Biuletyn kolekcjonerski


Rok 2006 *** Grudzień *** Numer 1(27)Korespondencyjny Klub
Kolekcjonerstwa Krajoznawczego
jest dalej pod patronatem
KK ZG PTTK - co widać w logo
Zespołu ds. Kolekcjonerskich

 powrót do spisu biuletynów


Słowo wstępne

Najwyższa pora, aby coś zrobić w sprawach organizacyjnych klubu "4K"- tak pisałem w numerze 26 "Biuletynu kolekcjonerskiego".  Komisja Krajoznawcza ZG PTTK pozostawiła sobie patronat nad klubem, ale sprawy organizacyjne przekazała do Oddziału Regionalnego PTTK w Opolu w którym działa podobny, Opolski Klub Krajoznawców zrzeszający członków z całego województwa oraz z innych województw a nawet także nie należących do PTTK. Niestety na propozycję zgłaszania się chętnych do działalności w zarządzie klubu, (przy założonych warunkach posiadania adresu e-mail oraz chęci pisania o kolekcjonerstwie) nadeszły sporadyczne i w zasadzie negatywne zgłoszenia. Wobec tego przygotuję numer specjalny biuletynu z nazwiskami tych, którzy o kolekcjonerstwie krajoznawczym pisali najwięcej i którzy mogliby zostać wybrani korespondencyjnie do Zarządu Klubu "4K". Do tego dołączę ankietę. A co myślicie o propozycjach z Lublina?
Z krajoznawczym i kolekcjonerskim pozdrowieniem

Henryk Paciej z Opola

powrót


Kolekcjonerstwo krajoznawcze w PTK i w PTTK

Co prawda kulminacja obchodów 100-lecia powstania Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego już minęła poprzez centralne obchody zorganizowane przez ZG PTTK w Galerii Porczyńskich w Warszawie, ale obchody miały miejsce i jeszcze będą mieć miejsce w innych miejscach. W Lublinie Zarząd Oddziału Miejskiego PTTK oraz Zarząd Klubu Kolekcjonerów Krajoznawców "CHOMIK" zorganizowali w dniach 7-8 października 2006 Ogólnopolską Sesję Kolekcjonerską "Kolekcjonerstwo krajoznawcze w PTK i w PTTK". Sesja została zorganizowana w ramach obchodów 100-lecia PTK oraz także z okazji 30-lecia ruchu kolekcjonerskiego w środowisku lubelskich krajoznawców.

W ramach sesji w Galerii na Poczcie Głównej w Lublinie otwarto wystawę "Pocztówki, odznaki i wydawnictwa PTK", którą lublinianie mogli zwiedzać jeszcze przez miesiąc. Sesja, którą prowadził Tadeusz Sobieszek, odbyła się w Ratuszu, gdzie w pierwszej części zostały wygłoszone referaty oraz w drugiej części przeprowadzono dyskusję panelowa "Przyszłość kolekcjonerstwa krajoznawczego w PTTK". Referaty wygłosili: Andrzej Wasilewski "W 100-lecie powstania PTK", Adam Czarnowski "Pocztówka PTK - obraz Ojczyzny", Tadeusz Sobieszek "Kolekcjonerstwo Krajoznawcze w PTTK" i Zygmunt Nasalski "Muzealnictwo i Kolekcjonerstwo - podstawy prawne". Referaty zostaną wydane drukiem i w treści będą zawierały ogólne wnioski i sugestie do współczesnej i przyszłej działalności kolekcjonerskiej. Natomiast wnioski z dyskusji panelowej spisał Wiesław Wiącek w następującej formie:

Dunin-Wilczyński - Prezes Towarzystwa Filokartystów z Warszawy - apelował aby szerzej wykorzystywać Internet jako środek komunikowania się filokartystów celem wymiany, zakupów, gromadzenia fotografii, widokówek niedostępnych w obiegu (aukcje). Internet to szansa na udostępnienie informacji o takich trudno dostępnych obiektach. Kolekcjonerstwo krajoznawcze jako idea powinno dostrzegać komercyjne aspekty tej formy działalności i ich nie dezawuować. Wymiana pokoleniowa - odchodzenie starszej generacji osób wskazuje potrzebę docierania kolekcjonerów do takich osób celem poinformowania o znaczeniu posiadanej rodzinnej korespondencji, widokówek, kart pocztowych itp., pamiątek materialnych jako źródła wiedzy historycznej. Kolekcjonerstwo wielopokoleniowe jest szansą na tworzenie wielkich kolekcji, należy szukać następców dla naszych kolekcji i ukazywać takie rodzinne kolekcjonerstwo.

Henryk Paciej - Prezes Klubu "4K" z Opola - przedstawił w skrócie działalność Zespołu ds. Kolekcjonerstwa przy Komisji Krajoznawczej ZG PTTK, który został utworzony kilka lat po zaprzestaniu działalności Podkomisji Kolekcjonerstwa Krajoznawczego. Powstał wtedy Korespondencyjny Klub Kolekcjonerów Krajoznawców w skrócie zwany "4K", zaczęto wydawać "Biuletyn kolekcjonerski" a później kolumnę "Na kolekcjonerskim szlaku" w miesięczniku "Na szlaku". W ostatnim czasie Klub "4K" został przejęty przez Oddział Regionalny PTTK Śląska Opolskiego z pozostawieniem patronatu Komisji Krajoznawczej ZG PTTK. Aby rozpropagować szerzej kolekcjonerstwo krajoznawcze należy przywrócić, wzorem dawniej stosowanego rangę systemu odznak kolekcjonerstwa krajoznawczego i upowszechnić go bazując na doświadczeniach i dorobku Klubu "4K". Upowszechnić postacie kolekcjonerów i ich dorobek kolekcjonerski na imprezach turystyczno-krajoznawczych PTTK np. CZAK oraz w formie cyklicznych prezentacji w Muzeach PTTK (w sprawie tego ostatniego jako Przewodniczący Zespołu ds. Kolekcjonerstwa KK ZG PTTK występował bez rezultatu do Komisji Opieki nad Zabytkami).

Adam Czarnowski - Warszawa - zwrócić uwagę na pocztówki okolicznościowe wydawane przez Oddziały i Kluby PTTK, obrazując mało znane szerszemu ogółowi członków Towarzystwa działania programowe.

Tadeusz Sobieszek - Lublin - kolekcjonerstwo krajoznawcze wymaga nadania właściwej jemu rangi w ramach prac Komisji Krajoznawczej ZG PTTK lub Komisji Opieki nad Zabytkami. Przeprowadzić wielką akcję identyfikacji kolekcjonerów w PTTK poprzez Oddziały i Kluby. Skoncentrować działalność kolekcjonerską wokół muzeów PTTK i Wojewódzkich Porozumień Oddziałów PTTK. Stworzyć system doradztwa krajoznawczego w skali PTTK. Skodyfikować normy prawne i etyczne kolekcjonerstwa-krajoznawczego. Rozstrzygnąć sprawę zamknięcia dawnego systemu odznak i wyróżnień krajoznawczych. Stworzyć bilans zamknięcia dotychczasowego etapu działalności kolekcjonerskiej, wykorzystując m.in. dorobek ostatnich lat działań Klubu "4K".

Ryszard Wrzosek - Gdańsk - Wymiana kolekcji w skali kraju powinna stać się jedną z podstaw ukazywania dorobku, prezentacji i rozwijania kontaktów wzajemnych.

A. Danowski - Przewodniczący Komisji Opieki nad Zabytkami ZG PTTK - kolekcjonerstwo winno bazować na podstawach naukowych - metodologia opracowania, opisanie itp., oraz ideowych i "serdecznych" (uczuciowych). Niezbędna jest dogłębna wiedza i rzetelność w opracowywaniu informacji o kolekcjonerstwie krajoznawczym. Wniosek o opiekę nad kolekcjonerstwem ze strony Komisji Opieki nad Zabytkami wymaga uzgodnień i stanowiska Komisji Krajoznawczej ZG PTTK.

Tadeusz Sobieszek - na miejsce i rolę kolekcjonerstwa krajoznawczego w PTTK należy spojrzeć przez pryzmat struktury organizacyjnej Towarzystwa i jego nowego usytuowania - propozycje j.w., a decyzja należy do kolekcjonerów.

Andrzej Wasilewski - Lublin - kolekcjonerstwo krajoznawcze adresowane do młodego pokolenia musi podkreślać aspekt (walor) samodzielnego odkrywania, poszukiwania nowości w ich życiu i realizowania ich pasji. Odrzucać pogląd i postawę - "tak już było". Dominować musi poczucie "pierwszego spotkania" i zachęty do wejścia na nową ścieżkę.

Zbigniew Lewandowski - Warszawa - zwrócić uwagę na kolekcjonerstwo odznak krajoznawczych PTTK, których jest około 260. Służyć to może jako zachęta do zdobywania tych odznak.

Mniej oficjalna dyskusja trwała jeszcze podczas kolacji oraz wieczornego koleżeńskiego spotkania, gdzie rej wodził Prezes KKK "CHOMIK" Wojciech Kowalski. Zaś na drugi dzień zwiedzano zabytki Lublina. W tym dniu miało też miejsce otwarte posiedzenie Komisji Opieki nad Zabytkami ZG PTTK.

Drogi Czytelniku, jeśli masz swoje przemyślenia i wnioski związane z kolekcjonerstwem krajoznawczym w PTTK podziel się swoimi uwagami wysyłając e-mail na adres henrykpaciej@orso.pttk.pl .

powrót


Zestawienie artykułów zamieszczonych w r. 2005

lp

nr

autor

miejscowość

tytuł

Ilustracje
zamieszczone (wysłane)

Ilość znaków

1

1

Henryk Stopikowski

Grudziądz

Specjalistyczna kolekcja ekslibrisów

2 (2)

3570

2

1

Piotr Wieczorek

Warszawa

Polskie miasta

1 (1)

924

3

2

Adam Czarnowski

Warszawa

Wizytówki promują krajoznawstwo

0 (4)

1429

4

3

Henryk Stopikowski

Grudziądz

"Kobieto puchu marny..."

2 (12)

2204

5

3

Krystyna Foryś

Gliwice

Wystawa w Gliwicach

1 (0)

2364

6

4

Piotr Gołdyn

Konin

Minikoszulki sportowe

2 (6)

2596

7

4

Krzysztof R. Mazurski

Wrocław

Kolekcjonerstwo krajoznawcze

0 (0)

6586

8

5

Henryk Paciej

Opole

Wojalski & Sternfeld

0 (1)

3602

9

5

Henryk Paciej

Opole

Wystawa plakatowa 2005

0 (1)

2203

10

6

Henryk Paciej

Opole

Rola kolekcjonerstwa krajoznawczego

0 (2)

6405

11

7-8

Marian Miszczuk

Warszawa

Pierwsze harcerskie książki krajoznawcze

1 (1)

7666

12

9

Henryk Paciej

Opole

Powrót COKK

0 (0)

9392

13

10

Henryk Paciej

Opole

Wystawcy na CZAK 2005

0 (0)

3397

14

11

Maciej Wdowicki

Bydgoszcz

Moje 7 kolekcji

0 (3)

3427

15

12

Henryk Paciej

Opole

Pieczątki XVI Zjazdu PTTK

0 (12)

2119

 

 

 

 

 

9 (45)

57884

 Od roku 2000 pisaliśmy: Chcesz mieć te publikacje - zaprenumeruj "Na szlaku"
Oddział Wrocławski PTTK, Rynek-Ratusz 11/12, 50-106 Wrocław, tel. (0-71) 343 86 69, fax 343 67 46
Tak było w roku 2005 do numeru 10 (196) - pozycje 14 i 15 powyższego wykazu (wysłane do numerów 11 i 12) nie zostały już wydrukowane a tylko zamieszczone w Internecie na stronach Klubu "4K" - "Na szlaku" przestało być wydawane!!!

powrót


WYSTAWY NA CZAK 2005`

Tradycyjnie, jak od wielu lat, organizatorzy 35 CZAK-u przewidzieli udział uczestników w wystawie i giełdzie kolekcjonerskiej. Stąd w zgłoszeniu były pytania o temacie zbioru, wielkości potrzebnego miejsca itp. Po raz pierwszy, od wielu lat, organizatorzy zapewnili podstawowy sprzęt, jakim są zamykane gabloty (niestety tylko 8 sztuk). Tradycyjnie, niestety na miejsce wystawy przewidzieli tylko jedną małą salkę. Tradycyjnie też organizatorzy nie powiadomili tych, którzy zgłosili chęć pokazania zbiorów, że mają zapewnione warunki wystawiania, o które prosili w zgłoszeniu. Tradycyjnie szef "4K", przywiózł zbiory powierzone przez kilku członków Korespondencyjnego Klubu Kolekcjonerów Krajoznawców nie uczestniczących w CZAK-u. Byli zresztą i tacy członkowie "4K", którzy przyjeżdżają na CZAK tylko na wystawę i giełdę kolekcjonerską. Dzięki 15 wystawcom zaprezentowano różne rodzaje kolekcji i różną tematykę zestawioną w tabelce.

Nowością Na CZAK-u w Toruniu była próba zaprezentowania samych kolekcjonerów oraz ich najciekawszych tematów w postaci plakatów. Na CZAK-u w Radomiu próbowano powtórzyć tę formę prezentacji. Niestety z możliwości tej skorzystało jedynie 3 kolekcjonerów, wobec czego ta wystawa nie odbyła się. Na pytanie: dlaczego nie przywieźli plakatów odpowiadali, że nieporęcznie transportować przez pół Polski taki plakat. Inni zaś, że to wygląda na chwalenie. Szkoda, bo pomysł wydaje się dobry. Szkoda też, że wystawa i giełda trwały tak krótko. Na przyszłość należy organizatorów namawiać do tego, aby wystawa trwała dłużej i uczestnicy CZAK-u mogli w wolnych chwilach zapoznawać się z dorobkiem wydawniczym oraz kolekcjonerskim z ostatniego roku a wszystkie zainteresowane Oddziały PTTK mogły zaprezentować swoje wydawnictwa, odznaki, plakietki, proporczyki itp., wykonane od poprzedniego CZAK-u oraz umożliwić ich nabycie lub wymianę wszystkim zainteresowanym.

Na CZAK-u było obecnych 19 członków "4K", czyli 16% składu klubu. Nie udało się znowu zebrać wszystkich "klubowiczów" nawet do wspólnej fotografii, choć zdjęcia podczas wystawy były robione. Odbywały się za to spotkanie członków klubu "4K" w mniejszych podgrupach.

Tradycyjnie kolekcjonerzy postulowali do organizatorów przyszłych CZAK-ów, aby wykazali więcej zainteresowania dla zabezpieczenia zbiorów kolekcjonerskich na CZAK-u, oraz aby można było przeprowadzić wzorcową wystawę z oceną i nagrodzeniem najlepszych zbiorów. Dyskutowano też nad kolejną propozycją regulaminu klubu zaprezentowaną w ostatnim 26 numerze "Biuletynu kolekcjonerskiego" oraz sposobem wprowadzenia w życie systemu odznak kolekcjonerskich, które po zakończeniu dyskusji zaczną wreszcie funkcjonować.

Henryk P. Sabała

powrót


Zestawienie wystawców na CZAK 2005`

L.p.

Imię i nazwisko
miejscowość

Tytuł kolekcji

Rodzaj kolekcji

1.

Maciej Czabak
Opole

"Plakietki turystyczne"

plakietki

2.

Sebastian Czabak
Opole

"Krajoznawstwo na kartach telefonicznych"

karty telefoniczne

3.

Bogdan Fałek
Koszalin

"Odznaki Oddziału PTTK w Koszalinie

odznaki

4.

Henryk Hadasz
Kędzierzyn-Koźle

"Informatyczny zbiór Flora i Fauna"

DVD

5.

Witold Kliza
Chełm

"Ogólnopolskie i regionalne odznaki"

odznaki

6.

Tadeusz Konieczko
Inowrocław

"Imieniny miasta Inowrocław, 130-lecie uzdrowiska"

zbiór mieszany

7.

Wojciech Kowalski
Lublin

"Odznaki z imprez: CZAK, SKP, OWRP, Giełdy Chomika, rajdy"

odznaki

8.

Ireneusz Leczykiewicz
Wałbrzych

"Wydawnictwa Bractwa Krzyżowców"

wydawnictwa

9.

Antoni Litwin
Olszyna

"Moje wędrówki krajoznawcze"

kroniki

10.

Norbert Mach
Chorzów

"Plakietki z imprez motorowych"

plakietki

11.

Henryk Paciej
Opole

"Biuletyny kolekcjonerskie"

wydawnictwa

12.

Tadeusz Rumiński
Wrocław

"Kronika Legionów Polskich"

zbiór mieszany

13.

Albert Szyndzielorz
Głogówek

"Sylwetki z Głogówka i okolic"

artykuły

14.

Mieczysław Tokarski
Włodawa

"90 rocznica przemarszu Legionów przez Lubelszczyznę i Podlasie"

zbiór mieszany

15.

Irena Wiernicka
Radom

Szlakiem Kochanowskiego

zdjęcia

 powrót


"Biuletyn kolekcjonerski" wydawany dla członków "4K" - Korespondencyjnego Klubu Kolekcjonerów Krajoznawców
- przez Komisję Krajoznawczą Zarządu Głównego PTTK
Adres redakcji: "4K"- RPK PTTK Opole, ul. Barlickiego 2a, 45-083 Opole Email: poczta@orso.pttk.pl WWW: http://kkraj.pttk.pl/4k/


Informację opracował: Henryk Paciej. Wszelkie uwagi można przekazać na adres email : henrykpaciej@orso.pttk.pl
Copyright C 2006 RPK PTTK OPOLE. All rights reserved.  Aktualizowane: sierpień 16, 2007.