Logo4nks.jpg (10462 bytes)

Nr 02/2007

Powrót

Kolekcjonerstwo krajoznawcze w PTK i w PTTK

Co prawda kulminacja obchodów 100-lecia powstania Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego już minęła poprzez centralne obchody zorganizowane przez ZG PTTK w Galerii Porczyńskich w Warszawie, ale obchody miały miejsce i jeszcze będą mieć miejsce w innych miejscach. W Lublinie Zarząd Oddziału Miejskiego PTTK oraz Zarząd Klubu Kolekcjonerów Krajoznawców „CHOMIK” zorganizowali w dniach 7-8 października 2006 Ogólnopolską Sesję Kolekcjonerską „Kolekcjonerstwo krajoznawcze w PTK i w PTTK”. Sesja została zorganizowana w ramach obchodów 100-lecia PTK oraz także z okazji 30-lecia ruchu kolekcjonerskiego w środowisku lubelskich krajoznawców.

W ramach sesji w Galerii na Poczcie Głównej w Lublinie otwarto wystawę „Pocztówki, odznaki i wydawnictwa PTK”, którą lublinianie mogli zwiedzać jeszcze przez miesiąc. Sesja, którą prowadził Tadeusz Sobieszek, odbyła się w Ratuszu, gdzie w pierwszej części zostały wygłoszone referaty oraz w drugiej części przeprowadzono dyskusję panelowa „Przyszłość kolekcjonerstwa krajoznawczego w PTTK”. Referaty wygłosili: Andrzej Wasilewski „W 100-lecie powstania PTK”, Adam Czarnowski „Pocztówka PTK – obraz Ojczyzny”, Tadeusz Sobieszek „Kolekcjonerstwo Krajoznawcze w PTTK” i Zygmunt Nasalski „Muzealnictwo i Kolekcjonerstwo – podstawy prawne”. Referaty zostaną wydane drukiem i w treści będą zawierały ogólne wnioski i sugestie do współczesnej i przyszłej działalności kolekcjonerskiej. Natomiast wnioski z dyskusji panelowej spisał Wiesław Wiącek w następującej formie:

Dunin-Wilczyński – Prezes Towarzystwa Filokartystów z Warszawy - apelował aby szerzej wykorzystywać Internet jako środek komunikowania się filokartystów celem wymiany, zakupów, gromadzenia fotografii, widokówek niedostępnych w obiegu (aukcje). Internet to szansa na udostępnienie informacji o takich trudno dostępnych obiektach. Kolekcjonerstwo krajoznawcze jako idea powinno dostrzegać komercyjne aspekty tej formy działalności i ich nie dezawuować. Wymiana pokoleniowa – odchodzenie starszej generacji osób wskazuje potrzebę docierania kolekcjonerów do takich osób celem poinformowania o znaczeniu posiadanej rodzinnej korespondencji, widokówek, kart pocztowych itp., pamiątek materialnych jako źródła wiedzy historycznej. Kolekcjonerstwo wielopokoleniowe jest szansą na tworzenie wielkich kolekcji, należy szukać następców dla naszych kolekcji i ukazywać takie rodzinne kolekcjonerstwo.

Henryk Paciej – Prezes Klubu „4K” z Opola – przedstawił w skrócie działalność Zespołu ds. Kolekcjonerstwa przy Komisji Krajoznawczej ZG PTTK, który został utworzony kilka lat po zaprzestaniu działalności Podkomisji Kolekcjonerstwa Krajoznawczego. Powstał wtedy Korespondencyjny Klub Kolekcjonerów Krajoznawców w skrócie zwany „4K”, zaczęto wydawać „Biuletyn kolekcjonerski” a później kolumnę „Na kolekcjonerskim szlaku” w miesięczniku „Na szlaku”. W ostatnim czasie Klub „4K” został przejęty przez Oddział Regionalny PTTK Śląska Opolskiego z pozostawieniem patronatu Komisji Krajoznawczej ZG PTTK. Aby rozpropagować szerzej kolekcjonerstwo krajoznawcze należy przywrócić, wzorem dawniej stosowanego rangę systemu odznak kolekcjonerstwa krajoznawczego i upowszechnić go bazując na doświadczeniach i dorobku Klubu „4K”. Upowszechnić postacie kolekcjonerów i ich dorobek kolekcjonerski na imprezach turystyczno-krajoznawczych PTTK np. CZAK oraz w formie cyklicznych prezentacji w Muzeach PTTK (w sprawie tego ostatniego jako Przewodniczący Zespołu ds. Kolekcjonerstwa KK ZG PTTK występował bez rezultatu do Komisji Opieki nad Zabytkami).

Adam Czarnowski – Warszawa – zwrócić uwagę na pocztówki okolicznościowe wydawane przez Oddziały i Kluby PTTK, obrazując mało znane szerszemu ogółowi członków Towarzystwa działania programowe.

Tadeusz Sobieszek – Lublin – kolekcjonerstwo krajoznawcze wymaga nadania właściwej jemu rangi w ramach prac Komisji Krajoznawczej ZG PTTK lub Komisji Opieki nad Zabytkami. Przeprowadzić wielką akcję identyfikacji kolekcjonerów w PTTK poprzez Oddziały i Kluby. Skoncentrować działalność kolekcjonerską wokół muzeów PTTK i Wojewódzkich Porozumień Oddziałów PTTK. Stworzyć system doradztwa krajoznawczego w skali PTTK. Skodyfikować normy prawne i etyczne kolekcjonerstwa-krajoznawczego. Rozstrzygnąć sprawę zamknięcia dawnego systemu odznak i wyróżnień krajoznawczych. Stworzyć bilans zamknięcia dotychczasowego etapu działalności kolekcjonerskiej, wykorzystując m.in. dorobek ostatnich lat działań Klubu „4K”

Ryszard Wrzosek – Gdańsk – Wymiana kolekcji w skali kraju powinna stać się jedną z podstaw ukazywania dorobku, prezentacji i rozwijania kontaktów wzajemnych.

A. Danowski – Przewodniczący Komisji Opieki nad Zabytkami ZG PTTK – kolekcjonerstwo winno bazować na podstawach naukowych – metodologia opracowania, opisanie itp., oraz ideowych i „serdecznych” (uczuciowych). Niezbędna jest dogłębna wiedza i rzetelność w opracowywaniu informacji o kolekcjonerstwie krajoznawczym. Wniosek o opiekę nad kolekcjonerstwem ze strony Komisji Opieki nad Zabytkami wymaga uzgodnień i stanowiska Komisji Krajoznawczej ZG PTTK.

Tadeusz Sobieszek – na miejsce i rolę kolekcjonerstwa krajoznawczego w PTTK należy spojrzeć przez pryzmat struktury organizacyjnej Towarzystwa i jego nowego usytuowania – propozycje j.w., a decyzja należy do kolekcjonerów.

Andrzej Wasilewski – Lublin – kolekcjonerstwo krajoznawcze adresowane do młodego pokolenia musi podkreślać aspekt (walor) samodzielnego odkrywania, poszukiwania nowości w ich życiu i realizowania ich pasji. Odrzucać pogląd i postawę – „tak już było”. Dominować musi poczucie „pierwszego spotkania” i zachęty do wejścia na nową ścieżkę.

Zbigniew Lewandowski – Warszawa – zwrócić uwagę na kolekcjonerstwo odznak krajoznawczych PTTK, których jest około 260. Służyć to może jako zachęta do zdobywania tych odznak.

Mniej oficjalna dyskusja trwała jeszcze podczas kolacji oraz wieczornego koleżeńskiego spotkania, gdzie rej wodził Prezes KKK „CHOMIK” Wojciech Kowalski. Zaś na drugi dzień zwiedzano zabytki Lublina. W tym dniu miało też miejsce otwarte posiedzenie Komisji Opieki nad Zabytkami ZG PTTK.

Drogi Czytelniku, jeśli masz swoje przemyślenia i wnioski związane kolekcjonerstwem krajoznawczym w PTTK podziel się swoimi uwagami wysyłając e-mail na adres henrykpaciej@orso.pttk.pl .

Gloger.jpg (7926 bytes)

Koperta.jpg (14339 bytes)

Powrót


Informację opracował: Henryk Paciej. Wszelkie uwagi można przekazać na adres email:  henrykpaciej@orso.pttk.pl
Copyright C 2007 RPK PTTK OPOLE. All rights reserved.  Aktualizowane: sierpień 12, 2007.