Biuletyn kolekcjonerski


Rok 1996 *** Kwiecień *** Numer 2


 

Ekslibris Krajoznawcy Bibliofila

Wyróżnienie kolekcjonerskie w PTTK

II wzór

powrót do spisu biuletynów


Słowo wstępne

  powrót do spisu treści BK 2 

Przekazujemy drugi numer "Biuletynu kolekcjonerskiego" z kolejną porcją informacji. W dalszym ciągu wpływają ankiety na temat kolekcjonerstwa a wpisane dane personalne w ankiecie stanowią podstawę wpisu do "4K" czyli Korespondencyjnego Klubu Kolekcjonerów Krajoznawców. Uzyskano łącznie 165 odpowiedzi, natomiast chęć działania wyraziło 62 osoby i tyle w marcu 1996 r. jest członków nieformalnych powstającego Klubu "4K". Piszę tak, bo sądzę, że z czasem działalność klubu trzeba będzie uprawomocnić. Oczekuję w tej sprawie propozycji od samych zainteresowanych w postaci projektów: regulaminu działalności lub statutu a także własnych oczekiwań dotyczących działalności takiego klubu. W tym numerze biuletynu sporo miejsca poświęcono dla różnych wypowiedzi kolekcjonerów zawartych w ankietach a także w dwóch turach konsultacji dotyczących Regulaminów Odznak Kolekcjonerskich. Od wszystkich zainteresowanych chcemy w dalszym ciągu uzyskiwać opinie na różnorodne tematy z dziedziny kolekcjonerstwa a w biuletynie znajdzie się miejsce na ich opublikowanie. Do uczestników CZAK-u, którzy wypełnili ankietę i deklarowali włączenie się do działalności, wysłano propozycje modyfikacji regulaminów odznak krajoznawczych z prośbą o ocenę i uwagi. Ta korespondencyjna forma konsultacji de facto rozpoczęła działalność Korespondencyjnego Klubu Kolekcjonerów Krajoznawców. Biuletyn kolekcjonerski będzie platformą wymiany poglądów dla zainteresowanych o ile taka wymiana myśli będzie. Ale w biuletynie można także zamieszczać informacje o planowanych imprezach, relacje z nich, ciekawe propozycje a nawet ogłoszenia o wymianach eksponatów do kolekcji itp., itd.

A najbardziej aktywnych członków klubu będziemy wykorzystywać w ramach Zespołu do Spraw Kolekcjonerskich przy Komisji Krajoznawczej ZG PTTK, który będzie kontynuował działalność dawnej Podkomisji Kolekcjonerstwa Krajoznawczego.

Proszę o uwagi dotyczące kolekcjonerstwa krajoznawczego w PTTK lub przynajmniej o drobne informacje na widokówce, w celu utrzymywania korespondencyjnych kontaktów klubowych.

Z krajoznawczym i kolekcjonerskim pozdrowieniem:

 

Henryk Paciej

ul Chabrów 50/19

45-221 Opole

lub

Komisja Krajoznawcza

Zarządu Głównego PTTK

ul. Senatorska 11

00-075 Warszawa


Kalendarz działań dotyczących kolekcjonerstwa krajoznawczego w ramach KK ZG PTTK

  powrót do spisu treści BK 2  powrót do spisu treści BK 2 


  

 

Informacja o działalności Klubu Kolekcjonerów Krajoznawców "Chomik" przy Oddziale PTTK w Lublinie

 powrót do spisu treści BK 2  

W 1995 r. Klub "Chomik" zorganizował:

1. II Młodzieżową Wystawę Kolekcjonerską.

2. XVII Ogólnopolską Wystawę i Giełdę Trofeów Turystycznych "Chomik - 95".

3. Poczyniono wiele przygotowań do sesji kolekcjonerskiej dot. pocztówki krajoznawczej.

Wymienione imprezy należy zaliczyć do udanych zarówno pod względem frekwencji jak również poziomu i tematyki ekspozycji.

 Zamierzenia na 1996 rok 

1. III Młodzieżowa Wystawa Kolekcjonerska - planuje się rozszerzenie zasięgu na region.

2. XVIII Ogólnopolska Wystawa i Giełda Trofeów Turystycznych "Chomik - 96" - planowany termin podczas CZAK-u.

3. Wspólnie z Lubelskim Klubem Kolekcjonerów zorganizowanie Sesji kolekcjonerskiej dot. pocztówki krajoznawczej.

4. Wystawa zbiorów - kolekcji kilku członków Klubu na 39 Ogólnopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej - Kwidzyn, 20-22 września 1996 roku.

5. Zorganizowanie spotkania z okazji 20-lecia istnienia Klubu "Chomik"

6. Propagowanie idei kolekcjonerstwa krajoznawczego w oddziałach PTTK regionu i szkół woj. lubelskiego.

 Wojciech Kowalski

  powrót do spisu treści BK 2 


 

WYDAWNICTWA PODKOMISJI KOLEKCJONERSTWA KRAJOZNAWCZEGO ORAZ ZESPOŁU DS. KOLEKCJONERSKICH KK ZG PTTK

  powrót do spisu treści BK 2 

1. Kolekcjonerstwo krajoznawcze w PTTK 1981

2. Wykaz osób wyróżnionych "Plakietką Zbiorów Krajoznawczych"

i "Ekslibrisem Krajoznawcy-Bibliofila" 1981

3. Kolekcjonerstwo krajoznawcze w PTTK 1982

4. Kolekcjonerstwo krajoznawcze. Informator i katalog imprez kolekcjonerskich PTTK w latach 1971-1981 1983

5. Kolekcjonerstwo krajoznawcze 1984

6. Kolekcjonerstwo krajoznawcze 1985

7. Kolekcjonerstwo krajoznawcze. Rys historyczny kolekcjonerstwa 1985

8. Odznaki i znaczki turystyczno-krajoznawcze 1985

9. Konserwacja i przechowywanie znaczków metalowych 1985

10. Kolekcjonerstwo krajoznawcze 1986

11. Kolekcjonerstwo krajoznawcze. Gromadzenie i przechowywanie fotografii 1986

12. Kolekcjonerstwo krajoznawcze 1987

13. Międzywojewódzkie Seminarium Kolekcjonerskie 1987

14. Sesja bibliofilska 1987

15. Kolekcjonerstwo krajoznawcze. Układ i opracowanie zbiorów 1987

16. Krajoznawcze odznaki kolekcjonerskie. Regulaminy 1987

17. Kolekcjonerstwo krajoznawcze. Odznaki organizacyjne i kadr PTTK 1987

18. Kolekcjonerstwo krajoznawcze. Rodzaje zbiorów. cz. I 1987

19. Kolekcjonerstwo krajoznawcze. Rodzaje zbiorów. cz. II 1987

20. Zabytkowa architektura miast polskich w ekslibrisie 1987

21. Kolekcjonerstwo krajoznawcze. 1988

22. Kolekcjonerstwo krajoznawcze. Katalog pocztówek PTK 1988

23. Kolekcjonerstwo krajoznawcze. 1989


24. Biuletyn kolekcjonerski 4K nr.1 Czerwiec 1995

25. Kolekcjonerskie Odznaki Krajoznawcze. Regulaminy Marzec 1996

26. Biuletyn kolekcjonerski 4K nr.2 Marzec 1996


INNE WYDAWNICTWA DOTYCZĄCE KOLEKCJONERSTWA

 1. Historia i symbolika zawarta w odznakach turystycznych. Leopold Ziółkowski. PTTK ZW Opole 1976

2. Odznaki i wyróżnienia PTTK. zeszyt szkol. nr 5 kurs przodowników-instruktorów. ZG PTTK Warszawa 1981

3. Informator kolekcjonera. Klub Kolekcjonerów Krajoznawców ZW PTTK Kraków. Nr.1 1981

4. Informator kolekcjonera. Klub Kolekcjonerów Krajoznawców ZW PTTK Kraków. Nr.2 1982

5. Informator kolekcjonera. Klub Kolekcjonerów Krajoznawców ZW PTTK Kraków. Nr.3 1983

6. Informator kolekcjonera. Klub Kolekcjonerów Krajoznawców ZW PTTK Kraków. Nr.4 198?

7. Informator kolekcjonera. Klub Kolekcjonerów Krajoznawców ZW PTTK Kraków. Nr.5 198?

8. Informator kolekcjonera. Klub Kolekcjonerów Krajoznawców ZW PTTK Kraków. Nr.6 198?

9. Informator kolekcjonera. Klub Kolekcjonerów Krajoznawców ZW PTTK Kraków. Nr.7 198?

10. Informator kolekcjonera. Klub Kolekcjonerów Krajoznawców ZW PTTK Kraków. Nr.8 198?

11. Informator kolekcjonera. Klub Kolekcjonerów Krajoznawców ZW PTTK Kraków. Nr.9 198?

12. Informator kolekcjonera. Klub Kolekcjonerów Krajoznawców ZW PTTK Kraków. Nr.10 198?

13. Informator kolekcjonera. Klub Kolekcjonerów Krajoznawców ZW PTTK Kraków. Nr.11 198?

14. Informator kolekcjonera. Klub Kolekcjonerów Krajoznawców ZW PTTK Kraków. Nr.12 198?

15. Informator kolekcjonera. Klub Kolekcjonerów Krajoznawców ZW PTTK Kraków. Nr.13 198?

16. Informator kolekcjonera. Klub Kolekcjonerów Krajoznawców ZW PTTK Kraków. Nr.14 1988

 

Wymienione powyżej wydawnictwa posiadam we własnych zbiorach ( z wyjątkiem tych ze znakiem zapytania w roku). Ponieważ jest to pierwsza próba zestawienia wydawnictw kolekcjonerskich w PTTK, więc na pewno niekompletna. Odwołuję się do kolekcjonerów zwłaszcza z większym stażem o uzupełnienie powyższego zestawienia. Będę wdzięczny za ewentualne dostarczenie brakujących egzemplarzy wydawnictw.

Henryk Paciej


 Uwagi 0 tury konsultacji - ankieta (zestawienie pełne):

 powrót do spisu treści BK 2  

1. 27.08.94 Franciszek Kamysz Opole

Kolekcjonerstwo zawsze było, jest i chyba będzie potrzebne, bo z niego powstają mniejsze lub większe zbiory muzealne. Problem jest w tym, że dawniej było podobno więcej w naszych polskich domach miejsca w izbach i na strychach - dzisiaj w M-2, 3, 4 z miejscem jest gorzej. Można zbierać przedmioty nie zajmujące większych powierzchni. A co z tymi dużymi objętościowo przedmiotami? To jest problem i pytanie. Bo bez odpowiedniego miejsca w naszych domach, mieszkaniach trudno mówić o racjonalnym zbieractwie. Można się zajmować tylko tematem w skali mikro. To tylko tyle z uwagi na krótki czas na wypełnienie uwag " w tym temacie"...

 

2. 27.08.94 Krzysztof Rosłan Wrocław

Bardzo ważna jest przy wydawnictwach ( np. mapy, widokówki, przewodniki) numeracja! Porównaj wydawnictwa w innych krajach a u nas ostatnio zaniedbane.

 

3. 27.08.94 Gall Anonimus Polonia

Utrzymanie minimalnych cen na wyroby kolekcjonerskie i łatwiejszy do nich dostęp

 

4. 27.08.94 Gall Anonimus Polonia

Uprościć regulaminy, minimalizując biurokracje i sztywne ramy.

Działalność kolekcjonerską można prowadzić w podstawowych jednostkach PTTK jak koła kluby itd. a kluby kolekcjonerskie tylko tam gdzie jest zgromadzenie kolekcjonerów i jako jednostki specjalistyczne kierujące działalność i wspomagające kolekcjonerów indywidualnych.

 

5. 27.08.94 Gall Anonimus Polonia

Wynikiem kolekcjonerstwa jest zainteresowanie tych którzy coś kolekcjonują. Wymiana może istnieć tylko wśród podobnych pasjonatów. Nie wszyscy to akceptują, ale potrzeba istnieje.

 

6. 27.08.94 Gall Anonimus Polonia

Zweryfikować odznaki regionalne, ponieważ niektóre zanikają w terenie. Brak informacji o odznakach regionalnych. Oddziały weryfikują odznaki, odsyłają zweryfikowane dzienniczki bez odznak, żeby mieć mniej kłopotów.

W odznakach regionalnych są rzeczy za trudne, niezrozumiałe rzeczy lub opisy robią. Po co załączać fotografie, przeźrocza, szkice? Są to duże koszty, wydatki a młodzież tym zniechęca się. Nonsens - ostatnio odznakę krajoznawczą Polski sprzedaje się w Poznaniu lub Warszawie.

 

7. 25.03.95 Stanisław Krzewiński Bielsko-Biała

Kolekcjonerstwo krajoznawcze jest wg mnie "produktem ubocznym" działalności krajoznawczej (często bezwiednie) wielu zwykłych turystów. Tak jest w wypadku prawie wszystkich mi znanych działaczy turystyczno - krajoznawczych ( i prawie całej kadry programowej PTTK). Wszyscy ww. działacze posiadają własne zbiory z różnych dziedzin krajoznawstwa. Ale prowadząc działalność turystyczno - krajoznawczą nie mają już czasu na zabawę dodatkową w "wydzielone" kolekcjonerstwo. Ponadto przy obecnym sposobie popularyzacji kolekcjonerstwa, prawie żaden nic o nim nie wie, lub też wiedząc, nie widzi sensu i potrzeby zgłębiania tego tematu. wg mnie należy tak dopracować sprawy kolekcjonerstwa, aby każdy krajoznawca, bez niepotrzebnej straty czasu, w maksymalnie uproszczony sposób, niejako mimochodem, został w tę dziedzinę wciągnięty. Aby to osiągnąć, to wg mnie, należy kolekcjonerstwo krajoznawcze powiązać ze zdobywaniem odznak krajoznawczych oraz ewentualnie z Inwentaryzacją Krajoznawczą Polski. Taka współzależność już istnieje i nie trzeba jej "wymuszać", tworząc wyodrębnioną dziedzinę krajoznawstwa. Odznaki kolekcjonerskie powinny być nadawane łącznie z odznakami krajoznawczymi (i odwrotnie). Tak też należy opracować wspólny, uniwersalny regulamin - informator odznak krajoznawczych, włączając w to dodatkowo fotografie krajoznawczą. Regulamin taki powinien, w prosty sposób, zachęcać do krajoznawstwa i wychować nowe pokolenie krajoznawców. I wg mnie innej drogi obecnie nie ma. Na "rozdrobnienie" krajoznawstwa nie można sobie pozwolić, szczególnie obecnie, gdy brak działaczy do prowadzenia podstawowej działalności organizacyjnej krajoznawstwa. Sama popularyzacja krajoznawstwa i kolekcjonerstwa krajoznawczego powinna być jednak lepiej zorganizowana. Np. w końcu 1989 r. została wysłana do ZG PTTK "Informacja" o nadanie mi obu odznak kolekcjonerskich (kopie załączam) i do dziś plakietek nie otrzymałem. Podobne problemy mieli i inni krajoznawcy z naszego regionu. Wg mnie, dla popularyzacji kolekcjonerstwa można było do przesłanej ankiety, dołączyć aktualne regulaminy lub materiały dotyczące kolekcjonerstwa. Działając cały czas w Zespole Weryfikacji Odznak Krajoznawczych w Oddziale, a także w d. ZW PTTK, nie miałem okazji "zdobyć" wspomnianych w ankiecie regulaminów, ani też żadnych publikacji na ten temat. Do dziś dysponujemy tylko regulaminem z 1978 r. Jeżeli jest to możliwe, to proszę o przesłanie na mój adres wspomnianych wyżej materiałów. Z krajoznawczym pozdrowieniem.

 

8. 02.04.95 Barbara Wojtczak Łódź

Sprowokowana Apelem vice przew. p. J. Żmudzińskiego w sprawie kolekcjonerstwa krajoznawczego postanowiłam napisać do członków Komisji Krajoznawstwa ZG PTTK. Uważam, że Podkomisja powinna dalej działać co dałam wyraz w wypełnionej ankiecie. Nie mogę zgodzić się w części wstępnej opisowej ze zdaniami od momentu "Działalność Podkomisji w ostatnim czasie zanikła, itd. .. w zakresie kolekcjonerstwa". Ta informacja mija się z prawdą, bo materiały są w Lublinie, gdzie Podkomisja miała swoją siedzibę. Wystarczy skontaktować się z odpowiednimi osobami. Dokumentacja na pewno jest, odbywają się przecież spotkania, sesje co roku. Spotkania dokumentowane są zdjęciami, które sama posiadam i nie tylko. To co wiem, są trudności finansowe, zresztą jak wszędzie. P. Adam Czarnecki który był motorem całej tej sprawy, propagatorem kolekcjonerstwa wycofał się z działalności. W nowej kadencji działalność nie została uruchomiona przez działaczy ZG, a spotkania, giełdy odbywają się w dalszym ciągu w Lublinie. W tak długiej działalności wyłoniła się duża grupa kolekcjonerów w całej Polsce, którzy zestarzeli się, ale istnieją. Adresy są dostępne prywatnie, jak również w Lublinie. Trochę dobrej woli ze strony odpowiednich osób. Czy mam rozumieć z informacji w ankiecie, że p. Henryk Paciej odpowiedzialny za sprawy kolekcjonerskie będzie organizował sesje w Opolu? Sądzę, że ankietę nie wypełnią wszyscy, co byli i są zainteresowani kolekcjonerstwem, ponieważ informacje ZG PTTK docierają do ścisłego grona działaczy przy Oddziałach i nie była propagowana szerzej. Dobrze, że działacze Komisji Krajoznawczej biorą temat pod rozwagę. Z poważaniem.

 

9. 02.04.95 Adam Szepiel Białystok

Zestaw odpowiedzi na pytania 1,2,3 pozornie jest niespójny. Jednakże, obserwując własne zachowanie, jak i młodzieży, z którą mam do czynienia w ramach PTTK sądzę, że do kolekcjonerstwa dochodzi się etapami, przechodząc ewolucję po zgromadzeniu pewnego bagażu doświadczeń turystycznych. Kiedy już nie wystarcza samo uczestnictwo, powstaje chęć udokumentowania rajdu, czy imprezy, zachowania tegoż ku pamięci w formie materialnej. To pierwszy krok do kolekcjonerstwa. Dalej, najczęściej metodą prób i błędów krystalizują się zainteresowania. Początkowo powstają zbiory na zasadzie "mydło, szydło i powidło", aby poprzez eliminacje przypadkowych, lub nie pasujących elementów, oraz dobór najbardziej interesującej formy stać się uporządkowanymi zespołami. Jednakże, aby przejść tą drogę, należy posiadać oprócz chęci i zapału pewne predyspozycje psychofizyczne. Stąd maje wątpliwości dotyczące popularyzacji kolekcjonerstwa, chociaż chyba dużo zależy tu od przyjętych metod działania. Niestety, nie znam systemu odznak kolekcjonerskich. Na przełomie lat 80/90 parokrotnie próbowałem nawiązać kontakt z podkomisją do spraw kolekcjonerstwa (mieściła się ona wtedy bodajże w Lublinie). Bez powodzenia i od tej pory Wasza ankieta jest pierwszą próbą ponownego uchwycenia kontaktów. Pozostałe odpowiedzi, jak sądzę nie wymagają uzupełnień bądź wyjaśnień. Ze swej strony będę wdzięczny za każdą informację, wiadomość o kolekcjonerstwie w PTTK. Łączę turystyczno - kolekcjonerskie pozdrowienia.

 

10. 21.04.95 Gall Anonimus Polonia

Należy uporządkować sprawy regionalnych odznak krajoznawczych - które funkcjonują, a które nie! Konieczny wykaz aktualnie istniejących.

Do starań ZG PTTK włączyć obowiązek zatwierdzania regulaminów nowych odznak krajoznawczych regionalnych a także uprawnienia do kasowania ich, jeżeli nie odpowiadają warunkom.

 

11. 23.04.95 Elżbieta Wijas-Grochalska Opole

Pracuję w Muzeum Wsi Opolskiej, w którym, w jednym, małym spichrzu można by urządzać wystawy kolekcjonerów (krótkoterminowe) celem popularyzowania niektórych kolekcji (głównie wśród młodzieży). Chciałabym poznać kolekcje i kolekcjonerów.

 

12. 23.04.95 Korneliusz Paweł Pszczyński Opole

Chętnie udostępnię 1-2 salony (każdy po 35-45 m2 ) na stałe ekspozycje kolekcjonerskie w Pałacu w Mikolinie. Wiosną 1995 zamierzam zorganizować aukcję kolekcjonerską w Pałacu w Mikolinie. Proponuje organizować w Mikolinie stałe - zmienne wystawy, aukcje, spotkania kolekcjonerskie.

 

13. 23.04.95 Tadeusz Jacek Rogoża Opole

Dotyczy pkt. 4. (Czy jest potrzeba organizacji giełd i wystaw kolekcjonerskich?). Proponuję wystawy monotematyczne. Organizacja giełd powinna być uzależniona od tego czy będą chętni do udziału w tych imprezach. W sprawie klubów moim zdaniem nic nie powinno się tworzyć "na siłę" ani dla wypełnienia struktury. Jeśli sami kolekcjonerzy będą w stanie utrzymać swoje kluby i będą odczuwać potrzebę zrzeszania się to niech to czynią ( dla swoich potrzeb).

 

14. 23.04.95 Radosław Truć Kędzierzyn-Koźle

Kolekcjonerstwo powinno wynikać z ogólnego zainteresowania krajem, a nie li tylko dla samego kolekcjonowania. Wystawy tak, ale otoczka odznakowo - giełdowo - broszurowa jest niepotrzebnym rozdęciem, zresztą jeżeli coś będzie potrzebne, to samo się stworzy. Nic na siłę! Propagujmy raczej aktywną turystykę niż zbieractwo.

 

15. 21.05.95 Antoni Tomaszewski Warka

Kolekcjonerstwem winny zajmować się Oddziałowe Komisje Krajoznawcze

 

16. 23.05.95 Zarząd Babiogórskiego Oddziału PTTK

Komisja Krajoznawcza i Opieki nad Zabytkami w Żywcu komunikuje uprzejmie, że wśród członków naszej Komisji nie ma osób zajmujących się kolekcjonerstwem krajoznawczym. Komisja nie posiada też żadnych doświadczeń związanych z tym zagadnieniem. Kolekcjonowaniem medali i monet zajmuje się członek naszego Oddziału kol. Edmund Zaiczek, którego kolekcje bywają eksponowane na wystawach czasowych w Żywcu.

 

17. 05.12.95 Marek Wyszkowski Lublin

Konieczna wymiana informacji o istnieniu, działalności i imprezach kolekcjonerów i klubów.

 

___________________________________________________________________________

 Uwagi I tury konsultacji (zestawienie pełne):

___________________________________________________________________________

1. 14.01.95 Zygmunt Cebula Rzeszów

Zapoznałem się, nie wnoszę żadnych uwag.

 

2. 19.01.95 Zdzisław Rześniowiecki Jelenia Góra

W odpowiedzi na pismo KK ZG PTTK z dnia 15.12.94 podaję:

- Zmodyfikowany regulamin "Krajoznawczej odznaki kolekcjonerskiej" uważam za dobry.

- Korespondencyjna forma działalności "Korespondencyjnego Klubu Kolekcjonerów Krajoznawców" jest, moim zdaniem właściwa.

- Sam jestem kolekcjonerem ale nie posiadam wyróżnień. Zbieram widokówki, przewodniki turystyczno -krajoznawcze i mapy.

- Jestem społecznym kierownikiem RPK w Jeleniej Górze, w której gromadzę następujące zbiory: Minerały Dolnośląskie, Wycinki prasowe dot. turystyki, krajoznawstwa, przyrody, zabytków Dolnego Śląska.

Z krajoznawczym pozdrowieniem.

 

3. 31.01.95 Michał W. Sznapka Lubliniec

Przepraszam na wstępie za małe opóźnienie w odpowiedzi, ale chciałem skonsultować odpowiedź z długoletnim, doświadczonym instruktorem krajoznawstwa w osobie mgr inż. Kazimierza Bromera, prezesa naszego Oddziału PTTK i dopiero od niego dzisiaj materiał odebrałem.

Z kolei dziękuję za przysłany materiał z tak ciekawym, w sposób naukowy opracowanym materiałem ankietowym.

Brakuje w zestawieniu osobowym dwóch danych: Mazurski Krzysztof a to na pewno znany osobiście długoletni świetny działacz krajoznawczy, pracownik naukowy. I drugi na pewno również dobrze znany pracownik Episkopatu Polski ks. dr prałat Jerzy Pawlik o równie długim stażu krajoznawczo - turystycznym, autor opracowań krajoznawczych. Co do mnie to mogę dodać telefon domowy 627-49 Lubliniec.

W pełni zgadzam się z opinią, że taka wymiana korespondencji może być zaczątkiem Korespondencyjnego Klubu Kolekcjonerów Krajoznawców.

Mój prezes jest zdania, że projekty są pełne i w sposób wyczerpujący spełniają wymagania.

Ja do projektu regulaminu mam uwagi następujące:

1.4 nie zawężajmy do samej Polski więc pomiędzy Polski, Polaków można by dodać lub

1.5 aż się prosi, by przesunąć pod względem formalnym poniżej by graficznie oddzielało jak pod względem merytorycznym

- w zbiorze powszechnym wydaje mi się celowym po wycieczce nie przecinek a dwukropek lub w nawiasie: dostanie, wymienia czy kupuje

- zbiór złożony w pierwszej linii na końcu nie związany a przedmiotów więc związanych

I na końcu myśl ogólna. Dopóki istniały Zarządy Wojewódzkie tak długo była prężna działalność komisji krajoznawczych. Obecnie jedynie silniejsze Zarządy Oddziałów ciągną. Tak jak w naszym przypadku o zasięgu dawnego powiatu czyli regionu. I przy nich powinny powstać zespoły weryfikacyjne dla odznak młodzieżowych, by rozpocząć od szkół wpajanie kolekcjonerstwa a przez to i krajoznawstwa. Z poważaniem.

 

4. 15.02.95 Henryk Stopikowski Grudziądz

W zasadzie nie mam uwag do regulaminu.

Problem stanowi jedynie brak sędziów oraz może by dodać kto będzie rozprowadzał regulaminy, może RPK? Serdecznie pozdrawiam.

 

5. 16.03.95 Barbara Twaróg Kraków

Nie mam uwag do zmodyfikowanego przez Pana Regulaminu KOK. Nie interesowałam się dotychczas tym tematem. Trudno jest więc robić jakieś uwagi. Mam pytanie do punktu 5.3 ale to już szczegóły organizacyjne, dotyczące dalszych działań Zespołu Kolekcjonerskiego. Załączam pozdrowienia i życzenia Świąteczne.

 

6. 23.03.95 Janusz Zaremba Kwidzyn

Szanowny i Drogi Kolego! Zostałem zobligowany do zrobienia uwag do projektu modyfikacji "Krajoznawcze odznaki kolekcjonerskie". Zasadniczych uwag nie mam. Uwagi redakcyjne - jak niżej:

Ad 1.5. Mam wątpliwości czy od rzeczownika "motyw" można zrobić przymiotnik "motywowy"? Proponuje ... z motywem. Odpowiednio na str. 2.

Ad 4.2. Ubiegający się o odznakę powinien....

Ad 1.1. Proponuję słowa "sądu konkursowego" zastąpić słowami "sądu lub "zespołu oceniającego". A to dlatego, że nigdzie indziej w tekście nie mówi się nic o konkursie, ogłaszaniu konkursu, itd. Mowa jest o sędziowaniu, punktowaniu, ocenie, klasyfikowaniu, ale nie o konkursie.

Pozdrawiam serdecznie i kreślę się z poważaniem.

 

7. 24.03.95 Janusz Żmudziński Warszawa

44 (słownie: czterdzieści cztery) uwagi naniesione na tekście projektu

Kolego Henryku, co mogłem i uważałem za słuszne - poprawiłem. Czy jest gdzieś wniosek - blankiet do wypełnienia przez ubiegającego się o odznakę? Gdzie jest dotychczasowy centralny rejestr nadanych odznak?

Kilka spraw nie rozumiem: jaki jest tryb oceny zbioru na "Plakietkę" gdy znajduje się on w domu zbieracza (pkt. 3.3)? Jak można mówić o kompletności zbioru w przypadku np. wycinków prasowych (pkt. 3.4)? Nie rozumiem też w zasadach sędziowania ostatniego zdania w pkt. 1.1 i tytułu pkt. 6.

Łączę pozdrowienia.

 

8. 31.03.95 Włodzimierz Łęcki Poznań

10 (słownie: dziesięć) uwag naniesionych na tekście projektu

Drogi Kolego! Przejrzałem, niestety materiał mi się nie podoba. Postaraj się go zmodernizować, nadać mu bardziej jednolity i precyzyjny charakter. Generalnie mam zastrzeżenia do stylistyki, złej polszczyzny, proponuję aby Pola to skonsultowała. Również zastrzeżenia budzą sprawy formalne - merytoryczne. Podyskutujemy w Bydgoszczy. Serdecznie pozdrawiam.

__________________________________________________________________________

Uwagi II tury konsultacji (zestawienie pełne):

__________________________________________________________________________

 1. 14.08.95 Paweł Ajdacki Otwock

Na wstępie pragnę serdecznie podziękować za przesłane materiały przyczynkowe do dyskusji na temat reaktywowania działalności kolekcjonersko - krajoznawczej w naszym Towarzystwie. Na początek mam kilka uwag odnośnie programu działalności Zespołu do spraw Kolekcjonerskich przy KK ZG PTTK:

a) jednym z podstawowych zadań Zespołu powinna być dążność do integracji środowiska kolekcjonerskiego poprzez organizacje corocznych Zlotów Kolekcjonerskich, na których były by omawiane bieżące sprawy oraz plany działań na następny rok, taki zlot byłby imprezą przeznaczoną dla kolekcjonerów działających i umieszczonych w spisie kolekcjonerów.

b) Zespół powinien podjąć próbę zorganizowania wzorcowej kolekcji krajoznawczej, służącej do celów szkoleniowych i wystawienniczych.

c) w ramach KKKK powinna powstać grupa robocza, która w Zespole na bieżąco zajmowała się sprawami weryfikacji odznak i sprawami bieżącymi Zespołu.

d) w miarę możliwości Zespół powinien wspierać działalność klubów kolekcjonerskich w terenie.

W sprawie odznak mam kilka drobnych poprawek, które mogą w pewnym stopniu usystematyzować odznaki kolekcjonerskie:

a) powołać do życia Młodzieżową Odznakę Kolekcjonerską "Chomik" i określić granice wiekowe zdobywania tej odznaki.

b) wprowadzić stopień popularny w odznakach kolekcjonerskich dla tych wszystkich, którzy już nie mogą zdobyć odznaki "Chomik" np. ze względu na wiek i dla tych, których zbiór nie może być zakwalifikowany do wyższego stopnia np. ze względu na niekompletność.

Proponuję również zorganizować w przeciągu pół roku zlot KKKK, który byłby połączony z giełdą kolekcjonerską. Na zlocie przeprowadzona zostałaby dyskusja nad kierunkami działań kolekcjonerów - krajoznawców na przyszłość. Jednocześnie informuję, że jest możliwość zorganizowania takiego Zlotu w Otwocku. Jestem również zainteresowany zdobyciem uprawnień sędziego na imprezach kolekcjonerskich i w związku z tym prosiłbym o przesłanie szczegółowych informacji na ten temat.

Na zakończenie chcę podziękować koledze H. Paciejowi za trud wkładany w aktywizację środowiska kolekcjonerskiego. Z turystycznym pozdrowieniem.

 

2. 30.08.95 Jerzy Kwaczyński Żyrardów

Zapoznałem się z propozycjami Regulaminów Krajoznawczych Odznak Kolekcjonerskich i nie wnoszę żadnych uwag.

 

3. 04.09.95 Mieczysław Tokarski Włodawa

Dziękuję serdecznie za numer 1 biuletynu informacyjnego. Duże brawa i wyrazy uznania. Program działalności godny pochwały w pełni odzwierciedlający zapotrzebowanie. Regulaminy Odznak Kolekcjonerskich bez uwag. Serdecznie pozdrawiam.

 

4. 08.09.95 Kazimierz Paprot Nowa Dęba

Zgłaszam swój udział w 4K.. Proponuję spotkania Klubu raz na pół roku i na CZAK-u. Plan spotkań KKKK należy podać do wiadomości. Uważam również, że powinny być powołane podkomisje regionalne.

 

5. 10.10.95 Adam Szepiel Białystok

Do przedstawionych projektów regulaminów nie mam w zasadzie uwag, bądź uzupełnień. Za pozytywne uważam sprecyzowanie i usystematyzowanie pojęć zbiorów, jak również publikacji, zasad sędziowania. Powinno to stworzyć jasny i klarowny obraz reguł działania i zaoszczędzić czasu i problemów związanych z interpretacją tychże.

Natomiast odnośnie programu działania proponuję:

1. rozdzielić Zespół do spraw Kolekcjonerskich od Korespondencyjnego Klubu Kolekcjonerów Krajoznawców.

2. nie zabiegać o reaktywowanie klubu kolekcjonerstwa krajoznawczego "Chomik" w Lublinie.

Parę słów wyjaśnienia: Zespół i Korespondencyjny Klub mają według mnie rozbieżne cele do spełnienia. Zespół jako organ wchodzący w skład struktur władzy powinien w pierwszym okresie zająć się sprawami organizacyjnymi ruchu kolekcjonerskiego a następnie pełnić rolę odpowiadającą komisji ZG PTTK. Natomiast Korespondencyjny Klub od początku powinien podjąć działalność merytoryczną tj. pomoc w nawiązywaniu kontaktów miedzy zainteresowanymi, organizację imprez typu giełda, wystawa itp. Wystarczy przecież spojrzeć na listę kolekcjonerów zamieszczoną w biuletynie. Jesteśmy rozrzuceni po całym kraju, dlatego też stworzenie możliwości kontaktowych między nami to powinien być priorytet. W związku z tym, czy w kolejnej edycji biuletynu nie warto by opublikować listy kolekcjonerów z adresami i tematami, stanowiącymi ich zainteresowania zbierackie. Można również wygospodarować miejsce na ogłoszenia typu odstąpię, wymienię, poszukuję. Z tego, co się orientuję, sporo kolekcjonerów było na tegorocznym CZAK-u w Złotowie, a tam, niestety nie doszło do spotkania w kręgu zainteresowanych, czego osobiście bardzo żałuję. Jednocześnie, uważam iż w przyszłym roku na tej imprezie takie spotkanie powinno mieć miejsce a informacje o nim powinny być ujęte w programie. Odnośnie drugiej propozycji. Z tego co mi wiadomo, lubelski klub działa w dalszym ciągu, ograniczając się do miejscowych zbieraczy. W związku z tym chyba nie ma co reaktywować, a ponad to jestem przeciwnikiem "uszczęśliwiania na siłę" i ustawiania na starcie w priorytetowej pozycji.

 

6. 05.12.95 Wojciech Kowalski Lublin

Przesyłam Panu obiecane kopie ankiet dot. kolekcjonerstwa oraz informacje z działalności Klubu Kolekcjonerów - Krajoznawców "Chomik" w 1995 r oraz planowane zamierzenia na 1996 r. Zobowiązałem Oddział Miejski PTTK w Lublinie do szybkiego uporządkowania archiwum w celu odzyskania materiałów Podkomisji Kolekcjonerstwa Krajoznawczego (Oddział zmieniał lokal i dlatego materiały są w paczkach). Proponuję pod rozwagę, czy na CZAK-u 96 organizowanym przez Lublin, można w ramach wolnych tematów, wstawić temat kolekcjonerstwo krajoznawcze. Z kolekcjonerskim pozdrowieniem.

__________________________________________________________________________

 

Mała Galeria Ekslibrisu

_______________________________________________________________________________

 

Nie wszyscy wiedzą, że w Grudziądzu bardzo aktywnie działa Mała Galeria Ekslibrisu prowadzona przez grudziądzkiego kolekcjonera Henryka Stopikowskiego.

Wystawy tych małych dzieł grafiki krajowej i zagranicznej pochodzą z Jego zbioru liczącego około 5000 znaków książki - ekslibrisów. Wystawy z Jego zbiorów zorganizowane były również w Kazachstanie, Niemczech oraz w Krakowie, Toruniu i Gliwicach.

Jest On tez głównym organizatorem odbywającego się w Grudziądzu od 1989 roku Międzynarodowego Biennale Ekslibrisu z udziałem twórców z całego świata.

Dla zainteresowanych podaję adres Małej Galerii Ekslibrisu "Klub Centrum" Grudziądz, ul. Moniuszki 13 lub domowy Henryka Stopikowskiego: 86-300 Grudziądz, ul. Bydgoska 18 m117

 

 

Spis wystaw Małej Galerii Ekxlibrisu

  powrót do spisu treści BK 2 

19.02.90 - 23.03.90 Klemens Raczek z Poznania

24.03.90 - 06.06.90 Otakar Marik z Czech

07.06.90 - 24.09.90 Rodzina Dąbków z Żar

25.09.90 - 31.12.90 Georgij Sokow z Kazachstanu

01.01.91 - 28.02.91 Leszek Frey Witkowski ze Świebodzina

01.03.91 - 12.04.91 Kobieta w ekslibrisach twórców radzieckich

13.04.91 - 13.05.91 Jan Tadeusz Czech ze Starego Sącza

03.06.91 - 23.07.91 Rodzina Opanaszczukow ze Lwowa

27.07.91 - 30.09.91 Konstantin Kozłowski z Kijowa

01.10.91 - 20.12.91 Ekslibrisy wykonane dla Henryka Stopikowskiego

21.12.91 - 13.02.92 Wasyl Leonienko z Czernigowa

14.02.92 - 15.03.92 Henryk Zwolakiewicz z Lublina

16.03.92 - 22.04.92 Mikołaj Kopernik w ekslibrisie (18 twórców)

23.04.92 - 21.05.92 Konstantin S. Kozłowski z Kijowa (ojciec)

22.05.92 - 10.07.92 Ekslibrisy twórców z Kazachstanu (3 twórców)

11.07.92 - 30.09.92 Tadeusz Wacław Budynkiewicz z Lublina

01.10.92 - 12.11.92 Ryszard Bandosz z Warszawy

13.11.92 - 12.12.92 Ekslibrisy PTTK (7 twórców)

13.12.92 - 31.01.93 Andrzej Buchaniec z Krakowa

13.12.92 - 31.01.93 Grafika okolicznościowa "Pour Feliciter" (27 twórców)

02.02.93 - 28.02.93 Leszek Frey Witkowski - Teki ze Świebodzina

02.02.93 - 04.04.93 Kamienioryty dr Naoto Hida z Japonii

05.04.93 - 13.06.93 Anatolij Siwak z Marinpola - Ukraina

14.07.93 - 06.10.93 Rusłan Agirba z Kijowa

07.10.93 - 04.12.93 Lelena i Wadim Lipieccy z Symferopola - Ukraina

05.12.93 - 02.02.94 Arkady i Genady Regachescy z Kijowa

03.02.94 - 25.04.94 Bogusław Szczepańczyk z Wodzisławia Śl.

26.04.94 - 05.06.94 Ekslibris twórców ukraińskich (10 twórców)

26.04.94 - 05.06.94 jw. w Bibliotece Miejskiej

06.06.94 - 31.08.94 Miedzioryty Stanisława Pary z Zielonej Góry

01.09.94 - 06.11.94 Rycichi Murasawa z Japonii

07.11.94 - 05.01.95 Leszek Frey Witkowski II ze Świebodzina

06.01.95 - 07.03.95 Architektura Grudziądza - znaki wykonane przez 20 twórców dla Henryka Stopikowskiego

08.03.95 - 04.05.95 Vytautas Jakstas z Wilna - Litwa

05.05.95 - 03.07.95 Wasyl Leonienko z Czernigowa - Ukraina

04.07.95 - 10.09.95 Alfonsans Czepauskas z Wilna - Litwa

11.09.95 - 13.12.95 Władysław Kościelniak z Kalisza

14.12.95 - 29.02.96 Kazimierz Zb. Loński z Zamościa

 


Wykaz członków 4K - stan na dzień 1996.03.01

 powrót do spisu treści BK 2  

Nazwisko, Imię KOD Miejscowość Ulica, nr domu, nr m Telefon Kolekcje
Ajdacki Paweł 05-400 Otwock Sportowa 11 m 50 7793356 Ma,Np,D
Bracław Sławomir 20-555 Lublin Husarska 8/48 560-666 -
Czapiga Jolanta 02-793 Warszawa Belgradzka 18/89 - Ks,Nu
Czernicki Józef 57-514 Międzygórze Pocztowa 2 135-144 Od,Wi,Ks
Czerny Jacek 35-064 Rzeszów Matejki 2 - -
Głaz Włodzimierz 57-514 Międzygórze Śnieżna 7 135-122 Wi,Nu,Z
Hadasz Henryk 44-200 Gliwice Kościuszki 27 m 2a - P,Ks
Hormański Adam 58-420 Lubawka 40-lecia WOP 1 - Ks,Od,Re,Ma,Zd
Kaftan Halina 26-300 Opoczno Partyzantów 38b m 23 26-84 -
Kołodziejczyk Irena 21-040 Świdnik Parcelowa 5 - Od
Kołodziejczyk Mieczysław 21-040 Świdnik Parcelowa 5 - Od
Kamysz Franciszek 45-056 Opole pl. Teatralny 4-5/79 - Ks
Kempiński Czesław 32-510 Jaworzno Sportowa 13 m 3 - -
Kończewski Krzysztof 64-920 Piła Rogozińska 39/8 130-308 Od,P,Ex
Koprowski Czesław 57-514 Międzygórze Śnieżna 8 - Ka
Kosakowska Janina 18-400 Łomża Gielczyńska 1 164-718 Pr
Kowalski Andrzej 04-088 Warszawa Majdańska 16 m 84 100-674 Od,Wi
Kowalski Wojciech 20-047 Lublin Zuchów 2/9 - Od,Ks,Wi,Nh
Krzewiński Stanisław 43-300 Bielsko-Biała Jutrzenki 25/15 145-980 -
Kwaczyńsk Jerzy 96-300 Żyrardów Okrzei 8 m 21 - Pl,Zd,Z,Ks,Me
Maler Katarzyna 48-100 Głubczyce Parkowa 5 858-044 Re,Ks,Ma,Zd
Małecki Bolesław 53-617 Wrocław Zielonogórska 9 m 4 - -
Maniecki Waldemar 43-303 Bielsko-Biała Czwartaków 3/4 skr.p.19 180-667 Od,Fi
Matyja Zdzisław 43-155 Bieruń Nowy Węglowa 45/16 1162812 Od,Ks,Ma
Mazurski Krzysztof R. 54-130 Wrocław Samolotowa 3 m 10 510-732 Ks,Ma,Pa
Melułowicz Joanna 48-100 Głubczyce Klasztorna 10/7 - Re
Michalczyk Tadeusz 81-820 Sopot 23 Marca 91d/52 - Od
Paciej Henryk 45-221 Opole Chabrów 50/19 556-583 Od,Ks,Ma
Papierski Mieczysław 48-200 Prudnik Kościuszki 62/5 362-338 Od,Pr
Paprot Kazimierz 39-460 Nowa Dęba Aleja Zwycięstwa 1 - -
Pawlik Jerzy 40-211 Katowice Markietki 89 389-251 -
Piechowiak Bogdan 62-100 Węgrowiec Szeroka 15 - Wi,Zd
Piegza Janina 57-514 Międzygórze Śnieżna 18 135-159 Fi,Ks,Od
Popielarz Kazimierz 59-900 Zgorzelec Iwaszkiewicza 24/5 - -
Prabucki Krystian 58-800 Luban Energetyczna 2 - Ma,Ks,Zd
Przybylski Włodzimierz 93-548 Łódź Pabianicka 74/76 m 72 843-995 Od,Re
Pszczyńsk Korneliusz 45-707 Opole Wrocławska 6c/32 745-362 -
Romanowski Piotr 27-400 Ostrowiec Św. Oś. Ogrody 15A/18 - Ks,Ma
Rosłan Krzysztof 53-304 Wrocław Studzienna 13/31 - Ks,Ma
Rześniowiecki Zdzisław 58-500 Jelenia Góra Wyczółkowskiego 31 219-31 -
Sobkowicz Barbara 62-800 Kalisz Nowy Świat 2 m 9 756-72 Ks
Stańczyk Krzysztof 03-188 Warszawa Picassa 9/44 6149412 -
Stopikowski Henryk 86-300 Grudziądz Bydgoska 18 m 117 276-75 Ex
Szepiel Adam 15-780 Białystok Scaleniowa 23 m 28 530-008 Ks,Od,Ma,Re
Sznapka Michał W. 42-700 Lubliniec Grunwaldzka 25/17 627-49 Od
Tokarski Mieczysław 22-200 Włodawa Kotnarowskiego 2/5 727-700 Od,Re
Tomaszewski Antoni 05-660 Warka Fabryczna 3a/22 - Od
Turowiecki Jerzy 80-389 Gdańsk-Oliwa Śląska 66 535-726 Od
Wacowska Janina 42-500 Będzin Plac 3 Maja 4 1676929 Ks,Wi
Wechowski Lesław 15-540 Białystok Niedźwiedzia 28A/1 - -
Wesołek Kazimierz 63-000 Środa Wlkp. Paderewskiego 17 - Re,Pl
Wijas-Grochalska Elżbieta 45-265 Opole Bytnara Rudego 12d/904 553-030 -
Witkowska Jadwiga 10-083 Olsztyn Warszawska 77 m 3 275-666 Ks,Wi
Wojtczak Barbara 91-364 Łódź Ziołowa 3 m 18 bl.130 583-858 Od,Wi,Pl,Me
Woliński Edward 21-100 Lubartów Słowackiego 20 B - Od,Pr
Wyszkowska Hanna 20-002 Lublin Krak.Przedm. 32 m 9a 248-16 Od,Ks,Wi,Fi
Wyszkowski Marek 20-002 Lublin Krak.Przedm. 32 m 9a 248-16 Od,Ks,Wi,Me
Zawiślak Ryszard 35-310 Rzeszów Podwisłocze 8 m 77 657-218 Od,Ks,Nu,Me
Zdunek Józef 63-700 Krotoszyn Pukackiego 25 - Fi,Nu,Pl,Ex
Zieliński Jan 71-214 Szczecin 3 Maja 1/73 - -
Zwierzyna Ryszard 58-420 Lubawka Boczna 24/7 625 Od

 Legenda - skróty nazw kolekcji wymienionych w ankiecie

 powrót do spisu treści BK 2 


"Biuletyn kolekcjonerski" wydawany dla członków "4K" - Korespondencyjnego Klubu Kolekcjonerów Krajoznawców - przez Komisję Krajoznawczą Zarządu Głównego PTTK


Informację opracował: Henryk Paciej Wszelkie uwagi można przekazać na adres email : henrykp@miramex.com.pl
Copyright C 1997 RPK PTTK OPOLE. All rights reserved. Aktualizowane: lipiec 07, 2004.