Biuletyn kolekcjonerski


Rok 2005 *** Lipiec *** Numer 1(26)

 

4klogo.bmp (61654 bytes)

10 LAT

 powrót do spisu biuletynów


Słowo wstępne

Najwyższa pora, aby coś zrobić w sprawach organizacyjnych klubu "4K". Przedstawione trzy wersje projektu regulaminu klubu nie zyskały uznania. Spróbujemy formy sprawdzonej w PTTK na przykładzie Opolskiego Klubu Krajoznawców przy Oddziale Regionalnym PTTK w Opolu zrzeszającego 132 członków należących do kilkunastu oddziałów PTTK nawet z innych województw oraz nie należących do PTTK. Różnica będzie dotyczyła uznania korespondencyjnej formy głosowania jako równorzędnej z głosami na zebraniu stacjonarnym. Proponuję jako pierwszy krok zgłaszanie się chętnych do działalności w Zarządzie Klubu "4K" lub Komisji Rewizyjnej, przy czym warunkiem byłoby posiadanie adresu e-mail oraz chęć pisania o kolekcjonerstwie. We wrześniu 2005 r. przeprowadzimy korespondencyjne głosowanie i mam nadzieję, że na najbliższej KNAK będziemy już reprezentowani jako klub "4K". Proszę także o ewentualne uwagi do regulaminów odznak kolekcjonerskich. Brak uwag spowoduje, że jeszcze w tym roku będą pierwsze weryfikacje odznak. Z krajoznawczym i kolekcjonerskim pozdrowieniem

Henryk Paciej z Opola        

powrót


KRAJOZNAWCZE ODZNAKI KOLEKCJONERSKIE

Odznaka
popularna
"Chomik"
dla młodzieży

Plakietka
Zbiorów
Krajoznawczych

Ekslibris
Krajoznawcy
Bibliofila

Odznaka
Kolekcjoner
-Krajoznawca
stopień srebrny

Odznaka
Kolekcjoner
-Krajoznawca
stopień złoty

  

 

 

 

Na FORUM dyskusyjnym prowadzonym na stronach www Zarządu Głównego PTTK padło pytanie o możliwości zdobywania odznak kolekcjonerskich. W ostatnim okresie było to niemożliwe z powodu braku fizycznego samych odznak. Wieloletnie poszukiwania sponsorów nie dały rezultatu. Rozważano wprowadzenie w miejsce odznak dyplomów lub certyfikatów. I nagle udało się! Komisja Krajoznawcza przeznaczyła skromne środki na rozwiązanie problemu odznak kolekcjonerskich. Lada dzień odznaki będą wykonane.

Zainteresowanych zachęcam do zaglądnięcia na strony kolekcjonerskie klubu "4K", gdzie jest więcej informacji http://kkraj.pttk.pl/4k/ .Natomiast tu przypomnę, że na podstawie ankiety przeprowadzonej w 1994 roku na CZAK-u w Ostrowcu Świętokrzyskim wyłoniła się grupa ludzi, którzy podpisem pod ankietą oraz podaniem swoich adresów, umożliwili utworzenie Korespondencyjnego Klubu Kolekcjonerów Krajoznawców - w skrócie "4K". Dla nich i na bazie ich listów wydawany był "Biuletyn kolekcjonerski", w praktyce kwartalnik. W późniejszym czasie udało się uzyskać sponsora, który udostępnił Internet i stąd wszystkie biuletyny mają już wydanie elektroniczne. Można żartobliwie powiedzieć, że to był praprzodek dyskusyjnego FORUM w temacie kolekcjonerstwo krajoznawcze. Wszak wszystko to opierało się na korespondencji tradycyjnej a z czasem elektronicznej.

Zbieraczem jest każdy; kolekcjoner to zbieracz, który wybrał temat i stara się go ciągle pogłębiać; jeśli zaś kolekcjoner upowszechnia swe zbiory na wystawach, w artykułach itp., to staje się kolekcjonerem krajoznawcą. Tak w skrócie przedstawia się ideologia kolekcjonerstwa krajoznawczego. To wcale nie znaczy, że dyskredytuję zbieraczy, którzy zachowali dla potomności wiele cennych eksponatów.

W międzyczasie biuletyn został zastąpiony kolumną "Na kolekcjonerskim szlaku" w miesięcznika "Na szlaku", która ukazuje się już czwarty rok. Wzrastają kontakty klubowe dzięki Internetowi, niektórzy autorzy tekstów zgłaszają się wyłącznie tą drogą, jednak wśród 120 członków klubu tylko kilkunastu "dorobiło się" własnego e-maila.

Jesteśmy kontynuatorami wcześniejszych działań Podkomisji Kolekcjonerstwa Krajoznawczego - Komisji Krajoznawczej ZG PTTK z siedzibą w Lublinie. Aktualna nazwa to: Zespół ds. Kolekcjonerstwa - Komisji Krajoznawczej ZG PTTK sprawujący patronat nad "4K" Korespondencyjnym Klubem Kolekcjonerstwa Krajoznawczego, który w zmieniających się warunkach próbuje kolekcjonowanie staroci połączyć z nowoczesną techniką. Zapraszam do zapisywania się do klubu. W "Biuletynie kolekcjonerskim" opublikowano już trzy wersje regulaminu-statutu, jednak żaden z projektów nie zyskał powszechnego uznania. Do czasu zakończenia formalnego uporządkowania spraw organizacyjnych klubu "4K" podstawą do przyjęcia jest dalej ankieta na tematy kolekcjonerskie uzupełniona oświadczeniem o zgodzie na publikacje danych w celach organizacyjnych oraz ankieta dotycząca własnych zbiorów i działalności kolekcjonerskiej.

Wracając do pytania o odznaki kolekcjonerskie: Podkomisja Kolekcjonerstwa Krajoznawczego wprowadziła wyróżnienia: Plakietka Zbiorów Krajoznawczych oraz Ekslibris Krajoznawcy Bibliofila. Po kilkuletnim stosowaniu (przyznano ok. 300 plakietek i tyleż ekslibrisów) postanowiono wprowadzić dla bardziej zaawansowanych odznakę Kolekcjoner Krajoznawca w stopniu srebrnym i złotym oraz jako pierwszy stopień dla młodzieży odznakę "Chomik". Niestety odznak nie wykonano a Podkomisja przestała funkcjonować. Po kilku latach, powołany Zespół ds. Kolekcjonerstwa zmodyfikował regulaminy, ale nie wprowadził je w życie z powodu braku odznak. Ostatni pomysł to zastosowanie zamiast odznak dyplomów-certyfikatów, który został przedstawiony w Internecie http://kkraj.pttk.pl/bk/bk23.htm , oraz w "Biuletynie kolekcjonerskim" nr 23 z 2002 roku (biuletyn wychodzi dalej raz w roku z tematyką organizacyjną). Aktualnie członkowie klubu oraz zainteresowani przysyłają uwagi.

Ponieważ nagle sytuacja się zmieniła - wracamy do odznak (może to być połączone z certyfikatami). Przed ostatecznym zatwierdzeniem zasad przyznawania odznak - certyfikatów oczekuję na wszelkie uwagi i propozycje. Jedną z nich jest propozycja, żeby dotychczasowi zdobywcy Plakietki Zbiorów Krajoznawczych oraz Ekslibrisa Krajoznawcy Bibliofila mogli uzyskać sama odznakę po przysłaniu odbitki ksero dyplomu przyznania oraz opisu zbioru. To pozwoli odtworzyć historię działalności w tym zakresie oraz umożliwi zaplanowanie wystaw kolekcjonerskich. Dodatkowo wymagana będzie koperta zwrotna oraz opłacenie samej odznaki. Ale o tym i o innych ustaleniach napiszę po zaakceptowaniu propozycji przez Komisję Krajoznawczą ZG PTTK. Informacja o wprowadzeniu w życie będzie podana zaraz do publicznej wiadomości.

Z kolekcjonerskim i krajoznawczym pozdrowieniem

Henryk Paciej        henrykp@miramex.com.pl
lub:
poczta@opole.rpk.pttk.pl
adres pocztowy: "4K" RPK PTTK, 45-683 Opole, ul. Barlickiego 2a,

powrót


Co nowego z odznakami kolekcjonerskimi?

Komisja Krajoznawcza ZG PTTK obradowała w dniach 30 kwietnia do 3 maja w Międzyrzeczu na Ziemi Lubuskiej. Między innymi zajmowano się odznakami kolekcjonerskimi.

Podjęto decyzję wprowadzenia do stosowania systemu Krajoznawczych Odznak Kolekcjonerskich:

1. CHOMIK dla młodzieży
2. PLAKIETKA ZBIORÓW KRAJOZNAWCZYCH
3. EKSLIBRIS KRAJOZNAWCY BIBLIOFILA
4. KOLEKCJONER KRAJOZNAWCA - srebrna
5. KOLEKCJONER KRAJOZNAWCA - złota

Postanowiono, że w początkowym okresie dopuszcza się możliwość wykupu odznak przez dotychczasowych zdobywców Plakietki i Ekslibrisa na podstawie dostarczonych odbitek dokumentów przyznających. Ze zgromadzonych środków będą wykonywane kolejne partie odznak. Dopuszcza się sprzedaż kompletu odznak dla kolekcjonerów w celach promocyjnych.

Regulaminy odznak będą opublikowane w Internecie oraz na CZAK-u w celu uzyskania opinii od zainteresowanych. Po opracowaniu zebranych opinii i zatwierdzeniu zmodyfikowanego regulaminu przez Komisję Krajoznawczą - wszelkie dalsze sprawy weryfikacyjne oraz interpretacyjne przejmuje Zespół ds. Kolekcjonerstwa KK ZG PTTK.

Korespondencję w tych sprawach należy kierować na adres RPK PTTK Opole, ul. Barlickiego 2a, 45-083 Opole, (przypominamy o tradycji "4K" czyli o kopercie zwrotnej z naklejonym znaczkiem), tel./fax (0-77) 453-63-48, e-mail: poczta@opole.rpk.pttk.pl

powrót


Zestawienie materiałów zamieszczonych w r. 2004

lp

nr

autor

miejscowość

tytuł

Ilustracje
zamieszczone (wysłane)

Ilość znaków

1

1

Henryk Paciej

Opole

Chochliki 2003

-

1388

2

1

Adam Czarnowski

Warszawa

Unikatowe pocztówki

1 (1)

1396

3

2

Henryk Paciej

Opole

Krajoznawcze odznaki kolekcjonerskie

5 (5)

4535

4

3

Marian Miszczuk

Warszawa

Krzyż harcerski

1 (2)

9832

5

4

Henryk Paciej

Opole

Jak doszło do powstania Podkomisji Kolekcjonerstwa Krajoznawczego?

1 (1)

6008

6

5

Janusz Zaremba

Kwidzyn

Wystawy w PTTK

-

5029

7

5

Mieczysław Tokarski

Włodawa

Wystawy na CZAK-ach

-

1789

8

6

Henryk Paciej

Opole

Ekslibrisy JANA PAWŁA II- po raz 40

5 (5)

3384

9

6

Piotr Wieczorek

Warszawa

Filatelistyka - hobby milionów

1 (10)

2327

10

7-8

Henryk Paciej

Opole

Co nowego z odznakami kolekcjonerskimi?

1 (1)

1402

11

7-8

Henryk Paciej

Opole

Wystawa plakatowa

-

2298

12

7-8

Piotr Wieczorek

Warszawa

Miasta Polskie

3 (3)

2048

13

9

Henryk Paciej

Opole

Podkomisja Kolekcjonerstwa Krajoznawczego (2)

(2)

6820

14

10

Henryk Paciej

Opole

Podkomisja Kolekcjonerstwa Krajoznawczego (3)

(2)

8584

15

11

Henryk P. Sabała

Opole

Wystawy na CZAK 2004

-

3610

16

12

Henryk Stopikowski

Grudziądz

Inna forma popularyzacji ekslibrisu

2 (2)

3070

 

 

 

 

 

20 (25)

63520

Chcesz mieć te publikacje - zaprenumeruj "Na szlaku"
Oddział Wrocławski PTTK, Rynek-Ratusz 11/12, 50-106 Wrocław, tel. (0-71) 343 86 69, fax 343 67 46

powrót


Wystawa plakatowa 2005

W ubiegłym roku na CZAK-u była podjęta próba kolekcjonerskiej wystawy plakatowej. Modne ostatnio wystawy plakatowe polegają na prezentacji uczestników jakiegoś spotkania w postaci plakatów. Plakaty wykonane w jednakowym formacie np. A1 z konieczności przedstawiają w sposób zwięzły prezentowane tematy. Jednakowy format oraz umówiony sposób prezentacji autorskiej powoduje profesjonalne przedstawienie tematów oraz umożliwia ich porównanie. Właśnie taka wystawa została zaproponowana członkom Korespondencyjnego Klubu Kolekcjonerów Krajoznawców "4K", także i innym zainteresowanym, na CZAK-u 2004 w Toruniu. Skorzystało z tego 6 osób i początek został zrobiony. Niektórzy kolekcjonerzy usprawiedliwiając brak swojego udziału w wystawie mówili, że zostali tematem zaskoczeni i brakło im czasu na solidne przygotowanie. A więc spróbujmy temat powtórzyć na CZAK-u 2005 w Radomiu. Temat wystawy zostaje ten sam "Kolekcjonerzy krajoznawcy w PTTK". Każdy kolekcjoner krajoznawca na brystolu w formacie A1 (większy wymiar poziomy) ma zaprezentować siebie (w lewym górnym rogu imię, nazwisko i miejscowość oraz zdjęcie kolekcjonera, ewentualne artykuły prasowe), tematy swoich zbiorów nadające się do prezentacji na wystawach (w prawym górnym rogu) oraz zaprezentować jeden (najważniejszy lub najciekawszy) zbiór krajoznawczy (temat na środku u góry a reszta na pozostałej części plakatu). Sposób przedstawienia dowolny. Dobrze byłoby zwięźle opisać sama kolekcję, przedstawić przykłady elementów w postaci fotografii, rysunków itp. Wszystko musi zmieścić się na formacie A1 (około 840 na 594 mm) i być czytelne dla widzów.

Plakaty powinny być osobiście przywiezione na CZAK lub o ile ktoś nie uczestniczy w CZAK-u p przysłane pocztą lub przywiezione przez życzliwych uczestników z miejscowości kolekcjonera. Wystawa plakatowa wzbogaci inne wystawy przewidziane w ramach CZAK-u.

Jednocześnie informuję, że trwają uzgodnienia z Komisją Opieki nad Zabytkami, aby w muzeach PTTK będących pod opieką komisji, w dłuższym cyklu prezentować pojedyncze plakaty przedstawiające najbardziej ciekawe a zarazem charakterystyczne dla PTTK kolekcje, które można wykorzystywać w działalności krajoznawczej.

Apeluję przede wszystkim do kolekcjonerów-krajoznawców z klubu "4K", ale także do innych zainteresowanych taką prezentacją o wykonanie plakatu i dostarczenie go do organizatorów CZAK-u w Radomiu. Także o zgodę na prezentację plakatu na wystawach w innych miejscach.

Henryk Paciej - Przewodniczący
Zespołu ds. kolekcjonerstwa KK ZG PTTK

powrót


WYSTAWY NA CZAK 2004`

Organizatorzy 34 CZAK-u przewidzieli udział uczestników w wystawie i giełdzie kolekcjonerskiej. Stąd w zgłoszeniu były pytania o temacie zbioru, wielkości potrzebnego miejsca itp. Jednak na miejsce wystawy przewidzieli tylko jedną małą salkę. Chętnych do pokazania zbiorów zgłosiło się 8 osób, z czego tylko 4 przywiozło swoje zbiory gdyż organizatorzy nie zapewnili podstawowego sprzętu, jakim są zamykane gabloty. Tradycyjnie ratował sytuację szef "4K", któremu powierzają swe kolekcje członkowie Korespondencyjnego Klubu Kolekcjonerów Krajoznawców nie uczestniczący w CZAK-ach. Są zresztą i tacy, którzy przyjeżdżają na CZAK tylko na wystawę i giełdę kolekcjonerską. Dzięki 10 wystawcom zaprezentowano 18 tematów w 10 rodzajach kolekcji (w tym: fotografie 6, plakietki, widokówki i wydawnictwa po 2, a po 1: artykuły, ekslibrisy, karty telefoniczne, kroniki, odznaki, proporczyki).

Nowością Na CZAK-u w Toruniu była próba zaprezentowania samych kolekcjonerów oraz ich najciekawszych tematów w postaci plakatów. Niestety z możliwości tej skorzystało jedynie 5 kolekcjonerów, szóstym plakatem było zestawienie spisu członków klubu "4K", których na wykazie było 116. Niektórzy usprawiedliwiali się, że mieli za mało czasu na opracowanie plakatu, inni, że nieporęcznie transportować przez pół Polski taki plakat. Szkoda, bo pomysł wydaje się dobry. Tym bardziej, że zainteresowani pokazaniem zbioru plakatów byli przedstawiciele Oddziału PTTK w Żarach - organizatorzy październikowej ogólnopolskiej wystawy kolekcjonerskiej. Ponadto były uzgodnienia, żeby wybrane, najciekawsze plakaty pokazać obiegiem w muzeach PTTK.

Szkoda też, że wystawa i giełda trwały tak krótko. W przyszłości należy organizatorów namawiać do tego, aby wystawa trwała dłużej i uczestnicy CZAK-u mogli w wolnych chwilach zapoznawać się z dorobkiem wydawniczym oraz kolekcjonerskim z minionego okresu a wszystkie Oddziały PTTK mogły zaprezentować swoje wydawnictwa, odznaki, plakietki, proporczyki itp., wykonane od poprzedniego CZAK-u oraz umożliwić ich nabycie lub wymianę wszystkim zainteresowanym.

Na CZAK-u było obecnych 18 członków "4K", czyli ok.15% składu klubu. Nie udało się znowu zebrać wszystkich "klubowiczów" nawet do wspólnej fotografii. Odbywały się za to spotkanie członków klubu "4K" w mniejszych podgrupach. Tradycyjnie kolekcjonerzy postulowali do organizatorów przyszłych CZAK-ów, aby wykazali więcej zainteresowania dla zabezpieczenia zbiorów kolekcjonerskich na CZAK-u, oraz aby można było przeprowadzić wzorcową wystawę z oceną i nagrodzeniem najlepszych zbiorów. Dyskutowano też nad kolejną propozycją regulaminu klubu oraz sposobem wprowadzenia w życie systemu odznak kolekcjonerskich, które już można było zobaczyć a nawet nabyć w celach promocyjnych.

Henryk P. Sabała

powrót


Zestawienie wystawców na CZAK 2004`

Lp.

Imię i nazwisko

Tytuł kolekcji

Rodzaj kolekcji

1.

Maciej Czabak
Opole

"Plakietki turystyczne"
"Nietypowe widokówki"

plakietki
widokówki

2.

Sebastian Czabak
Opole

"Na jurajskim szlaku"
"Proporczyki turystyczne"

karty telefoniczne
proporczyki

3.

Jan Janeczek
Zawiercie

"Najstarsze Góry Świętokrzyskie"
"Pocztówki jurajskie"

fotografie
widokówki

4.

Antoni Litwin
Olszyna

"Moje wędrówki krajoznawcze"

kroniki

5

Oddział Miejski PTTK
Toruń

"Z życia OM PTTK w Toruniu"

fotografie

6.

Oddział PTTK
Żary

"CZAK 2003"
"Plakietki oddziałowe"
"Wydawnictwa oddziałowe"

fotografie
plakietki
wydawnictwa

7.

Henryk Paciej
Opole

"Biuletyn kolekcjonerski"
"Na kolekcjonerskim szlaku"

wydawnictwa
artykuły

8.

Ewa Polańska
Warszawa

"Ambony"
"Drzewa pomnikowe"
"Zestaw fotografii krajoznawczych"

fotografie
fotografie
fotografie

9.

Edward Rakowski
Świeradów

"Odznaki krajoznawcze"

odznaki

10.

Henryk Stopikowski
Grudziądz

"Zamki i zamczyska"

ekslibrisy

Nowość! - Wystawa plakatowa kolekcjonerów - Nowość!

1.

Korespondencyjny Klub Kolekcjonerów Krajoznawców "4K"

"Zestawienie członków "4K""

plakat

2.

Maciej Czabak
Opole

"Plakietki turystyczne"

plakat

3.

Sebastian Czabak
Opole

"Karty telefoniczne"

plakat

4.

Henryk Paciej
Opole

"Co Polak nosi w klapie?"

plakat

5.

Henryk Stopikowski
Grudziądz

"Kolekcjoner ekslibrisów"

plakat

6.

Maciej Wdowicki
Bydgoszcz

"Święte miejsca"

plakat

 powrót


"Biuletyn kolekcjonerski" wydawany dla członków "4K" - Korespondencyjnego Klubu Kolekcjonerów Krajoznawców
- przez Komisję Krajoznawczą Zarządu Głównego PTTK


Informację opracował: Henryk Paciej. Wszelkie uwagi można przekazać na adres email : henrykpaciej@orso.pttk.pl
Copyright C 2005 RPK PTTK OPOLE. All rights reserved.  Aktualizowane: sierpień 02, 2005.