Nr 12/2005

Powrót

Pieczątki XVI Zjazdu PTTK

Kłopotliwą dla wielu niezainteresowanych, lecz atrakcyjną dla większości pamiątką z imprez turystyczno-krajoznawczych jest pieczątka. Każda ważniejsza impreza w PTTK jest upamiętniona okolicznościową pieczęcią, po którą ustawiają się uczestnicy stemplując nie tylko specjalne albumy czy specjalne książeczki służące do zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej, ale także przewodniki, mapy, pocztówki, zdjęcia a nawet czyste kartki papieru, z których później wycinają pieczątki i wklejają do albumów. Jest to bowiem tradycyjna i najtańsza forma kolekcjonowania pamiątek z odbytych imprez a jednocześnie wiarygodna forma potwierdzenia pobytu w miejscu wymaganym regulaminem zdobywania określonej odznaki. Niektórzy organizatorzy imprez wykazują pomysłowość w projektowaniu ozdobnych pieczątek, które wzbogacają zbiory pieczątek. Ale najczęściej pieczątki składają się z nazw i adresów instytucji i te nie zawsze chętnie są odciskane na luźnych kartkach z obawy o użycie ich do niecnych celów. Natomiast nie spotkałem się nigdy z odmową odciskania pieczątek magistrackich w ratuszach miast, jeśli odbywało się to na specjalnych kartach rajdowych ogólnopolskiego rajdu motorowego pod nazwą „Ratusze w Polsce”. Ciekawą pamiątką są pieczątki z ważnych imprez w PTTK takich jak np. CZAK, OWRP czy Zjazd PTTK. Oficjalna pieczątka zjazdu użyta w pierwszej kolejności do stemplowania zniżek kolejowych na bilety była zupełnie prosta.

Ale dla filatelistów Poczta Polska przygotowała specjalny stempel okolicznościowy, który był odciskany na kopertach i kartkach pocztowych w specjalnym stoisku z datą 17 września 2005.

Tak to wyglądało na zwykłej kopercie:

Pocztowe stemple można było też odbijać na okolicznościowych kartach pocztowych wydanych na potrzeby uczestników zjazdu:

W kuluarach zjazdu były dostępne pieczątki ozdobne z obiektów, które można było zwiedzać.

     

 

   

Ale to jeszcze nie wszystko. Bardzo dociekliwi mogli uzyskać pieczątkę imienną Haliny Mankiewicz Sekretarza ZG PTTK ds. Organizacyjnych i zarazem Kierownika biura XVI Walnego Zjazdu PTTK a na kartach do głosowania była odciskana pieczęć okrągła Zarządu Głównego PTTK.

  

To już wszystkie pieczątki związane z XVI Walnym Zjazdem PTTK. Następne dopiero za cztery lata. Myślę, że zainteresowałem niektórych czytelników taką możliwością zostania kolekcjonerami. Do zobaczenia na ciekawych imprezach, przy ciekawych miejscach i z ładnymi pieczątkami.

Henryk Paciej z Opola

Materiał wysłany do numeru 12 z roku 2005 "Na szlaku", który nie został wydany.

Powrót


Informację opracował: Henryk Paciej. Wszelkie uwagi można przekazać na adres email:  henrykpaciej@orso.pttk.pl
Copyright C 2005 RPK PTTK OPOLE. All rights reserved.  Aktualizowane: sierpień 18, 2006.