Logo4nks.jpg (10462 bytes)

Nr 10/2007

Powrót

Wystawy na CZAK-u 2007`

Miało być inaczej niż dotychczas - miało być wzorowo, a było jak zwykle. Tak w skrócie można ocenić wystawy i giełdę kolekcjonerską organizowane tradycyjnie na CZAK-ach od wielu lat. Organizatorzy 37 CZAK-u przewidzieli udział uczestników w wystawie i giełdzie kolekcjonerskiej. Stąd w zgłoszeniu były pytania o temacie zbioru, wielkości potrzebnego miejsca itp. Niestety na miejsce wystawy przewidzieli tylko jedną malutką salkę. Jednak powiadomienie tych, którzy zgłosili chęć pokazania zbiorów (o tym, że mają zapewnione warunki wystawiania, o które prosili w zgłoszeniu), było bardzo ogólne. Tradycyjnie szef „4K”, przywiózł zbiory powierzone przez kilku członków Korespondencyjnego Klubu Kolekcjonerów Krajoznawców nie uczestniczących w CZAK-u. Byli zresztą i tacy członkowie „4K”, którzy przyjeżdżają na CZAK tylko na wystawę i giełdę kolekcjonerską. Dzięki 13 wystawcom zaprezentowano próbki różnych rodzajów zbiorów a także różną tematykę zestawioną w oddzielnej tabelce. Dodatkowo w giełdzie wydawnictw i znaczków wzięło udział 7 osób.

Tym razem ze względu na brak miejsca nie podjęto próby zaprezentowania samych kolekcjonerów oraz ich najciekawszych tematów w postaci plakatów. Podobno nieporęcznie transportować przez pół Polski taki plakat. Inni zaś wypowiadali się, że to wygląda na chwalenie się! Szkoda, bo pomysł wydaje się dobry i coraz częściej widywany np. przy organizacji konferencji.

Szkoda też, że wystawa i giełda trwały tak krótko. Na dodatek olbrzymim błędem było zaplanowanie w tym samym czasie spacer po zabytkowym Gdańsku „Gdańsk nocą”. Na przyszłość należy organizatorów namawiać do tego, aby wystawa trwała dłużej i uczestnicy CZAK-u mogli w wolnych chwilach zapoznawać się z dorobkiem wydawniczym oraz kolekcjonerskim z ostatniego roku a wszystkie zainteresowane Oddziały PTTK mogły (i chciały) zaprezentować swoje wydawnictwa, odznaki, plakietki, proporczyki itp., wykonane od poprzedniego CZAK-u oraz umożliwić ich nabycie lub wymianę wszystkim zainteresowanym. Do tego potrzebne jest jednak duże i przestronne pomieszczenie z zamykanymi gablotami, co wydaje się być – jak dotąd – nieosiągalne. Wydaje się też, że organizatorzy powinni ocenić zbiory według zasad sędziowania na imprezach kolekcjonerskich a zbiory, które osiągnęły najwyższe notowania nagrodzić cennymi nagrodami. Wszyscy wystawiający powinni zaś otrzymać pamiątkowe dyplomy uczestników. A może udałoby się zorganizować wystawy na przyszłym CZAK-u na ustalony wspólny temat? To zaproponował w czasie otwarcia wystawy przewodniczący Komisji Krajoznawczej ZG PTTK Krzysztof R. Mazurski. Także apelował o artykuły o tematyce kolekcjonerskiej do kącika „Na kolekcjonerskim szlaku” w elektronicznym wydaniu „Na szlaku”, które ukazuje się jako miesięcznik od grudnia 2006 roku. Czekamy na odzew kolekcjonerów.

Wśród 289 uczestników CZAK-u było obecnych 17 członków „4K”, czyli prawie co 7 członek klubu. Nie udało się zebrać wszystkich „klubowiczów na CZAK-u” nawet do wspólnej fotografii, choć zdjęcia podczas wystawy były robione. Odbywały się za to spotkanie członków klubu „4K” w podgrupach a zwłaszcza w czasie trwania wystaw i giełdy. Dyskutowano o dawnych czasach, kiedy „Biuletyn kolekcjonerski” był wydawany nie raz, ale cztery razy w roku. Tu przypomnę, że tak było w latach 1995 do 2000, gdyż od 2001 roku środki przeznaczone na powielanie biuletynu przekazano dla „Na szlaku”, gdzie jednocześnie udostępniono comiesięczną kolumnę „Na kolekcjonerskim szlaku”. W założeniu miało to upowszechnić kolekcjonerstwo krajoznawcze w szerszych kręgach naszego towarzystwa. O ile jednak biuletyn służył wymianie poglądów na tematy kolekcjonerskie nadsyłanych w postaci listów od kolekcjonerów to w „Na kolekcjonerskim szlaku” były zamieszczane głównie artykuły problemowe a zanikła wymiana forma dyskusji korespondencyjnej a ilość członków wzrosła nieznacznie. Tak było do października 2005, kiedy zaprzestano wydawania „Na szlaku”. Po wznowieniu „Na szlaku” w postaci elektronicznej, od grudnia 2006 roku „Na kolekcjonerskim szlaku” dalej funkcjonuje, ale np. adresy e-mailowe zgłosił do tej pory co szósty członek „4K”. Reszta, jak widać nie korzysta z tego coraz powszechniejszego środka komunikacji. Może warto by było przywrócić pierwotną korespondencyjną formę działalności klubu, oczywiście nie zaniedbując, lecz rozwijając jego formę Internetową? Dyskutowano także o regulaminie klubu opartego o korespondencyjną formę działalności zwykłego klubu PTTK oraz nad szerszym sposobem wprowadzenia w życie systemu odznak kolekcjonerskich. Tradycyjnie kolekcjonerzy postulowali do organizatorów przyszłych CZAK-ów, aby wykazali więcej zainteresowania dla zabezpieczenia zbiorów kolekcjonerskich na CZAK-u, oraz aby można było przeprowadzić wzorcową wystawę z oceną i nagrodzeniem najlepszych zbiorów.

Henryk P. Sabała


Kilka zdjęć z otwarcia wystaw i giełdy kolekcjonerskiej na CZAK-u 2007 w Gdańsku

Czw07ot1.jpg (63426 bytes)

Czw07ot2.jpg (62199 bytes)

Czw07ot3.jpg (73193 bytes)

Czw07ot4.jpg (75008 bytes)


Wystawcy na CZAK-u 2007`

L.p.

Imię i nazwisko
miejscowość

Tytuł kolekcji

Rodzaj kolekcji

1.

Maciej Czabak
Opole

„Plakietki związane z morzem”,
„Widokówki nietypowe”

plakietki,
widokówki

2.

Sebastian Czabak
Opole

„Morskie karty telefoniczne”,
„Proporczyki związane z morzem”

karty telef.,
proporczyki

3.

Alfred Feliks
Kolonowskie

„Pieczątki z imprez OZ Zawadzkie”

pieczątki

4.

Jan Janeczek
Zawiercie

„CZAK drogą poznania kraju”

foldery

5.

Witold Kliza
Chełm

„Odznaki O. Wojsk. w Chełmie”

oznaki

6.

Tadeusz Konieczka
Inowrocław

„190 rocznica śmierci T. Kościuszki”

zbiór mieszany

7.

Wojciech Kowalski
Lublin

„Rocznice pierwszej zbiorowej wycieczki Janowskiego”

zbiór mieszany

8.

Antoni Litwin
Olszyna

„Moje wędrówki krajoznawcze”

album

9.

Henryk Paciej
Opole

„Biuletyny kolekcjonerskie”,
„Na kolekcjonerskim szlaku”,
„Odznaki regionalne z opolskiego”

wydawnictwa,
artykuły,
oznaki

10.

Ewa Polańska
Warszawa

„Żaglowce”

zbiór mieszany

11.

Bogusław Szybkowski
Opole
"Kolekcja starych map" mapy

12.

Mieczysław Tokarski
Włodawa

„100-lecie powstania PTK”

filatelistyka

13.

Marta Typer
Gryfów Śl.

„Widokówki z moich okolic”

widokówki

 Dodatkowo w giełdzie wzięło udział 7 osób wystawiając swoje zbiory:

1.

Krystyna GołębiowskaBielsko-Biała

„Giełda książki turystycznej”

wydawnictwa

2.

Krzysztof R. Mazurski
Wrocław

„Giełda książki turystycznej”

wydawnictwa

3.

Czesław Skonka
Gdańsk

„Giełda książki turystycznej”

wydawnictwa

4.

Barbara Jabłońska
Brzeziny

„Giełda znaczków turystycznych”

oznaki

5.

Ewa Jabłońska
Brzeziny

„Giełda znaczków turystycznych”

oznaki

6.

Agnieszka Kik
Łódź

„Giełda znaczków turystycznych”

oznaki

7.

Marta Kik
Łódź

„Giełda znaczków turystycznych”

oznaki

  Powrót


Informację opracował: Henryk Paciej. Wszelkie uwagi można przekazać na adres email:  henrykpaciej@orso.pttk.pl
Copyright C 2007 RPK PTTK OPOLE. All rights reserved.  Aktualizowane: wrzesień 09, 2007.