Biuletyn kolekcjonerski


Rok 1999 *** Marzec *** Numer 1(14)


"Biuletyn kolekcjonerski" wydawany dla członków "4K" - Korespondencyjnego Klubu Kolekcjonerów Krajoznawców - przez Komisję Krajoznawczą Zarządu Głównego PTTK


 powrót

bk13JC1.jpg (17498 bytes)

 powrót do spisu biuletynów

 

 


 

 

 powrót

Słowo wstępne

Nie ma szerokiego odzewu na propozycje uporządkowania spraw formalnych klubu. Na ostatnim CZAK-u nie doszło do spotkania kolekcjonerów które miało być poświęcone sprawom organizacyjnym klubu w tym regulaminowi. W czasie rozmów indywidualnych podczas trwania wystawy przeważał pogląd, że powinno zostać tak jak jest. Jesteśmy klubem korespondencyjnym, który nie mieści się we wzorcowych regulaminach. Natomiast jeżeli w którymś z oddziałów środowisko kolekcjonerów będzie takie silne, że potrafi utworzyć klub na zasadach podanych przez Zarząd Główny, to wtedy rozważymy możliwość przyłączenia się do niego. A na razie jesteśmy pod opieką Komisji Krajoznawczej ZG PTTK, a ściślej Zespołu ds. kolekcjonerskich w tejże komisji. Ciekawe co na to zespół statutowo-programowy ZG PTTK. Aktualnie jest nas 104 z 60 miejscowości, a w układzie nowych województw: 15 - dolnośląskie, 13 - opolskie, 12 - lubelskie, 10 - pomorskie, po 8 - mazowieckie i śląskie, po 7 - łódzkie i wielkopolskie, po 4 - kujawsko-pomorskie, podkarpackie i zachodnio-pomorskie, po 3 - podlaskie, warmińsko-mazurskie, oraz po 2 - lubuskie, małopolskie i świętokrzyskie. Najbardziej aktualny wykaz kolekcjonerów z adresami, telefonami i rodzajami kolekcji znajduje się w Internecie. Jednak jeszcze nie wszyscy odesłali kartonowe ankiety z najbardziej aktualnymi swoimi danymi.

Czekam więc na wypełnione ankiety oraz wypowiedzi w sprawach regulaminów organizacyjnych lub statutu klubu "4K" oraz także o dzielenie się z innymi kolekcjonerami własnymi doświadczeniami lub tylko spostrzeżeniami.

Z krajoznawczym oraz kolekcjonerskim pozdrowieniem:

Henryk Paciej

ul Chabrów 50/19

45-222 Opole

e-mail: henrykp@miramex.com.pl

http://www.miramex.com.pl/WITKA/4K/KOL_KRAJ

 

 powrót


 

 

PTTK w Internecie

 

Lp

Link czyli adres w Internecie

Nazwa jednostki PTTK i adres pocztowy

1

http://www.pttk.pl/

Zarząd GłównyPTTK
Ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa

2

http://www.pttk.bydgoszcz.pl/

Regionalny Oddział "Szlak Brdy"
ul. Gdańska 9, 85-005 Bydgoszcz

3

http://www.pod-aniolem.com.pl/pttk)

Oddział "Krakowski" w Krakowie
ul. Westerplatte 5, 31-033 Kraków

4

http://www.tl.krakow.pl/pttk/index.htm

Samodzielny Szkolny Oddział przy Zespole Szkół Łączności w Krakowie
ul. Monte Cassino 31, 30-324 Kraków

5

http://www.pttk.lodz.pl/index.html

Oddział "Łódzki" im. Jana Czeraszkiewicza
ul. Wigury 12A, 90-301 Łódź

6

http://free.polbox.pl/p/pttkopol

Oddział w Opolu , (skr. poczt. 248) ul. Krakowska 15/17, 45-018 Opole

7

http://www.plt.edu.pl/Slupsk/PTTK.html

Regionalny Oddział PTTK w Słupsku
Ul. Szarych Szeregów 1

8

http://free.polbox.pl/p/pttkopol

Oddział Szczeciński
Al. Jedności Narodowej 49A, 70-415 Szczecin

9

http://www.cc.uni.torun.pl/org/PTTK

Oddział Uniwersytecki w Toruniu,(skr.pt. 335)
ul. Przedzamcze 14/1, 87-100 Toruń

10

http://www.meil.pw.edu.pl/~ompttk

Oddział Międzyuczelniany w Warszawie
Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

11

http://etcetera.iie.ae.wroc.pl/han/Turystyka/Pttk/index.html

Oddział Wrocławski
Rynek-Ratusz 11/12, 50-106 Wrocław

12

http://free.ngo.pl/zyrpttk

Oddział Żyrardów
Pl. Jana Pawła II 3, 96-300 Żyrardów

. . .

13

http://www1.itnet.com.pl/lampion/komisja.htm

Komisja InO ZG PTTK - strona nieoficjalna

14

http://www.miramex.com.pl/WITKA/4K/KOL_KRAJ

Komisja Krajoznawcza ZG PTTK - Klub "4K"

15

http://www.miramex.com.pl/sympozja

Komisja Krajoznawcza ROP PTTK w Opolu

16

http://www.polsl.gliwice.pl/~rr

Kanon Krajoznawczy do OKP i OKR

cdn.

   

 powrót

 


 

Uwagi do regulaminów

W nawiązaniu do wypowiedzi zamieszczonej w ostatnim numerze Biuletynu kolekcjonerskiego pragnę podzielić się uwagami, które mi się nasunęły. Tworzenie regulaminu "Korespondencyjnego Klubu Kolekcjonerów Krajoznawców" w oparciu o przedstawione dwa projekty w moim odczuciu odbiega merytorycznie od pewnych zasad. Klub Korespondencyjny z same nazwy zrzesza członków zamieszkałych poza siedzibą klubu a więc nie można tworzyć filii (?) przy Oddziałach PTTK a poza tym skąd w Oddziale zebrać tylu zainteresowanych kolekcjonerów by utworzyć zarząd i komisję rewizyjną. Działalność klubu "4K" można oprzeć o statut PTTK uzupełniając, iż wymieniony klub zrzesza kolekcjonerów krajoznawców z całej Polski. Klub kolekcjonerów nie wymaga żadnych objaśnień gdyż jest zgrupowaniem koleżeńskim dla ludzi o zbliżonych zainteresowaniach, którzy prowadzą wymianę eksponatów oraz działalność wystawienniczą i publicystyczną. Wobec tego wydaje się celowe zachęcać kolegów kolekcjonerów do prezentowania swoich zbiorów podczas ogólnopolskich imprez PTTK a przy zyskaniu pieniędzy na choćby bezpłatny nocleg lub zwrotu za bilet przejazdowy prawdopodobnie udałoby się zebrać quorum do wybrania prezesa, sekretarza oraz skarbnika klubu i komisji rewizyjnej. Dotychczasowej działalności Kolegi Prezesa należy tylko przyklasnąć i życzyć wytrwałości.

Proponowana odznaka "4K" nie może być wydrukiem komputerowym lecz normalnym projektem plastycznym, zaś czterdziesto-paragrafowy regulamin jest groteską.

Na zakończenie pragnę zwrócić uprzejmą uwagę na niestosowność posługiwania się skrótem ROP (PTTK Opole), gdyż odnosi się on do partii Ruch Odbudowy Polski, która nie prowadzi działalności krajoznawczo-turystycznej i jest niepopularna na Opolszczyźnie.

Łącze wyrazy poważania

Ryszard Zawiślak z Rzeszowa

 powrót

 


 Skomplikowany regulamin

... Odnośnie regulaminu opublikowanego w biuletynie, to naprawdę nie warto sobie robić tyle kłopotu; jest on bardzo skomplikowany i nawet na PTTK zbyt rozbudowany. Sadzę, że chwilowo możemy się obyć bez regulaminu czy statutu, jeżeli brak środków nawet na jedno spotkanie? Jak się później organizować? Gdyby wybrano zarząd, to jak się będzie spotykał? Niech się na ten temat wypowie Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego: czy jest za formalizowaniem klubu? Jeżeli tak, to niech zaplanuje środki, a następnie będziemy się martwić o dalszą pracę. Cieszę się z tego, że przybywa chętnych do klubu "4K"...

Henryk Stopikowski z Grudziądza

 powrót

 


Kalendarz działań Komisji Krajoznawczej ZG PTTK dotyczących kolekcjonerstwa krajoznawczego w 1998 r.

1998.01.02     Rozpoczęto wysyłkę do kolekcjonerów kolejnego numeru 1(10) "Biuletynu kolekcjonerskiego" w którym podano zestawienia publikacji w Internecie dotyczących terminów kolekcjonerskich oraz samych kolekcjonerów; także kalendarz wydarzeń w 1977 r, informacje o sesji i giełdzie "Chomika"w Lublinie a także reklama sponsora naszych stron internetowych.

1998.02.07    Komisja Krajoznawcza ZG PTTK na zebraniu w Poznaniu przyjęła wstępny plan pracy Zespołu do spraw Kolekcjonerskich oraz skład zespołu: z KK Henryk Paciej - przewodniczący oraz Ryszard Wrzosek, a z poza komisji do składu weszli: Wojciech Kowalski i Henryk Stopikowski.

1998.02.12    W "Kurierze Polskim" na łamach "Kolekcjonera Polskiego" ukazała się informacja p.t. "Kolekcjonerstwo w Internecie".

1998.03.03    "Biuletyn kolekcjonerski" z nr 2(11) jest już w Internecie oraz został przekazany do powielania w BT O/ PTTK Opole, które oprócz powielenia sponsorowało wysyłkę części nakładu. W numerze zamieszczono dość dużo wypowiedzi kolekcjonerów na interesujące ich tematy.

1998.03.14    Posiedzenie prezydium KK ZG PTTK w Zielonej Górze na którym miało być omawiane kolekcjonerstwo krajoznawcze zostało odwołane.

1998.03.28     W uchwale ZG PTTK w sprawie realizacji wniosków złożonych przez delegatów na XIV Walnym Zjeździe PTTK można wyczytać, że wniosek zbiorowy delegatów na Zjazd z Opolszczyzny w sprawie utworzenia Centralnego Ośrodka Kolekcjonerstwa Krajoznawczego w Opolu został skierowany - do rozważenia w bieżącej kadencji.

1998.05.01-03    Podczas XI/4 Śląskiego Sympozjum Krajoznawców w Opavie (Czechy) prezentowane były nasze Biuletyny oraz wystawa numizmatyczna

1998.05.23-24    Z udziałem Przewodniczącego Zespołu do spraw Kolekcjonerskich KK ZG PTTK odbyła się XX Ogólnopolska Wystawa i Giełda Trofeów Turystycznych "Chomik" w Lublinie oraz X Sesja Kolekcjonerska poświęcona herbowi Lublina. Omówiono także perspektywy kolekcjonerstwa krajoznawczego oraz projekty statutu klubu "4K".

1998.06.06     Komisja Krajoznawcza na swym posiedzeniu w Warszawie zajmowała się m.in. problemami kolekcjonerstwa krajoznawczego. Podtrzymano decyzję rozprowadzania biuletynu w kopertach zwrotnych nadesłanych przez członków klubu "4K".

1998.07.28     "Biuletyn kolekcjonerski" z nr 3(12) jest już w Internecie oraz został przekazany do powielania w BT O/ PTTK Opole, które oprócz powielenia sponsorowało ponownie wysyłkę części nakładu. W "BK" m.in. projekt statutu klubu wzorowany na klubie kolekcjonerów "Hetman" z USA. Także aktualny wykaz członków klubu "4K".

1998.08.27-30     Wystawa kolekcjonerów z "4K" na CZAK-u w Załęczu Wielkim . Prezentowano 9 przykładowych tematów kolekcjonerskich.

1998.08.29    W trakcie spotkania uczestników CZAK-u z Komisją Krajoznawczą ZG PTTK miało miejsce wystąpienie przew. Zespołu ds. Kolekcjonerskich poświęcone tematyce kolekcjonerskiej.

1998.09.29     Kol. Janusz Zaremba przysłał ankietę - deklarację do klubu jako 99. Ponieważ 2 małżeństwa występują wspólnie pod tą samą deklaracją - faktycznie jest nas już 101; czyli Janusz Zaremba z Kwidzynia rozpoczął nową "setkę" natomiast zakończyli pierwszą "setkę" Ludmiła i Zygmunt Tarczyńscy ze Szczecina.

1998.10.01     godz.13.15 Audycja Barbary Tyslik w Radio Opole na temat kolekcjonerstwa w tym o klubie "4K" w formie rozmowy z Henrykiem Paciej organizatorem klubu i kolekcjonerem odznak.

1998.10.02     "Biuletyn kolekcjonerski" z nr 4(13) jest już w Internecie oraz został przekazany do powielania, a sponsorem wysyłki części nakładu jest PTTK ROP Śląska Opolskiego w Opolu oraz Oddział Regionalny Śląska Opolskiego w Opolu. W "BK" m.in. projekt statutu klubu wzorowany na podstawie statutu wzorcowego obowiązującego w PTTK od 21.06.98 r. (uchwała nr 49/XIV/98).

1998.10.13     List prof. Janusza Trzebiatowskiego wyjaśnia, że wykonane matryce odznak: "Kolekcjoner Krajoznawca", "Chomik" zostały zeszlifowane przez wykonawcę z powodu kilkuletniego braku zainteresowania przez zleceniodawców. Trwają poszukiwania projektów odznak zarówno przez Zakład Grawerski jak i autora - profesora Trzebiatowskiego.

1998.10.14    Zmodyfikowana trzecia wersja bibliografii publikacji kolekcjonerskich związanych z PTTK jest już w Internecie jako osobna pozycja: http://www.miramex.com.pl/witka/4K/BK5.htm . Wersja druga bibliografii opublikowana w nr 5 "BK" została wymieniona jako przykład na stronach Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Jagielońskiego w ramach Biblioteki Wirtualnej pod adresem: http://www.miks.uj.edu.pl/ibin/vb/bibliografia.html.

1998.10.26     Sporządzono zestawienie wyposażenia niezbędnego dla prowadzenia działalności COKK.

1998.11.03     Dla red. wiodącego wydawnictwa "50 lat PTTK" Krzysztofa R. Mazurskiego przekazano rozdział dotyczący kolekcjonerstwa krajoznawczego.

1998.12.21     Kolejna wymiana listów z prof. Trzebiatowskim w sprawie możliwości odtworzenia projektów odznak kolekcjonerskich.

1998.12.31    Do tego dnia strony poświęcone kolekcjonerstwu odwiedziło już 1217 użytkowników Internetu

 powrót


Katalog

Katalog jest wieńcem chwały na głowie kolekcjonera. A jednocześnie zmorą! Trudne to i czasochłonne przedsięwzięcie. Nie mniej ten, kto przez ten trudny okres tworzenia katalogu przeszedł wie, jak tenże ułatwia życie. Przy zbieraniu dużych przedmiotów łatwo pamiętać ich zasób. Przy drobnych - człowiek się gubi. Zdobywa coś, co zda mu się rarytasem, a po powrocie do domu stwierdza, że ma już takie 2 lub 3 ... Nie jest to pieniądz wyrzucony w błoto (choć nieraz coś innego przy okazji nam umyka), ale zamrożony na nieraz kilka lat.

Katalog dobrze zrobiony ma: dokładne opisy, w przypadku cennych przedmiotów zdjęcia, a dokumentów - kserokopie. Sam w sobie jest wyjątkowo ważnym dokumentem. W przypadku kradzieży (a to - niestety - się zdarza) stanowi ważną podstawę do dochodzenia prowadzonego przez policję i prokuraturę. Kopie katalogu przekazane faxem do placówek celnych zapobiegają wywozowi skradzionych przedmiotów za granicę, a w kraju - dostarczone do antykwariatów - ułatwiają ujęcie przestępców i utrudniają sprzedaż. Są to przypadki skrajne, ale trzeba je mieć na uwadze!

Zbieram kartki pocztowe i widokówki kartograficzne, czyli z mapkami, planikami, szkicami itp. Mam ich 1175 sztuk. Do 300 sztuk panowałem całkowicie nad sytuacją. Potem coraz częściej nie wiedziałem co mam, a czego nie. Koledzy z Klubu doradzili spis. I tak narodził się katalog. Kilkakroć poprawiałem go i ulepszałem.

Podstawą stał się spis alfabetyczny - wg nazwy na awersie, lub rewersie. Potem okazało się, że pod tą samą nazwą są widokówki różnych firm, o różnej treści. Doszedł więc - wydawca. Potem okazało się, że ten sam wydawca wydaje pocztówki o tej samej nazwie, różniące się treścią. Doszedł też, umieszczany na rewersie numer. Tu szkopuł - wydawnictwo "Ruch", czy KAW - umieszcza swą numerację w miejscu naklejenia znaczka. W przypadku kart "obiegowych" - nie do odczytania (odklejanie znaczków często uszkadza kartę). Trzeba było znaleźć jakiś kod własnych skrótów, by zaznaczyć jakieś wyróżniki. Nie jest to chwalenie się, ale dzielenie się tym, do czego długo się dochodziło. I na wszystkie spotkania klubowe, giełdy, nie ruszam się bez katalogu. Ułatwia mi on też wymianę korespondencyjną. Nie krążą pękate koperty zwrotów (bo to już mam), ale tylko to, o co chodzi. O innych katalogach --innym razem.

Koleżanki i koledzy hobbyści! Piszcie o swych zbiorach, ale też dzielcie się swymi doświadczeniami.

W Klubie Kolekcjonerów wymianę, a raczej przekazywanie doświadczeń uważamy za obowiązek kolekcjonerski. Organizujemy w środowiskach szkolnych małe, jednodniowe wystawki łączone z gawędami na tematy kolekcjonerskie. Uczymy: co zbierać, jak zbierać, jak katalogować, co z tym robić. Naszą wiedzę, zdobywaną przez lata, przekazujemy młodym (zaskoczyła nas ilość młodych coś zbierających). Sama świadomość nie krępuje zbieracza i nie odbiera mu spontaniczności i frajdy z samego posiadania zbioru. Niech wśród nas wyrasta gromada zapaleńców równych kol. Henrykowi Paciejowi, który nie tylko zbiera, ale skutecznie jednoczy grono zapaleńców!

Leszek Białkowski z Warszawy

 powrót


APELE

Katalog pocztówek

Koleżanki i Koledzy filokartyści!

Przed 10 laty podjąłem w ramach społecznych opracowanie katalogu pocztówek wydanych przez nasze Towarzystwo. Pierwszą część katalogu (pocztówki PTK) wydała ówczesna Podkomisja Kolekcjonerstwa Krajoznawczego ZG PTTK. Zawansowane prace nad kolejną publikacją zostały przerwane z powodu trudności organizacyjnych. Obecnie, w przededniu 50 lecia PTTK, pragnę je podjąć na nowo uzupełniając posiadany materiał.

Pocztówki wydane przez nasze Towarzystwo, to - jak wiadomo - nie tylko dokument działalności organizacyjnej, ale i ilustracyjna dokumentacja Ojczystego Kraju. Wykonanie możliwie pełnej ewidencji pocztówek ma szerokie znaczenie.

Zwracam się do Koleżanek i Kolegów o współdziałanie we wspomnianych zamierzeniach. Proszę o nadesłanie informacji o posiadanych pocztówkach wydanych (lub nakładem): PTK, PTT i PTTK po roku 1918 (oprócz edycji FOTOPAN). Informacja powinna zawierać : nazwę i siedzibę jednostki Towarzystwa (Oddział, Koło, itp.), datę wydania (ewentualnie stempla pocztowego lub datę korespondencji), temat ilustracji. W razie możliwości mogą być też reprodukcje ksero (awers; rewers, po jednej z każdej serii).

Dodatkowo chciałbym też uzupełnić brakujące dane z I części wspomnianego na początku katalogu. Chodzi o pozycje 20-29 (seria Druskienniki), 118-132 (seria Zdroje Raduni), 142 (Serock), 259-265 (Zamki polskie 1915), a także o tematy z lat 1920 i 1930 podane sygnalnie na str. 14. A przy okazji: czy było by celowe wznowienie I części tego katalogu?

Nazwiska Koleżanek i Kolegów, którzy nadeślą informacje o pocztówkach będą zamieszczone w publikacjach PTTK

Adam Czarnowski

ul. Marzanny 10/44

02-649 Warszawa

 powrót


Apel dotyczący odznak regionalnych

Komisja Krajoznawcza ZG PTTK przyjęła do realizacji wniosek z narady krajoznawczej podczas CZAK 98' dotyczący zebrania i opublikowania informacji o odznakach regionalnych. W związku z tym wszystkie oddziały PTTK oraz inne struktury PTTK (komisje, kluby itp.), które posiadają odznaki regionalne - proszone są o przysłanie na adres KK ZG PTTK lub bezpośrednio do kol. odpowiedzialnego za realizację wniosku (Henryk Paciej, 45-222 Opole, ul. Chabrów 50/19), regulaminów oraz odznak po 3 szt., oraz wszelkich możliwych informacji dotyczących odznak, takich jak:

Byłoby wspaniale gdyby z tych materiałów mogłaby powstać publikacja na Kongres Krajoznawstwa Polskiego oraz poglądowe plansze.

Jednocześnie przypomina się, że za zdobycie odznaki regionalnej na własnym terenie jest możliwe równoczesne uzyskanie Odznaki Regionalnej w stopniu brązowym według regulaminu Odznaki Krajoznawczej Polski.

 powrót


Dokładka do Memoriału

W biuletynie ZG PTTK ukazało się, a także do rąk delegatów na XIV Walny Zjazd PTTK trafiło pismo z sygnaturą l.dz. RA/225/M/97 Radom, 01.09.1997 - pismo, które powiadamiało wszystkich, że grupa działaczy z Radomia zakłada Muzeum Pamiątek Turystycznych PTTK. Adres: RPK PTTK "Muzeum", ul. Traugutta 46, 26-600 Radom. Pismo podpisał kol. Dariusz Zając.

Pozwoliłem sobie na kilka uwag i rad, które zamieściłem na łamach biuletynu PTTK "Rogatka Grochowska". Uczyniłem to w najlepszej wierze, że moje i grona kolekcjonerów doświadczenie pomogą w tym arcytrudnym przedsięwzięciu. Zostałem za to solennie zburczany przez jednego z założycieli owego muzeum. Widać - wbrew reklamie w TV - Dobre Rady nie są dobre na wszystko. Ale furda z incydentem. Ważna sama idea i warta rozpropagowania.

Muzeum Sortu i Turystyki w Warszawie zajmuje się w 97% sportem i w 3% turystyką. Kilku znanych mi osobiście działaczy turystycznych przekazało swe zbiory do tegoż muzeum. Nie doczekałem się (mimo, że pilnie śledzę w prasie anonse dotyczące wystaw czasowych) niczego, co by świadczyło, że choć raz uhonorowano legatora wystawą.

Jest sporo muzeów regionalnych, ale dotkliwie brak jest centralnego Muzeum Turystyki. Działacze odchodzą, pozostają po nich zbiory, pamiątki, dokumenty. Często (zbyt często) przepadają, są niszczone, rozpraszane. W PTTK nie ma miejsca na historię. Nie ma gdzie tego gromadzić, nie mówiąc już o koniecznej ich konserwacji. O wartości turystyki jako ruchu nie musimy się wzajemnie przekonywać. Muzeum Turystyki powinno być! Od dziesiątków lat słyszę jedynie: "nie ma pieniędzy". I tak niemal od zarania PTTK. I to wszystko, na co nas stać? Przecież nawet za 10-15 lat - jeśli się to ziści - warto o nie walczyć. Niech przez ten czas, istniejące już placówki, bądź na wzór Radomia - nowoutworzone - gromadzą zbiory, aby nikt nam nie powiedział: chcecie muzeum, a co w nim umieścicie? Nie ważne, które z miast podchwyci i zrealizuje tę ideę (w Warszawie to chyba jeszcze przez 50-80 lat jest to nie do zrealizowania). Ważne by jak kropla wody drąży skałę, tak drążyć samą ideę konieczności stworzenia tego muzeum. A póki co, nisko chylę głowę przed zapaleńcami z Radomia. Takich więcej!

Leszek Białkowski z Warszawy

 powrót


Terminarz imprez

Z "Biuletynu kolekcjonerskiego", który właśnie otrzymałem (sprawy służbowe sprawiły, że dość długo byłem poza Krakowem) dowiedziałem się o wystawie "4K" na CZAK-u; żałuję, że po fakcie. Tu nasuwa mi się pytanie: czy istnieje coś takiego jak terminarz spotkań kolekcjonerskich? Jeżeli tak, to prosiłbym o przysłanie. Natomiast, jeżeli nie istnieje, to może warto byłoby pokusić się o stworzenie czegoś takiego, co obejmowałoby tematy poszczególnych wystaw - spotkań, terminy i miejsca. Terminarz taki na pewno pomógłby kolekcjonerom przygotować się do konkretnych wystaw, których tematy byłyby im bliskie. Również znajomość terminów poszczególnych imprez ułatwiłaby "zorganizowanie" wolnego czasu, z którym na pewno wielu ma problemy. Może właśnie brak takiego "rozkładu jazdy" powoduje "katastrofalny" brak wystawiających na spotkaniach. To tyle spraw dotyczących chyba wszystkich z "4K". Natomiast ja mam prośbę do kolegów zbieraczy: jeżeli ktoś posiada informacje na temat odznak przewodnickich i odznak ratownictwa górskiego; kto i kiedy projektował? kto zatwierdzał? gdzie były wykonywane poszczególne odznaki? Proszę o kontakt na adres: Marek Nowak, oś Dywizjonu 303 m. 11/9, 31-872 Kraków. Proszę o kontakt i z góry dziękuję.

Marek Nowak z Krakowa

Od Red.

Według posiadanych informacji w PTTK systematyczne spotkania kolekcjonerów odbywają się tylko w Warszawie, w każdą środę (patrz numer 2(11) "BK" - informacja Leszka Białkowskiego), oraz raz w roku "Chomik" w Lublinie i co 2 lata Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu w Grudziądzu. Na ostatnim CZAK-u była pierwsza udana próba powrotu do organizacji wystaw. Oczywiście jest szereg wystaw indywidualnych lub grupowych, przy okazji różnorakich imprez. Niestety mam o nich tylko szczątkowe informacje i to po fakcie. Chciałbym nawiązać do chlubnych tradycji dawnej Podkomisji Kolekcjonerstwa Krajoznawczego w tym zakresie. Chcąc jednak organizować takie imprezy na odpowiednim poziomie - potrzebne są pieniądze na : dyplomy, nagrody, zaproszenia, programy, katalogi, itp., itd. Natomiast z Komisji Krajoznawczej ZG PTTK ledwie udaje się uzyskać środki tylko na powielanie biuletynu (rozsyłka już ma być w kopertach zwrotnych członków klubu) oraz niewielkie dofinansowanie dla sesji kolekcjonerskiej w Lublinie. Potrzebni są sponsorzy. Wtedy być może sprawa wystaw i pokazów by ruszyła. Natomiast wszystkie informacje docierające do mnie o wystawach i wszelkich innych imprezach kolekcjonerskich wykorzystuję w biuletynie oraz w Internecie - adres: http://www.miramex.com.pl/witka/imprkraj.htm. Pod tym adresem wprowadzam na bieżąco wszystkie dostępne mi informacje na temat imprez krajoznawczych a zwłaszcza kolekcjonerskich.

 powrót


 powrót


Niezwykła kolekcja

Pierwszym kolekcjonerem, który zgłosił swój akces do klubu "4K" w 1999 r. jest Edward Kubalka. Kolekcjonuje on wszystkie przedmioty stare, które wyszły z użytku a używane od najdawniejszych czasów do II wojny światowej. Nie sposób wymienić wszystkie eksponaty, ale dla przedstawienia tej niezwykłej kolekcji wymienię niektóre:

Pan Edward ogromnie żałuje, że uczestnicy ostatniego CZAK-u w Załęczu Wielkim, nie znaleźli trochę czasu aby w czasie wycieczek zobaczyć jego kolekcję. Zaprasza natomiast wszystkich zainteresowanych wymianą eksponatów, oraz wycieczki przejeżdżające w pobliżu a zwłaszcza młodzież do odwiedzania tego prywatnego skansenu. Dla nich podaję telefon (0-43) 886-32-49 do uprzedzenia o swoim przyjeździe.

Henryk P. Sabała

 powrót


 powrót


 

Koniec RPK w Jeleniej Górze

...Postanowiłem wstąpić do klubu "4K", ponieważ byłem kierownikiem Regionalnej Pracowni Krajoznawczej w Jeleniej Górze i chciałem być " w kursie spraw kolekcjonerskich" aby pomagać kolekcjonerom i zachęcać do tej pasji.

Ale teraz po 13 latach prowadzenia RPK zostałem zmuszony do zawieszenia jej działalności. Zakład "Jelchem" na którego terenie ostatnio miałem jej siedzibę (była bezpłatna, bo na to nie miałem funduszu) i zmusił mnie do natychmiastowego zwolnienia lokalu. Księgozbiór przekazałem do Szkoły Górskiej Przewodników PTTK w Karpaczu. I tak przestała istnieć RPK w Jeleniej Górze.

Chcę jednak być w dalszym ciągu członkiem "4K" - ponieważ będąc członkiem zarządu między-oddziałowego Komisji Krajoznawczej przy Oddziale PTTK "Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze i będę miał kontakty z krajoznawcami i kolekcjonerami z naszego regionu. A otrzymywane Biuletyny kolekcjonerskie pomogą udzielać pomocy organizacyjnej kolekcjonerom.

Niestety podobna sytuacja, jaka spotkała RPK, czeka też nasz Oddział PTTK "Turysta" w Jeleniej Górze, który taż ma siedzibę w Zakładzie "Jelchem", gdyż też stracimy nasz lokal. Podobnie straciliśmy lokal oddziałowej wypożyczalni sprzętu turystycznego (były tam namioty, materace i inny sprzęt biwakowy oraz przyczepy campingowe). I tak przestała istnieć bogata wypożyczalnia.

Dawniej, jak istniały ZWCh "Celwiskoza" - byliśmy Oddziałem Zakładowym a współpraca z ówczesną dyrekcją układała się wzorowo. Teraz, po 33 latach działalności PTTK w zakładzie, grozi nam likwidacja Oddziału PTTK "Turysta" (dawniej "Celwiskoza") w Jeleniej Górze. Kończę już, może zbyt długi list, ale jestem bardzo rozżalony. Z turystycznym pozdrowieniem -

Zdzisław Rześniowiecki z Jeleniej Góry

 powrót


 

Komunikaty

* * * * *         Tegoroczny XXIX CZAK odbędzie się w dniach 25-29 sierpnia 1999 w Legnicy. Organizator - Oddział PTTK w Legnicy - przewiduje miejsce na wystawę kolekcjonerską. W zgłoszeniu, które należy szukać w oddz. PTTK ("Informacje ZG PTTK"), należy podać jaką kolekcję zechcesz zaprezentować (temat, potrzebne miejsce). Adres org.: 59-220 Legnica, Rynek 27, tel./fax (0-76) 856-51-63.

* * * * *         Oddział Regionalny Śląska Opolskiego organizuje w dniu 14 maja 1999 - Sejmik przedkongresowy "Polska jako teren przenikania kultur", oraz w dniach 14-16 maja 1999 w Jeseniku (Czechy) XII/5 Śląskie Sympozjum Krajoznawców. Szczegółowe programy zostaną przesłane w kopercie zwrotnej przysłanej na adres: 45-083 Opole, ul. Barlickiego 2 (13), tel. (0-77) 453-63-48

 powrót


Reklama

 

 

Prowadzimy sprzedaż unikalnych roślin doniczkowych,

w tym różne gatunki i odmiany drzewek typu bonsai

(do mieszkań, ogrodów i tarasów)

a także różne akcesoria niezbędne do ich pielęgnacji oraz formowania.

 

Na życzenie naszych klientów sprowadzamy

najbardziej nawet egzotyczne rośliny z dowolnego zakątka kuli ziemskiej,

pod warunkiem że ich hodowla lub uprawa nie jest w Polsce prawnie zabroniona.

 

Wszystkim zainteresowanym służymy fachowym doradztwem w zakresie

pielęgnacji i formowania drzewek typu bonsai oraz pielęgnacji innych egzotycznych roślin.

 

Zapraszamy miłośników pięknych i egzotycznych roślin do odwiedzenia naszego salonu.

 

 

 

Prowadzimy sprzedaż znaczków, pocztówek, całostek, kart telefonicznych, monet i banknotów

oraz wszelkiego typu przyrządów, przyborów i akcesoriów kolekcjonerskich

wszystkich znanych firm.

 

Wykonujemy bezpłatnie wyceny zbiorów filatelistycznych,

prowadzimy skup znaczków pocztowych, starych widokówek, kart telefonicznych

oraz numizmatów z całego świata.

 

U nas możesz sprawdzić znaki wodne na swoich znaczkach pocztowych oraz określić rodzaj ich ząbkowania

przy pomocy nowoczesnych urządzeń diagnostycznych.

 

Salon roślin egzotycznych"BONSAI"

oraz sklep filatelistyczno-numizmatyczny "KONESER"

ZAPRASZA !!!

 powrót


"Biuletyn kolekcjonerski" wydawany dla członków "4K" - Korespondencyjnego Klubu Kolekcjonerów Krajoznawców -
przez Komisję Krajoznawczą Zarządu Głównego PTTK


Informację opracował: Henryk Paciej Wszelkie uwagi można przekazać na adres email : henrykp@miramex.com.pl
Copyright C 1999 RPK PTTK OPOLE. All rights reserved. Aktualizowane: lipiec 07, 2004.