Logo4nks.jpg (10462 bytes)

Nr 04/2007

Powrót

W skrócie o 100-leciu PTK

W dniu 27 lipca 2006 r. podpisano z Narodowym Centrum Kultury umowę dotyczącą projektu „Jubileusz 100-lecia powstania PTK”. Dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Centrum Kultury zostały wydane:

- dwa pierwsze tomy p.t. „Studia i materiały z dziejów krajoznawstwa na ziemiach polskich”:

- tom I poświęcony dziejom i formą działalności krajoznawczej PTK oraz współpracy z pokrewnymi organizacjami i instytucjami,

- tom II zawierający biogramy wybitnych krajoznawców polskich.

- reprint „Ustawy PTK” z 1906 r.,

- plakat.

Wydawnictwa te trafiły do wszystkich Oddziałów i jednostek Towarzystwa oraz bibliotek.

 W dniach 20-21 października 2006 odbyła się w Warszawie Jubileuszowa Sesja „100 lat ochrony polskiego dziedzictwa narodowego”, nad którą honorowy patronat objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierz Michał Ujazdowski.

Uroczystości w Warszawie poprzedziły dziesiątki imprez na terenie całej Polski, z których do najważniejszych należy zaliczyć:

- spotkanie Członków Honorowych PTTK i przewodników na trasie pierwszej wycieczki PTK (w 99 rocznicę tej wycieczki),

- zorganizowanie przez Małopolsko-Śląski Komitet Obchodów 100-lecia PTK imprezy w Ogrodzieńcu oraz sesji popularno-naukowej w Sosnowcu,

- sympozjum „Prekursorzy i kontynuatorzy zorganizowanej turystyki i regionalizmu w XX i XXI wieku w Poznaniu i Wielkopolsce” oraz odsłonięciu poświęconego temu głazu - pomnika w Poznaniu,

- sesję popularno-naukową w Łebie poświęconą historii krajoznawstwa na Pomorzu,

- sesję nt. kolekcjonerstwa w PTK i PTTK, którą zorganizowali lubelscy działacze PTTK,

- sympozjum w trakcie Centralnego Zlotu Krajoznawców w Kaliszu,

- przedsięwzięcia Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK (specjalna wystawa oraz II stopień odznaki im. Aleksandra Janowskiego),

- organizację konkursów plastycznych i fotograficznych dla młodzieży „Mój kraj”

- sesję „Osobowości Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego” – zorganizowaną przez Oddział Stołeczny PTTK (Warszawa 9 grudzień 2006),

- wystawa poświęconej działalności Stanisława Augusta Thugutta - organizator muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego we współpracy z Centralną Biblioteką PTTK

 Warto podkreślić, że odbędą się kolejne spotkania i otwarte zostaną kolejne wystawy, np.:
- ogólnopolskie spotkanie turystów w Kampinoskim Parku Narodowym w 100-lecie pierwszej zbiorowej wycieczki PTK prowadzonej przez Kazimierza Kulwiecia i Aleksandra Janowskiego - organizator Oddział Stołeczny PTTK - (czerwiec 2007),
- w ramach konkursu „Poznajemy Ojcowiznę” na etapie wojewódzkim ustanowienie odrębnej kategorii poświeconej Polskiemu Towarzystwu Krajoznawczemu - organizator MFO PTTK (rok 2007),
- konkursu dla młodzieży szkolnej „Od PTK do PTTK, historia rozwoju turystyki i krajoznawstwa” - organizator MFO PTTK (rok 2007/2008),
- sesja w 100-lecie PTK na ziemi Siedleckiej - organizator Oddział PTTK Podlasie w Siedlcach (listopad 2008),
- sesja 100-lecie PTK w Radomiu - Oddział Miejski PTTK w Radomiu (październik 2008).
- Ponadto planowane jest wiele rajdów turystycznych, okolicznościowych spotkaniach oraz wydanie okolicznościowych wydawnictw i stempli.

Więcej informacji o obchodach 100-lecia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego na stronach www.pttk.pl  .

 znak_ptk_zloty_m.jpg (19221 bytes)

Powrót


Informację opracował: Henryk Paciej. Wszelkie uwagi można przekazać na adres email:  henrykpaciej@orso.pttk.pl
Copyright C 2007 RPK PTTK OPOLE. All rights reserved.  Aktualizowane: sierpień 12, 2007.