Biuletyn kolekcjonerski


Rok 1997 *** Lipiec *** Numer 4(9)


 

Medal pamiątkowy

dla uczestników

III Ogólnopolskiej

Wystawy i Giełdy

Znaczka Turystycznego

w Opolu 1976

powrót do spisu biuletynów


Słowo wstępne

powrót

Otrzymuję coraz więcej listów z opisami działalności kolekcjonerskiej oraz opisami zbiorów kolekcjonerskich. Ten numer biuletynu złożony jest z takich właśnie opisów. Mimo to jeszcze nie wszyscy członkowie klubu odpowiedzieli na apel. Proszę wiec tych, którzy jeszcze tego nie zdążyli zrobić o dalsze nadsyłanie informacji o swoich zbiorach i działalności kolekcjonerskiej. W ten sposób lepiej się wszyscy poznamy, może znajdziemy "bratnią dusze" w swoich zainteresowaniach, a może nasz opis zbiorów zainspiruje kogoś do kolekcjonowania konkretnych walorów. W najbliższym czasie odbędą się wybory: pod koniec sierpnia na CZAK-u w Gdańsku, KNAK wybierze Komisję Krajoznawczą ZG PTTK, a w na początku września w czasie Zjazdu PTTK w Lublinie zostanie wybrany Zarząd Główny PTTK. Byłoby bardzo dobrze dla kolekcjonerstwa krajoznawczego, aby w tych gremiach znaleźli się kolekcjonerzy lub sympatycy kolekcjonerstwa, którzy rozpoczętą w tej kadencji "reinkarnację kolekcjonerstwa" w PTTK doprowadzili do szczęśliwego końca.


powrót

Wągrowiec na starej pocztówce

Pana Bogdana Piechowiaka znają w Wągrowcu chyba wszyscy. Przez lata prawie "całe miasto" pielgrzymowało do jego zakładu fotograficznego przy Rynku, później po roku 1989 - przeniesionego na ulicę Szeroką, gdzie wykonywał on zdjęcia legitymacyjne, paszportowe, ślubne, fotografie rodzinne i pamiątkowe. Jego zdjęcia zdobiły wielu broszur i wydawnictw poświęconych Wągrowcowi. Tu i ówdzie mówiło się także o ogromnej pasji pana Bogdana, bezpośrednio związanej z historią naszego miasta - zbierania starych widokówek. W roku ubiegłym zbiory te wystawione zostały w Muzeum Regionalnym na wystawie pod hasłem "Wągrowiec na starej pocztówce"! Zobaczyć mogli je wszyscy mieszkańcy; wielu z tej możliwości skorzystało i na pewno nie czuli się zawiedzeni.

...Zbiera pocztówki od dwudziestu lat, choć może słowo "zbiera" nie jest do końca adekwatne; prawdziwy kolekcjoner bowiem - jakże często - tropi, walczy i wręcz zdobywa kolejne eksponaty czy też trofea do swojej kolekcji. Dziś, po dwudziestu latach, może pan Bogdan z czystym sumieniem powiedzieć: "Kolekcja moja liczy 1500 pocztówek, w tym egzemplarze stare, o dużej wartości dokumentalnej". Pocztówki z Wągrowca to jednak tylko część (i to wcale nie ta największa ilościowo) kolekcji pana Bogdana. Posiada on również stare pocztówki wydawane w innych miastach Polski (m.in. w Poznaniu, Bydgoszczy, Częstochowie, Kaliszu, Gnieźnie, Jarocinie, Wilnie, ale i pocztówki z Oświęcimia, przedstawiające obóz zagłady tuż po wyzwoleniu); bardzo ciekawe są pocztówki z Paryża, Londynu i innych europejskich metropolii.

...W przyszłości kolekcjonerzy starych pocztówek - jeśli za kilkadziesiąt lat jeszcze tacy będą istnieli - będą mogli do swoich zbiorów włączyć także pocztówki autorstwa pana Bogdana. Niektórzy dotrą też może do wydanego pod koniec roku 1994 kalendarza na rok następny "Wągrowiec - dawne widoki", zawierającego pocztówki ze zbiorów pana Piechowiaka. Oby takich pasjonatów nigdy nie zabrakło!

Zacytowane powyżej informacje pochodzą z publikacji podpisanej przez (srch) i zamieszczonej chyba w gazecie lokalnej o nieznanym tytule i wydanej nie wiadomo kiedy. Jest to odzew na apel o uzupełnianie bibliografii publikacji kolekcjonerskich zamieszczonej w numerze 5 "Biuletynu kolekcjonerskiego". Cieszę się bardzo z nadesłanych kilkunastu uzupełnień a zwłaszcza z oryginalnych materiałów lub kserokopii, ale bardzo proszę w przypadku kserokopii o podawanie szczegółowych informacji, które umożliwią odszukanie danej pozycji, tzn.: gdzie, kiedy i przez kogo publikacja była napisana. Dodatkowo, jeśli publikacja jest trudnodostępna i nie można jej przysłać, to proszę dodatkowo o krótki opis zawartości. Dziękuję za już i proszę o jeszcze.

Z kolekcjonerskimi i krajoznawczymi pozdrowieniami

Henryk Paciej z Opola

powrót


Wypowiedzi kolekcjonerów czyli

Wolna Trybuna Kolekcjonerów


Ekslibris Polski

powrót

Będąc u Pana Dr Józefa Zdunka w Krotoszynie dowiedziałem się o działalności Korespondencyjnego Klubu Kolekcjonerów Krajoznawców. Przeglądnąłem także Biuletyn Kolekcjonerski nr 2, 3, 4 i 5 z 1996 roku. To bardzo cenna inicjatywa i chętnie chciałbym zostać członkiem Klubu. Dziś przesyłam następujące publikacje, które można otrzymać w Małej Galerii Ekslibrisu Wypożyczalni Nr 75 Biblioteki Publicznej Gminy Centrum Dzielnicy Ochota w Warszawie, ul. Grójecka 109 - I piętro, 02-120 Warszawa:

1) Wznowiony numer 1/5/1996 "Ekslibris Polski" - czasopisma polskich miłośników ekslibrisów. Pismo "Ex Libris Polski" z nr 1 wydane było w 1981 roku, numer 1/2 już jako "Ekslibris Polski" wydany był w 1990 roku, natomiast trzecie wznowienie ukazało się dzięki bardzo przychylnemu stanowisku Pana Wiesława Wereszczyńskiego, właściciela Oficyny Wydawniczej "AFT" w Jeleniej Górze, który jest fundatorem tego numeru czasopisma. A w numerze miedzy innymi: Wyniki konkursu na ekslibrisy Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, 480 rocznica powstania pierwszego polskiego ekslibrisu, Varsaviana w ekslibrisie, wyniki III Międzynarodowego Biennale Ekslibrisu w Warszawie, "Sztuka kamieniorytu", "Cygańskie ekslibrisy", Rok 1995 w Małej Galerii Ekslibrisu w Warszawie, Ekslibrisy Oddziału PTTK w Krotoszynie, Krakowskie wieści, Mała Galeria Ekslibrisu w Grudziądzu, XVI Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego w Malborku, itp. itd.

2) Katalog "Ekslibrisy Wasilija Leonienki" z wystawy w Małej Galerii Ekslibrisu w Warszawie - z mej kolekcji.

3) Katalog "Ekslibrisy Tadeusza Andrusiewicza również z wystawy w Małej Galerii Ekslibrisu w Warszawie - także z mej kolekcji z wklejkami 14 oryginalnych ekslibrisów.

Wymienione wystawy to 28 i 29 ekspozycja znaków książkowych w Małej Galerii Ekslibrisu Wypożyczalni nr 75, natomiast 30 ekspozycja to "II Wystawa Ekslibrisów Bibliotekarskich".

4) Katalog Międzynarodowej Wystawy Ekslibrisów Sienkiewiczowskich z mej kolekcji, która czynna była w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie. Katalog ten można otrzymać osobiście lub korespondencyjnie w MBP ul. Kraszewskiego 13, 05-800 Pruszków.

Pozostaje z wyrazami poważania i szacunku.

Józef Tadeusz Czosnyka z Wojcieszowa


Akwarele z Jaworzna

powrót

Panie Henryku. Dziękuję za kilka przesyłek z biuletynem. Przepraszam, że nie odpowiadałem ale jestem zaganiany pracami społecznymi, a już mam swoje lata. Kończę książkę "O Jaworznickich zabytkach". Mam setki szkiców i akwarel z wcześniejszych moich wędrówek po kraju. Wysłałem kilka książek akwarel do Kanady i do polskich szkół na Białorusi. W Kanadzie były reprodukowane na pierwszej stronie "Głosu Polski". Również przesyłam Szanownemu Panu kilka obrazków małego formatu za biuletyny. Inne zbiory rozdałem młodzieży (odznaki, godła, szkice). Z pozdrowieniami

Czesław Kempiński z Jaworzna


Zawsze jakaś pamiątka pozostaje

powrót

Jestem członkiem naszego Towarzystwa od 6.04.1968 roku i prze ten czas uczestniczyłem w wielu różnych imprezach, z których zawsze jakaś pamiątka pozostaje. Dlatego też przez ten okres można by było określić moje zbiory na:

1. odznaki rajdowe około 1500 sztuk ----- 2. proporczyki ----- 3. plakietki -----4. przewodniki, foldery ----- 5. mapy -----6. plany miast ----- 7. medale -----8. widokówki ----- 9. odciski pieczęci rajdowych -----10. monety -----11. znaczki pocztowe od 1963 r. (kasowane). Karty pocztowe ------12. zabytkowe kościoły, sanktuaria -----13. geologia na szlaku (kamienie).

W miesiącu październiku i listopadzie, wystawiałem swoje zdjęcia - opisy z Indywidualnych Rajdów Ogólnopolskich "Szlakami Powstania Kościuszkowskiego" IV miejsce, i "Drogi Ku Zwycięstwu" 1945-1995 V miejsce, w Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK w Rzeszowie. Podzielam zdanie Pana Wł. Przybylskiego z Łodzi gdyż i mnie podobna przyjemność spotkała - słuszna przestroga.

Z turystycznym pozdrowieniem!

Kazimierz Paprot - Nowa Dęba


Kolekcjoner "mimo woli"

powrót

Jestem czynnym turystą i działaczem PTTK od 1965 roku. Przeszedłem wszystkie szczeble działalności turystycznej: od członka Koła PTTK Politechniki Warszawskiej, przez opiekuna SKKT PTTK, prezesa Oddziału PTTK w Żyrardowie, prezesa Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Skierniewicach i członka ZG PTTK.

"Mimo woli" stałem się krajoznawcą - kolekcjonerem. Przez 38 lat działalności w ZHP i PTTK zgromadziłem około 1200 znaczków rajdowych i plakietek. Zbiory te gromadzone są w SKKT PTTK "Wędrusie" ZSZ w Żyrardowie. Drugą znaczną część moich zbiorów stanowią medale państwowe i okolicznościowe. Posiadam ich w swoich zbiorach około 120. Wśród nich znaczną część stanowią medale związane z jubileuszami PTTK i rocznicami historycznymi w Polsce. Kolejne zbiory to stare zdjęcia i pocztówki historyczne z Warszawy, Żyrardowa, Skierniewic, Grodziska Mazowieckiego, Sochaczewa i Łowicza. Posiadam ich w swoich zbiorach około 300. Ostatnią grupę moich zbiorów stanowią przewodniki turystyczne: reprinty przewodników przedwojennych, przewodniki powojenne, przewodniki najnowsze i bogaty zestaw przewodników z całego świata w języku polskim, angielskim i niemieckim.

Ponieważ w ostatnich 15 latach pasją mojego życia stało się globtroterstwo (zwiedziłem dotychczas Japonię, Chiny, Indie, Indonezję, prawie całą Amerykę Środkową i Południową, oraz kraje basenu Morza Śródziemnego) zgromadziłem ponadto wiele drobnych pamiątek z tych podróży. Zbiory te sprawiają mi najwięcej kłopotu. Nie dają się sklasyfikować i dlatego nie jestem w stanie określić ich prawdziwej wartości.

Niestety, z powodu braku czasu nie mogę aktualnie włączyć się na poważnie do działalności w Klubie Kolekcjonerskim. Cały wolny czas poświęcam przygotowaniom do kolejnych wypraw i wyjazdów zagranicznych.

Przesyłam pozdrowienia dla wszystkich kolekcjonerów PTTK i życzę Koledze wytrwałości w prowadzeniu "Biuletynu kolekcjonerskiego".

Jerzy Kwaczyński z Żyrardowa 


Znaczki i odznaki

powrót

Zbieram znaczki pocztowe - polskie. Posiadam ich dosyć sporo.

Znaczki rajdowe zbieram przeważnie z naszego okręgu łódzkiego i turystyki pieszej. Mam również z imprez ogólnopolskich, jak Ogólnopolskie Zloty Przodowników Turystyki Pieszej, Ogólnopolskie Wysokokwalifikowane Rajdy Piesze, Łysogóry Wiosna oraz imprezy KTP ZGPTTK o tematyce historycznej Centralne Rajdy Piesze które już się skończyły. Z terenu województwa łódzkiego posiadam odznaki z takich rajdów jak "Jesień Pieszych", "Rajd Nadpilicki", "Rajd Włókniarzy Kaktusy", "Młodzieżowy Rajd na Raty", "Rajd Nocny", "Wiosenne Kwiaty", "Rajd Metalowców", "Rajd Walk nad Bzurą", "Rajd Powstania Styczniowego 1863 r. Dobra", oraz Krajoznawcze Odznaki Regionalne, które w dalszym ciągu uzupełniam. Ogólnie posiadam około 630 znaczków rajdowych.

Z turystycznymi pozdrowieniami!

Włodzimierz Przybylski -Łódź


Uzupełnienia z Opoczna

powrót

Dziękuję bardzo za dotychczas otrzymane biuletyny. Przepraszam, że do tej pory nie zastosowałam się do zaleceń. W biuletynach widzę obok mojego nazwiska w rubryce kolekcje kreskę. Chciałabym poinformować, że w moich zbiorach jest trochę kolekcji. Na przykład:

- Mam książki, przewodniki i foldery z całej Polski oraz trochę zagranicznych.

- Posiadam trzy duże albumy widokówek z kraju i z Europy.

- Kolekcjonuje mapy miast, parków i znanych miejsc.

- Zbieram również kartki świąteczne i imieninowe tzn. z kwiatami.

Z poważaniem

Halina Kaftan z Opoczna

Od red.

Wykaz kolekcjonerów, bądź sympatyków kolekcjonerstwa powstał w oparciu o ankiety dotyczące kolekcjonerstwa. Jeżeli nie było w nich danych, to nie ma ich również w wykazie kolekcjonerów. Przypomnę, że Korespondencyjny Klub Kolekcjonerów Krajoznawców powstał z "ankietowiczów" którzy po pierwsze odpowiedzieli pozytywnie na pytanie 9 z ankiety: "Czy chcesz się włączyć w działalność społeczną na rzecz kolekcjonerstwa?", a po drugie podali swoje personalia oraz inne dane (patrz punkty 7 i 8 ankiety). Do tej pory ta działalność jest indywidualna, w swoim miejscu zamieszkania lub w okolicy. Biuletyn kolekcjonerski umożliwia wypowiadanie się na tematy kolekcjonerskie, ułatwia kontakty między kolekcjonerami, przez przykład podpowiada co i jak kolekcjonować. Przyświeca zaś cel, żeby ogromna liczba zbieraczy zamieniła się w "rasowych" kolekcjonerów, a jeszcze lepiej w kolekcjonerów - krajoznawców. No i jeszcze nawiązać do wcześniejszej, chlubnej działalności Podkomisji Kolekcjonerstwa Krajoznawczego


Odznaki PTTK w Lubawce

powrót

Krótko o mojej działalności kolekcjonerskiej. Posiadam zbiór odznak związanych z PTTK w ilości około 4500 sztuk. Są to głównie odznaki z rajdów, zlotów, jak również odznaki turystyki kwalifikowanej, funkcyjne, okolicznościowe (np. związane z jubileuszem), regionalne. Znaczki te staram się segregować podobnie jak kompletowane są znaczki filatelistyczne, to jest seriami, od znaczka z pierwszej imprezy aż do jej zakończenia. Nie jest to łatwe, jednak udało mi się skompletować kilkanaście pełnych kompletów znaczków z zakończonych już imprez. Posiadany zbiór znaczków wystawiałem miedzy innymi na:

- Zjazdach Oddziału PTTK w Kamiennej Górze,

- XXXIII Ogólnopolskim Zlocie Sudeckich Przodowników Turystyki Górskiej w Lubawce w 1994 roku,

- XXXII Dolnośląskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej w Lubawce w 1996 roku.

Posiadam też Plakietkę Zbiorów Krajoznawczych nr 223 oraz Ekslibris Krajoznawcy Bibliofila nr 241.

Nie jest to co prawda zbyt dużo w działalności kolekcjonerskiej, jednak wspólnie z Kolegą Hormańskim poważnie przymierzamy się do organizacji cyklu corocznych giełd trofeów turystycznych w Lubawce. Wprawdzie Lubawka to też "jeden z krańców Polski", jednak biorąc pod uwagę jej walory turystyczne, możliwość skorzystania z jednego z wielu ośrodków, wykorzystania gablot (dwustronnych), mogą być pozytywnym argumentem sprzyjającym organizacji takiej imprezy. W chwili obecnej poszukujemy sponsorów imprezy, natomiast w sprawach organizacyjnych, jeżeli to możliwe, to po uprzednim kontakcie telefonicznym przyjechalibyśmy do Opola w celu skorzystania z doświadczeń Kolegi w organizowaniu tego typu imprez.

Tym optymistycznym akcentem kończę swój krótki list.

Z turystycznym pozdrowieniem!

Ryszard Zwierzyna - Lubawka

Od red.

Do listu dołączone są kolorowe fotografie z wystawy znaczków w specjalnych dwustronnych gablotach prezentowane podczas XXXII Dolnośląskiego Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej w Lubawce, w 1996 roku - których niestety nie można pokazać w "Biuletynie kolekcjonerskim", ze względów technicznych.

W sprawach organizacji giełd radzę skontaktować się z kolegą Wojciechem Kowalskim z Lublina lub kolegą Leszkiem Białkowskim z Warszawy - doświadczonymi organizatorami giełd trofeów turystycznych od wielu lat. Do Opola zapraszam po utworzeniu COKK lub przy okazji organizacji imprezy kolekcjonerskiej.


Mój podział zbiorów krajoznawczych

powrót

Mój podział zbiorów krajoznawczych różni się nieco od podziału podawanego w "Biuletynach kolekcjonerskich". Kolejność według ważności krajoznawczej podaję również według własnych ustaleń:

1.) Ks - książki o wartościach krajoznawczych, w tym encyklopedie, słowniki, atlasy: około 50 pozycji

2.) Wk - wydawnictwa krajoznawcze z podziałem tematycznym na kilka grup, w tym przewodniki: około 270 pozycji,

3.) Ma - mapy turystyczne i krajoznawcze oraz plany miast: 250 sztuk,

4.) Do - dokumenty dotyczące spraw turystyczno-krajoznawczych, w tym sprawy organizacyjne, programy imprez, zestawienia, wykazy, kroniki: około 100 pozycji,

5.) Sl - przeźrocza krajoznawcze z podziałem według dziedzin i regionów krajoznawczych: kilkadziesiąt opracowanych zestawów,

6.) Zd - zdjęcia autorskie z imprez turystyczno-krajoznawczych: ok.3 tys. szt.,

7.) Wi - widokówki z podzielone na regiony i grupy krajoznawcze: ok. 2 tys. szt.,

8.) Pk - pieczątki; różne tematy zbiorów, głównie ze zwiedzanych krajoznawczych obiektów lub imprez turystycznych: kilka tysięcy,

9.) odznaki krajoznawcze, z podziałem na 4 grupy umieszczone w specjalnych gablotach - obrazach. W swoich zbiorach posiadam wyłącznie odznaki własne, zdobyte za działalność turystyczno-krajoznawczą oraz za udział w imprezach turystyczno-krajoznawczych lub zwiedzanie określonych regionów krajoznawczych:

9a.) Ow - odznaczenia i wyróżnienia 15 pozycji,

9b.) Of - odznaki organizacyjne i funkcyjne 10 pozycji,

9c.) Ok - odznaki turystyki kwalifikowanej i krajoznawcze 95 pozycji,

9d.) Oi - odznaki z imprez turystyczno-krajoznawczych 435 pozycji,

9e.) On - z wydzieloną grupą o wybitnej artystycznej szacie graficznej 78 pozycji,

10.) Pr - proporczyki organizacyjne, okolicznościowe oraz z imprez 100 sztuk,

11.) Mi - minerały, głównie skały, kilkaset okazów zebranych w różnych regionach kraju, częściowo skatalogowane oko3o 600 pozycji,

12.) Nu - numizmaty: różne zbiory i pozycje około 400 pozycji.

Wyżej wymienione zbiory od 5 lat tylko sporadycznie są aktualizowane i to częściowo. Przyczyna ta sama co zawsze - brak czasu.

Krzewiński Stanisław - Bielsko-Biała


Krytycznie o regulaminach

powrót

Pozwolę sobie podać kilka krytycznych uwag do Regulaminu Odznak Kolekcjonerskich.

Dla młodzieży proponuję zlikwidować nazwę "Chomik", a wprowadzić np. Popularną Odznakę Kolekcjonera.

Czy tylko Plakietkę Zbiorów można zdobyć za zbiór wystawiany na imprezach? Jest to stopień wstępny i wcale nie musi być wystawiany.

Odznakę Kolekcjonera Krajoznawcy proponuje na razie trzystopniową: brązową, srebrną, złotą. W przyszłości można stopnie powiększyć. I tu jest cały problem, bo regulamin dopuszcza zbiory tylko wystawiane, a przecież są i będą kolekcjonerzy, którzy nie będą wystawiać swych zbiorów, a są to zbiory poważne.

Proponowałbym całkowite zlikwidowanie "Sędziowskiego sędziowania", a wprowadzić punkty, jak przy innych odznakach turystyki kwalifikowanej. Dla przykładu: na stopień brązowy - 500 punktów - tj. 500 walorów krajoznawczych, przy stopniach wyższych nie mogą te same walory powtarzać się, a ich liczba większa i obejmująca inną dziedzinę zbioru. Moim zdaniem udział w wystawie, lub nagroda, to osobista satysfakcja, a nie konieczny warunek do uzyskania danej odznaki. Gdy tylko będzie decydować udział w wystawach przy przyznawaniu odznak, to będzie towarzystwo wzajemnej dekoracji - nawzajem dekorując się odznakami. A wydaje mi się, że regulamin powinien być dostępny każdemu kolekcjonerowi, który posiada odpowiednie działy zbioru, a które powinny się liczyć przy poszczególnych stopniach i na ich podstawie zdobywać wyższe stopnie bez konieczności wystawiania ich. Wystawiane i nagradzane zbiory powinny być brane w punktacji przy odznakach, ale nie może to być jedynym warunkiem. Mam nadzieje, że ostatni regulamin przejdzie dobrą konkretną korektę tak, aby nie był tylko dla "Sędziów", ale przede wszystkim dla szerokich kolekcjonerów, których odznaki będą dopingowały dla powiększenia i doskonalenia swego zbioru.

Do oceny zbiorów w terenie proponuję wyznaczyć poważnych IKP i znających się na kolekcjonerstwie, podając oczywiście jasną i jednolitą instrukcję przyznawania i opiniowania zbiorów. Wnioski zaopiniowane przez dwóch IKP lub Kolekcjonerstwa przesyła zainteresowany do Sztabu weryfikacji do Opola na ręce kol. H. Pacieja - wszystkie stopnie odznak. Gdyby była taka potrzeba, opracowałbym szczegółowy regulamin, bo obecnie już chyba za późno z tym regulaminem?

Z kolekcjonerskim pozdrowieniem

Władysław Smoter - Braszowice


Kolekcjonerstwo w RPK

powrót

Jestem od ponad 10 lat kierownikiem i założycielem Regionalnej Pracowni Krajoznawczej w Jeleniej Górze. Obecnie, od kilku lat prowadzę pracownię społecznie (z braku funduszy). Zgłosiłem się do "4K", ponieważ interesuję się kolekcjonerstwem - zbieram widokówki, przewodniki, mapy i znaczki turystyczne. Ale zasadniczą sprawą było to, że chciałem być "w kursie" spraw kolekcjonerskich, aby móc pomagać kolekcjonerom, którzy odwiedzają "moją" Pracownię. W Pracowni zorganizowałem wystawki: "Minerałów Dolnośląskich" i "Ceramiki Bolesławieckiej". W ubiegłych latach, gdy Pracownia mieściła się w odpowiednim, dużym lokalu na terenie miasta (a lokal ten musiałem opuścić z braku funduszy), byłem współorganizatorem kilku wystaw kolekcjonerskich i spotkań kolekcjonerów (np. kolekcjonerów minerałów). Obecnie Pracownia jest pod opieka O/PTTK "TURYSTA" w Jeleniej Górze, dzięki któremu otrzymałem bezpłatnie bardzo skromny lokal. I dzięki temu nie doszło do utracenia, rozproszenia zbiorów biblioteki RPK (ponad 2000 woluminów i ponad 300 map, zbiory kolekcjonerskie itp.) Niestety mieści się on na terenie Z.Ch. "Jelchem" i jego lokalizacja jest niezbyt szczęśliwa (ale bezpłatna). W bibliotece posiadam zgromadzone "prawie" wszystkie wydawnictwa (biuletyny) kolekcjonerskie z Lublina, które są pomocne kolekcjonerom. Pracownie odwiedzają i korzystają z niej turyści, krajoznawcy i kolekcjonerzy. Oczekuję na dalsze "Biuletyny kolekcjonerskie".

Zasyłam serdeczne pozdrowienia

Zdzisław Rzeźniowiecki z Jeleniej Góry


Kolekcjoner Polski

powrót

Miło mi poinformować, że w "Kolekcjonerze Polskim" który ukazuje się w każdy drugi i czwarty czwartek miesiąca, jako kolumna "Kuriera Polskiego" redagowana przez Stefana Zawadzkiego, z datą 24 lipca 1997 roku ukazał się wywiad, który przeprowadził Adam Czarnowski ze mną pod tytułem: "Co Polak nosi w klapie?" W tym samym numerze, Andrzej Market opisuje meble starych stylów "Uroki biedermeieru" a Józef Tadeusz Czosnyka już po raz czwarty kontynuuje informacje pt. "Galeria ekslibrisu". Zachęcam do kupowania "Kuriera Polskiego" w każdy drugi i czwarty czwartek miesiąca a "Dziennika Zachodniego" w każdą sobotę, gdyż tam znajduje się cała strona zatytułowana "Hobby". Więcej o "Dzienniku Zachodnim" obiecuję innym razem.

Henryk Paciej


Kolekcjonerstwo w Internecie

powrót

W numerze 2(7) biuletynu zacytowałem za pismem "INTERNET" nr 1'97 (17) - kilka ciekawostek związanych z kolekcjonerstwem szeroko pojętym, lecz może nie za bardzo trafionych dla kolekcjonerów - krajoznawców.

W tak zwanym międzyczasie zaczęło wychodzić kolejne pismo specjalistyczne przeznaczone dla użytkowników Internetu "WWW". Pisma te wydają również CD. oraz posiadają swe strony w Internecie.

"Buszując" po Internecie stwierdziłem, że stron z tematyką interesującą członków naszego klubu jest bardzo dużo. Brakuje czasu, żeby się z wszystkim zapoznać. Dla przykładu przeglądarka "Altavista" daje dostęp do 30 milionów stron na 275600 serverach i 3 miliony artykułów w 800 grupach dyskusyjnych Usnet. Poszukiwania przy pomocy "Altavisty" słów związanych z kolekcjonerstwem dały następujące wyniki: kolekcja - 348 dokumentów, kolekcje - 184, kolekcjoner - 12, hobby - 331180, colection - 3060. Razem 361784 dokumentów, a przecież to się prawie codziennie zwiększa. W następnym biuletynie podam ile dokumentów dotyczących tematów posiadanych przez członków naszego klubu kolekcji znajduje się w Internecie i porównam to z wynikami ankiety dotyczącymi ilości najpopularniejszych zbiorów.

Powtarzam zaś pytania do czytelników "Biuletynu kolekcjonerskiego" czy tego typu informacje wyszukiwać i zamieszczać? Czy te informacje da się jakoś umiejętnie wykorzystać w kolekcjonerstwie krajoznawczym? Ilu kolekcjonerów ma dostęp do Internetu? Jeżeli posiadasz swój adres E-mail to podaj go do wiadomości innym kolekcjonerom. Z niektórymi kolekcjonerami wymieniam już listy za pomocą poczty elektronicznej, wykorzystując Internet. A może sytuacja dojrzała już do tego, żeby nasz biuletyn znalazł się w Internecie ??? Co Wy na to?

Na koniec podam adres w Internecie, gdzie znajduje się kolekcja kartek do bezpłatnego wysyłania. Pod adresem http://www.rava.com.pl/kartki/ można znaleźć wiele kartek do wysłania przez Internet. Kartki są podzielone na działy a jeżeli nie znajdzie się odpowiedniej, to można stworzyć własną. Jest lista przebojów, czyli najpopularniejszych kartek, jest kalendarz z imionami, przypominacz, księga gości, itp. Jeżeli mamy jeszcze czas i chęci do "surfowania", to podaje następne adresy: http://postcards.www.media.mit.edu/Postcards/cardrack.html

lub http://www.e-cards.com/

i życzę wiele przyjemności podczas "buszowania" w Internecie.

Henryk Paciej

45-221 Opole, ul. Chabrów 50 m 19

e-mail: henrykp@miramex.com.pl 

powrót


CZY TO WIDZISZ ?

Tu może być reklama Twojej Firmy

przydatna dla kolekcjonerów

z całej Polski.

Czekamy!!!

powrót


"Biuletyn kolekcjonerski" wydawany dla członków "4K" - Korespondencyjnego Klubu Kolekcjonerów Krajoznawców -
przez Komisję Krajoznawczą Zarządu Głównego PTTK


Informację opracował: Henryk Paciej Wszelkie uwagi można przekazać na adres email : henrykp@miramex.com.pl
Copyright C 1997 RPK PTTK OPOLE. All rights reserved. Aktualizowane: lipiec 07, 2004.