Biuletyn kolekcjonerski


Rok 1996 * * * Grudzień * * * Numer 5


 

Ekslibris

Krajoznawcy

Bibliofila

***

Wyróżnienie

kolekcjonerskie

w PTTK

***

III wzór

powrót do spisu biuletynów


Słowo wstępne

powrót do spisu treści BK 5

Pierwsze zestawienie wydawnictw o tematyce kolekcjonerskiej opublikowałem w "Biuletynie kolekcjonerskim" nr 2 w marcu 1996 roku. Liczyłem na szeroki odzew kolekcjonerów. W tym numerze biuletynu przekazuję do publicznej wiadomości kolejną próbę zestawienia wydawnictw kolekcjonerskich w PTTK, wzbogaconą informacjami uzyskanymi od kol. Adama Czarnowskiego oraz po przejrzeniu szaf KK ZG PTTK. Jestem zdumiony, że zbierając informacje o wydawnictwach kolekcjonerskich, tworzone zestawienie tak szybko się powiększa. Od dwóch stron formatu A5 i 39 pozycji w pierwszej wersji opracowania, doszedłem już do jedenastu stron formatu A5 i 219 pozycji. Mimo to wiem, że zestawienie to jest jeszcze niekompletne. Odwołuję się więc w dalszym ciągu do kolekcjonerów zwłaszcza z większym stażem o uzupełnienie powyższego zestawienia. Może w ten sposób uda się odtworzyć fragment działalności Podkomisji Kolekcjonerstwa Krajoznawczego, który prawdopodobnie znajduje się w skrzynkach zamkniętych aktualnie na strychu w Lublinie, a których nie można odzyskać. A może, dzięki pomocy kolekcjonerów z całej Polski, uda się wykonać pełną bibliografię wydawnictw dotyczących kolekcjonerstwa krajoznawczego w PTTK oraz zrealizować jeden z wniosków sejmiku przedkongresowego "Rola kolekcjonerstwa krajoznawczego" odbytego w dniach 8-9.10.1988 r. w Lublinie, wskazującego potrzebę opracowania i wydania takiej bibliografii.

Wymienione w bibliografii wydawnictwa posiadam w dużej części we własnych zbiorach, niektóre nawet w dubletach. Ale części nie mam i będę wdzięczny za ewentualne dostarczenie brakujących egzemplarzy wydawnictw, lub ich wymianę.

W tej próbie zestawienia wydawnictw przyjąłem następujący podział:

1. Wydawnictwa zwarte KK ZG PTTK - Podkomisji Kolekcjonerstwa Krajoznawczego,

2. Wydawnictwa zwarte KK ZG PTTK - Zespołu do Spraw Kolekcjonerskich,

3. Referaty o tematyce kolekcjonerskiej,

4. Artykuły o tematyce kolekcjonerskiej,

5. Katalogi oraz informatory z wystaw kolekcjonerskich,

6. Inne wydawnictwa dotyczące kolekcjonerstwa.

Jeżeli ktoś zgłosi lepsze propozycje, to chętnie z nich skorzystam. Może należy wprowadzić oddzielną grupę: notatki prasowe o kolekcjonerstwie (o ile będą zgłoszone odpowiednie materiały) ?

 Z krajoznawczym i kolekcjonerskim pozdrowieniem:

 Henryk Paciej - "4K"

ul. Chabrów 50 m 19

45-221 Opole

powrót do spisu treści BK 5


BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI KOLEKCJONERSKICH

Stan na dzień 11.11.1996 r


1. WYDAWNICTWA ZWARTE KK ZG PTTK - PODKOMISJI KOLEKCJONERSTWA KRAJOZNAWCZEGO

powrót do spisu treści BK 5


1. Kolekcjonerstwo krajoznawcze w PTTK, Lublin 1981

2. Wykaz osób wyróżnionych "Plakietką Zbiorów Krajoznawczych" i "Ekslibrisem Krajoznawcy-Bibliofila", Lublin 1981

3. Kolekcjonerstwo krajoznawcze w PTTK, Lublin 1982

4. Kolekcjonerstwo krajoznawcze. Informator i katalog imprez kolekcjonerskich PTTK w latach 1971-1981, Lublin 1983

5. Kolekcjonerstwo krajoznawcze, Lublin 1984

6. Kolekcjonerstwo krajoznawcze, Lublin 1985

7. Kolekcjonerstwo krajoznawcze. Rys historyczny kolekcjonerstwa, Lublin 1985

8. Kolekcjonerstwo krajoznawcze, Lublin 1986

9. Kolekcjonerstwo krajoznawcze. Gromadzenie i przechowywanie fotografii, Lublin 1986

10. Kolekcjonerstwo krajoznawcze, Lublin 1987

11. Kolekcjonerstwo krajoznawcze. Układ i opracowanie zbiorów, Lublin 1987

12. Krajoznawcze odznaki kolekcjonerskie. Regulaminy, Lublin 1987

13. Kolekcjonerstwo krajoznawcze. Odznaki organizacyjne i kadr PTTK, Lublin 1987

14. Kolekcjonerstwo krajoznawcze. Rodzaje zbiorów. cz. I, Lublin 1987

15. Kolekcjonerstwo krajoznawcze. Rodzaje zbiorów. cz. II, Lublin 1987

16. Kolekcjonerstwo krajoznawcze, Lublin 1988

17. Kolekcjonerstwo krajoznawcze. Katalog pocztówek PTK 1988

18. Kolekcjonerstwo krajoznawcze, Lublin 1989


2. WYDAWNICTWA ZWARTE KK ZG PTTK - ZESPOŁU DO SPRAW KOLEKCJONERSKICH

powrót do spisu treści BK 5 


1. Biuletyn kolekcjonerski 4K nr 1, Opole Czerwiec 1995

2. Biuletyn kolekcjonerski 4K nr 2, Opole Marzec 1996

3. Kolekcjonerskie Odznaki Krajoznawcze. Regulaminy. Maj 1996

4. Biuletyn kolekcjonerski 4K nr 3, Opole Wrzesień 1996

5. Biuletyn kolekcjonerski 4K nr 4, Opole Listopad 1996

6. Biuletyn kolekcjonerski 4K nr 5, Opole Grudzień 1996


3. REFERATY O TEMATYCE KOLEKCJONERSKIEJ

powrót do spisu treści BK 5


1. referat: Założenia sesji Zbieractwo i Kolekcjonerstwo, Henryk Gawarecki, sesja, Lublin, 21-23.10.1978

2. referat: Zbieractwo i Kolekcjonerstwo - rys historyczny, stan obecny, znaczenie dla krajoznawstwa, Zygmunt Nasalski, sesja, Lublin, 21-23.10.1978

3. referat: Rola zbiorów turystycznych w rozwoju krajoznawstwa, Marek Wyszkowski, sesja, Lublin, 21-23.10.1978

4. referat: Księgozbiór krajoznawczy, Henryk Gawarecki, sesja, Lublin, 21-23.10.1978

5. referat: Rola trofeów turystycznych w kształtowaniu kultury plastycznej społeczeństwa, Tadeusz Jan Chmielewski, sesja, Lublin, 21-23.10.1978

6. referat: Kolekcjonerstwo w PTTK, część I, Tadeusz Sobieszek, sesja, Lublin, 21-23.10.1978

7. referat: Kolekcjonerstwo w PTTK, część II, Adam Czarnowski, sesja, Lublin, 21-23.10.1978

8. referat: Kolekcjonerstwo krajoznawcze, Adam Czarnowski, sejmik, Kielce, 25.03.1979

9. referat: Z dziejów kolekcjonerstwa kieleckiego, Z. W. Pyzik, sejmik, Kielce, 25.03.1979

10. referat: O metodzie kolekcjonowania zabytków i pamiątek, Z. W. Pyzik, sejmik, Kielce, 25.03.1979

11. referat: Krajoznawcze odznaki turystyczne, T. i Z. Szabałowie, sejmik, Kielce, 25.03.1979

12. referat: Co to jest kolekcjonerstwo krajoznawcze?, Adam Czarnowski, sesja w Lublinie, 14-16.03.1980

13. referat: Kolekcjonowanie militariów, Zygmunt Masalski, sesja w Lublinie, 14-16.03.1980

14. referat: O ekslibrisie, A. Gauda, sesja w Lublinie, 14-16.03.1980

15. referat: Zasady przechowywania i konserwacji numizmatów, A. Wojtulewicz, sesja w Lublinie, 24-25.10.1981

16. referat: Zasady przechowywania i katalogowania zbiorów przeźroczy, B. Filipowski, sesja w Lublinie, 24-25.10.1981

17. referat: Zbiór pocztówek krajoznawczych, Adam Czarnowski, sesja w Lublinie, 24-25.10.1981

18. referat: O zasadach katalogowania i przechowywania księgozbioru, A.Pawłowska, sesja w Lublinie, 24-25.10.1981

19. referat: O zadaniach kolekcjonerstwa krajoznawczego, Adam Czarnowski, sesja, Lublin, 16-17.04.1983

20. referat: Kolekcjonerstwo a muzealnictwo, Marek Wyszkowski, sesja, Lublin, 16-17.04.1983

21. referat: Tradycje i rola kolekcjonerstwa w PTK, Witold Nastiuszonek, sesja, Lublin, 16-17.04.1983

22. referat: Ruch kolekcjonerski w PTTK, Wojciech Kowalski, sesja, Lublin, 16-17.04.1983

23. referat: Konserwacja i przechowywanie znaczków metalowych, Mieczysław Kołodziejczyk, PKK Lublin 1985

24. referat: Znaczenie kolekcji krajoznawczych i rola zbiorów specjalistycznych, Adam Czarnowski, Sesja, Łódź 9-10.02.1985

25. referat: Odznaki organizacyjne i funkcyjne oraz odznaki regionalne, Roman Biniek, Sesja, Łódź 9-10.02.1985

26. referat: Znaczki z imprez turystyczno-krajoznawczych, Stanisław Misztel, Sesja, Łódź 9-10.02.1985

27. referat: Projektowanie znaczków turystyczno-krajoznawczych, Ferdynand Drabik, Sesja, Łódź 9-10.02.1985

28. referat: Projektowanie odznak PTTK, Marek Wyszkowski, Sesja, Łódź 9-10.02.1985

29. referat: Kolekcjonerstwo a ochrona fotografii, Adam Czarnowski, VI Sympozjum. Fot. Kraj. Opole, 1986

30. referat: Aktualne kierunki kolekcjonerstwa krajoznawczego Stanisław Misztal, Sesja bibliofilska, Lublin 4.04.1987

31. referat: Bibliofilstwo krajoznawcze Adam Czarnowski, Sesja bibliofilska, Lublin 4.04.1987

32. referat: Polski współczesny ekslibris krajoznawczy, Tadeusz Kurpaski Sesja bibliofilska, Lublin 4.04.1987

33 referat: Kolekcjonerstwo badawcze i dokumentalne(historia pocztówki i fotografii tatrzańskiej - próba zbioru krajoznawczego), Adam Czarnowski, seminarium w Pile 26.09.1987

34. referat: Stan badań nad odznakami organizacyjnymi PTTK (próba ich skatalogowania), Wojciech Kicman, seminarium w Pile 26.09.1987

35. referat: Dydaktyczna i kulturotwórczy rola kolekcjonerstwa, Adam Czarnowski, sejmik w Krakowie. 20-21.02.1988

36. referat: Kolekcjonerstwo twórcze - propaganda imprez krajoznawczo-turystycznych, Krzysztof Kończewski seminarium w Pile 26.09.1987

37. referat: Kolekcjonerstwo jako ruch kulturotwórczy, Tadeusz Sobieszek, Sejmik przed IV Kongresem, Lublin 8-9.10.1988

38. referat: Znaczenie kolekcjonerstwa dla krajoznawstwa, A.Czarnowski, Sejmik przed IV Kongresem, Lublin 8-9.10.1988

39. referat: Związki kolekcjonerstwa z nauką, Zygmunt Nasalski, Sejmik przed IV Kongresem, Lublin 8-9.10.1988

40. referat: Raport o stanie kolekcjonerstwa, Stefan Anioła, Adam Czarnowski, Sejmik przed IV Kongresem, Lublin 8-9.10.1988

41. referat: Historia pocztówek oraz ich rola dokumentalna i kulturowa, Adam Czarnowski, sesja w Zamościu, 22.10.1988

42. referat: Problemy gromadzenia i opracowywania pocztówek, Jerzy Morgulec, sesja w Zamościu, 22.10.1988

43. referat: Ikonograficzne wartości wydawnictw pocztówkowych, Marian Siegieńczuk, sesja w Zamościu, 22.10.1988

44. referat: Karta pocztowa jako środek ekspresji w sztuce poczty, Piotr Rogalski, sesja w Zamościu, 22.10.1988

45. referat: Popularyzacja walorów Zamościa za pomocą pocztówek, Marian Siegieńczuk, sesja w Zamościu, 22.10.1988

46. referat: Wybór terminów związanych z kartofili1, A. Czarnowski, Janusz Morgulec, sesja w Zamościu, 22.10.1988

47. referat: Kalendarium kart pocztowych, Adam Czarnowski, sesja w Zamościu, 22.10.1988

48. prelekcja: Dzieje kolekcjonerstwa w Polsce, T. Szetela- Zaucha, Spotkanie Kolekcjonerów Rzeszów, 4-5.03.1989


4. ARTYKUŁY O TEMATYCE KOLEKCJONERSKIEJ

powrót do spisu treści BK 5 


1. artykuł: Odznaki turystyczne PTTK, "Światowid" nr 815, luty 1977

2. artykuł: Kolekcjoner - krajoznawca Henryk Paciej, "Sztandar Załogi", nr 2 (328), 20.02.1983

3. artykuł: Odznaki turystyczne (cz.1), Henryk Paciej, "Sztandar Załogi", nr 7 (333), 27.04.1983

4. artykuł: Odznaki turystyczne (cz.2), Henryk Paciej, "Sztandar Załogi", nr 8 (334), 11.05.1983

5. artykuł: Odznaki honorowe (cz.3), Henryk Paciej, "Sztandar Załogi", nr 9 (335), 25.05.1983

6. artykuł: Odznaki funkcyjne PTTK (cz.4), Henryk Paciej, "Sztandar Załogi", nr 11 (337), 01.07.1983

7. artykuł: Odznaki okolicznościowe PTTK (cz.5), Henryk Paciej, "Sztandar Załogi", nr 12 (338), 14.07.1983

8. artykuł: Górska odznaka turystyczna (cz.6), Henryk Paciej, "Sztandar Załogi", nr 13 (339), 31.07.1983

9. artykuł: OTP (cz.7), Henryk Paciej, "Sztandar Załogi", nr 14 (340), 12.08.1983

10. artykuł: Odznaka krajoznawcza (cz.8), Henryk Paciej, "Sztandar Załogi", nr 17 (343), 28.09.1983

11. artykuł: Szlakami Chwały Oręża Polskiego (cz.9), Henryk Paciej, "Sztandar Załogi", nr 18 (344), 12.10.1983

12. artykuł: Młodzieżowa Odznaka Krajoznawcza (cz.10), Henryk Paciej, "Sztandar Załogi", nr 19 (345), 26.10.1983

13. artykuł: Narciarskie Odznaki Turystyczne (cz.11), Henryk Paciej, "Sztandar Załogi", nr 1 (349), 06.01.1984

14. artykuł: Przyjaciel Opola (cz.12), Henryk Paciej, "Sztandar Załogi", nr 2 (350), 19.01.1984

15. artykuł: Znam Kraje Przyjaciół (cz.13), Henryk Paciej, "Sztandar Załogi", nr 4 (352), 17.02.1984

16. artykuł: KOT (cz.14), Henryk Paciej, "Sztandar Załogi", nr 13 (361), 07.07.1984

17. artykuł: Odznaki Kolarskie (cz.15), Henryk Paciej, "Sztandar Załogi", nr 14 (362), 20.07.1984

18. artykuł: Odznaka 40-lecia PRL (cz.16), Henryk Paciej, "Sztandar Załogi", nr 17 (365), 31.08.1984

19. artykuł: MOT i TM (cz.17), Henryk Paciej, "Sztandar Załogi", nr 18 (366), 20.09.1984

20. artykuł: OFK (cz.18), Henryk Paciej, "Sztandar Załogi", nr 23 (371), 07.12.1984

21. artykuł: Odznaka "40-lecia powrotu Ziem Zachodnich i Północnych do Macierzy (cz.19), Henryk Paciej, "Sztandar Załogi", nr 5 (377), 01.03.1985

22. artykuł: Plakietka Zbiorów Krajoznawczych Henryk Paciej, "Informacje T-K", nr 20, III-IV 1986

23. artykuł: Ekslibris Krajoznawcy Bibliofila, Roman Pałasiewicz, "Informacje T-K", nr 24, I-XII 1986

24. artykuł: Nowe Odznaki Kolekcjonerskie (1) Henryk Paciej, "Informacje T-K", nr 30, X-X 1987

25. artykuł: "Chomik" nowa odznaka kolekcjonerska (2) Henryk Paciej, "Informacje T-K", nr 31, I-XII 1987

26. artykuł: Plakietka Zbiorów Krajoznawczych (3) Henryk Paciej, "Informacje T-K", nr 32, I-II 1988

27. artykuł: Kolekcjoner Krajoznawca (4) Henryk Paciej, "Informacje T-K", nr 33, III-IV 1988

28. artykuł: Ekslibrisy J. Czosnyki, "IMT Światowid", nr 953, styczeń 1989

29. artykuł: Ciekawość świata - 70-lecie Adama Czarnowskiego, Teresa K3osiewicz, "Gościniec", nr 3 (232), marzec 1989

30. artykuł: Szlakiem znaków pocztowych, Adam Czarnowski, "Poznaj swój kraj", nr 7(330), 1989

31. notka: Nie tylko dla Kolekcjonerów, (A.C.), "Gościniec" nr 8 (237), sierpień 1989

32. notka: Słupskie spotkanie kolekcjonerów (k.p.), "Gościniec" nr 3 (244), marzec 1990

33. artykuł: Znawca, badacz, kolekcjoner - N. Lippoczy, Teresa Maciszewska, "IMT Światowid", nr 5/977, czerwiec 1991

34. wywiad: Rozmowa z Henrykiem Stopikowskim, A.G. "Poznaj swój kraj", nr 7(351), 1991

35. artykuł: Ekslibris zdobywa Grudziądz, Henryk Stopikowski, "Poznaj swój kraj", nr 7(351), 1991

36. wywiad: Co Polak nosi w klapie? Z Henrykiem Paciejem, kolekcjonerem znaczków PTTK, rozmawia Krzysztof Zawadzki, "Nowa Trybuna Opolska", nr 191 (1022), 17-18.08.1996

37. monografia: Dawne pocztówki tatrzańskie (1). Adam Czarnowski, "Filokartysta" nr 1, 1996


5. KATALOGI ORAZ INFORMATORY Z WYSTAW KOLEKCJONERSKICH 

 powrót do spisu treści BK 5


1. Odznaki turystyczne, Muzeum Sztuki Medalierskiej, Wrocław 1967

2. Medale i odznaki Ziem Zachodnich i Północnych, Muzeum Sztuki Medalierskiej, Wrocław 1970

3. Wystawa medali i odznaczeń turystycznych PTTK, Janusz Trzebiatowski, Wrocław, 1972

4. I Ogólnopolska Wystawa i Giełda Znaczka Turystycznego, KK ZW PTTK Opole 29-30.06.1974

5. II Ogólnopolska Wystawa i Giełda Znaczka Turystycznego, KK ZW PTTK Opole 25-26.09.1975

6. III Ogólnopolska Wystawa i Giełda Znaczka Turystycznego, KK ZW PTTK Opole 1976

7. I Ogólnopolska Wystawa i Giełda Trofeów Turystycznych "Chomik", Lublin, 1976

8. I Giełda Kolekcjonerów Krajoznawców, KK Oddział Warszawa Śródmieście, 13.11.1976

9. Jarmark Kolekcjonerski, KK ZW PTTK Opole, 2.04.1977

10. II Giełda Kolekcjonerów Krajoznawców, KK Oddział Warszawa Śródmieście, 23-24.04.1977

11. Odznaki turystyczne, Janusz Trzebiatowski, katalog wystawy, Lublin kwiecień 1977

12. IV Ogólnopolska Wystawa i Giełda Znaczka Turystycznego, KK ZW PTTK Opole -Bierkowice 3-4.09.1977

13. II Ogólnopolska Wystawa i Giełda Trofeów Turystycznych "Chomik", Lublin, 1977

14. Krajobraz i turystyka w ekslibrisie, ze zbiorów Norberta Lippóczy'ego. PTTK ZW Tarnów 1977

15. Odznaki Oddziału Akademickiego PTTK w Krakowie, Janusz Trzebiatowski, katalog wystawy, Kraków 1977

16. III Giełda Kolekcjonerów Krajoznawców, KK Oddział Warszawa Śródmieście, 04-05.03.1978

17. II Spotkanie kolekcjonerskie, KK ZW PTTK Opole 25.05.1978

18. V Ogólnopolska Wystawa Znaczka Turystycznego, KK ZW PTTK Opole 24-25.06.1978

19. III Ogólnopolska Wystawa i Giełda Trofeów Turystycznych "Chomik", Lublin, 1978

20. I Ogólnopolska Sesja Krajoznawcza "Zbieractwo i kolekcjonerstwo", RPK ZW PTTK Lublin, 21-23.10.1978

21. Ekslibris krajoznawczy i turystyczny, PTTK ZW Lublin oraz ZW Tarnów, Muzeum Okręgowe w Lublinie, Lublin, 1978

22. Zbieractwo i kolekcjonerstwo własne, ich źródła i znaczenie dla kolekcjonerstwa, Kielce 25.03.1979

23. Wystawa odznak turystycznych -"VII Dni Wałbrzycha 1979", PTTK Oddział w Wałbrzychu 27.05-03.06.1979

24. IV Giełda Kolekcjonerów Krajoznawców, KK Oddział Warszawa Śródmieście, 29.05.1979

25. V Giełda Kolekcjonerów Krajoznawców, KK Oddział Warszawa Śródmieście, 16-18.12.1979

26. I Ogólnopolska Wystawa Turystycznej Plakietki i Proporczyka, Oddział PTTK Jędrzejów, 1979

27. IV Ogólnopolska Wystawa i Giełda Trofeów Turystycznych "Chomik", Lublin, 1979

28. VI Giełda Kolekcjonerów Krajoznawców, KK Oddział Warszawa Śródmieście, 1980

29. PTTK w exlibrisie, Leopold Ziółkowski, ZW PTTK Opole 1980

30. II Ogólnopolska Sesja Kolekcjonerska, RPK Lublin 14-16.03.1980

31. Wystawa Ekslibrisów Krajoznawczych, ze zbiorów Tadeusza Kurpaskiego. ZW PTTK Wrocław, marzec 1980

32. I Wystawa Kolekcjonerów Krajoznawców PTTK, z okazji Kongresu w Płocku, PTTK, KK ZG. PKK, PKK Lublin 11-13.04.1980

33. II Ogólnopolska Wystawa Turystycznej Plakietki i Proporczyka, Oddział PTTK Jędrzejów, 24.05-01.06.1980

34. VII Giełda Kolekcjonerów Krajoznawców, KK Oddział Warszawa Śródmieście, 06-07.12.1980

35. Wystawa i Giełda Znaczka Turystycznego, KK ZW PTTK Opole, Muzeum w Brzegu 1980

36. V Ogólnopolska Wystawa i Giełda Trofeów Turystycznych "Chomik", Lublin, 1980

37. Orzeł Polski w exlibrisie, ze zbiorów Józefa Tadeusza Czosnyki, Kazimierza Pątka, Czesława Rodziewicza. Muzeum Okręgowe Wałbrzych 8.11.80-04.01.1981

38. VIII Giełda Kolekcjonerów Krajoznawców, KK Oddział Warszawa Śródmieście, 11-12.04.1981

39. III Ogólnopolska Sesja Kolekcjonerska, RPK Lublin 24-25.10.1981

40. VI Ogólnopolska Wystawa i Giełda Trofeów Turystycznych "Chomik", Lublin, 1981

41. Odznaki i plakietki turystyczne, Koło PTTK nr 3 przy BP BIPROKWAS w Krakowie 1981

42. Wystawa kolekcjonerów - krajoznawców podczas Krakowskich Dni Turystyki, Klub Działacza Turystyki przy MCK w Krakowie, Klub Kolekcjonerów Krajoznawców przy ZW PTTK Kraków, 10.1982

43. VII Ogólnopolska Wystawa i Giełda Trofeów Turystycznych "Chomik", Lublin, 1982

44. VIII Ogólnopolska Wystawa i Giełda Trofeów Turystycznych "Chomik", Lublin, 1983

45. I Ogólnopolski Pokaz Krajoznawczych Zbiorów Młodzieżowych PTTK, PTTK ZG PKK, ZW PTTK Kraków, Klub Kolekcjonerów Krajoznawców, Kraków, 7-8.04.1984

46. Społeczna rola kolekcjonerstwa -sesja, PKK, RPK Lublin, 16-17.04.1983

47. Motyw gór w exlibrisie, z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki z Wojcieszowa, Klub Osiedlowy NSM w Nowym Targu kwiecień 1984

48. Motywy górskie w exlibrisie, wybór Roman Binek, Lublin, sierpień 1984

49. IX Ogólnopolska Wystawa i Giełda Trofeów Turystycznych "Chomik", Lublin, 8.12.1984

50. Odznaki i znaczki turystyczno-krajoznawcze, Ogólnopolska Wystawa Kolekcjonerów Krajoznawców, Łódź 9.02-30.03.1985

51. Militaria w ekslibrisie, z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki, Muzeum Osadnictwa Wojskowego w Lubaniu 28.05-16.06.1985

52. W Tatrach dawnymi laty, wystawa pocztówek i fotografii, ze zbiorów Adama Czarnowskiego, KFK ZG PTTK, KMPiK w Opolu, 1985

53. X Ogólnopolska Wystawa i Giełda Trofeów Turystycznych "Chomik", Lublin, 27.10.1985

54. Pocztówki i Fotografie Tatrzańskie, ze zbiorów Adama Czarnowskiego, KFK ZG PTTK, BWA Kielce maj 1986

55. Pokaz popularnych zbiorów, PKK KK ZG PTTK Warszawa, maj 1986

56. Ekslibrisy grafików Polski Północnej i Zachodniej, z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki z Wojcieszowa, KMPiK Kołobrzeg maj 1986

57. Warsztaty kolekcjonerskie, PKK, ZW PTTK Kielce, 29-30.06.1986

58. Ekslibrisy sudeckie, RPK i ZW PTTK Wałbrzych, 11.11-31.12.1986

59. XI Ogólnopolska Wystawa i Giełda Trofeów Turystycznych "Chomik", Lublin, 1986

60. Jan Czech - ekslibrisy, z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki z Wojcieszowa, PTME i KMPiK Wałbrzych, styczeń-luty 1987

61. Sesja bibliofilska 1987, VI Ogólnopolska Sesja Kolekcjonerów Krajoznawców, PKK, Lublin 4.04.1987

62. Zabytkowa architektura miast polskich w ekslibrisie, PKK, RPK, WKFSiT, Muzeum Okręgowe Lublin kwiecień 1987

63. II Pokaz Zbiorów Krajoznawczych, PKK KK ZG, Warszawa, IV-V 1987

64. Zabytki Architektury w ekslibrisie, z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki z Wojcieszowa, Muzeum Regionalne PTTK Zagórze Śląskie, Zamek Grodno, maj-październik 1987

65. Wystawa Kolekcjonerska PTTK, Seminarium Piła 87, KK ZW PTTK w Pile, ZG KK PKK, Koło Nr 37, KMPiK, Piła 26.09.1987

66. I Łęczycka Wystawa Zbiorów Krajoznawczych, Oddział PTTK Łęczyca, 28.09-05.10.1987

67. II Ogólnopolskie Spotkanie Kolekcjonerów, RPK Rzeszów, Oddział PTTK w Rzeszowie, PKK, Łańcut , 14-15.11.1987

68. XII Ogólnopolska Wystawa i Giełda Trofeów Turystycznych "Chomik", Lublin, 5.04.1987

69. Krajoznawstwo wśród młodzieży, sejmik, KK O/Kraków, 20-21.02.1988

70. III Pokaz Popularnych Zbiorów, PKK KK ZG PTTK, Warszawa 1988

71. XIII Ogólnopolska Wystawa i Giełda Trofeów Turystycznych "Chomik", Lublin, 17.04.1988

72. Zbiory pocztówek w kolekcjonerstwie krajoznawczym - sesja, RPK-ZW Zamość, PKK KK ZG, Muzeum Okręgowe, KMPiK 1988

73. Orzeł na ekslibrisach ze zbiorów Mirosława Zbigniewa Wojalskiego, Galeria Miraż, Łódź listopad 1988

74. Motyw gór w exlibrisie, z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki z Wojcieszowa, RPK przy ZW PTTK w Zamościu 1988

75. III Ogólnopolskie Spotkanie Kolekcjonerów Krajoznawców, PKK, RPK Rzeszów, Oddział PTTK Rzeszów, 4-5.03.1989

76. Architektura w ekslibrisie, I Międzynarodowa wystawa, PTME, KMPiK, Grudziądz 07.01-15.02.1989

77. Ikonografia kościuszkowska, wystawa kolekcjonerska Krzysztofa Lachwicza, Wojskowy Klub Kolekcjonerski, Dom Kultury, Rawicz sierpień - wrzesień 1989

78. XIV Ogólnopolska Wystawa i Giełda Trofeów Turystycznych "Chomik", Lublin, 1989

79. XV Ogólnopolska Wystawa i Giełda Trofeów Turystycznych "Chomik", Lublin, 1990

80. XVI Ogólnopolska Wystawa i Giełda Trofeów Turystycznych "Chomik", Lublin, 1991

81. XVII Ogólnopolska Wystawa i Giełda Trofeów Turystycznych "Chomik", Lublin, 1992

82. Zabytkowa architektura w ekslibrisie - III Międzynarodowe Biennale, O/PTTK, Muzeum, Grudziądz 24.04.1993

83. XVIII Ogólnopolska Wystawa i Giełda Trofeów Turystycznych "Chomik", Lublin, 28-29.05.1994

84. XIX Ogólnopolska Wystawa i Giełda Trofeów Turystycznych "Chomik", Lublin, 25.11.1995

85. Informator okolicznościowy 5 - Mała Galeria Ekslibrisu, wystawy ekslibrisów w Grudziądzu zorganizowane od 02.1990 - 02.1996

86. XX Ogólnopolska Wystawa i Giełda Trofeów Turystycznych "Chomik", Lublin, 30.11.1996

 powrót do spisu treści BK 5


6. INNE WYDAWNICTWA DOTYCZĄCE KOLEKCJONERSTWA

 powrót do spisu treści BK 5 


1. Twoje hobby. Propozycje, rady, wskazówki. Jan Gustaw Fal, Antoni Świerczakowski. Wyd. Zw. CRZZ, Warszawa 1966

2. Historia i symbolika zawarta w odznakach turystycznych. Leopold Ziółkowski. PTTK ZW Opole 1976

3. Wędrówki przedmiotów. Kolekcje i kolekcjonerzy. Sowiński Janusz. Zakład Ossolińskich. Wrocław 1977

4. Ekslibris Krajoznawcy Bibliofila, Plakietka Zbiorów Krajoznawczych, Zasady przyznawania. PTTK ZG KK W-wa 1978

5. Informator kolekcjonera. Muzeum Śląska Opolskiego, Opole 1978

6. Zbieractwo i kolekcjonerstwo własne, ich źródła i znaczenie dla kolekcjonerstwa. materiały do sejmiku, PTTK ZW Kielce 1979

7. Zbieractwo i kolekcjonerstwo własne, ich źródła i znaczenie dla kolekcjonerstwa. PTTK ZG KK Sejmik przed Kongresem 1980

8. Odznaki i wyróżnienia PTTK. zeszyt szkoleniowy nr 5 kurs przodowników-instruktorów. ZG PTTK Warszawa 1981

9. Vademecum krajoznawcy, Adam Czarnowski, ZW-P PTTK, Warszawa, 1981

10. Informator kolekcjonera. Nr 1 Klub Kolekcjonerów Krajoznawców ZW PTTK Kraków 1981

11. Informator kolekcjonera. Nr 2 Klub Kolekcjonerów Krajoznawców ZW PTTK Kraków 1982

12. Informator kolekcjonera. Nr 3 Klub Kolekcjonerów Krajoznawców ZW PTTK Kraków 1983

13. Informator kolekcjonera. Nr 4 Klub Kolekcjonerów Krajoznawców ZW PTTK Kraków 198?

14. Informator kolekcjonera. Nr 5 Klub Kolekcjonerów Krajoznawców ZW PTTK Kraków 198?

15. Katalog Chełmskich Odznak Turystycznych 1960 -1981 Konstanty Prożogo, ZW PTTK Chełm 1985

16. Informator kolekcjonera. Nr 6 Klub Kolekcjonerów Krajoznawców ZW PTTK Kraków 198?

17. Informator kolekcjonera. Nr 7 Klub Kolekcjonerów Krajoznawców ZW PTTK Kraków 198?

18. Informator kolekcjonera. Nr 8 Klub Kolekcjonerów Krajoznawców ZW PTTK Kraków 198?

19. Informator kolekcjonera. Nr 9 Klub Kolekcjonerów Krajoznawców ZW PTTK Kraków 198?

20. Informator kolekcjonera. Nr 10 Klub Kolekcjonerów Krajoznawców ZW PTTK Kraków 198?

21. Informator kolekcjonera. Nr 11 Klub Kolekcjonerów Krajoznawców ZW PTTK Kraków 198?

22. Informator kolekcjonera. Nr 12 Klub Kolekcjonerów Krajoznawców ZW PTTK Kraków 198?

23. Informator kolekcjonera. Nr 13 Klub Kolekcjonerów Krajoznawców ZW PTTK Kraków 198?

24. Informator kolekcjonera. Nr 14 Klub Kolekcjonerów Krajoznawców ZW PTTK Kraków 1988


Wnioski z sejmiku

powrót do spisu treści BK 5

Przed IV Kongresem Krajoznawstwa Polskiego zorganizowano szereg sejmików krajoznawczych a wśród nich w Lublinie w dniach 8-9.10.1988 roku na temat "Roli kolekcjonerstwa krajoznawczego". Organizatorami sejmiku była Podkomisja Kolekcjonerstwa Krajoznawczego działająca w ramach KK ZG PTTK, przy współudziale ZW PTTK oraz RPK w Lublinie, Komisji Opieki nad Zabytkami ZG PTTK i WKFSiT Lublin. W sejmiku uczestniczyło ponad 60 krajoznawców i kolekcjonerów z całej Polski. Zgodnie z założeniami sejmików przedkongresowych zaproszono na sejmik przedstawicieli środowisk działających poza PTTK takich jak: Federacje Organizacji Kolekcjonerskich oraz Kluby w niej zrzeszone, Kluby nie zrzeszone, ZHP, a także Ministerstwo Kultury i Sztuki oraz Wydział Kultury i Kuratorium w Lublinie. W czasie sejmiku wygłoszono referaty:

- Tadeusz Sobieszek pt. "Kolekcjonerstwo jako ruch kulturotwórczy",

- Adam Czarnowski pt. "Znaczenie kolekcjonerstwa dla krajoznawstwa",

- Zygmunt Nasalski pt. "Związki kolekcjonerstwa z nauką" oraz

- Stefan Anioła i Adam Czarnowski pt. "Raport o stanie kolekcjonerstwa".

Podsumowując obrady przewodniczący Adam Czarnowski stwierdził, że ruch kolekcjonerski jest nadal w stanie rozwojowym a zapotrzebowanie społeczne na działalność kolekcjonerską jest znaczne i rozwija się pomimo obiektywnych trudności. Najbliższe cele zorganizowanej działalności kolekcjonerskiej to dążenie do ustalenia odpowiednich przepisów prawnych, poszerzenie wzajemnej informacji organizacyjnej i merytorycznej, wymiany doświadczeń a także popularyzacji zbiorów w postaci ekspozycji, prelekcji itp. Natomiast do uczestników Kongresu przekazano następujące wnioski:

- Celem podniesienia rangi kolekcjonerstwa krajoznawczego, jego roli dydaktycznej, dokumentalnej i popularyzacyjnej należy eksponować odpowiednie wystawy, prelekcje itp. w różnych środowiskach, również poza PTTK. Nawiązać w tym celu szerszą współpracę.

- Zapewnić odpowiednie eksponowanie problematyki kolekcjonerstwa krajoznawczego na IV Kongresie Krajoznawstwa Polskiego w 1990 r. w formie wystąpień ustnych i wystawy.

- Wszcząć starania o przygotowanie opracowań na temat polskich pocztówek, zwłaszcza krajoznawczych. Kontynuować wydawanie broszur informacyjno - metodycznych Podkomisji Kolekcjonerstwa Krajoznawczego i dążyć do ich szerszego kolportażu.

- Celem zapewnienia prawidłowego rozwoju ruchu kolekcjonerskiego przyjąć zasadę szkolenia następców systemem "mistrz-uczeń". Zobowiązać zaawansowanych kolekcjonerów-krajoznawców, aby wprowadzali młodych adeptów w arkana swojej działalności.

- Potraktować regionalne pracownie krajoznawcze jako bazę działalności kolekcjonerskiej. W braku terenowych ogniw kolekcjonerskich PTTK skupiać kolekcjonerów w klubach instruktorów krajoznawstwa.

- Opracować i wydać spis kolekcjonerów i ich zbiorów. W tym celu przygotować ramowy wzór odpowiednich ewidencji (katalogu), rozpowszechnić go wśród kolekcjonerów i egzekwować wykonanie. Wykonać uaktualniony spis posiadaczy odznak: Plakietki i Exlibrisu.

- Prowadzić stałą galerię kolekcjonerską w ZG PTTK lub w innym dogodnym miejscu.

- Podejmować działania w kierunku przejmowania zbiorów, pamiątek i dokumentów kolekcjonerskich po zmarłych działaczach PTTK i innych, określić zasady prawne i finansowe, np.: dla RPK.

- Prowadzić promocję zbiorów (zwłaszcza posiadaczy odznak kolekcjonerskich) przez ułatwianie im organizacji wystaw i pokazów oraz wydawania odpowiednich informacji (katalogów, itp.).

- Podjąć odpowiednie kontakty z redakcjami periodyków ( zwłaszcza "Gościńca", biuletynów PTTK i innych) o uruchomienie działów kolekcjonerskich, bodaj w formie przyczynkowej, a także rozbudowania tej tematyki.

- Opracować i wydać bibliografię publikacji kolekcjonerskich. Opracować i wydać mały leksykon kolekcjonerstwa zawierający historię, nazewnictwo, przepisy prawne, specyficzne dane o zbiorach itp.

- Wspólnie z Polska Federacją Organizacji Kolekcjonerskich i przy współudziale Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz innych resortów zwołać naradę na temat aspektów prawnych kolekcjonerstwa (miedzy innymi.: status kolekcjonera, odpowiedzialność prawna przy gromadzeniu zbiorów, wywożenie za granice, ubezpieczenie zbiorów prywatnych i wystaw itp.).

- Opracować wykaz sprzętu i urządzeń do przechowywania, konserwowania i ekspozycji różnych rodzajów zbiorów i zorganizować ich produkcję - ewentualnie w Foto-Pam PTTK.

- Szczególnie rozwijać i intensyfikować działania kolekcjonerskie w okresie przedkongresowym. Zwrócić uwagę na pełne, metodycznie właściwe opracowywanie zbiorów krajoznawczych.

- Podjąć starania o wydawanie "Kolekcjonera Polskiego" jako odrębnego pisma. Dążyć do wzbogacania jego treści i poziomu.

 

Tak się dziwnie złożyło, że niedługo po sejmiku Podkomisja Kolekcjonerstwa Krajoznawczego przestała działać a nawet istnieć. Próba nawiązania do tej działalności przez Zespół do spraw Kolekcjonerskich przy KK ZG PTTK napotyka na kłopoty przy próbach dotarcia do materiałów archiwalnych po byłej Podkomisji. Ciągle jest zadawane pytanie: czy jest zapotrzebowanie społeczne dzisiaj na kolekcjonerską działalność krajoznawczą? Przeprowadzona ankieta wyłoniła grupę zainteresowanych tematem, tworzymy klub 4K - czyli Korespondencyjny Klub Kolekcjonerów Krajoznawców, wydajemy biuletyn kolekcjonerski, odtwarzamy bibliografię, gdzieniegdzie organizujemy wystawy. Jest całkowity zastój z weryfikacjami odznak kolekcjonerskich. Prosimy o listy na temat aktualności wniosków oraz propozycji co możemy zrealizować w obecnych czasach?

Henryk Paciej

powrót do spisu treści BK 5


Czekamy!

Tu może być reklama Twojej Firmy przydatna dla kolekcjonerów z całej Polski.

Czekamy!


powrót do spisu treści BK 5

"Biuletyn kolekcjonerski" wydawany dla członków "4K" - Korespondencyjnego Klubu Kolekcjonerów Krajoznawców -
przez Komisję Krajoznawczą Zarządu Głównego PTTK 


Informację opracował: Henryk Paciej Wszelkie uwagi można przekazać na adres email : henrykp@miramex.com.pl
Copyright C 1997 RPK PTTK OPOLE. All rights reserved. Aktualizowane: lipiec 07, 2004.