Logo4nks.jpg (10462 bytes)

Nr 01/2006

Powrót

Pieczątki XVI Zjazdu PTTK

Kłopotliwą dla wielu niezainteresowanych, lecz atrakcyjną dla większości pamiątką z imprez turystyczno-krajoznawczych jest pieczątka. Każda ważniejsza impreza w PTTK jest upamiętniona okolicznościową pieczęcią, po którą ustawiają się uczestnicy stemplując nie tylko specjalne albumy czy specjalne książeczki służące do zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej, ale także przewodniki, mapy, pocztówki, zdjęcia a nawet czyste kartki papieru, z których później wycinają pieczątki i wklejają do albumów. Jest to bowiem tradycyjna i najtańsza forma kolekcjonowania pamiątek z odbytych imprez a jednocześnie wiarygodna forma potwierdzenia pobytu w miejscu wymaganym regulaminem zdobywania określonej odznaki. Niektórzy organizatorzy imprez wykazują pomysłowość w projektowaniu ozdobnych pieczątek, które wzbogacają zbiory pieczątek. Ale najczęściej pieczątki składają się z nazw i adresów instytucji i te nie zawsze chętnie są odciskane na luźnych kartkach z obawy o użycie ich do niecnych celów. Natomiast nie spotkałem się nigdy z odmową odciskania pieczątek magistrackich w ratuszach miast, jeśli odbywało się to na specjalnych kartach rajdowych ogólnopolskiego rajdu motorowego pod nazwą „Ratusze w Polsce”. Ciekawą pamiątką są pieczątki z ważnych imprez w PTTK takich jak np. CZAK, OWRP czy Zjazd PTTK. Oficjalna pieczątka zjazdu użyta w pierwszej kolejności do stemplowania zniżek kolejowych na bilety była zupełnie prosta.

Ale dla filatelistów Poczta Polska przygotowała specjalny stempel okolicznościowy, który był odciskany na kopertach i kartkach pocztowych w specjalnym stoisku z datą 17 września 2005.

Tak to wyglądało na zwykłej kopercie:

Pocztowe stemple można było też odbijać na okolicznościowych kartach pocztowych wydanych na potrzeby uczestników zjazdu:

W kuluarach zjazdu były dostępne pieczątki ozdobne z obiektów, które można było zwiedzać.

     

 

   

Ale to jeszcze nie wszystko. Bardzo dociekliwi mogli uzyskać pieczątkę imienną Haliny Mankiewicz Sekretarza ZG PTTK ds. Organizacyjnych i zarazem Kierownika biura XVI Walnego Zjazdu PTTK a na kartach do głosowania była odciskana pieczęć okrągła Zarządu Głównego PTTK.

  

To już wszystkie pieczątki związane z XVI Walnym Zjazdem PTTK. Następne dopiero za cztery lata. Myślę, że zainteresowałem niektórych czytelników taką możliwością zostania kolekcjonerami. Do zobaczenia na ciekawych imprezach, przy ciekawych miejscach i z ładnymi pieczątkami.

Henryk Paciej z Opola

Materiał wysłany do numeru 12 z roku 2005 "Na szlaku", który nie został wydany.
Materiał wykorzystany w 1 elektronicznym wydaniu "Na szlaku"
http://naszlaku.ovh.org/arch/2006/NS%20e-1_197.pdf

Powrót


Moje 7 kolekcji

Pierwsza kolekcja.

Kolekcjonerstwo interesuje mnie od wielu lat. Zaczęło się od odnajdywania znaczących postaci w rodzinnych stronach - miejscu urodzenia i nauki szkolnej. Po studiach obszar zainteresowań powiększył się na region późniejszego zamieszkania. Opracowałem kilkadziesiąt biografii regionalistów i osób tworzących historię Wielkopolski i Kujaw. Część z nich publikowałem w prasie. Miałem też swój kącik w Ilustrowanym Kurierze Polskim.

Druga kolekcja.

W czasach narodzin NSZZ „Solidarności” zwróciłem uwagę na podobieństwo wydarzeń z okresem manifestacji patriotycznych 60. lat XIX wieku. Zainteresowania swoje skierowałem na bohaterów pogranicza wielkopolsko-kujawskiego, którzy szli z pomocą powstaniu styczniowemu w Królestwie Polskim. Zrodziła się inicjatywa budowy pomnika w Trzemesznie w 125 rocznice wymarszu tamtejszych 60 gimnazjalistów do zaboru rosyjskiego, gdzie stoczyli krwawą bitwę. Przygotowaniom do uroczystości odsłonięcia pomnika towarzyszyły trzyletnie wędrówki do miejsc bitew i na groby bohaterów.

Trzecia kolekcja.

W latach obchodów Milenium Państwa Polskiego zainteresowałem się św. Wojciechem. Żywoty i literatura o pierwszym patronie Polski oraz poszukiwania miejsc jego pobytu, na kilka lat stały się moim kolejnym hobby. Opracowałem wykazy miejscowości związanych z jego kultem i parafii mogących udokumentować posiadanie relikwii świętego. Przygotowałem projekt odznaki „Śladami świętego Wojciecha”, którą z radością wdrożył Oddział Ziemi Gnieźnieńskiej PTTK. Był to okres zmian granic administracji kościelnej, co stwarzało trudności w dotarciu do aktualnego schematyzmu diecezji, dekanatów i parafii. Zgromadzona literatura, korespondencja i dokumentacja ikonograficzna stanowi pokaźny zbiór kolekcjonerski, który wystawiałem m.in. w Domu Kultury w Trzemesznie. Materiały publikowałem m.in. w: zielonogórskim kwartalniku „Wędrujemy”, kwartalniku "Bydgoski Przegląd Turystyczny", trzemeszeńskim miesięczniku ”Kosynier”, tygodniku „Pałuki i Ziemia Mogileńska”, Ilustrowanym Kurierze Polskim. Wówczas zgłosiłem akces do Stowarzyszenia Miłośników Zabytków Historycznych w Trzemesznie, a tamtejsze Koło Miłośników Zbieractwa nadało mi tytuł członka honorowego.

Czwarta kolekcja.

Ostateczne opracowanie w 2004 roku struktury Kościoła Katolickiego w Polsce, a także bogate informacje na stronach internetowych, pozwalają na zamknięcie kolejnej grupy moich zainteresowań, które określę roboczym tytułem: katedry, konkatedry, prokatedry, kolegiaty. Zagadnienie to prezentowałem szeroko na wystawie kolekcjonerskiej podczas ubiegłorocznego CZAK-u w Toruniu. Zgłębienia wymaga analiza historii pierwszych biskupstw na ziemiach polskich.

Piąta kolekcja.

Uzupełnieniem poprzedniej kolekcji mogą być kalwarie oraz siedziby domów generalnych zgromadzeń zakonnych. Starsze kalwarie, a także nowobudowane, na ogół stanowią jeden zespół z sanktuariami maryjnymi.

Szósta kolekcja.

Najliczniejszą kolekcję w Polsce stanowią sanktuaria maryjne. Można ograniczyć zainteresowania do tych, których wizerunki zostały koronowane. Są jednak takie, które otrzymały korony dwukrotnie. Wiele parafii szczyci się posiadaniem tytułu sanktuarium diecezjalnego.

Siódma kolekcja.

Wędrówki po kraju zaowocowały odnalezieniem mało znanych miejsc kultu religijnego polskich świętych i błogosławionych, a osób świątobliwych - kandydatów do wyniesienia na ołtarze. Jeżeli grupa ta docelowo miałaby być tematem kolejnej odznaki krajoznawczej, należałoby wyodrębnić z poszczególnych miejscowości - Kraków, który sam w sobie stanowi zespół miejsc kultu ponad 20 osób. Przyjąłbym zasadę, że jedna postać nie mogłaby być czczona w więcej niż trzech miejscowościach. Ograniczyłbym je do parafii - miejsca urodzenia (chrztu) i pochówku (sarkofag) oraz jednej znaczącej stanowiącej jej sanktuarium. Kolekcja ta także była prezentowana w moim opracowaniu na CZAK-u w Toruniu.

Maciej Wdowicki z Bydgoszczy

Mac1m1.jpg (29997 bytes)

Ze zbiorów M. Wdowickiego:
napis na obelisku na dziedzińcu LO w Trzemesznie
nagrobek na cmentarzu w Trzemesznie  

Mac2m1.jpg (35781 bytes)

Mogiły poległych młodych powstańców z powiatu mogileńskiego pod Dobrosołowem i Miechownicą w bitwie 2 marca 1863 roku
z kolekcji M. Wdowickiego.

Mac3m1.jpg (25598 bytes)

wystawa "Kolekcja św. Wojciecha" M. Wdowickiego w Domu Kultury w Trzemesznie 17 X 1999

Materiał wysłany do numeru 11 z roku 2005 "Na szlaku", który nie został wydany.
Materiał wykorzystany w 1 elektronicznym wydaniu "Na szlaku"
http://naszlaku.ovh.org/arch/2006/NS%20e-1_197.pdf

Powrót


Informację opracował: Henryk Paciej. Wszelkie uwagi można przekazać na adres email:  henrykpaciej@orso.pttk.pl
Copyright C 2005 RPK PTTK OPOLE. All rights reserved.  Aktualizowane: sierpień 12, 2007.