
15 artykuł Narciarskie Odznaki Turystyczne (cz.11) Henryk Paciej "Sztandar Załogi" nr 1(349) Zawadzkie 06.01.1984
16 artykuł Przyjaciel Opola (cz.12) Henryk Paciej "Sztandar Załogi" nr 2(350) Zawadzkie 19.01.1984
17 artykuł Znam Kraje Przyjaciół (cz.13) Henryk Paciej "Sztandar Załogi" nr 4(352) Zawadzkie 17.02.1984
18 artykuł KOT (cz.14) Henryk Paciej "Sztandar Załogi" nr 13(361) Zawadzkie 07.07.1984
19 artykuł Odznaki Kolarskie (cz.15) Henryk Paciej "Sztandar Załogi" nr 14(362) Zawadzkie 20.07.1984
20 artykuł Odznaka 40-lecia PRL (cz.16) Henryk Paciej "Sztandar Załogi" nr 17(365) Zawadzkie 31.08.1984
21 artykuł MOT i TM (cz.17) Henryk Paciej "Sztandar Załogi" nr 18(366) Zawadzkie 20.09.1984
22 artykuł OFK (cz.18) Henryk Paciej "Sztandar Załogi" nr 23(371) Zawadzkie 07.12.1984
23 artykuł Odznaka 40-lecia powrotu Ziem Zachodnich i Północnych do Macierzy (cz.19) Henryk Paciej "Sztandar Załogi" nr 5(377) Zawadzkie 01.03.1985
24 artykuł Pięć tysięcy eksponatów "DATAJANY" Paweł Wroński "Gościniec" nr 5 Warszawa V.1985
25 artykuł Plakietka Zbiorów Krajoznawczych Henryk Paciej "Informacje T-K" nr 20 Opole III-IV 1986
26 artykuł Ekslibris Krajoznawcy Bibliofila Roman Pałasiewicz "Informacje T-K" nr 24 Opole I-XII 1986
27 artykuł Nowe Odznaki Kolekcjonerskie (1) Henryk Paciej "Informacje T-K" nr 30 Opole X-X 1987
28 artykuł "Chomik" nowa odznaka kolekcjonerska(2) Henryk Paciej "Informacje T-K" nr 31 Opole I-XII 1987
29 artykuł Plakietka Zbiorów Krajoznawczych (3) Henryk Paciej "Informacje T-K" nr 32 Opole I-II 1988
30 artykuł Kolekcjoner Krajoznawca (4) Henryk Paciej "Informacje T-K" nr 33 Opole III-IV 1988
31 artykuł Ekslibrisy J. Czosnyki "IMT Światowid" nr 953 Warszawa I. 1989
32 artykuł Ciekawość świata - 70-lecie Adama Czarnowskiego Teresa Kłosiewicz "Gościniec" nr 3(232) Warszawa III. 1989
33 artykuł Szlakiem znaków pocztowych Adam Czarnowski "Poznaj swój kraj" nr 7(330) Warszawa VII.1989
34 notka Nie tylko dla Kolekcjonerów (A.C.) "Gościniec" nr 8(237) Warszawa VIII.1989
35 notka Słupskie spotkanie kolekcjonerów (k.p.) "Gościniec" nr 3(244) Warszawa III.1990
36 artykuł Muzeum Archeologiczne w Warszawie Jerzy Głosik "Barbakan" nr 1 Warszawa 1990
37 artykuł Kolekcja dzieł sztuki im. Ciechanowieckich w Pałacu pod Blachą w Warszawie Tomasz Kowalik "Barbakan" nr 1 Warszawa 1990
38 artykuł Warszawskie muzeum lekarskie Marek Wagner "Barbakan" nr 2 Warszawa 1990
39 artykuł Wędrówki w głębinę wieków Jan Baliński "Barbakan" nr 4 Warszawa 1990
40 artykuł Znawca. badacz. kolekcjoner - N. Lippoczy Teresa Maciszewska "IMT Światowid" nr 5/977 Warszawa VI.1991
41 wywiad Rozmowa z Henrykiem Stopikowskim A.G. "Poznaj swój kraj" nr 7(351) Warszawa VII.1991
42 artykuł Ekslibris zdobywa Grudziądz Henryk Stopikowski "Poznaj swój kraj" nr 7(351) Warszawa VII.1991
43 artykuł Matejce w hołdzie Eugeniusz Skręciak "Barbakan" nr 9/10 Warszawa 1993
44 artykuł Znak przewodników tatrzańskich Ryszard Zawiślak "Na Szlaku" nr 3/57 Wrocław III.1994
45 artykuł Muzeum Kolekcji imienia Jana Pawła II Jan Baliński "Barbakan" nr 11 Warszawa 1994
46 artykuł Muzeum Drukarstwa Warszawskiego Andrzej Kowalski "Barbakan" nr 12 Warszawa 1994
47 artykuł Odznaki ratowników tatrzańskich Ryszard Zawiślak "Na Szlaku" nr 7-8/73-74 Wrocław VII-VIII.1995
48 artykuł Aleja Szucha 25. Muzeum Walki i Męczeństwa, 1939-1944 Jadwiga Boryta-Nowakowska "Barbakan" nr 14/15 Warszawa 1995
49 artykuł Muzeum Literatury Wojciech Chmurzyński "Barbakan" nr 14/15 Warszawa 1995
50 przedruk Informacja o działalności KKK "Chomik" przy Oddziale PTTK w Lublinie ("BK" nr 2) Wojciech Kowalski "Informacje ZG PTTK" nr 3 Warszawa 17.06.1996
51 wywiad w cyklu "Gabinet figur niewoskowych"  z H. Paciejem o tym   Co Polak nosi w klapie? Krzysztof Zawadzki "Nowa Tr. Opolska" nr 191(1022) Opole 17-18.08.1996
52 artykuł "Wnętrza dla muz: Janusz Trzebiatowski - Galeria domowa" Janusz Michalczak "Dziennik Polski" nr 231 (15897) Kraków 02.10 1996
53 przedruk Co Polak nosi w klapie? ("NTO" nr 191/96) Krzysztof Zawadzki "Informacje ZG PTTK" nr 7 Warszawa X.1996
54 artykuł Ekslibrisy Oddziału PTTK w Krotoszynie Józef Zdunek "Ekslibris Polski" nr 1(5) Warszawa X-XII.1996
55 notka Mała Galeria Ekslibrisu w Grudziądzu J.T.Cz. "Ekslibris Polski" nr 1(5) Warszawa X-XII.1996
56 artykuł "Jego świat" o Januszu Trzebiatowskim Stanisław Kaszyński, Kazimierz Ostrowski "Gazeta pomorska" nr 285 (14686) Bydgoszcz 06.12.1996
57 monografia Dawne pocztówki tatrzańskie (1) Adam Czarnowski "Filokartysta" nr 1 Warszawa 1996
58 artykuł Warszawa 1940-1941. Dokument i pamięć Adam Czarnowski "Barbakan" nr 16 Warszawa 1996
59 artykuł 100 lat nowożytnych olimpiad. Polski plakat olimpijski Jerzy Głosik "Barbakan" nr 16 Warszawa 1996
60 artykuł Z wizytą u kolekcjonera Adam Czarnowski "Barbakan" nr 17/18 Warszawa 1996
61 artykuł Stare pocztówki z Wagrowca (srch) "Głos Wągrowiecki"  nr 6(71) Wągrowiec 14.03.1997
62 artykuł 4K czyli Korespondencyjny Klub Kolekcjonerów Krajoznawców Henryk Paciej "Kolekcjoner Polski"nr 10(221) Warszawa 22.05.1997
63 artykuł Kolekcjonerstwo krajoznawcze w PTTK Henryk Paciej "Informacje ZG PTTK" nr 3 Warszawa 23.06.1997
64 artykuł Marynarski upór - Wycinanie historii Janusz Sapa "Poznaj Swój Kraj" nr 7(423) Warszawa VII.1997
65 wywiad Co Polak nosi w klapie? Adam Czarnowski "Kolekcjoner Polski"nr 14(225) Warszawa 24.07.1997
66 artykuł Erazm Majewski - twórca Muzeum Archeologicznego Jerzy Głosik "Barbakan" nr 20/21 Warszawa 1997
67 artykuł Olga Boznańska Jerzy Kononowicz "Barbakan" nr 20/21 Warszawa 1997
68 artykuł Warszawa i jej muzeum Krzysztof Wojtarowicz "Barbakan" nr 20/21 Warszawa 1997
69 artykuł Wystawa modernizmu polskiego "Koniec wieku" Krzysztof Wojtarowicz "Barbakan" nr 20/21 Warszawa 1997
70 artykuł Wiedza nie ma granic. Varsaviana rara et curiosa Adam Czarnowski "Barbakan" nr 22 Warszawa 1997
71 artykuł Pięć wieków grafiki polskiej Krzysztof Wojtarowicz "Barbakan" nr 22 Warszawa 1997
72 artykuł Wystawa o Powstaniu Warszawskim Jerzy Czarnocki "Barbakan" nr 23 Warszawa 1997
73 artykuł Dwie wystawy i targi turystyczne Adam Czarnowski "Barbakan" nr 23 Warszawa 1997
74 artykuł Skarby wschodnich Gotów Jerzy Głosik "Barbakan" nr 23 Warszawa 1997
75 artykuł Muzeum Niepodległości Jerzy Kononowicz "Barbakan" nr 23 Warszawa 1997
76 artykuł Kolekcjonerstwo w Internecie! Henryk Paciej "Kolekcjoner Polski"nr 3(238) Warszawa 12.02.1998
77 artykuł Pocztówki, zdjęcia, obrazy i plakaty Karolina Martyńska "Pałuki" nr 17/98 Wągrowiec 1998
78 artykuł Kolekcja za grosik Adam Czarnowski "Barbakan" nr 24 Warszawa 1998
79 artykuł Tajemnicza królowa Hatszepsut Krzysztof Wijtarowicz "Barbakan" nr 24 Warszawa 1998
80 artykuł Kolekcjonerstwo krajoznawcze jako ruch kulturotwórczy Adam Czarnowski "Barbakan" nr 25/26 Warszawa 1998
81 artykuł Pocztówki kartograficzne Leszek Białkowski "Barbakan" nr 25/26 Warszawa 1998
82 artykuł Mazowieckie krajowidoki Adam Czarnowski "Barbakan" nr 27 Warszawa 1998
83 artykuł Wągrowczanin maja - Bogdan Piechowiak (srch) "Głos Wągrowiecki" nr 29(278) Wągrowiec 17.07.1998
84 artykuł Kolekcjoner, podróżnik, społecznik..."
(o Bogdanie Piechowiaku)
Waldemar Kaiser "Gazeta Poznańska" Poznań 30.10.1998
85 przedruk Pięć tysięcy eksponatów "DATAJANY"  ("Gościniec" nr 5) Paweł Wroński "MANDRAGORA" nr 3/8/1999 Warszawa VII-IX.1999
86 artykuł Podkarpacie na znaczkach pocztowych Antoni Hadała "Wędrowiec Małopolski" nr 3 Rzeszów 2000
87 artykuł Wyróżnienia honorowe w turystyce Ryszard Zawiślak "Wędrowiec Małopolski" nr 3 Rzeszów 2000
88 artykuł Sztuka ekslibrisu Barbara Krcha MANDRAGORA" nr 1/17/2001 Warszawa 01-03.2001
89 artykuł Kto ma takie hobby? Adam Czarnowski "MANDRAGORA" nr 1/17/2001 Warszawa 01-03.2001
90 artykuł Pierwsze polskie pocztówki skautowe - Lwów 1911 Marian Miszczuk "Na szlaku" nr 1/2001 Wrocław 01.2001
91 artykuł Pieniądz zastepczy Ziemi Kościańskiej Zbigniew Ratajczak "Na szlaku" nr 1/2001 Wrocław 01.2001
92 artykuł Polskie pocztówki skautowe 1912-1914 Marian Miszczuk "Na szlaku" nr 2/2001 Wrocław 02.2001
93 artykuł "Schody kawowe" Justyna Liguz-Kołakowska "Na szlaku" nr 3/2001 Wrocław 03.2001
94 artykuł Studenckie koła przewodnickie Wojciech Kowalski "Na szlaku" nr 3/2001 Wrocław 03.2001
95 notatka To warto wiedzieć (S) "poznaj swój kraj" 1/2001 (467) Warszawa 03.2001
96 artykuł Widzewska Galeria Ekslibrisu Henryk Paciej "Na szlaku" nr 4/2001 Wrocław 04.2001
97 artykuł Zamiast wstępu do Biuletynu kolekcjonerskiego + pierwsze opinie o "Na kolekcjonerskim szlaku" Henryk Paciej "Na szlaku" nr 5/2001 Wrocław 05.2001
98 artykuł Kariera wizytówki Adam Czarnowski "Na szlaku" nr 7-8/2001 Wrocław 07-08.2001
99 notatka Nowinki kolekcjonerskie Adam Czarnowski "Na szlaku" nr 7-8/2001 Wrocław 07-08.2001
100 artykuł Numerowańce Janusz Motyka "Na szlaku" nr 7-8/2001 Wrocław 07-08.2001
101 artykuł Czy na pewno 50 lat PTTK? Marek Nowak "Na szlaku" nr 9/2001 Wrocław 09.2001
102 artykuł Głos do dyskusji Janusz Motyka "Na szlaku" nr 9/2001 Wrocław 09.2001
103 artykuł Mała Galeria Ekslibrisu Henryk Paciej "Na szlaku" nr 10/2001 Wrocław 10.2001
104 artykuł Nowe wydawnictwa Adam Czarnowski "Na szlaku" nr 10/2001 Wrocław 10.2001
105 artykuł Twierdza na turystycznym szlaku Janusz Motyka "Na szlaku" nr 11/2001 Wrocław 11.2001
106 artykuł Kalendarzyki kartkowe Adam Czarnowski "Na szlaku" nr 12/2001 Wrocław 12.2001

 


 

 


powrót do menu

6. KATALOGI ORAZ INFORMATORY Z WYSTAW KOLEKCJONERSKICH 


1 Janusz Trzebiatowski -Wystawa metalowego znaczka turystycznego Zarząd Okręgu  PTTK Kraków Kraków 1964
2 Oznaki turystyczne KK Oddz. Wrocławskiego PTTK, Muzeum Sztuki Medalierskiej Wrocław 1967
3 Medale i odznaki Ziem Zachodnich i Północnych KK ZW PTTK, Muzeum Sztuki Medalierskiej Wrocław 1970
4 Janusz Trzebiatowski - Medale i odznaki Galeria Rytm ZDK HiL Nowa Huta IV.1971
5 Janusz Trzebiatowski - Wystawa odznak turystycznych KO XIV OZPTP Kraków X.1971
6 Janusz Trzebiatowski - TURKUS 72 - Wystawa medali i odznak turystycznych KK Oddz. Wrocławskiego PTTK Wrocław V.1972
7 I Ogólnopolska Wystawa i Giełda Znaczka Turystycznego KK ZW PTTK Opole 29-30.06.1974
8 Janusz Trzebiatowski - Prezentacje 73/74 ZPAP Kraków 1974
9 Wystawa pamiątkarstwa turystycznego ze zbiorów Witolda Prelicza KK Oddz. Wrocławskiego PTTK Wrocław 10.03.1975
10 Janusz Trzebiatowski - Malarstwo w emaliach Galeria MPiK Kraków 1975
11 II Ogólnopolska Wystawa i Giełda Znaczka Turystycznego KK ZW PTTK Opole 25-26.09.1975
12 I Giełda Kolekcjonerów Krajoznawców KK Oddział Warszawa Śródmieście Warszawa 13.11.1976
13 III Ogólnopolska Wystawa i Giełda Znaczka Turystycznego KK ZW PTTK Opole 1976
14 I Ogólnopolska Wystawa i Giełda Trofeów Turystycznych "Chomik" KKK "CHOMIK" Lublin 1976
15 Janusz Trzebiatowski - Plakat 76 Galeria B Kraków 1976
16 Jarmark Kolekcjonerski KK ZW PTTK Opole 02.04.1977
17 II Giełda Kolekcjonerów Krajoznawców KK Oddział Warszawa Śródmieście Warszawa 23-24.04.1977
18 Janusz Trzebiatowski - Odznaki turystyczne RPK ZW PTTK Lublin IV.1977
19 IV Ogólnopolska Wystawa i Giełda Znaczka Turystycznego KK ZW PTTK Opole -Bierkowice 03-04.09.1977
20 II Ogólnopolska Wystawa i Giełda Trofeów Turystycznych "Chomik" KKK "CHOMIK" Lublin 1977
21 Krajobraz i turystyka w ekslibrisie ze zbiorów Norberta Lippóczy'ego PTTK ZW Tarnów 1977
22 Janusz Trzebiatowski - Odznaki Oddziału Akademickiego PTTK w Krakowie Oddział Akademicki PTTK Kraków 1977
23 III Giełda Kolekcjonerów Krajoznawców KK Oddział Warszawa Śródmieście Warszawa 04-05.03.1978
24 II Spotkanie kolekcjonerskie KK ZW PTTK Opole 25.05.1978
25 V Ogólnopolska Wystawa Znaczka Turystycznego KK ZW PTTK Opole 24-25.06.1978
26 I Ogólnopolska Sesja Krajoznawcza "Zbieractwo i kolekcjonerstwo" RPK ZW PTTK Lublin 21-23.10.1978
27 III Ogólnopolska Wystawa i Giełda Trofeów Turystycznych "Chomik" KK "CHOMIK" Lublin 1978
28 Janusz Trzebiatowski -Odznaki i medale KOIiKT Kraków 1978
29 Ekslibris krajoznawczy i turystyczny PTTK :ZW Lublin, ZW Tarnów, Muzeum Okręgowe w Lublinie Lublin 1978
30 Janusza Trzebiatowski -Odznaki i medale Oddz. Akademicki PTTK Kraków 1X.1978
31 Zbieractwo i kolekcjonerstwo własne. ich źródła i znaczenie dla kolekcjonerstwa Kielce 25.03.1979
32 Wystawa odznak turystycznych -Dni Wałbrzycha 1979 PTTK Oddział Wałbrzych 27.05-03.06.1979
33 IV Giełda Kolekcjonerów Krajoznawców KK Oddział Warszawa Śródmieście Warszawa 29.05.1979
34 V Giełda Kolekcjonerów Krajoznawców KK Oddział Warszawa Śródmieście Warszawa 16-18.12.1979
35 I Ogólnopolska Wystawa Turystycznej Plakietki i Proporczyka Oddział PTTK Jędrzejów 1979
36 Janusz Trzebiatowski - Medale, odznaki, projekty rysunkowe Muzeum Sztuki Medalierskiej Wrocław 1979
37 IV Ogólnopolska Wystawa i Giełda Trofeów Turystycznych "Chomik" KKK "CHOMIK" Lublin 1979
38 VI Giełda Kolekcjonerów Krajoznawców KK Oddział Warszawa Śródmieście Warszawa 1980
39 PTTK w exlibrisie. Leopold Ziółkowski ZW PTTK Opole 1980
40 II Ogólnopolska Sesja Kolekcjonerska RPK Lublin 14-16.03.1980
41 Wystawa Ekslibrisów Krajoznawczych  ze zbiorów Tadeusza Kurpaskiego. ZW PTTK Wrocław III.1980
42 I Wystawa Kolekcjonerów Krajoznawców PTTK z okazji Kongresu w Płocku PKK Lublin 11-13.04.1980
43 II Ogólnopolska Wystawa Turystycznej Plakietki i Proporczyka Oddział PTTK Jędrzejów 24.05-01.06.1980
44 VII Giełda Kolekcjonerów Krajoznawców KK Oddział Warszawa Śródmieście Warszawa 06-07.12.1980
45 Wystawa i Giełda Znaczka Turystycznego KK ZW PTTK.Muzeum w Brzegu Opole   1980
46 V Ogólnopolska Wystawa i Giełda Trofeów Turystycznych "Chomik" KKK "CHOMIK" Lublin 1980
47 Orzeł Polski w exlibrisie. ze zbiorów Józefa Tadeusza Czosnyk. Kazimierza Pątka. Czesława Rodziewicza Muzeum Okręgowe Wałbrzych 8.11.80-04.01.1981
48 VIII Giełda Kolekcjonerów Krajoznawców KK Oddział Warszawa Śródmieście Warszawa 11-12.04.1981
49 III Ogólnopolska Sesja Kolekcjonerska RPK Lublin 24-25.10.1981
50 VI Ogólnopolska Wystawa i Giełda Trofeów Turystycznych "Chomik" KKK "CHOMIK" Lublin 1981
51 Odznaki i plakietki turystyczne Koło PTTK nr 3 przy BP BIPROKWAS Kraków 1981
52 Wystawa kolekcjonerów - krajoznawców podczas Krakowskich Dni Turystyki Klub Działacza Turystyki przy MCK w Krakowie, Klub Kolekcjonerów Krajoznawców przy ZW PTTK Kraków X.1982
53 VII Ogólnopolska Wystawa i Giełda Trofeów Turystycznych "Chomik" KKK "CHOMIK" Lublin 1982
54 VIII Ogólnopolska Wystawa i Giełda Trofeów Turystycznych "Chomik" KKK "CHOMIK" Lublin 1983
55 I Ogólnopolski Pokaz Krajoznawczych Zbiorów Młodzieżowych PTTK PKK, ZW PTTK Kraków, Klub Kolekcjonerów Krajoznawców Kraków 07-08.04.1984
56 Społeczna rola kolekcjonerstwa -Sesja Kolekcjonerska PKK, RPK Lublin 16-17.04.1983
57 Motyw gór w exlibrisie. z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki z Wojcieszowa Klub Osiedlowy NSM Nowy Targ IV.1984
58 Motywy górskie w exlibrisie - wybór Roman Binek PKK, RPK Lublin VIII.1984
59 IX Ogólnopolska Wystawa i Giełda Trofeów Turystycznych "Chomik" KKK "CHOMIK" Lublin 08.12.1984
60 Odznaki i znaczki turystyczno-krajoznawcze Ogólnopolska Sesja i Wystawa Kolekcjonerów Krajoznawców Łódź 09.02-30.03.1985
61 Militaria w ekslibrisie, z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki Muzeum Osadnictwa Wojskowego Lubań 28.05-16.06.1985
62 W Tatrach dawnymi laty, wystawa pocztówek i fotografii Adama Czarnowskiego KFK, KMPiK Opole 1985
63 X Ogólnopolska Wystawa i Giełda Trofeów Turystycznych "Chomik" KKK "CHOMIK" Lublin 27.10.1985
64 Pocztówki i Fotografie Tatrzańskie Adama Czarnowskiego KFK, BWA Kielce V.1986
65 Pokaz popularnych zbiorów PKK KK ZG PTTK Warszawa V.1986
66 Ekslibrisy grafików Polski Północnej i Zachodniej z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki z Wojcieszowa KMPiK Kołobrzeg V.1986
67 Warsztaty kolekcjonerskie PKK, ZW PTTK Kielce 29-30.06.1986
68 Ekslibrisy sudeckie RPK,  ZW PTTK Wałbrzych 11.11-31.12.1986
69 XI Ogólnopolska Wystawa i Giełda Trofeów Turystycznych "Chomik" KKK "CHOMIK" Lublin 1986
70 Jan Czech - ekslibrisy z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki z Wojcieszowa PTME i KMPiK Wałbrzych I - II.1987
71 Sesja bibliofilska p.t. "Ekslibris i bibliofilstwo krajoznawcze" Ogólnopolska Sesja Kolekcjonerów Krajoznawców PTTK, PKK Lublin 04.04.1987
72 XII Ogólnopolska Wystawa i Giełda Trofeów Turystycznych "Chomik" KKK "CHOMIK" Lublin 05.04.1987
73 Zabytkowa architektura miast polskich w ekslibrisie PKK, RPK, WKFSiT, Muzeum Okręgowe Lublin IV 1987
74 II Pokaz Zbiorów Krajoznawczych PKK KK ZG Warszawa IV-V 1987
75 Zabytki Architektury w ekslibrisie z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki z Wojcieszowa Muzeum Regionalne PTTK Zagórze Śląskie Zamek Grodno V-X 1987
76 Wystawa Kolekcjonerska  i  Seminarium - Piła 87 KK ZW PTTK w Pile, PKK, Koło Nr 37, KMPiK Piła 26.09.1987
77 I Łęczycka Wystawa Zbiorów Krajoznawczych Oddział PTTK Łęczyca 28.09-05.10.1987
78 II Ogólnopolskie Spotkanie Kolekcjonerów RPK Rzeszów, PKK, Oddział PTTK  Rzeszów Łańcut 14-15.11.1987
79 Krajoznawstwo wśród młodzieży - sejmik KK O/Kraków Kraków 20-21.02.1988
80 III Pokaz Popularnych Zbiorów PKK KK ZG PTTK Warszawa 1988
81 XIII Ogólnopolska Wystawa i Giełda Trofeów Turystycznych "Chomik" KKK "CHOMIK" Lublin 17.04.1988
82 Zbiory pocztówek w kolekcjonerstwie krajoznawczym - Sesja Kolekcjonerska RPK-ZW Zamość, PKK, KMPiK, Muzeum Okręgowe Zamość 1988
83 Orzeł na ekslibrisach ze zbiorów Mirosława Zbigniewa Wojalskiego Galeria Miraż Łódź XI.1988
84 Motyw gór w exlibrisie z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki z Wojcieszowa RPK przy ZW PTTK Zamość 1988
85 III Ogólnopolskie Spotkanie Kolekcjonerów Krajoznawców PKK, RPK Rzeszów, Oddział PTTK Rzeszów 04-05.03.1989
86 I Międzynarodowa Wystawa "Architektura w ekslibrisie" PTME, KMPiK Grudziądz 07.01-15.02.1989
87 Ikonografia kościuszkowska Krzysztofa Lachwicza Wojskowy Klub Kolekcjonerski, DK Rawicz VIII-IX.1989
88 XIV Ogólnopolska Wystawa i Giełda Trofeów Turystycznych "Chomik" KKK "CHOMIK" Lublin 02.12.1989
89 XV Ogólnopolska Wystawa i Giełda Trofeów Turystycznych "Chomik" KKK "CHOMIK" Lublin 1990
90 II Międzynarodowa Wystawa Ekslibrisu "Architektura miast Kopernikowskich" Oddz. PTTK, Muzeum Grudziądz III.1991
91 Grudziądz w ekslibrisie KMDG Grudziądz 1991
92 Grudziądzanie i ich ekslibrisy cz.I KMKiE, koło PTTK nr 46 Grudziądz 1992
93 III Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu "Zabytkowa architektura drewniana" UW, UM, GTK, Muzeum, koło PTTK nr 46 Grudziądz IV-.V.1993
94 Mikołaj Kopernik. Architektura miast Kopernikańskich.(cz 1) DK "PODGÓRZE" Kraków 1993
95 Mikołaj Kopernik. Architektura miast Kopernikańskich.(cz 2) DK "PODGÓRZE" Kraków 1993
96 XVI Ogólnopolska Wystawa i Giełda Trofeów Turystycznych "Chomik" KKK "CHOMIK" Lublin 28-29.05.1994
97 Zabytkowa architektura drewniana w ekslibrisie DK "PODGÓRZE" Kraków 1994
98 Zabytkowa architektura drewniana w ekslibrisie MBP Gliwice 1994
99 IV Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu "Kapliczki i krzyże w krajobrazie wiejskim" O/PTTK, Muzeum Grudziądz 1995
100 XVII Ogólnopolska Wystawa i Giełda Trofeów Turystycznych "Chomik" KKK "CHOMIK" Lublin 25.11.1995
101 Informator okolicznościowy 5 -  wystawy ekslibrisów w Małej Galerii Ekslibrisu KLUB 'CENTRUM" Grudziądz   II.1990 - II.1996
102 XVIII Ogólnopolska Wystawa i Giełda Trofeów Turystycznych "Chomik" KKK "CHOMIK" Lublin 30.11.1996
103 Wągrowiec na starej pocztówce ze zbiorów Bogdana Piechowiaka WW Wągrowiec 1996
104 Kaplice i krzyże w krajobrazie wiejskim - wystawa ekslibrisów H. Stopikowskiego DK "PODGÓRZE" Kraków 1997
105 V Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu "Zamki i zamczyska" O/PTTK, Muzeum Grudziądz VI.1997
106 Kaplice i krzyże w krajobrazie wiejskim - wystawa ekslibrisów H. Stopikowskiego MBP Gliwice VIII-IX.1997
107 XIX Ogólnopolska Wystawa i Giełda Trofeów Turystycznych "Chomik" KKK "CHOMIK" Lublin 15-16.11.1997
108 Krzyże i kaplice  w ekslibrisie BP MS W-wy Warszawa 1998
109 Stary Wagrowiec, wystawa fotografii i widokówek Bogdana Piechowiaka AKCJA KATOLICKA Wągrowiec 20-23.04.1998
110 IV Przemyska Giełda znaczków i pamiatek turystycznych PTTK Oddz. + inni Przemyśl 25.04.1998
111 XX Ogólnopolska Wystawa i Giełda Trofeów Turystycznych "Chomik" KKK "CHOMIK" Lublin 23-24.05.1998
112 Ekslibrisy dla Jana Pawła II wystawa ekslibrisów z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki z Wojcieszowa INSTYTUT JANA PAWŁA II Kraków 30.07-15.09.1998
113 PTTK w ekslibrisie PTTK Oddz. w Krotoszynie Krotoszyn 05-24. 05. 1999
114 PTTK w ekslibrisie z kolekcji Józefa Zdunka - V Kongres Krajoznawstwa Polskiego ZG PTTK + O/PTTK Krotoszyn Gniezno 08-10. 09. 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 


powrót do menu

7. INNE   PUBLIKACJE  DOTYCZĄCE  KOLEKCJONERSTWA


1 Podróże po szufladzie A. Banach Wyd. Literackie Kraków 1960
2 O wdzięczności przedmiotów A. Banach Wyd. Literackie Kraków 1962
3 Mały przewodnik kolekcjonera P. Burchard, E. Gołowin Wyd. Iskry Warszawa 1966
4 Twoje hobby. Propozycje, rady, wskazówki Jan Gustaw Fal, Antoni Świerczakowski Wyd. CRZZ Warszawa 1966
5 Igraszki z czasem czyli minione lata na cenzurowanym St. Broniewski Wyd. Literackie Kraków 1970
6 Odpoczynek z pasją J. Drużnikow KAW Warszawa 1971
7 Kolekcje z niczego A. Trybunalski Wyd. Horyzonty Warszawa 1971
8 Uniechowski opowiada czyli tajemnice mafii antykwarskiej K. Uniechowska Czytelnik Warszawa 1971
9 Turkus 72 Wystawa medali i oznak turystycznych Janusza Trzebiatowskiego Plakat form. 60x85 cm (brązowy i złoty) PTTK Oddz. Wrocławski Wrocław 1972
10 OKO -Obyczaje, kulytura, osobliwości praca zbiorowa pod red. L. Pijanowskiego Wyd. Literackie Kraków 1975
11 Historia i symbolika zawarta w odznakach turystycznych Leopold Ziółkowski PTTK ZW Opole 1976
12 Wystawy krajoznawcze w PTTK. Wytyczne organizowania Janusz Zaremba PTTK ZW KK Wrocław 1977
13 Tyle szczęścia dla szewców A. Strońska Czytelnik Warszawa 1977
14 Wędrówki przedmiotów - kolekcje i kolekcjonerzy Sowiński Janusz Ossolineum Wrocław 1977
15 Wielcy kolekcjonerzy P. Cabanne Wyd. Literackie Kraków 1978
16 Ekslibris Krajoznawcy Bibliofila. Plakietka Zbiorów Krajoznawczych. Zasady przyznawania PTTK ZG KK W-wa 1978
17 Informator kolekcjonera Muzeum Śląska Opolskiego Opole 1978
18 Krajoznawstwo, poradnik metodyczny. str. 104-117 rozdział "Zbieractwo" Adam Czarnowski PTTK ZG KK Warszawa 1979
19 Zbieractwo i kolekcjonerstwo własne. ich źródła i znaczenie dla kolekcjonerstwa  materiały do sejmiku PTTK ZW Kielce 1979
20 Zbieractwo i kolekcjonerstwo własne. ich źródła i znaczenie dla kolekcjonerstwa.  Sejmik przed Kongresem PTTK ZG KK W-wa 1980
21 Współcześni poszukiwacze skarbów W. Krysztoforski MAW Warszawa 1980
22 Odznaki i wyróżnienia PTTK. zeszyt szkoleniowy nr 5 kurs przodowników-instruktorów ZG PTTK Warszawa 1981
23 Vademecum krajoznawcy. str. 85-91 rozdział "Kto ma takie hobby" Adam Czarnowski ZW-P PTTK Warszawa 1981
24 Katalog Chełmskich Odznak Turystycznych 1960 -1981 Konstanty Prożogo ZW PTTK Chełm 1985
25 Kalendarz hobbysty. Kalendarz Katowickiego Informatora kulturalnego KTS-K Katowice 1986
26 Na wieczną rzeczy pamiątkę. O Bogdanie Piechowiaku Jolanta Nowak-Węklarowa WW Wągrowiec 1991
27 Herby i pieczątki Wągrowca Bogdan Piechowiak WW Wągrowiec 1995
28 Wielkie fascynacje mała grafiką. 50 wystaw Małej Galerii Ekslibrisu w Klubie "Centrum" Henryk Stopikowski GTK Grudziądz 1998

powrót do menu

8. WYJAŚNIENIA DO BIBLIOGRAFII PUBLIKACJI KOLEKCJONERSKICH PTTK


Przed IV Kongresem Krajoznawstwa Polskiego w Opolu zorganizowano szereg sejmików krajoznawczych a wśród nich w Lublinie w dniach 8-9.10.1988 roku sejmik na temat "Roli kolekcjonerstwa krajoznawczego". Organizatorami sejmiku była Podkomisja Kolekcjonerstwa Krajoznawczego działająca w ramach KK ZG PTTK, przy współudziale ZW PTTK oraz RPK w Lublinie, Komisji Opieki nad Zabytkami ZG PTTK i WKFSiT Lublin. W sejmiku uczestniczyło ponad 60 krajoznawców i kolekcjonerów z całej Polski. Zgodnie z założeniami sejmików przedkongresowych zaproszono na sejmik przedstawicieli środowisk działających poza PTTK takich jak: Federacje Organizacji Kolekcjonerskich oraz Kluby w niej zrzeszone, Kluby nie zrzeszone, ZHP, a także Ministerstwo Kultury i Sztuki oraz Wydział Kultury i Kuratorium w Lublinie. W czasie sejmiku zgłoszono  m.in. wniosek: - Opracować i wydać bibliografię publikacji kolekcjonerskich.

Tak się dziwnie złożyło, że niedługo po sejmiku Podkomisja Kolekcjonerstwa Krajoznawczego przestała działać a nawet istnieć. Próba nawiązania do tej działalności podjęta przez  Zespół do spraw Kolekcjonerskich przy KK ZG PTTK napotyka na kłopoty przy próbach dotarcia do materiałów archiwalnych po byłej Podkomisji. Przeprowadzona ankieta dotycząca kolekcjonerstwa wyłoniła grupę zainteresowanych tym tematem, utworzono klub "4K" - czyli Korespondencyjny Klub Kolekcjonerów Krajoznawców, wydawany jest "Biuletyn kolekcjonerski".

Pierwsze zestawienie publikacji o tematyce kolekcjonerskiej opublikowane zostało w "Biuletynie kolekcjonerskim" nr 2 w marcu 1996 roku. Natomiast w numerze 5 "Biuletynu kolekcjonerskiego" ukazała się kolejna próba zestawienia publikacji kolekcjonerskich w PTTK, wzbogacona informacjami uzyskanymi od kol. Adama Czarnowskiego oraz po przejrzeniu szaf KK ZG PTTK. Od dwóch stron formatu biuletynu i 39 pozycji w pierwszej wersji opracowania, doszło do jedenastu stron formatu biuletynu i 219 pozycji.W aktualnym wydaniu jest wymienionych 377 pozycji i do wszystkich które są znalezione w Internecie - dorobione są "linki" czyli połączenia.

Ponieważ zestawienie to jest jeszcze niekompletne , proszę bardzo wszystkich kolekcjonerów, a  zwłaszcza tych z większym stażem o uzupełnienie powyższego zestawienia oraz o korektę ewentualnych błędów i pomyłek. Może w ten sposób uda się odtworzyć fragment działalności Podkomisji Kolekcjonerstwa Krajoznawczego i dzięki pomocy kolekcjonerów z całej Polski, uda się w pełni zrealizować przytoczony powyżej wniosek przedkongresowy.

Wymienione w bibliografii publikacje posiadam w dużej części we własnych zbiorach (zaznaczone to jest wytłuszczonym rokiem wydania), niektóre nawet w dubletach. Ale części nie mam i będę wdzięczny za ewentualne dostarczenie brakujących egzemplarzy publikacji, lub ich wymianę.

Przyjęty podział publikacji nie jest może najlepszy i jeżeli ktoś zgłosi lepsze propozycje, to chętnie z nich skorzystam. Może należy wprowadzić oddzielną grupę, np. notatki prasowe o kolekcjonerstwie (o ile będą zebrane odpowiednie informacje) ?

 Wszystkie uzupełnienia można przysyłać pocztą elektroniczną: henrykpaciej@orso.pttk.pl  , lub pocztą na adres:

 "4K" - Henryk Paciej
ul. Chabrów 50 m 19
45-222 Opole


powrót do menu

9. PODZIĘKOWANIA


Serdecznie dziękuję wszystkim kolekcjonerom - krajoznawcom którzy przyczynili się do powstania niniejszej bibliografii. Specjalne podziękowania kieruję tą drogą tym kolegom którzy przysłali uzupełnienia lub zgłosili poprawki czy uwagi. Są to:

Adam Czarnowski z Warszawy
Józef Tadeusz Czosnyka z Wojcieszowa
Krzysztof Radosław Mazurski z Wrocławia
Jerzy Morgulec z Warszawy
Janusz Motyka z Przemyśla
Bogdan Piechowiak z Wągrowca
Henryk Stopikowski z Grudziądza
Adam S. Szepiel z Białegostoku
Janusz Trzebiatowski z Krakowa
Janusz Zaremba z Kwidzyna
Ryszard Zawiślak z Rzeszowa


Informację opracował: Henryk Paciej   Wszelkie uwagi można przekazać na adres email: henrykpaciej@orso.pttk.pl 
Copyright C 1997 RPK PTTK OPOLE. All rights reserved.  Aktualizowane: sierpień 16, 2007.