powrót

Biuletyn kolekcjonerski


Rok 2001 *** Grudzień *** Numer 1(22)


kozica2m.jpg (14829 bytes)

 

.

<<<<<<<<<<<      Odznaka Towarzystwa Tatrzańskiego

     - ze zbiorów Janusza Motyki z Przemyśla

 powrót do spisu biuletynów


Słowo wstępne

Stało się to, co miało się stać. Od stycznia 2001 roku w miesięczniku  "Na szlaku" zaistniał kącik kolekcjonerski "Na kolekcjonerskim szlaku". Dzięki temu z problematyką kolekcjonerską możemy dotrzeć do większego kręgu odbiorców, co w efekcie ma przyczynić się do rozwoju ruchu kolekcjonerskiego w PTTK. Czas pokaże jak to będzie w praktyce. Mam nadzieję, że będziecie dalej Drodzy Czytelnicy - Kolekcjonerzy, przysyłać materiały do publikowania i będziemy komunikować się między sobą w tej nowej formule. Dalej będziemy w Internecie, gdzie może uda się zamieszczać więcej materiałów a zwłaszcza ilustracji i ogłoszeń. Wszyscy, którzy chcą być na bieżąco zorientowani w sprawach kolekcjonerskich, powinni zaprenumerować "Na szlaku". Oprócz kolumny w "Na szlaku" planowany jest raz w roku biuletyn kolekcjonerski poświęcony sprawom organizacyjnym klubu "4K". W tym numerze dokonane zostało podsumowanie zamkniętego pięcioletniego okresu wydawania "Biuletynu kolekcjonerskiego".

W następnym numerze będą przedłożone nowe propozycje organizacyjne.

Z krajoznawczym i kolekcjonerskim pozdrowieniem

Henryk Paciej z Opola

powrót


Zestawienie autorów i rodzajów publikacji
w 21 numerach "Biuletynu kolekcjonerskiego"

lp imię autora nazwisko autora razem rys. list art. zest. proj apel not wiersz pub. rekl. ogł.
. . RAZEM 292 91 89 39 32 5 4 2 2 1 12 15
. . (-) 109 90                 12 7
1 Henryk Paciej 78 1 22 12 29 5 4 2       3
2 Henryk Stopikowski 13   4 8 1              
3 Adam Czarnowski 9   2 5           1   1
4 Józef Zdunek 6   4 2                
5 Leszek Białkowski 5   1 4                
6 Wojciech Kowalski 4   2   2              
7 Marek Nowak 4   2 2                
8 Zdzisław Steć 4   4                  
9 Ryszard Zwierzyna 4   4                  
10 Zygmunt Kałuża 3   3                  
11 Janusz Zaremba 3   2 1                
12 Paweł Ajdacki 2   2                  
13 Józef Tadeusz Czosnyka 2   1 1                
14 Wojciech Jachowski 2                     2
15 Stanisław Krzewiński 2   2                  
16 Edwin Nawrocki 2   2                  
17 Włodzimierz Przybylski 2   2                  
18 Zdzisław Rześniowiecki 2   2                  
19 Władysław Smoter 2   2                  
20 Ryszard Zawiślak 2   2                  
21 Przemysław Boroń 1   1                  
22 Mirosław Borowski 1   1                  
23 Józef Czernicki 1   1                  
24 Józef Dobrakowski 1   1                  
25 Alfred Feliks 1   1                  
26 Andrzej Grzybowicz 1   1                  
27 Henryk Hadasz 1   1                  
28 Anna Ignaszewska 1               1      
29 Marian Jaskuła 1   1                  
30 Halina Kaftan 1   1                  
31 Czesław Kempiński 1   1                  
32 Stanisław Kornaś 1   1                  
33 Jerzy Kwaczyński 1   1                  
34 Andrzej Lewiński 1   1                  
35 Wojciech Lipniacki 1     1                
36 Maria Markowska 1   1                  
37 Eugeniusz Matkowski 1               1      
38 Krzysztof R. Mazurski 1   1                  
39 Marian Miszczuk 1     1                
40 Zbigniew Molenda 1   1                  
41 Kazimierz Paprot 1   1                  
42 Bogdan Piechowiak 1                     1
43 Joanna Pieńczkowska 1     1                
44 Stanisław Poręba 1     1                
45 Piotr Romanowski 1   1                  
46 Edmund Rosiński 1   1                  
47 Marek Sitko 1   1                  
48 Adam Szepiel 1   1                  
49 Mieczysław Tokarski 1   1                  
50 Antoni Tomaszewski 1   1                  
51 Maria Wiatrowska 1   1                  
52 B. i Czesław Woś 1                     1
. . razem bez (-) 183 1 89 39 32 5 4 2 2 1 0 8

powrót


Spis treści "Biuletynu kolekcjonerskiego" za lata 1995-2000

lp. nr imię autora nazwisko autora tytuł rodzaj
1 1 Henryk Paciej Słowo wstępne list
2 1 (-) "Ekslibris Krajoznawcy Bibliofila" wzór 1 rys.
3 1 Henryk Paciej Program działalności Zespołu ds. Kolekcjonerskich projekt
4 1 Henryk Paciej K.O.K. Regulaminy - projekt modyfikacji projekt
5 1 Henryk Paciej Ankieta - opracowanie wyników artykuł
6 1 Henryk Paciej Wykaz kolekcjonerów zestaw.
7 2 Henryk Paciej Słowo wstępne list
8 2 (-) "Ekslibris Krajoznawcy Bibliofila" wzór 2 rys.
9 2 Henryk Paciej Kalendarz działań KK ZG PTTK dot. kolekcjonerstwa zestaw.
10 2 (-) "Chomik" pieczątka klubu rys.
11 2 Wojciech Kowalski Informacja o działalności "Chomika" zestaw.
12 2 (-) "Podkomisja Kolecjonerstwa Krajoznawczego" znaczek rys.
13 2 Henryk Paciej Wydawnictwa kolekcjonerskie zestaw.
14 2 Henryk Paciej Zebranie wypowiedzi z ankiet i konsultacji zestaw.
15 2 Henryk Paciej Mała Galeria Ekslibrisu ogłoszenie
16 2 Henryk Stopikowski Spis wystaw Małej Galerii Ekslibrisu zestaw.
17 2 Henryk Paciej Wykaz członków "4K" zestaw.
18 2 (-) Ekslibris H. Stopikowskiego wzór 1 rys.
19 2 (-) Ekslibris H. Stopikowskiego wzór 2 rys.
20 3 Henryk Paciej Słowo wstępne list
21 3 (-) "Plakietka Zbiorów Krajoznawczych" rys.
22 3 Adam Czarnowski Kolekcjonerstwo krajoznawcze w PTTK jako ruch kulturotwórczy (w 90-lecie PTK) artykuł
23 3 Adam Czarnowski Filokartysta ogłoszenie
24 3 Adam Czarnowski Co to jest kolekcja krajoznawcza? artykuł
25 3 Henryk Hadasz Przeźrocza list
26 3 Ryszard Zwierzyna Propozycje tematów list
27 3 Antoni Tomaszewski Popieram inicjatywę list
28 3 Eugeniusz Matkowski Zbierajmy ślady naszych dni wiersz
29 3 Henryk Paciej Wykaz członków "4K" i ich kolekcji zestaw.
30 3 (-) Polskie Towarzystwo Krajoznawcze - odznaka rys.
31 3 (-) Polskie Towarzystwo Tatrzańskie - odznaka rys.
32 4 Henryk Paciej Słowo wstępne list
33 4 (-) Ekslibris "Chomika" rys.
34 4 Wojciech Lipniacki Wystawy artykuł
35 4 Henryk Paciej Ostatnia informacja PKK artykuł
36 4 Józef Zdunek Jestem rozczarowany list
37 4 Zygmunt Kałuża Trzeba koniecznie dotrzeć list
38 4 Zdzisław Steć Powołać do życia taki klub list
39 4 Władysław Smoter Bolą mnie regulaminy list
40 4 Henryk Paciej Kalendarz działań KK ZG PTTK dot. kolekcjonerstwa zestaw.
41 4 (-) Znaczki z imprez "Chomika" rys.
42 5 Henryk Paciej Słowo wstępne list
43 5 (-) "Ekslibris Krajoznawcy Bibliofila" wzór 3 rys.
44 5 Henryk Paciej Bibliografia publikacji kolekcjonerskich zestaw.
45 5 Henryk Paciej Wnioski z sejmiku artykuł
46 5 (-) reklama reklamy reklama
47 6 Henryk Paciej Słowo wstępne list
48 6 (-) Znaczek III Ogólnop. Giełdy i Wystawy Znaczka Turyst. w Opolu rys.
49 6 Henryk Paciej Kalendarz działań KK ZG PTTK dot. kolekcjonerstwa zestaw.
50 6 Henryk Paciej Jak powstawał "bk" artykuł
51 6 Henryk Paciej Spis treści "bk" zestaw.
52 6 Henryk Paciej Skąd są kolekcjonerzy "4K" zestaw.
53 6 Wojciech Kowalski Wolna trybuna : Informacja z XVIII Wystawy i Giełdy Chomika list
54 6 Ryszard Zawiślak Wolna trybuna: Wsparcie na niwie kolekcjonerskiej list
55 6 Henryk Stopikowski Ekslibris znak książki (1) artykuł
56 6 (-) reklama reklamy reklama
57 7 Henryk Paciej Słowo wstępne list
58 7 (-) Znaczek I Ogólnop. Giełdy i Wystawy Znaczka Turyst. w Opolu rys.
59 7 Henryk Paciej Rozmieszczenie kolekcjonerów rys.
60 7 Henryk Paciej Wolna trybuna: Projekt COKK w Opolu projekt
61 7 Henryk Stopikowski Wolna trybuna: Fantastyczny pomysł list
62 7 Adam Czarnowski Wolna trybuna: Jak Feniks z popiołów list
63 7 Wojciech Kowalski Wolna trybuna: Szansa uratowania dorobku list
64 7 Wojciech Przybylski Przestroga list
65 7 Zygmunt Kałuża Aneks do ostatniej informacji PKK list
66 7 Piotr Romanowski Kolekcjonować nie dla odznak list
67 7 Henryk Paciej Nowości kolekcjonerskie z Internetu zestaw.
68 7 Henryk Paciej Wykaz członków "4K" zestaw.
69 7 (-) reklama reklamy reklama
70 8 Henryk Paciej Słowo wstępne list
71 8 (-) Znaczek II Ogólnop. Giełdy i Wystawy Znaczka Turyst. w Opolu rys.
72 8 Henryk Paciej Krajoznawcze kolekcjonerstwo - Memoriał na Zjazd PTTK apel
73 8 Adam Szepiel COKK jako zwieńczenie procesu organizacyjnego list
74 8 Leszek Białkowski "Mydło i powidło" artykuł
75 8 Henryk Stopikowski Zamki i zamczyska artykuł
76 8 Zdzisław Steć Zbieram odznaki list
77 8 Zdzisław Steć Przestroga - wyjaśnienie list
78 8 Ryszard Zwierzyna W sprawie przestrogi list
79 8 Henryk Paciej Kolekcjoner Polski notatka
80 8 (-) reklama reklamy reklama
81 9 Henryk Paciej Słowo wstępne list
82 9 (-) Medal III Ogólnop. Giełdy i Wystawy Znaczka Turyst. w Opolu rys.
83 9 Henryk Paciej Wągrowiec na starej pocztówce artykuł
84 9 Józef Tadeusz Czosnyka Wolna trybuna: Ekslibris Polski list
85 9 Czesław Kempiński Wolna trybuna: Akwarele z Jaworzna list
86 9 Kazimierz Paprot Wolna trybuna: Zawsze jakaś pamiątka pozostaje list
87 9 Jerzy Kwaczyński Wolna trybuna: Kolekcjoner mimo woli list
88 9 Włodzimierz Przybylski Wolna trybuna: Znaczki i oznaki list
89 9 Halina Kaftan Wolna trybuna: Uzupełnienia z Opoczna list
90 9 Ryszard Zwierzyna Wolna trybuna: Odznaki PTTK w Lubawce list
91 9 Stanisław Krzewiński Wolna trybuna: Mój podział zbiorów krajoznawczych list
92 9 Władysław Smoter Wolna trybuna: Krytycznie o regulaminach list
93 9 Zdzisław Rzeźniowiecki Wolna trybuna: Kolekcjonerstwo w RPK list
94 9 Henryk Paciej Kolekcjoner Polski notatka
95 9 Henryk Paciej Kolekcjonerstwo w Internecie artykuł
96 9 (-) reklama reklamy reklama
97 10 Henryk Paciej Słowo wstępne list
98 10 (-) Medal IV Ogólnop. Giełdy i Wystawy Znaczka Turyst. w Opolu rys.
99 10 Henryk Paciej Kalendarz działań KK ZG PTTK dot. kolekcjonerstwa zestaw.
100 10 Henryk Paciej Sesja kolekcjonerska zestaw.
101 10 (-) Znaczki z imprez CHOMIKA rys.
102 10 Henryk Paciej Wyniki XIX "CHOMIKA" zestaw.
103 10 (-) Znaczki z imprez CHOMIKA rys.
104 10 Henryk Paciej Szukaj siebie w Internecie zestaw.
105 10 Henryk Paciej Kolekcje w Internecie zestaw.
106 10 Henryk Paciej Skreślenie? list
107 10 (-) reklama MIRAMEX reklama
108 10 Zygmunt Kałuża Z ostatniej chwili....opinia o "bk" list (e-mail)
109 10 Marek Sitko Z ostatniej chwili....opinia o "bk" list (e-mail)
110 11 Henryk Paciej Słowo wstępne list
111 11 (-) Medal I Ogólnop. Giełdy i Wystawy Znaczka Turyst. w Opolu rys.
112 11 Paweł Ajdacki COKK oraz kto chętny list
113 11 Bożena i Czesław Woś Mickiewicz i ekslibrisy ogłoszenie
114 11 Józef Zdunek Ekslibrisy Mickiewiczowskie Kazimierza Zbigniewa Łońskiego artykuł
115 11 (-) Ekslibris J. Zdunka rys
116 11 (-) Ekslibris Marzeny Zdunek rys
117 11 Andrzej Lewiński Szansa na klub w Bydgoszczy list
118 11 Edwin Nawrocki Szansa na klub w Gdańsku list
119 11 Leszek Białkowski Zbieracz czy kolekcjoner? artykuł
120 11 Henryk Stopikowski Ekslibris - dzieło sztuki (2) artykuł
121 11 Józef Czernicki Jeszcze odznaki list
122 11 (-) Ekslibris KP Międzygórze rys.
123 11 (-) Ekslibris J. Czernickiego rys.
124 11 Krzysztof R. Mazurski Z ostatniej chwili... opinia o "bk" list (e-mail)
125 11 Henryk Paciej Hobby "Dziennika Zachodniego" artykuł
126 11 (-) reklama ODDZIAŁ OPOLSKI PTTK reklama
127 12 Henryk Paciej Słowo wstępne list
128 12 (-) Ekslibris I Ogólnop. Giełdy i Wystawy Znaczka Turyst. w Opolu rys.
129 12 Henryk Paciej Sesja kolekcjonerska zestaw.
130 12 (-) XX ogólnopolska giełda i wystawa "CHOMIK" rys.
131 12 Henryk Paciej Wyniki XX "CHOMIKA" zestaw.
132 12 (-) Oznaki z Ogólnopolskiej giełdy i wystawy "CHOMIK" rys.
133 12 Paweł Ajdacki Piwo, mapy, dokumenty list
134 12 Józef Zdunek PTTK w ekslibrisie list
135 12 Edmund Rosiński Jak konserwować odznaki? list
136 12 Henryk Paciej Projekt Regulaminu "4K" projekt
137 12 (-) Projekt oznaki "4K" rys.
138 12 Anna Ignaszewska Chomik - kolekcjoner wiersz
139 12 (-) reklama ODDZIAŁ OPOLSKI PTTK reklama
140 12 Henryk Paciej Lista członków "4K" zestaw.
141 13 Henryk Paciej Słowo wstępne list
142 13 (-) Ekslibris Henryka Stopikowskiego rys.
143 13 Józef Tadeusz Czosnyka Ekslibrisy Jana Pawła II artykuł
144 13 (-) Ekslibris Jana Pawła II - T.W. Budynkiewicz rys.
145 13 (-) Ekslibris Jana Pawła II - Marian Ciunelis rys.
146 13 (-) Ekslibris Jana Pawła II - Wasilij Leonienko rys.
147 13 (-) Ekslibris Jana Pawła II - Jan Dubaj rys.
148 13 (-) Ekslibris Jana Pawła II - Tadeusz Andrusikiewicz rys.
149 13 Henryk Paciej Regulamin Klubu PTTK - "4K" projekt
150 13 (-) Propozycja znaczka klubowego nr 2 rys.
151 13 Henryk P. Sabała Wystawa-pokaz kolekcjonerów krajoznawców z klubu "4K" na CZAK-u 98' zestaw.
152 13 Stanisław Poręba Kolekcjoner ekslibrisów artykuł
153 13 (-) okładka katalogu "Wielkie fascynacje małą grafiką" - 1 rys.
154 13 (-) okładka katalogu "Wielkie fascynacje małą grafiką" - 2 rys.
155 13 Henryk Stopikowski Od autora publikacji artykuł
156 13 (-) reklama "ODDZIAŁ REGIONALNY PTTK W OPOLU" reklama
157 14 Henryk Paciej Słowo wstępne list
158 14 (-) Ekslibris Józefa Czosnyki rys.
159 14 Henryk Paciej PTTK w Internecie (16 adresów stron www) zestaw.
160 14 Ryszard Zawiślak Uwagi do regulaminów list
161 14 Henryk Stopikowski Skomplikowany regulamin list
162 14 Henryk Paciej Kalendarz działań KK ZG PTTK dot. kolekcjonerstwa zestaw.
163 14 Leszek Białkowski Katalog artykuł
164 14 Adam Czarnowski Katalog pocztówek artykuł
165 14 Henryk Paciej Apel dotyczący odznak regionalnych apel
166 14 Leszek Białkowski Dokładka do memoriału list
167 14 Marek Nowak Terminarz imprez list
168 14 Bogdan Piechowiak Kupię pocztówki ogłoszenie
169 14 Henryk P. Sabała Niezwykła kolekcja artykuł
170 14 (-) Korespondencyjny Klub Kolekcjonerów Krajoznawców rys.
171 14 Zdzisław Rześniowiecki Koniec RPK w Jeleniej Górze list
172 14 Henryk Paciej Komunikaty: CZAK, Sejmik Przedkongresowy ogłoszenie
173 14 (-) reklama BONSAI - SKLEP FILATELISTYCZNO-NUMIZMATYCZNY reklama
174 15 Henryk Paciej Słowo wstępne list
175 15 (-) Logo Podkomisji Kolekcjonerstwa Krajoznawczego rys.
176 15 Adam Czarnowski Kolekcjonerstwo w PTTK publikacja
177 16 Henryk Paciej Słowo wstępne list
178 16 (-) Ekslibris Henryka Stopikowskiego rys.
179 16 Józef Zdunek PTTK w ekslibrisie artykuł
180 16 Henryk Stopikowski Ekslibrisy - przedmiot kolekcjonerstwa (3) artykuł
181 16 Maria Markowska Niewielki wkład list
182 16 Zbigniew Molenda Pragnę wymieniać plakietki list
183 16 Leszek Białkowski Pocztówki: segregacja, katalogowanie artykuł
184 16 Marian Jaskuła Dobre rozwiązanie? list
185 16 Janusz Zaremba Muzeum Pamiątek Turystycznych list
186 16 Adam Czarnowski Precz z folią! artykuł
187 16 Henryk Paciej Odkrywca ogłoszenie
188 16 Wojciech Jachowski Nowy Klub Kolekcjonerów w Internecie ogłoszenie
189 16 Andrzej Grzybowicz Przewodnictwo, Przodownictwo, GOPR list
190 16 (-) reklama Wydawnictwo KOLEKCJONER reklama
191 17 Henryk Paciej Słowo wstępne list
192 17 (-) Ekslibris Bogdana Piechowiaka rys.
193 17 (-) Krajoznawcze odznaki kolekcjonerskie: Plakietka rys.
194 17 (-) Krajoznawcze odznaki kolekcjonerskie: Ekslibris rys.
195 17 (-) Krajoznawcze odznaki kolekcjonerskie: Chomik rys.
196 17 (-) Krajoznawcze odznaki kolekcjonerskie: KK srebrna rys.
197 17 (-) Krajoznawcze odznaki kolekcjonerskie: KK złota rys.
198 17 Henryk Stopikowski Architektura w ekslibrisach grudziądzkich wystaw artykuł
199 17 Edwin Nawrocki Odznaka klubu "4K" list
200 17 (-) Projekt 1 odznaki "4K" rys.
201 17 (-) Projekt 2 odznaki "4K" rys.
202 17 (-) Projekt 3 odznaki "4K" rys.
203 17 Henryk Paciej Komunikat w sprawie odznak regionalnych apel
204 17 Henryk Paciej Muzeum Pamiątek PTTK w Radomiu artykuł
205 17 Henryk P. Sabała Wystawy na CZAK 99 zestaw.
206 17 Joanna Pieńczkowska Ocalić od zapomnienia artykuł
207 17 Henryk Paciej Przechowywanie znaczków-odznak artykuł
208 17 (-) Ogłoszenia: kolekcjonerskie strony, WKK Warszawa, Galeria w Grudziądzu ogłoszenie
209 17 (-) Wydawnictwo KOLEKCJONER poleca ogłoszenie
210 18 Henryk Paciej Słowo wstępne list
211 18 (-) Ekslibris Józefa Zdunka rys.
212 18 Henryk Paciej Odznaka klubu "4K" ponownie zestaw.
213 18 (-) Odznaka klubu "4K" projekt 1 rys.
214 18 (-) Odznaka klubu "4K" projekt 2 rys.
215 18 (-) Odznaka klubu "4K" projekt 3 rys.
216 18 (-) Odznaka klubu "4K" projekt 4 rys.
217 18 (-) Odznaka klubu "4K" projekt 5 rys.
218 18 (-) Odznaka klubu "4K" projekt 6 rys.
219 18 (-) Odznaka klubu "4K" projekt 7 rys.
220 18 (-) Odznaka klubu "4K" projekt 8 rys.
221 18 (-) Odznaka klubu "4K" projekt 9 rys.
222 18 (-) Logo Zespołu ds. Kolekcjonerskich kolorowe rys.
223 18 (-) Logo Zespołu ds. Kolekcjonerskich czarno białe rys.
224 18 (-) CZAK 2000, Kongres, Kanon ogłoszenie
225 18 Henryk Stopikowski Ekslibrisy - odpowiedzi (4) artykuł
226 18 Wojciech Kowalski Studenckie Koła Przewodnickie (14 rys.) zestaw.
227 18 (-) SKPG Kraków: oznaka, sweter rys.
228 18 (-) SKPS Wrocław: oznaka, sweter rys.
229 18 (-) SKPB Warszawa: oznaka, sweter rys.
230 18 (-) SKPB Katowice: oznaka, sweter rys.
231 18 (-) SKPG Gliwice: oznaka, sweter rys.
232 18 (-) SKPŚ Warszawa: oznaka rys.
233 18 (-) SKPB Rzeszów: oznaka, sweter rys.
234 18 (-) SKPB Lublin: oznaka, sweter rys.
235 18 (-) SKPT Gdańsk: oznaka rys.
236 18 (-) SKPB Łódź: oznaka, swetr. rys.
237 18 Adam Czarnowski Wizytówki turystyczne artykuł
238 18 (-) Strony www, informacje kolekcjonerskie, RELAKS ogłoszenie
239 18 Wojciech Jachowski Klub Kolekcjonerów w Internecie (2) ogłoszenie
240 18 (-) Wydawnictwo KOLEKCJONER poleca ogłoszenie
241 19 Henryk Paciej Słowo wstępne list
242 19 (-) okładka "Na szlaku" rys.
243 19 Józef Zdunek Opinie kolekcjonerów o biuletynie i klubie "4K" list
244 19 Ryszard Zwierzyna Opinie kolekcjonerów o biuletynie i klubie "4K" list
245 19 Marek Nowak Opinie kolekcjonerów o biuletynie i klubie "4K" list
246 19 Stanisław Kornaś Opinie kolekcjonerów o biuletynie i klubie "4K" list
247 19 Janusz Zaremba Opinie kolekcjonerów o biuletynie i klubie "4K" list
248 19 Henryk Stopikowski Opinie kolekcjonerów o biuletynie i klubie "4K" list
249 19 Alfred Feliks Opinie kolekcjonerów o biuletynie i klubie "4K" list
250 19 Adam Czarnowski Opinie kolekcjonerów o biuletynie i klubie "4K" list
251 19 Józef Dobrakowski Opinie kolekcjonerów o biuletynie i klubie "4K" list
252 19 Mirosław Borowski Opinie kolekcjonerów o biuletynie i klubie "4K" list
253 19 Zdzisław Steć Opinie kolekcjonerów o biuletynie i klubie "4K" list
254 19 Stanisław Krzewiński Opinie kolekcjonerów o biuletynie i klubie "4K" list
255 19 Przemysław Boroń Opinie kolekcjonerów o biuletynie i klubie "4K" list
256 19 Maria Wiatrowska Opinie kolekcjonerów o biuletynie i klubie "4K" list
257 19 Mieczysław Tokarski Opinie o wystawach kolekcjonerskich list
258 19 Henryk Stopikowski Opinie o wystawach kolekcjonerskich list
259 19 Józef Zdunek Opinie o wystawach kolekcjonerskich list
260 19 Janusz Zaremba Wystawy w PTTK artykuł
261 19 Marek Nowak Uzupełnienia do kół przewodnickich artykuł
262 19 (-) AKPT w Krakowie: oznaka rys.
263 19 (-) AKPG w Bielsku-Białej: oznaka rys.
264 19 (-) Przewodnik Studencki Beskidy: oznaka rys.
265 19 (-) AKK, odznaki, naklejki, różne, strony ogłoszenie
266 19 (-) reklama V Kongres Krajoznawstwa Polskiego reklama
267 20 Henryk Paciej Słowo wstępne list
268 20 (-) Logo Zespołu ds. Kolekcjonerstwa Krajoznawczego rys.
269 20 Henryk Paciej Kalendarz działań KK ZG PTTK dot. kolekcjonerstwa zestaw.
270 20 (-) Odznaka klubu "4K" projekt 4 rys.
271 20 (-) Odznaka klubu "4K" projekt 5 rys.
272 20 (-) Odznaka klubu "4K" projekt 6 rys.
273 20 Henryk Paciej Krajoznawcze kolekcjonerstwo + projekt COKK apel
274 20 Henryk Paciej Kolekcjonerstwo w Internecie artykuł
275 20 Henryk Paciej Wnioski z sejmiku przed IV kongresem zestaw.
276 20 Henryk Paciej Kongresy Krajoznawstwa Polskiego zestaw.
277 21 Henryk Paciej Słowo wstępne list
278 21 (-) Pocztówka: skaut rys.
279 21 Henryk Stopikowski Ekslibrisy wśród młodzieży (5) artykuł
280 21 (-) Ekslibris Beaty Kąkol rys.
281 21 (-) Ekslibris Basi Olszewskiej rys.
282 21 (-) Ekslibris Ani K. rys.
283 21 Marian Miszczuk Pierwsze polskie pocztówki skautowe (1) artykuł
284 21 (-) Pocztówka: Patrol ukryty pod mostem rys.
285 21 Marek Nowak Czy na pewno 50 lat? artykuł
286 21 (-) Legitymacja członkowska rys.
287 21 Henryk Paciej Karty telefoniczne artykuł
288 21 (-) Karta telefoniczna: Karkonosze rys.
289 21 (-) Karta telefoniczna: Częstochowa Jasna Góra rys.
290 21 (-) Karta telefoniczna: 50 lat telekomunikacji na D. Śląsku rys.
291 21 (-) Karta telefoniczna: Frombork rys.
292 21 (-) WKK, MGE, Piechowiak, AC, regionalne ogłoszenie

.powrót


Ogłoszenia

 

Warszawski Klub Kolekcjonerów

ma swą Galerię, która mieści się w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie, przy ul. Podleśnej. Chętnie widzimy wystawców. Do dyspozycji jest 7 gablot przeszklonych. Nie wiąże się to z żadnymi kosztami dla wystawiającego. Czas ekspozycji - 6 tygodni. Kontakt z nami (dla zbieraczy warszawskich i bliskich okolic): każda środa roku (oprócz świąt) w kawiarni Warszawskiego Ośrodka Kultury przy ul. Elektoralnej 12, w godz. 16-18. Pożądane są zbiory jednorodne, mające charakter jednolitego zbioru.

Kontakt: Warszawski Klub Kolekcjonerów, Warszawski Ośrodek Kultury, ul. Elektoralna 12 - każda środa w kawiarni w godz. 16-18, lub pocztą na adres:: Leszek Białkowski, ul. Wysockiego 20 m 201, 03-388 Warszawa, tel. 811-56-22

 

 

Mała Galeria Ekslibrisu

w Grudziądzu prezentuje stale wystawy ekslibrisów, zmienianych tematycznie co 2 miesiące. Adres: Klub "Centrum" Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Moniuszki 13, 86-300 Grudziądz, tel. 465-90-50

 


Widzewska Galeria Ekslibrisu WGE

Łódź, ul. M. Gorkiego 16, Dom Kultury "502
"
(I piętro) można tam dojechać tramwajami 3, 8, 9, 10 i autobusami 64, 69, 75, 77, 85, 90 91 do zbiegu ulic Rokicińskiej i Puszkina. Szczegółową informację można uzyskać pocztą elektroniczną - e-mail: wojalski@wojalski.pl. http://www.wojalski.pl/

 

Tu może być Twoje ogłoszenie

 


Pocztówki okolicznościowe PTTK

Kolekcjonerzy nie poświęcają im większej uwagi. A szkoda, bo karty okolicznościowe wydawane od 1951 r. przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze stają się z biegiem lat rarytasami. Są to pocztówki drukowane i fotograficzne edycji różnych ogniw Towarzystwa: Zarządu Głównego, Zarządów Wojewódzkich, Okręgów, Oddziałów, Kół, Klubów, Komisji, Sekcji. Ukazują się z okazji imprez np. narad, sejmików, zjazdów, zlotów, rajdów, spływów wypraw, wycieczek itp. Karty takie wydają także schroniska i inne obiekty. Pocztówki te mają z reguły interesującą szatę graficzną w postaci rysunków i fotografii uzupełnionych napisami emblematami, piktogramami itd. Dawniej bywały czarno-białe, ostatnio coraz częściej ukazują się kolorowe. Poświęcając od dawna uwagę kolekcjonerską pocztówkom Towarzystwa (TT, PTK, PTT, PTTK) pracuję aktualnie nad katalogiem tych ostatnich. Jest to fascynujący przedmiot zbiorów, interesujący temat, a zarazem dokument działalności Towarzystwa.

Proszę o pomoc w kompletowaniu tego zbioru. Mogą to być oryginalne pocztówki (do zwrotu), lub kopie ksero (awers, rewers - jeśli ma nadruki) z zaznaczeniem, czy są kolorowe, a także kopie w poczcie elektronicznej. Ostatecznie mogą być dokładne opisy pocztówek z uwidocznionymi na nich informacjami.

Pragnę podkreślić, że nie chodzi mi o pocztówki edycji zakładów wytwórczych fotografii PTTK - np. FOTO-PAM-u itp., a tylko o karty wydane prze wspomniane wyżej ogniwa Towarzystwa. Będę szczerze wdzięczny za pomoc, a nazwiska osób, które mi jej udzielą podam w katalogu.

Adam Czarnowski, ul. Marzanny 10m44, 02-649 Warszawa
tel.
(0-22) 844-86-32, e-mail: aczarnowski_turystyka@poczta.onet.pl

Interesują mnie także różne informacje kolekcjonerskie, które gromadzę do historii tych zainteresowań. Szczególnie zainteresowany jestem pocztówkami a także wizytówkami turystycznymi.

 

 powrót


"Biuletyn kolekcjonerski" wydawany dla członków "4K" - Korespondencyjnego Klubu Kolekcjonerów Krajoznawców
- przez Komisję Krajoznawczą Zarządu Głównego PTTK


Informację opracował: Henryk Paciej. Wszelkie uwagi można przekazać na adres email : henrykp@miramex.com.pl
Copyright C 2001 RPK PTTK OPOLE. All rights reserved.  Aktualizowane: lipiec 07, 2004.