Logo4nks.jpg (10462 bytes)

Nr 01/2007

Powrót

Wystawcy na CZAK-u 2006`

Miało być inaczej, tak obiecywali organizatorzy 36 CZAK-u w Kaliszu, było zaś jak od wielu lat - tradycyjnie. Organizatorzy przewidzieli udział uczestników w wystawie i giełdzie kolekcjonerskiej. Stąd w zgłoszeniu były pytania o temacie zbioru, wielkości potrzebnego miejsca itp. Po raz drugi z rzędu organizatorzy zapewnili podstawowy sprzęt, jakim są zamykane gabloty (niestety tylko 4 sztuki). Tradycyjnie, niestety na miejsce wystawy przewidzieli tylko jedną małą salkę. Tradycyjnie też organizatorzy nie powiadomili tych, którzy zgłosili chęć pokazania zbiorów, że mają zapewnione warunki wystawiania, o które prosili w zgłoszeniu. Tradycyjnie szef „4K”, przywiózł zbiory powierzone przez kilku członków Korespondencyjnego Klubu Kolekcjonerów Krajoznawców nie uczestniczących w CZAK-u. Tradycyjnie byli także tacy członkowie „4K”, którzy przyjeżdżają na CZAK tylko na wystawę i giełdę kolekcjonerską. Dzięki 11 wystawcom zaprezentowano różne rodzaje kolekcji i różną tematykę zestawioną w tabelce. Dla statystyki podam, że tematów było 15 a rodzajów kolekcji 10 w tym wydawnictwa 3, fotografie, odznaki, widokówki i zbiory mieszane po 2, a po 1: kroniki, mapy, plakietki, proporczyki, wizytówki.

L.p.

Imię i nazwisko

miejscowość

Tytuł kolekcji

Rodzaj kolekcji

1.

Maciej Czabak
Opole

„Wizytówki krajoznawcze”,
„Widokówki nietypowe”

wizytówki,
widokówki

2.

Sebastian Czabak
Opole

„Plakietki z odznakami”,
„Proporczyki”

plakietki,
proporczyki

3.

Henryk Hadasz
Kędzierzyn-Koźle

„Informatyczny zbiór gatunków
 flory i fauny”

fotografie,
pokaz medial.

4.

Jan Janeczek
Zawiercie

„Zamek ogrodzieński w rocznicę 100-lecia utworzenia PTK”

fotografie
widokówki

5.

Tadeusz Konieczka
Inowrocław

„125 urodziny Gen. Sikorskiego ze szczególnym uwzględnieniem pobytu w Parchamiu oraz Inowrocławiu”

zbiór mieszany

6.

Antoni Litwin
Olszyna

„Moje wędrówki krajoznawcze”

kroniki

7.

Henryk Paciej
Opole

„Wydawnictwa kolekcjonerskie”,
„Wydawnictwa RPK PTTK Opole”,
„Odznaki regionalne woj.opolskiego”

wydawnictwa,
wydawnictwa,
odznaki

8.

Kazimierz Paprot
Nowa Dęba

„Potwierdzenia udziału w imprezach”

zbiór mieszany

9.

Edward Rakowski
Świeradów

„Ziemie zachodnie i północne Polski”

odznaki

10.

Bogusław Szybkowski
Opole
"Kolekcje starych map" mapy

11.

Mieczysław Tokarski
Włodawa

„Polesia czar wydawnictwa 2005-06”

wydawnictwa

 Nowością Na CZAK-u w Toruniu była próba zaprezentowania samych kolekcjonerów oraz ich najciekawszych tematów w postaci plakatów. Na CZAK-u w Radomiu próbowano powtórzyć tę formę prezentacji. Niestety z możliwości tej skorzystało jedynie 3 kolekcjonerów, wobec czego ta wystawa nie odbyła się. Na pytanie: dlaczego nie przywieźli plakatów odpowiadali, że nieporęcznie transportować przez pół Polski taki plakat. Inni zaś, że to wygląda na chwalenie się. Na CZAK w Kaliszu nie było już ani jednego plakatu. Szkoda, bo pomysł wydaje się dobry.

Szkoda też, że wystawa i giełda trwały tak krótko. Na przyszłość należy organizatorów namawiać do tego, aby wystawa trwała dłużej i uczestnicy CZAK-u mogli w wolnych chwilach zapoznawać się z dorobkiem wydawniczym oraz kolekcjonerskim z ostatniego roku a wszystkie zainteresowane Oddziały PTTK mogły zaprezentować swoje wydawnictwa, odznaki, plakietki, proporczyki itp., wykonane od poprzedniego CZAK-u oraz umożliwić ich nabycie lub wymianę wszystkim zainteresowanym. Taką formułę obiecują organizatorzy CZAK-u 2007.

Na CZAK-u było obecnych 16 członków „4K”, czyli 13% składu klubu. Nie udało się znowu zebrać wszystkich „klubowiczów” nawet do wspólnej fotografii, choć zdjęcia podczas wystawy były robione. Nowością było formalne otwarcie wystawy przez Przewodniczącego Komisji Krajoznawczej ZG PTTK Krzysztofa Mazurskiego oraz zaprezentowanie przez Henryka Pacieja Przewodniczącego Zespołu ds. Kolekcjonerstwa KK ZG PTTK samych kolekcjonerów oraz ich zbiorów pokazywanych na wystawie.

 36c-wys1.jpg (71438 bytes)

Otwarcie wystawy

 36c-wys2.jpg (58099 bytes)

Tradycyjnie kolekcjonerzy postulowali do organizatorów przyszłych CZAK-ów, aby wykazali więcej zainteresowania dla zabezpieczenia zbiorów kolekcjonerskich na CZAK-u, oraz aby można było przeprowadzić wzorcową wystawę z oceną i nagrodzeniem najlepszych zbiorów. Dyskutowano też o wprowadzaniu w życie systemu odznak kolekcjonerskich, które powinny inspirować kolekcjonerów do prezentowania swych zbiorów na wystawach.

Henryk P. Sabała

 Powrót


Informację opracował: Henryk Paciej. Wszelkie uwagi można przekazać na adres email:  henrykpaciej@orso.pttk.pl
Copyright C 2007 RPK PTTK OPOLE. All rights reserved.  Aktualizowane: sierpień 12, 2007.