Biuletyn kolekcjonerski


Rok 1998 *** Sierpień *** Numer 3(12)


BK121.BMP (367526 bytes)

Ekslibris dla uczestników I Ogólnopolskiej Wystawy i Giełdy

Znaczka Turystycznego w Opolu  w 1974

 powrót do spisu biuletynów


Słowo wstępne

 

Ostatnio wszystkie struktury PTTK porządkują swoje regulaminy, dostosowując je do aktualnego statutu i aktualnych przepisów. My to znaczy "4K" też chcemy się określić. A jednocześnie jesteśmy w momencie kiedy nie udało się, mimo wielu prób dotarcia do niezbędnych materiałów byłej Podkomisji i powinniśmy  niektóre sprawy zaczynać od początku. Na przykład odznaki kolekcjonerskie. Czy jest dzisiaj na nie zapotrzebowanie? Może wystarczy dyplom uznania? Oczekuję dyskusji na CZAK-u oraz na łamach biuletynu.

Z krajoznawczym i kolekcjonerskim pozdrowieniem: Henryk Paciej

adres:     45-222 Opole , ul Chabrów 50/19

e-mail:     henrykp@miramex.com.pl

P.S. W załączeniu do drukowanego biuletynu kolekcjonerskiego   - ankieta do wypełnienia i zwrotu

Powrót


Sesja kolekcjonerska

 

Pod patronatem Wydziału Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Lublinie oraz Zespołu do spraw Kolekcjonerskich Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego - Oddział Miejski PTTK w Lublinie oraz Klub Kolekcjonerów Krajoznawców "Chomik" z Lublina zorganizowali w Lublinie SESJĘ KOLEKCJONERSKĄ poświęconą herbowi miasta Lublina. Sesja odbyła się w Muzeum Lubelskim na Zamku w dniu 23 maja 1999 roku. W czasie sesji wygłoszone zostały następujące referaty:

Jubileuszowej, bo X Sesji Kolekcjonerskiej, towarzyszyła jubileuszowa XX Ogólnopolska Wystawa i Giełda Trofeów Turystycznych "CHOMIK".

Warto dodać, że sesję i wystawę kolekcjonerską zorganizowano w ramach obchodów 90-lecia Oddziału Miejskiego (d. Lubelskiego) PTK-PTTK.

 

BK123.BMP (311354 bytes)

Powrót


 Wyniki XX "Chomika"

 

Na XX Ogólnopolskiej Wystawie Trofeów Turystycznych "Chomik" która odbyła się w dniach 23-24 maja 1998 roku w Lublinie, wyróżnienia otrzymali:

Powrót


Piwo, mapy, dokumenty

Moje zbieractwo opiera się głównie na trzech grupach tematycznych:

 1. etykiety piwne

 2. kartografia

 3. stare dokumenty

Co do grupy 1 tj. etykiet piwnych, to moje zbieracze zainteresowanie tematem zaczęło się niedawno, bo około roku 1990. Wpływ na złapanie tego bakcyla miał mój oddziałowy kolega Zbigniew Wiliński, który zbieraniem etykiet piwnych zajmuje się od około 20 lat. Od samego początku ukierunkowałem się na zbieranie etykiet tylko z polskich browarów. Początki były trudne, ponieważ opierałem się tylko na tych egzemplarzach, które odkleiłem z butelek, ale z upływem czasu zacząłem korespondować z innymi "maniakami" i wymieniać się etykietami oraz zamieniałem inne poszukiwane przez kolekcjonera przedmioty na etykiety piwne. Podczas początkowego okresu zbierania dużą ilością etykiet wspomógł mnie kol. Wiliński, co pozwoliło mi przetrwać momenty zwątpienia i dalej zbierać. Obecnie w zbiorze posiadam 1847 sztuk etykiet z polskich browarów istniejących jak i już zamkniętych. Najstarsze z nich pochodzą z lat 30-tych z browaru w Cieszynie. Z czasem same etykiety przestały mi wystarczać i chciałem się dowiedzieć coś o browarach, które produkowały piwa z mojego zbioru i w ten sposób do etykiet dołączyły jeszcze wydawnictwa traktujące o browarnictwie w Polsce. A mało kto wie, że piwowarstwo jest jedną z nielicznych tradycyjnie polskich gałęzi gospodarki. Piwo w naszym kraju było ważone od "zawsze", potwierdzają to wykopaliska archeologiczne i przekazy pisane. A wiele naszych browarów ma rodowód np. XIV w (np. w Lwówku Śląskim), XV w itd. Największe polskie browary natomiast powstały w XIX w - Warszawa w 1946. Okocim w 1845 a Żywiec w 1856. Aby nie być gołosłownym, przesyłam koledze zbiór 30 etykiet z Żywca i Łańcuta. Proszę zauważyć jak są one graficznie skomponowane na wysokim poziomie oraz to, że na wielu z nich są akcenty czysto polskie, dotyczące historii i kultury naszego kraju. Na przykład na etykietach z Łańcuta często można zobaczyć wizerunek łańcuckiego zamku, natomiast Żywiec nawiązuje do ludowej tradycji regionu krakowskiego przedstawiając postacie w strojach ludowych oraz do założyciela browaru arcyksięcia z austriackiego domu panującego (książęca korona na etykietach).

Następnym moim konikiem są wydawnictwa kartograficzne. Praktycznie zacząłem zbierać mapy jak rozpocząłem uprawiać wędrówki turystyczne, tj. od 1985 r. Do tej pory uzbierałem 737 sztuk map. Planów , atlasów. W mojej kolekcji znajdują się różnego rodzaju mapy topograficzne, turystyczne, geodezyjne, plany miast, osiedli itp. W tym przypadku nie ograniczam swojej kolekcji tylko do jakiegoś regionu, ale zbieram wszelkiego rodzaju wydawnictwa i nie tylko z Polski. Jednak muszę przyznać, że najbardziej mnie ciekawią mapy z okolic Warszawy i mapy dotyczące Mazowsza (oraz jego poszczególnych rejonów). Najstarsze moje mapy pochodzą z roku 1871 i przedstawiają poszczególne kraje tworzące Związek Niemiecki oraz topograficzne mapy z 1896 r. ukazujące terytorium Austro-Węgier, np. wybrzeże Adriatyku.

Natomiast co się tyczy dokumentów, to tutaj moje zbieractwo nie ma cech systematyczności. W tym zbiorze, wszystkie moje eksponaty zdobyłem przypadkowo a nie planowo. Najczęściej znajdowałem je gdzieś w zakamarkach, na strychach czy opuszczonych domach. I tak np. udało mi się znaleźć:

 1. paszport konsularny RP z 1921 r wystawiony w Nowym Yorku
 2. dowód osobisty polski z połowy lat 20-tych
 3. paszport polski z lat 30-tych
 4. wiza amerykańska z lat 30-tych
 5. urzędowe podanie z 1908 r. (w języku rosyjskim) z prośbą o zgodę na emigrację
 6. kilka kennkart z początku lat 40-tych - Generalne Gubernatorstwo
 7. legitymacja ubezpieczeniowa z początku lat 40-tych Kraj Warty, Gniezno
 8. zbiór monet polskich i rosyjskich pochodzących z XIX i XX w. Oraz najstarszy rodzynek - boratynka litewska z połowy XVII w. Wybita przez Jana II Kazimierza.
 9. zbiór banknotów:

Wszystkie prezentowane tutaj przedmioty trafiły do mnie w sposób przypadkowy. Np. ww. boratynkę litewską znalazłem w komórce po dziadkach, w skrzyni z gwoźdźmi, a niemieckie marki z II wojny światowej w niezbędniku wermahtowskim znalezionym podczas penetracji umocnień koło Obrodca.

Oprócz zaprezentowanych wyżej zbiorów w toku odbywania wędrówek turystycznych, nazbierałem liczącą ponad 500 sztuk grupę widokówek o tematyce krajoznawczej i różnego rodzaju kart pocztowych. Druga grupą przedmiotów związanych z moja pasją turystyczną są odznaki, znaczki i plakietki turystyczne, ale nie stanowią one dla mnie takiej wartości jak etykiety, mapy czy stare dokumenty.

Chciałbym dodać, że moje pasje zbieracze często pomagają mi w przeprowadzeniu różnego rodzaju prelekcji, pogadanek czy wycieczek krajoznawczych. Wykorzystuję je w przygotowaniu materiałów rajdowych i dla uatrakcyjnienia prelekcji. Myślę, że ta forma wykorzystania zbiorów krajoznawczych jest jak najbardziej prawidłowa, ponieważ zbiory trzymane przez kolekcjonera cieszą oko tylko jego i wąskie grono ludzi z nim związanych, a tak w jakiś sposób trafiają do innych ludzi zgromadzonych na wycieczkach, wystawach, prelekcjach. Ważnym jest prowadzenie działalności wydawniczej, aby "kopie" oryginałów znajdujących się u zbieracza, trafiły też do innych osób zainteresowanych i wzbogaciły ich wiedzę.

Z turystycznym pozdrowieniem

Paweł Ajdacki Otwock


Powrót

 

PTTK w ekslibrisie

Jako kolekcjoner ekslibrisów przygotowuję wystawę "PTTK w ekslibrisie" oraz opracowuję katalog tej wystawy łącznie z ogólnym opracowaniem tematu. W wyniku z powyższym zwracam się z prośbą o Wasze ekslibrisy z oddziałów, kół, klubów, komisji, jak również osób prywatnych jeśli w napisie jest wzmianka o PTTK lub znaczek Towarzystwa. Bardzo proszę o przesłanie także informacji o załączonych ekslibrisach, tzn. imię i nazwisko autora ekslibrisu, rok wydania, technika wykonania. Informacja może być podana na odwrocie ekslibrisu (lekko ołówkiem) albo na oddzielnej kartce.

Z turystycznym pozdrowieniem

Józef Zdunek, ul. Fr. Pukackiego 25, 63-700 Krotoszyn


Powrót

Jak konserwować odznaki?

Nie jestem jeszcze kolekcjonerem ani zbieraczem, lecz na etapie porządkowania własnych posiadanych różnych odznak i plakietek, znaczków z rajdów i wycieczek. Mam zamiar utworzyć z posiadanych kompletów odznak PTTK turystyki kwalifikowanej (OTP, GOT itd.) małą kolekcję. Mam pewne trudności w ustalaniu i identyfikacji ich walorów i stopnia z powodu braku opisu i rysunku. Poza tym odznaki nie noszone upodobniły się do jednego koloru szarego. Nie wiadomo też w jaki sposób je czyścić, aby nie uszkodzić. ..... Zapoznałem się z Biuletynem Kolekcjonerskim z miesiąca marca nr 2/98. Jest w nim wiele interesujących informacji, jednak nic co pomogłoby mi w wyżej opisanym problemie. ....... Zwracam się o pomoc w znalezieniu bliższych danych, opisów, rysunków, planszy lub publikacji i wydawnictwa książkowego dotyczących odznak PTTK, również sposobu ich czyszczenia. Może wśród kolegów kolekcjonerów znaleźliby się tacy co wiedzą dużo na ten temat. Nadmieniam, że w Oddziale Miejskim i w Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK, również u innych starszych stażem kolegów nic nie mogę osiągnąć. Myślę, że nie pozostanę bez odpowiedzi. Życzę pomyślności i rozwoju w pracy kolekcjonerskiej. Łączę pozdrowienia.

Edmund Rosiński, ul. Kujawska 117, 85-152 Bydgoszcz 43 (skr.poczt. 77)

Red. W biuletynie kolekcjonerskim nr 5 z grudnia 1996 roku znajduje się bibliografia publikacji kolekcjonerskich. Tam można znaleźć informację, że w r. 1987 w Lublinie wydano pozycję "Odznaki organizacyjne i kadr PTTK". Tamże w dziale referaty odnalazłem tytuł referatu z 1985 roku Mieczysława Kołodziejczyka "Konserwacja i przechowywanie znaczków metalowych". Natomiast w śród członków "4K" według ostatniego wykazu dołączonego do niniejszego biuletynu a w Internecie aktualizowanego na bieżąco, odnalazłem 42 nazwiska kolekcjonerów zajmujących się odznakami. Do nich więc kieruję prośbę kolegi Edmunda o pomoc a zwłaszcza o podzielenie się uwagami na temat konserwacji odznak i innych walorów krajoznawczych na łamach niniejszego biuletynu. Do niniejszego biuletynu dołączona jest także ankieta kolekcjonerska. Jest to jedno z ostatnich działań byłej Podkomisji Kolekcjonerstwa Krajoznawczego, które nie doczekało się realizacji. Ponieważ ankiety znalazły się u mnie postanowiłem zrobić z nich użytek praktyczny i oczekuję zwrotu wypełnionych ankiet. Może przy pomocy tej ankiety oraz próbie opracowania regulaminu klubu zweryfikujemy jeszcze raz społeczne zapotrzebowanie na działalność kolekcjonerską w krajoznawstwie wśród członków PTTK?


Powrót

 

Projekt regulaminu "4K"

Do chwili obecnej nie został jeszcze opracowany nowy regulamin działalności klubu w strukturze PTTK. Gdy tylko ukaże się wersja ramowa regulaminu, to po zmodyfikowaniu jej dla potrzeb naszego korespondencyjnego klubu, natychmiast ją przekażę członkom "4K"z prośbą o ocenę. Tymczasem przekazuję projekt regulaminu oparty o statut Klubu Miłośników Militariów Polskich w USA. Swój adres Internetowy: http://www.hetman.org/index.htm oraz e-mail: hetman@hetman.org przekazali do nas zaraz po ukazaniu się naszego biuletynu w Internecie. Statut jest napisany dla samodzielnie działającej organizacji a więc dla naszych celów prawdopodobnie się nie przyda. Mimo to publikuję go w ramach propozycji do rozważenia. Oczekuję na Wasze opinie i propozycje.

Henryk Paciej Opole

Statut "4K" - Projekt

I. NAZWA I SIEDZIBA KLUBU

&1. Klub powstały dla celów określonych statutem nosi nazwę: KORESPONDENCYJNY KLUB KOLEKCJONEROW KRAJOZNAWCÓW - w skrócie "4K".

&2. Siedzibą Klubu jest miejsce zamieszkania prezesa klubu, a zasięg działania obejmuje każde miejsce w Polsce i na świecie, gdzie znajdują się kolekcjonerzy krajoznawcy.

&3. Klub jest osobą prawną rozporządzającą własną odznaką, majątkiem utworzonym ze składek członkowskich, darowizn, zapisów oraz wydawnictw, odczytów, wystaw itp. organizowanych przez Klub.

&4. Klub prowadzi swoją działalność korespondencyjnie, co nie wyklucza innej działalności klubu.

II. ZADANIA KLUBU

&5. Celem Klubu jest stworzenie forum dla kolekcjonerów krajoznawców w Polsce i przebywających na emigracji, którzy poprzez swoje kolekcje zachowują od zniszczenia przedmioty związane z historią Polski, jej losami i dorobkiem kulturalnym, a także wydawanie własnego biuletynu.

III. CZŁONKOWIE , PRAWA I OBOWIĄZKI

&6. Członkowie Klubu dzielą się na zwyczajnych, korespondencyjnych i honorowych.

&7. Członkiem zwyczajnym jest osoba fizyczna lub prawna, wprowadzona przez dwóch zwyczajnych członków Klubu i zaakceptowana zwykłą większością głosów nie wcześniej niż na trzecim zwykłym spotkaniu Klubu.

&8. Członkiem korespondencyjnym jest osoba fizyczna lub prawna, wprowadzona przez dwóch zwyczajnych członków Klubu i przyjęta decyzją Zebrania Klubu zwykłą większością głosów.

&9. Członkiem honorowym Klubu jest osoba fizyczna, lub prawna, zaproponowana przez członków Klubu i przyjęta decyzją Walnego Zebrania przez 3/4 głosów.

&10. Do obowiązków członków należy:

a) stosowanie się do postanowień statutu i Zarządu Klubu.

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

a) branie udziału w zebraniach Klubu, a przynajmniej raz do roku w Walnym Zebraniu

b) regularne opłacanie składek członkowskich

c) pomoc w publikowaniu materiałów kolekcjonerskich na łamach "Biuletynu kolekcjonerskiego"

d) pomoc w publikowaniu informacji w Internetowej wersji biuletynu

e) organizowanie spotkań klubowych zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym czasie na terenie Klubu.

Do obowiązków członków korespondencyjnych należy:

a) regularne opłacanie składek członkowskich

b) pomoc w publikowaniu materiałów kolekcjonerskich na łamach "Biuletynu kolekcjonerskiego"

&11. Członkowie honorowi traktowani są na zasadach honorowych, ale zgodnie z literą statutu.

&12. Członkowie zwyczajni, posiadają następujące prawa:

a) czynne i bierne prawo wyborcze w ramach Klubu.

b) prawo do noszenia odznaki Klubu.

c) prawo czynnego udziału w obradach Walnego Zebrania z głosem stanowiącym.

d) prawo do jednego bezpłatnego egzemplarza "Biuletynu kolekcjonerskiego".

e) prawo do bezpłatnego korzystania z Internetowej wersji biuletynu w celach kolekcjonerskich.

Członkowie korespondencyjni, posiadają następujące prawa:

a) prawo do noszenia odznaki Klubu.

b) prawo biernego udziału w obradach Walnego Zebrania z głosem doradczym.

c) prawo do jednego bezpłatnego egzemplarza "Biuletynu kolekcjonerskiego".

d) prawo do bezpłatnego korzystania z Internetowej wersji biuletynu w celach kolekcjonerskich.

Członkowie honorowi, posiadają następujące prawa:

a) prawo do noszenia odznaki Klubu.

b) prawo biernego udziału w obradach Walnego Zebrania z głosem doradczym.

c) prawo do jednego bezpłatnego egzemplarza "Biuletynu kolekcjonerskiego".

d) prawo do bezpłatnego korzystania z Internetowej wersji biuletynu w celach kolekcjonerskich.

&13. Utrata członkostwa Klubu następuje w przypadkach:

a) pisemnego zgłoszenia o rezygnacji z członkostwa w Klubie.

b) wykluczenie z Klubu orzeczeniem Walnego Zebrania, lub Sądu Koleżeńskiego.

c) nie płacenia składek członkowskich przez okres do dwóch lat.

&14. Tytuł członków założycieli noszą członkowie, którzy podpisali deklarację członkowską Klubu w dniu ______________________________________ roku w czasie zebrania założycielskiego.

IV. WŁADZE KLUBU

&15. Władze Klubu stanowią:

a) Walne Zebranie.

b) Zarząd Klubu.

c) Sąd Koleżeński.

d) Członkowie Założyciele

V. WALNE ZEBRANIE

&16. Walne Zebranie zwołuje Zarząd Klubu nie później niż do dnia 1 września każdego roku, lub na wniosek 1/3 członków zwyczajnych Klubu.
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a) podejmowanie uchwał dotyczących sposobów i kierunku działania Klubu.

b) wybór w głosowaniu tajnym Zarządu Klubu i Sądu Koleżeńskiego.

c) ustalanie wysokości składek członkowskich.

d) nadawanie tytułu członka honorowego.

Uchwały na Walnym Zebraniu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym Członkowie Założyciele dysponują 50% głosów.

&17. Zarząd Klubu składa się z prezesa, vice-prezesa, sekretarza oraz skarbnika, wybieranych w głosowaniu tajnym na okres dwóch lat.
Do obowiązków Zarządu Klubu należy:

a) organizowanie pracy Klubu.

b) sporządzanie sprawozdań rocznych celem przedłożenia ich Walnemu Zebraniu.

c) reprezentowanie Klubu na zewnątrz.

d) podejmowanie uchwał w okresie między Walnymi Zjazdami.

e) przygotowanie i zatwierdzenie kalendarza spotkań Klubowych.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.

&18. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków, wybieranych w głosowaniu tajnym na okres dwóch lat. Sąd wybiera spośród siebie przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.

VI. ZMIANY STATUTU I LIKWIDACJA KLUBU

&19. Zmiana Statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie zwykłą większością głosów.
Likwidacja Klubu może nastąpić na skutek uchwały Walnego Zebrania, powziętej większością 3/4 głosów obecnych członków.
W wypadku rozwiązania Klubu Walne Zebranie rozdzieli majątek Klubu miedzy członków zwyczajnych w dniu rozwiązania Klubu.

VII. REGULAMIN ODZNAKI KLUBU "4K"

&20. Odznakę Korespondencyjnego Klubu Kolekcjonerów Krajoznawców stanowi ________________________________________________________________________

Odznaka wykonana jest w srebrze i jest jednakowa dla wszystkich kategorii członków Klubu.

&21. Prawo do noszenia Odznaki mają tylko i wyłącznie członkowie Klubu.

&22. Odznakę nosi się w klapie marynarki, klapie płaszcza, w centrum kieszeni górnej kurtki typu wojskowego, na klapie kieszeni górnej koszul. Noszenie Odznaki w innym miejscu niż powyższe jest niedozwolone.

&23. Prawo do noszenia Odznaki ustaje w przypadku utraty członkostwa Klubu.

&24. Każda Odznaka posiada indywidualny numer zarejestrowany w Klubie.

&25. Odznakę nabywa członek Klubu na swój koszt.

 

PROJEKT ODZNAKI KLUBU

Korespondencyjny Klub
Kolekcjonerów Krajoznawców

Powrót

CHOMIK - KOLEKCJONER

 

Chomik - zwierzę pracowite

Lecz dusigrosz, a wręcz sknera.

Inni trwonią bez umiaru

a on zbiera. Skrzętnie zbiera!

 

Saczki i pocztowe znaczki,

wiersze i naklejki z paczki,

medaliony i foldery,

zdrapki w ciapki i ordery,

piórka, stemple i pocztówki,

kapelusze i ołówki,

znaczki, orły, mapy, plany...

strasznie jest zapracowany!

 

Można spotkać go na szlaku,

to turystom znana postać

lecz, co ważne, jeśli zechcesz

też "Chomikiem" możesz zostać.

 

Napisz proszę do Lublina,

tam historia się zaczyna.

Cały nią zapełnisz tomik.

Witam! Kolekcjoner-chomik.

 

 

Anna Ignaszewska    -     Lublin, 23 maj 1998 r.

Powrót


 

BIURO TURYSTYKI

PTTK

Oddział Opole

ul. Krakowska 15/17, 45-018 OPOLE

tel. (0-48)(0-77) 454-21-11, 454-51-13

fax (0-48)(0-77) 453-89-79

 * Wycieczki krajowe i zagraniczne

* Imprezy samolotowe: Grecja, Egipt, Tunezja, Majorka, Turcja

* Wczasy, sanatoria, kolonie, obozy, spływy kajakowe

* Oferta wyjazdów dla szkół i zakładów pracy

* Bilety autokarowe: cała Europa

* Ubezpieczenia turystyczne

* Sprzedaż wydawnictw turystycznych: mapy, przewodniki, albumy

* Kantor wymiany walut

* FUJI - wywoływanie filmów, zdjęcia

POLECAMY:

wypoczynek w Turawie, w naszym Ośrodku PTTK nad Małym Jeziorem

obiekt całoroczny, po kapitalnym remoncie, wyśmienita kuchnia, miła, kameralna atmosfera

zniżki dla członków  PTTK

 

Powrót


"Biuletyn kolekcjonerski" wydawany dla członków "4K" - Korespondencyjnego Klubu Kolekcjonerów Krajoznawców -
przez Komisję Krajoznawczą Zarządu Głównego PTTK


Informację opracował: Henryk Paciej Wszelkie uwagi można przekazać na adres email : henrykp@miramex.com.pl
Copyright C 1998 RPK PTTK OPOLE. All rights reserved. Aktualizowane: lipiec 07, 2004.